050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Название050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
страница5/73
Дата конвертации06.02.2016
Размер7.81 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Экология.каз..doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

Курстың/пәннің мазмұны: Фон Нейман архитектурасы. Гарвардтық архитектура. Компьютердің шиналық архитектурасы және компьютердің арналық архитектурасы. Дербес компьютер архитектурасы. Параллельді есептеуіш жүйелердің санатқа бөлінуі. Компьютер жады. Процессор. Бағдарламалық жабдық. Есептеуіш машина. Есептеуіш орталық. Негізгі компьютер. Компьютерлік сленг. Транспьютер. Компьютер бағасының колькуляторы. Есептеуіш техниканың даму барысында жасалған конструкторлық шешімдер. Қазіргі заманғы компьютерлер, физикалық негіздері, даму тарихы.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Ильясов К.К., Құлпыбаев С. Қаржы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Алматы 2005 ж.

2. Гинзбург А.И. Страхование. Питер,2002г.

3. Шахов В.В. Страхование. Учебник. Москва, 2000ж.

4.Н.Л. Макаренков Ценные бумаги. Ростов на Дону 2004

5.В.А.Лямин. П.В.Воробьев Ценные бумаги и фондовая биржа. Москва 2000ж

6. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности. Москва, 2004ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Ақпаратты жүйелердің графикалық жабдықтары

Пәннің коды: AZhGZh 3208

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші: Төлегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге растрлық графикамен жұмыс істейтін және векторлық графикамен жұмыс істейтін жабдықтары туралы түсінік беру, графикалық бейнені өңдеу, бейне кескінін салу әдістерін(фрактальды, горизонтальды) көрсету, конструкторлық құжаттар даярлау, бейненің екі өлшемді, үш өлшемді кескінін жасау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, AUTOCad, Программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік графика. Pattern Maker, Photoshop, CorelDraw программаларымен танысу. Сурет салу құралдары. Құралдарды баптау. Палитра тақтасы. Палитраны өзгерту. Компьютерлік суретті редакциялау. Екі өлшемді және үш өлшемді графикаың өңдеу жұмыстары. Сурет кескінінің түсініктемесі. Геометриялық құралдар Сызықтарды салу құралдары. Сызықтарды салу. Суретті бөлікшелерден жинау. Фигураларды құру. Суретті қарау масштабын өзгерту. Пиксельдер бойынша суреттерді редакциялау. Пиктограмманы құру. Бейнелеу және бұру командаларын орындау. Дайын формалар менюі. : "Мозайка көмегімен сурет құру".

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерная графика. Энциклопедия, Рейнбоу В., 2003 год, ISBN: 5-94723-124-7, 768 стр.

 2. Самоучитель компьютерной графики и звука, А.Левин, 2003 год, ISBN: 5-94723-704-0, 576 стр.

 3. TeachPro 3DS MAX 4 – Учебник по 3DS MAX 4, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0062-8

 4. TeachPro Adobe Photoshop 6.0 – Учебник по Adobe Photoshop 6.0, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0066-0

 5. TeachPro CorelDraw 10- Учебник по CorelDraw 10, Издательство: Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0069-5

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Автоматты басқару теориясы

Пәннің коды: ABT 3209

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нұрова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр, Нұрғалиева Ақбота- оқытушы

Курстың мақсаты: пәннің есептері мен мақсаты техникалық объектілерді басқару принциптерін, басқару объектілерінің (БО) математикалық аппаратының бейнеленуін, автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АБЖ) көрсеткіш сапаларымен орнықтылық қасиеттерін талдау әдістерін, сонымен қатар тез қимылды қорытындылау, дәлдігі жоғары және орнықтылық қоры үлкен болатын АБЖ әдістерін игеру.

Деректемелер/пререквизиттері: Жаңа ақпараттық технологиялар

Курстың/пәннің мазмұны: Автоматты басқару туралы түсінік. Басты түсініктер және анықтамалар. Автоматты басқару жүйелерінің түрлері. АБЖ және құрылғылардың, нысандардың динамикалық теңдеулері АБЖ құрылымдық сүлбесі. Беріліс функциялары бойынша АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу. Үзбелердің жиілік сипаттамалары бойынша АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу. Ляпунов бойынша орнықтылық есебінің жалпы қойылымы. АБЖ орнықтылығының алгебралық критерийлері. АБЖ орнықтылығының жиіліктік критерийлері. Логарифмдік жиіліктік сипаттамалары бойынша бір контурлы АБЖ-нің орнықтылығын талдау. АБЖ сапасын зерттеу.Тұйықталған жүйенің беріліс функциясының нольдері мен полюстерінің орналасуы бойынша сапасының көрсеткіштерін анықтау. АБЖ-нің динамикалық дәлдігі. Дискретті жүйелер жайлы түсінік. Сандық реттегіштері бар жүйелердегі орнықтылықты зерттеу ерекшеліктері

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Теория автоматического управления / под. Ред. Воронова А.А., М: Высшая школа, 2006

 2. Солодников В.В. и др. Основы теории элементов САР. М:Машиностроение, 2002

 3. Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы М: Наука, 2003

 4. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управлению / под ред. Бесекерского В.А., М:, Наука, 2006

 5. Топчеев Ю.И., Цыпляков А.П., задачник по терии автоматического управления, М:, Машиностроение, 2001

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тиімділік әдістері

Пәннің коды: TA 3211

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ділман Т.Б.- ф.-м.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты: инженерлік салада математикалық аппаратты жүйелі түрде пайдаланып, студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту; математикалық білім берудің мақсаты мен міндеттерін іске асыруға бағытталған математиканы пайдалану арқылы шешілетін есептерді кең қолдану; білім бере отырып, студенттерді тәрбиелеу, оларды әр түрлі ақпаратттар ағынына өзіндік талдау жасауға үйрету; математикалық білім деңгейлерін көтеріп, қажетті ой сапаларын қалыптастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Алгебра және геометрия, Математикалық анализ

Курстың/пәннің мазмұны: Шектеулері жоқ болған жағдайда бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу арқылы минимизациялау. Бір айнымалы функцияның глобалдық және локалдық минимумдары. Кесіндідегі унимодалды функция. Сұрыптау әдісімен минимизациялау. Кесіндіні қақ бөлу әдісімен минимизациялау. Алтын қима әдісімен минимизациялау. Сынық сызықтар әдісімен минимизациялау. Жанамалар әдісімен минимизациялау. Ньютон әдісімен минимизациялау. Дөңес жиындар мен дөңес функциялар. Екі айнымалы функцияны градиенттік әдіспен минимизациялау. СП есебін симплекс-таблица әдісімен шешу. СП есебін жасанды базис әдісімен шешу. Көлік есебінің тірек жоспарын анықтау. Көлік есебінің тиімді жоспарын анықтау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Айсағалиев С.А., Бияров Т.Н. Методические указания по курсу “Методы оптимизации”. Алматы, 2001.

 2. Айсагалиев С.А., Бияров Т.Н., Калимолдаев М.Н., Мамытбеков Е.К. Задачи по методам оптимизации и вариационному исчислению. Алматы, 2002.

 3. Акулич И.А. Математическое программирование в примерах и задачах. Москва, 2003.

 4. Вуколов Э.А., Ефимов А.В., Земсков В.Н., Каракулин А.Ф., Лесин В.В., Поспелов А.С., Терещенко А.М. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 4. Москва, 2004.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Имитациялық модельдеу

Пәннің коды: IM 3214

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тулегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы, Есіркепова А.-аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді әртүрлі күрделі жүйелердің математикалық модельдерімен компьютерді пайдалану арқылы эксперимент жүргізуге арналған сандық әдістерді үйрету және модельдеуші алгоритм құру, имитациялық модель құру, модельдеудің нәтижелерін өңдеуге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, операциялық жүйелер, Информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Имитациялық модельдеуді ұйымдастыру. Имитациялык модельдеудің кезеңдері. Мәселені қою. Имитациялық модельді құрудың ерекшеліктері. Математикалық модельді құрастыру. Программа жасау. Модельдеудің сәйкестігін бағалау. Эксперементтерді жоспарлау. Модельдеудің нәтижелерін өңдеу. Модельдеуші алгоритм құру. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу тәсілінің сұрыпталуы. Кері функция тәсілі. Имитациялық модельдеудің мағынасы мен мүмкіншілігі. Математикалық модельді құрастыру. Бірканалды көпшілікке қызмет көрсету жүйесін модельдеу. Модельдеудің сәйкестігін бағалау. АСУ құрылымдық-функциональді ерекшеліктері. Жұмысы сенімсіз элемментті көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Салыстырмалы приоритетті көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Автоматтандырылған ақпаратты – ізделінді жүйенің модельденуі. Жүйенің анықтамасы (жұмыстың алгоритмі). Өңдеу уақытын бейнелейтін заңдылық (Экспоненциальды заңдылық). Өңделу уақытын сипаттайтын заң (Пуассон заңдылығы).

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 2005г.

2. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Алма-Ата: Кiтап, 1991г.

3. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статического моделирования. М.: Наука, 2001г.

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: ВШ, 2002г.

5. Шукаев Д.Н. Имитационное моделирование на ЭВМ: Учебное пособие . Алматы: КазНТУ, 2003г.

6. Шукаев Д.Н., Гуриева Е.В. и др. Имитационная система анализа и распределения энергоресурсов.Алматы: КазНТУ,2005г.

Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық сабақтар, проблемалық оқыту әдісі, контекстік оқыту, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, зерттеу әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, материалдық база: машина-трактор паркі,электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана, зертханалық жабдықтар.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Динамикалық жүйелерді модельдеу

Пәннің коды:GZhM 2215

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалбырова Ж.Т.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді динамикалық жүйелерді тиімді басқаруда қажетті әдістерімен және оларды ақпараттық жүйелерде, компьютерлік модельдеуде қолдануымен таныстыру. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер жүйені модельдеу жолдарын, поцесс динамикасын сипаттау және тенденциясын анықтауды игере отырып, оларды іс-тәжірибеде пайдалана білу.

Деректемелер/пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Модельдеу процесі мен қалыптасуы. Экономикалық-математикалық модельдеу түрлері. Жүйелерді модельдеу. Динамикалық қатар түсінігі мен сипаттамасы. Қатар динамикасы деңгейі өзгеруінің маңызды көрсеткіштері. Көрсеткіштер арасындағы байланыс теңдеулерін анықтаудағы корреляциялық-регрессиялық талдау әдісі. Ең кіші квадраттар әдісі (ЕККӘ). Динамикалық қатар тенденциясын модельдеу. Уақыт қатарын аналитикалық түзету. Трендт параметрлерін есептеу. Автокорреляция. Маусымдық және циклдық ауытқуларды модельдеу. Уақыт қатарының мультипликативті моделін құру. Маусымдық ауытқуларды модельдеуде жалған айнымалыларды қолдану. Регрессия моделін құру. Уақыт қатары бойынша байланыстарды зерттеу. Екі уақыт қатары бойынша өзара байланысты статистикалық бағалау ерекшеліктері. Тенденцияны жою әдістері. Трендттен ауытқу әдісі. Тенденцияны жоюдың тізбектелген айырым әдісі. Қалдықтағы автокорреляция. Дарбин-Уотсон критерийі.Таратылған лагы бар модельдерге және авторегрессия модельдеріне жалпы сипаттама.Лаг құрылымын зерттеу және таратылған лагы бар модель түрін таңдау. Алмон әдісі. Таратылған лагы бар модель түрін анықтаудағы Койка және бас компонент әдістері. Динамикалық модель теңдеулерінің жүйелері. Тәуелсіз және рекурсивті теңдеулер жүйелері. Құрылымдық және келтірілген модель формалары.Идентификациялау проблемасы. Құрылымдық модель параметрлерін модельдеу. Екіқадамдық ең кіші квадраттар әдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Елисеева И.И., Курышева С.В. Практикум по эконометрии. Москва: ФиС, 2000.

 2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.:ФиС. –2002.-367

 3. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. Санкт-Петербург. –2002. -176

 4. Сапарбаев А.Д., Макулова А.Т. Экономико-математические модели и методы. Алматы: Бастау, 2007.-228.

 5. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad. Математический практикум. М.:ФиС, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

Похожие:

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница