050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Название050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
страница14/73
Дата конвертации06.02.2016
Размер7.81 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Экология.каз..doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Төтенше жағдайлар кезінде қорғау және апатты жою

Пәннің коды: TZhKKAZh4214

Пәннің типі: Базалық, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: «Төтенше жағдай кезінде қорғаныс және апатты жою» пәнінің міндеті студенттерге Азаматтық қорғаныстың төмендегі негізгі іс-шараларын үйрету: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғауды, кезек күттіруге болмайтын жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастырудың негіздерін үйрету. Студенттерге жарақаттану зардаптарын, белгісін анықтауды, ерекше қауіпті жұқпалы ауруларды білуді және алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйрету,. Өз мамандығына сәйкес саласындағы өндірістердің тұрақты жұмыс істеуін ұйымдастыруды және олардың жұмыстарының тұрақтылығын жақсарту шараларын оқып-үйрету, АҚ бойынша халықты оқыту жүйесімен таныстыру, оқыту барысында студенттерді қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінуге осы пән міндеттерінің маңыздылығын терең игеруге бейімдеу

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

Курстың/пәннің мазмұны: «Төтенше жағдай кезінде қорғаныс және апатты жою» курсының негізгі мазмұны студенттерді тіршілік қауіпсіздігінің негізгі құрылымдарымен таныстыру, төтенше жағдайлар классификациясымен таныстыру және одан қорғану тәсілдерін оқыту. Төтенше жағдай кезінде өзара көмек көрсету және зардап шеккен адамға алғашқы медициналық жәрдем жасауды үйрету. Азаматтық қорғаныстың оқулықтарымен таныстыру және өндірістік нысандардың төтенше жағдайлар кезінде жұмыс істеу тұрақтылығын, құтқару мен кезек күттірмейтін басқа да жұмыстарды ұйымдастыруын оқытып-үйрету. Сонымен қатар төтенше жағдай кезінде халықтың іс-әрекеті мен психологиялық дайындығы туралы тақырыптарды қамтиды.

Ұсынылатын әдебиет:

1. ҚР Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы. 05.07.1996 ж

2. ҚР «Аса қауіпті өндіріс нысандарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік» туралы, Заңы.(сәуір2002 ж.)

3. «Азаматтық қорғаныс туралы» ҚР заңы. (мамыр 1997 ж.)

4. ҚР «Өрт қауіпсіздігі туралы» Заңы. (1996 ж.)

5. Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

6. Тіршілік қауіпсіздігі . Оқу құралы, 1-2 кітап. – Алматы: республика курстары ТЖ және АҚ, 2003 ж.

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

8. Сборник материалов для подготовки руководящего состава по вопросам ЧС и ГО. - Алматы, Республикансие курсы ЧСиГО, 2000 г.

9. Төтенше жағдайлар және Азаматтық қорғаныс жөніндегі материалдарының ақпараттық әдістемелік жинағы.1,2,3,4,-шығарылымдары, Алматы 2000ж

10. Приходько Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. - Алматы: ВШП «Адилет», 2000г.

11. Арпабеков С. Өміртіршілік қауіпсіздігі. Алматы, 2004ж

12. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев Л.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 1999 г.

13. Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А., Лухнова Л.Ю., Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни: Учебное пособие. - Каз ГЮУ, 1999г

14. Ермуханова Н.Б. «Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері», Кызылорда 2003 ж.

15. Абдрахманов С.Т., Ермуханова Н.Б. «Өндірістік апат, авария, зілзала және оны жою тәртіптері» (ҚМУ-2007)

16. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002 г.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар

Пәннің коды: IZhZhZh3304

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші:Әбиева Г.С., т.ғ.к, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты болып студенттердің елді мекендерді сумен қамтамасыз ету, жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қазіргі жағдайларын және дамуын практикалық және теориялық біліммен бекітуге, әртүрлі жайларға арналған қажетті температуралық шарттардың метологиясын үйретеді.

Курс толық аяқталғаннан кейін студент білімі мен іскерлігінің арқасында:

Білу керек – жайлардағы қажетті температуралық шарттарды құрудың әдісі, түрлері мен мінездемесін.

Білу қажет - жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қуаттылығын анықтау, сумен, канализация құбырлардың гидравликалық есебін, жүйенің негізгі құрылғылары мен элементтерін таңдауға.

Деректемелері/Пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Инженерлік жүйелердің жіктелуі және олардың қоршаған орта мен адамға әсер етуі. Сумен қамтамасыз ету жүйелері, олардың жұмыс істеу режимі және суды тұтыну. Бас тоғандық және су көтергіш құрылыстар. Су құбыры желісі. Су тарту жүйелері. Жылу желілері. Газбен қамтамасыз ету жүйелері. Ақпарат жүйелері. Өлшенетін шамалардың өзгерулері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Учебное пособие для ВУЗов по специальности. Ч-2. Вентиляция. – М.:1984 г.

 1. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

 2. СНИП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Стройиздат, 1992.

 3. Бромлей М.Ф., Щеглов В.П. Проектирование отопления и вентиляции производственных зданий. М.: Стройиздат.

 4. Меклер В.Я., Овчинников П.А., Агафонов Е.П. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах. М.: Машиностроение, 1980.

 5. Григауз Ф.И. Санитарно-гигиенические работы.

 6. Голубков Б.Н. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция: Учебник для ВУЗов.

 7. Отопление и вентиляция. Ч-2. Вентиляция/Богословский В.Л и др./М.: Стройиздат, 1976г.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана)).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары

Пәннің коды: BOAK3305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдрахманов С.Т., т.ғ.к, профессор

Курстың мақсаты: студенттерді өлшеу әдісі бойынша теориялық және практикалық дағдыларға үйрету, жұмыс дағдыларын, қоршаған ортаның ластануын, параметрлерді өлшеу мен бақылау бойынша құралдармен алу; студенттердің білім жүйелерін, тіршілік қауіпсіздігі өлшемдері мен бақылау құралдарын пайдалану бойынша дағдылары мен үйренулері. Пәннің міндеті болып адам денсаулығы мен қоршаған табиғи ортаның тигізетін негативті әсерлері мен технологиялық процесс кезінде туындайтын, мүмкін ықтималдықтарды өлшеу мен бақылау құралдары және білім әдістерімен үйрету сондай-ақ зиянды қоспалардың сапалық және сандық өрнектерінің бағаларын білу. болып табылады Бұл пәнді үйрену негізінде студенттер технологиялық процестер мен қоршаған орта объектілерінің әдістері мен құралдарын талдауды білуі тиіс:: хромотографиялық, (сұйықтық, газдық, қағаздық жіңішке қабатты хромотография), электрохимиялық (калориметриялық, полярографиялық, амперометриялық титрлеу, ионометриялық), оптикалық (фотокалориметриялық, спектрофотометриялық, флюориметриялық, спектрлік), масса-спектрометриялық, спектрлі-химиялық және тағы басқалары;

Деректемелері/Пререквизиттері: химия, физика, метрология, стандарттау және сертификаттау

Курстың/пәннің мазмұны: Өлшеу құралдарының түрлері: шаралар, өлшеу аспаптары және керек құралдар, өлшеу құралдарының сипаттамасы; өлшеу құралдарын тексеру және сынау; тексеру міндеттері; тексеру сұлбалары, градусталған және ведомстволық сынау; өлшеу әдістері мен қағидалары; өлшенетін шамалардың өзгеруі; өлшеулердің әртүрлі принциптеріне негізделген талдау әдістері; микроклимат, желдету жүйелерінің, шаң-газ тәртібінің, шаң-газ ұстаушы жүйелердің параметрлерін бақылау үшін арналған аспаптар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. О промышленной безопасности: Закон РК.-Астана, 2002г.

 2. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест. –СанПин РК №3.03.015-97.

 3. Методические указания по осуществлению государственного санитарно-эпидемологического надзора за соблюдением «Санитарных правил и норм «Предельно-допустимые уровни инфразвука и низкочастотного шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». (СанПин РК №3.01.030/у-97). СанПин РК №3.05.031-97.

 4. Примак А.В. Автоматизированные системы контроля загрязнения атмосферного воздуха.-Москва: УкрНИИ, 1990.-44с.

 5. Типовой табель приборов и оборудования для производства стандартных гидрометеорологических наблюдений и контроля загрязнений природной среды.-Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986.-47с.

 6. Израель Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды.-Ленинград: Гидрометеоиздат, 1994.-560с.

Сабақ беру әдістері: интерактивті Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Пәннің коды: HBKN3302

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ермұханова Н.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: тұрғындардың еңбек іс-әрекетін жүзеге асыратын бүкіл өндірістік ортаны қамтитын қауіпті және улы факторлардың қалыптасатын кәсіпорында, адамның қауіпсіздігі қамтамасыз ететін негізгі аспектілерді оқып үйренуді, әр түрлі инженерлік міндеттерді шешу кезіндегі қауіпсіздік шарттарды орындауды студенттерге қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Химиялық және биологиялық улардың жіктелуі, олардың адам организміне және қоршаған ортаға әсер ету механизмі. Орындалу барысында зиянды химиялық немесе биологиялық заттар түзілетін немесе пайдаланылатын технологиялық процестерді талдау. Зиянды химиялық немесе биологиялық заттардың табиғи көздерін талдау. Зиянды химиялық және биологиялық заттарды бейтараптандыру ұсыныстары, шаралары, әдістері мен тәсілдері; олардың қоршаған ортаға және өндірістік аймаққа түсуін болдырмау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Н.Г.Приходько. Безопасность жизнедеятельности. Алматы, 2004.

 2. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек.

 3. Бейсенорва Ә.С., Шілдебаев Ж.Б. Экология. Алматы, 1999.

 4. Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. Москва, Химия, 1999.

 5. Форстер К.Ф. Экологическая биотехнология. Москва: Знание, 1986.

 6. Цыганков А.Н. Экология и технология. Москва: Знание, 1976.

 7. Белов А.Д. и др. Радиология. Москва, Колос.

 8. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Москва, ИВЦ, Маркетинг, 2000.

 9. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. Н.Б.Ермуханова, Г.Ш.Кенжеғұлова. Қызылорда, 2003.

 10. С.Т.Абдрахманов., Н.Б.Ермұханова. Өндірістік апат, авария және зілзала және оның зардаптарын жою тәртіптері. ҚМУ,Қызылорда, 2007ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ,орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті такта, кітапхана қоры кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Радиациялық қауіпсіздік негіздері

Пәннің коды: RKN3303

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Ермұханова Н.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: «Радиациялық қауіпсіздігі негіздері» пәнін оқытудағы мақсат болып студенттерді радияциялық қауіпсіздік, ионды сәулелену көздерімен, дозиметриямен жұмыс істегенде және бақылау кезіндегі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету сұрақтары бойынша студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау. Пәннің негізгі ролі ионды сәулелену дозиметриясының негіздерін, радияциялық қауіпсіздікті оқытудан тұрады, сол сияқты жаңаша дамудың және мәдениеттің керекті элементі болып табылады. Пәннің негізгі мәні болып дозиметрия мен радиобиологияның негіздерін білу, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және радиоактивті заттар мен ионды сәулелену көздері қолданылатын өнеркәсіптерде дозиметрлік бақылауды ұйымдастыру бакалавр үшін маңызды болып келеді.

Деректемелері/Пререквизиттері:Химиялық және биологиялық қауіпсіздіктің негізі, экология, химия, физика, математика, адамды жеке қорғаудың құралы.

Курстың/пәннің мазмұны: Жұмыс аймағының және қоршаған ортаның электрмагниттік сәуле шығарумен ластануының қазіргі жағдайы; радиоактивті заттардың рентгендік және гамма-сәуле шығаруы; ғарыштық радиация; табиғи және жасанды текті радиоактивті изотоптардың сәуле шығары; иондаушы сәуле шығару түрлері мен әсерлері; тірі организмдерге әсер етуі; радоактивті қалдықтар, оларды көму проблемасы; электрмагниттік сәуле шығарудың өлшем бірліктері; радиацияның қауіпсіз дозалары және табиғи аясы; қоршаған ортаның және жұмыс аймағының радиоактивті жағдайын бақылауды ұйымдастыру; жеке қорғау әдістері мен құралдары; радиациялық жағдайды бақылау аспаптары мен аппараттары.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73

Похожие:

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы мысалы негізінде 6D010300 Педагогика және психология Түйін
Ақпараттық жүйелер дамуы деңгейінің әлемдік логикасы ақпараттық технологиялар саласында кәсіби кадрларды даярлау міндеттерін жаңадан...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница