Плазма деген не?
Скачать 52.12 Kb.
НазваниеПлазма деген не?
Дата конвертации08.02.2016
Размер52.12 Kb.
ТипВопрос
источникhttp://zhangozy.files.wordpress.com/2010/04/bilet_10.doc
Физика пәні бойынша 10-сыныпқа арналған емтихан билеттері.


Билет № 1

1. Молекулалық –кинетикалық теория негіздері.

2. Плазма деген не?

3. 26,5 кПа қысымдағы сутегі молекуласының орташа жылдамдығы 2400 м/с, көлемі 1 м3 сутегі молекуласының санын анықта.


Билет № 2

 1. Мольдік масса. Зат мөлшері. Авогадро саны.

 2. Газдардағы электр тоғы.

 3. Көлемі 0,04 м3 газдың қысымы 200 кПа, ал температурасы 240К . Ондағы зат мөлшері қандай?


Билет № 3

 1. Броундық қозғалыс.

 2. Электролиз заңы.

 3. Массасы 10-8 г тозаң түйіршігі 5000 В кернеу түсірілген жазық конденсатор астарларының арасында тепе- теңдікте тұр. Астарлардың ара қашықтығы 5 см. Тозаң түйіршігінің зарядын анықта.


Билет № 4

 1. МКТ-дағы идеал газ.

 2. Сұйықтардағы электр тоғы.

 3. Зарядтары 2*10-8 Кл және 3*10-8 Кл болатын бірдей екі шар бір-бірінен 6 см ара қашықтықта тұр. Олардың арасындағы тартылыс күшін анықта.


Билет № 5

 1. МКТ-ның негізгі теңдеуі.

 2. Вакуумдегі элекр тоғы. Диод.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар.


Билет № 6

 1. Температура. Термометр.

 2. Термисторлар мен фоторезисторлар.

 3. 6,4*10-2 Кл зардяты өрістің бір нүктесінен екінші нүктесіне көшіргенде 9,6 Дж жұмыс істеледі. Осы нүктелердің арасындағы потенциалдар айырымын есепте.


Билет № 7

1. Штерн тәжірибесі.

2. Транзисторлар.

3. Кедергісі 0,5 кОмнан және әрқайсысы 120 В кернеуге есептелген қосылған он шам реостат арқылы кернеуі 220 В желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты қандай?


Билет № 8

 1. Идеал газ күйінің теңдеуі.

 2. Жартылай өткізгіш диод.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар.


Билет № 9

 1. Газ заңдары

 2. Жартылай өткізгіштегі электр тогы.

3. Батареяның ЭҚК-і 6В. Тізбектің сыртқы кедергісі 11,5 Ом, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом. Тізбектегі ток күшін, батарея қысқыштарындағы кернеуді және батарея ішіндегі кернеуді анықта.


Билет № 10

 1. Қаныққан бу.

 2. Өткізгіштіктің кедергіге тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

3. Өзара параллель қосылған кедергілері 10 Ом, 20 Ом екі өткізгіш кернеуі 100 В электр тогына жалғанған. Электр тогының әр өткізгіште 10 мин жасайтын жұмысы неге тең?


Билет № 11

 1. Кризистік температура.

 2. Әртүрлі ортадағы электр тоғы. Металдағы электр тогы.

 3. ЭҚК-і 2 В, ішкі кедергісі 0,8 Ом ток көзі ұзындығы 2,1 м, ал қима ауданы 0,21мм2 никель сыммен тұйықталған. Тізбектегі ток күшін тап. Батарея қысқыштарындағы кернеу неге тең?


Билет № 12

 1. Ауа ылғалдылығы.

 2. Заттың магниттік қасиеттері.

 3. Кедергілері 10 Ом және 23 Ом өзара параллель жалғанған екі өткізгіш керннеуі 100 В болатын электр торабына қосылған. Секунд сайын әр өткізгіште қанша жылу мөлшері бөлінеді?


Билет № 13

 1. Кристалл денелер. Аморф денелар.

 2. Лоренц заңы, оны қолдану.

 3. Кедергісі 84 Ом-ға тең реостаттың орамы көлденең қимасының ауданы 1мм2 болатын никель сымнан жасалған. Сымның ұзындығы қандай?Билет № 14

 1. Деформация, оның түрлері.

 2. Ампер заңы, оны қолдану.

 3. Ток күші 1 А болғанда қимасы 1,4 мм2 алюминий өткізгіштегі өрістің кернеулігі қандай?


Билет № 15

 1. Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Пластикалық және морттық.

 2. Электр өлшеуіш приборлар.

 3. Әрқайсысы 6 кОм үш реостат арқылы қандай кедергі алуға болады?


Билет № 16

 1. Ішкі энергия. Жылу мөлшері.

 2. Магнит индукция векторы. Магнит индукция сызықтары.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар


Билет № 17

 1. Термодинамика. Термодинамиканың 1-заңы.

 2. Магнит өрісі.

3. Кедергісі 0,5 кОмнан және әрқайсысы 120 В кернеуге есептелген қосылған он шам реостат арқылы кернеуі 220 В желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты қандай?


Билет № 18

 1. Термодинамиканың 1-заңын әртүрлі процеске қолдану.

 2. Толық тізбек үшін Ом заңы. ЭҚК.

 3. Массасы 2 кг азот көлемі 2 м3 ыдыста тұр. Азот ыдыс қабырғасына 1,5*105 Н/м2 қысым түсіреді. Ыдыстағы газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясын анықта?


Билет № 19

 1. Термодинамиканың 2-заңы.

 2. Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы.

 3. 56 г азотта неше молекула бар?


Билет № 20

 1. Жылу двигательдерінің ПӘК-і. Карно циклі.

 2. Өткізгіштерді тізбектеп, параллель қосу.

 3. Газдың қысымы 0,2 МПа және температурасы 15о С болғандағы көлемі 5 л осындай массасы бар газдың қалыпты жағдайлардағы көлемі неге тең?Билет № 21

 1. Электродинамика деген не?

 2. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Кедергі.

 3. Қандай қысымда 1 моль газдың температурасы 77о С болады.


Билет № 22

 1. Электр заряды. Зарядтың сақталу заңы.

 2. Электр тогы. Ток күші

 3. Қысымы 150 кПа және температурасы 27о С болғанда 2 м3 газда қанша молекула бар?


Билет № 23

 1. Кулон заңы.

 2. Конденсаторлар. Конденсатор энергиясы.

 3. Ішкі энергиясы U=300 Дж тең көлемі V=2 л болса, 1 атомды газдардың қысымы неге тең болады?


Билет № 24

 1. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі

 2. Милликен –Иоффе тәжірибесі.

 3. Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы қандай?


Билет № 25

 1. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Диэлектриктер.

 2. Электр сыйымдылық.

 3. Ток күші 10 А болғанда индуктивтілігі 0, 2 мГн контурда қандай магнит ағыны пайда болады?

Похожие:

Плазма деген не? iconИсточник: ис параграф www
«процентінен», «проценттен», «процентпен», «проценттер», «процентіне», «процентті» деген сөздер тиісінше «пайыздық», «пайызы», «пайыз»,...
Плазма деген не? iconI бөлiм Банкiлердi құрудың және олардың қызметiнiң негiздемесi мен шарттары
Жарлықпен", "Жарлықта", "Жарлықтың", "Жарлық" деген сөздер тиісінше "Заңға", "Заңымен", "Заңмен", "Заңда", "Заңның", "Заң" деген...
Плазма деген не? iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Менталингвистика деген термин құрамындағы мента – латын тілінде ойлау, ақыл деген мағынаны білдіреді
Плазма деген не? iconФилософия пәндік олимпиадасының тапсырмалары бірінші сайыс «Визитная карточка»
Л. Фейрбах: «Біз құдайға деген сүйіспеншіліктің орнына адамға деген сүйіспеншілікті қоюмыз керек»
Плазма деген не? icon9 «а» сынып, №44 орта мектеп, Қарқаралы қаласы Жетекшісі А. С. Убаисова Кіріспе
Цифр дегеніміз- сөздерді қағаз бетіне қондыру үшін қолданылатын әріптер қандай қажет болса, сандарды да жазу үшін керекті таңбалар....
Плазма деген не? iconОқушылардың физикадан және информатикадан білім деңгейін арттырудың басты мақсаты─оның пәнге деген қызығушылығын арттыру. Алған білімдерін пысықтау, пәнге деген
Алған білімдерін пысықтау, пәнге деген қызығушылықтарын тудырудың бірнеше тәсілі бар. Оларға кештер, эстафеталар, үйірме жұмыстарын...
Плазма деген не? iconАртериалық қысым деген не?
АҚ) деген не? – бұл қан ағымының артерия тамырының ішіне қысым жасайтын күш (тарылтатын күш)
Плазма деген не? icon4-тарау. Өлшем құралдарының түрін бекіту, оларды (17 20 баптар)
Р заңымен бүкіл мәтін бойынша «қадағалау», «қадағалауға», «қадағалауды», «қада­ға­лаудың» деген сөздер тиісінше «бақылау», «бақы­лауға»,...
Плазма деген не? iconОқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын
Туған жерге, Отанға, ана тіліміз – қазақ тіліне деген оқушылардың патриоттық сезімін ояту. ҚР-да жүрген өзге ұлт қандастарымыздың...
Плазма деген не? icon5. Білім берудің және оқытудың негізгі әдістері
Туған жерге, Отанға, ана тіліміз – қазақ тіліне деген оқушылардың патриоттық сезімін ояту. ҚР-да жүрген өзге ұлт қандастарымыздың...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница