Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
Скачать 320.98 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
страница4/4
Калиекова К С
Дата конвертации06.02.2016
Размер320.98 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://moodle.nci.kz/file.php/140/bidaiskaya/Satybaldina_rus.liter_5_2.doc
1   2   3   4


Студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны

1 Кредит

1.

Өсімдіктердің биотехнологиясы. Өсімдік жасушаларын мәдени өсіру.

5

2.

Дәрілік өсімдіктерде биологиялық белсенді заттардың жиналуына қоршаған ортаның жағдайы мен онтогенетикалық факторлардың әсері.

5

3.

Дәрілік өсімдік шикізатын медицинада қолдану және пайдалану жолдары.

5
Барлығы сағаттар:

15

2 Кредит

1.

Дәрілік өсімдік шикізатын дайындауды ұйымдастыру шаралары.

5

2.

Құрамында улы және күшті әсер ететін заттары бар өсімдік шикізатын дайындау ерекшеліктері.

5

3.

Қазақстанның дәрілік өсімдіктері, олардың қолдану жолдары.

5
Барлығы сағаттар:

15

3 Кредит

1.

Тамақ өсімдіктері – дәрумендер көзі.

5

2.

Клетчатканың алу көзі. Медициналық және фармацевтикалық тәжірибеде қолданылу жолдары.

5

3.

Шайырлы өсімдіктер. Шайырлардың фармацевтикалық тәжірибеде қолданылуы.

5
Барлығы сағаттар:

15

4 Кредит

1.

Ароматерапия ұстанымдары.

5

2.

Эфир майының өсімдіктер үшін маңызы және олардың жиналу динамикасының заңдылықтары.

5

3.

Өсімдіктер әлемінде алкалоидтардың таралуы. Өсімдіктердің құрамындағы алкалоидтарға сыртқы факторлардың әсері.

5
Барлығы сағаттар:

15

5 Кредит

1.

Өсімдік шикізатынан жүрек гликозидтерін бөліп алу және олардың құрамын анықтау ұстанымдары.

5

2.

Белгілі фармацевтикалық фирма – өндірушілердің жаңа фитопрепараттары, олардың номенклатурасы, құрамы, қолданылуы.

5

3.

Құрамында сапониндері бар дәрілік өсімдіктерді тамақ және жеңіл өнеркәсібінде қолданылуы.

5
Барлығы сағаттар:

15

6 Кредит

1.

Құрамында фенилпропаноидтары мен лигнандары бар дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар.

5

2.

Кумариндер мен хромондардың медициналық-биологиялық маңызы.

5

3.

Антрацен туындыларының медициналық-биологиялық маңызы.

5
Барлығы сағаттар:

15

7 Кредит

1.

Құрамында жүрек-қан тамырлар жүйесіне әсер ететін және Р-дәруменді белсенділік көрсететін флавоноидтары бар дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар.

5

2.

Құрамында қабынуға және жараға қарсы әсер ететін флавоноидтары бар дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар.

5

3.

Құрамында иілік заттары бар дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар. Медициналық таниннің алынатын көзі.

5
Барлығы сағаттар:

15

8 Кредит

1.

Жануарлардан және минералдардан дайындалатын дәрілік заттар.

5

2.

Гомеопатияда қолданылатын дәрілік өсімдіктер мен шикізаттар.

5

3.

Фитокосметологияда қолданылатын дәрілік өсімдіктер.

5
Барлығы сағаттар:

15
Жалпы сағаты:

120


8. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

 • Дәрістер: тақырыптық, шолу және проблемалық.

 • Тәжірибелік сабақтар: тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін бақылау (тест бойынша, ауызша), лабораториялық жұмысты орындау, нормативті, құжаттардың талабына сай дәрілік өсімдік шикізатының талдауы бойынша хаттама жазып, оны қорғау.

 • Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (СОӨЖ): зертханалық сбақтардың кейбір тақырыптарын тереңдете оқыту; бағдарламадағы тақырыптарды өзіндік оқуы, рефераттар дайындап оны қорғау, шағын топтарда жұмыс істеу, кәсіптік ойындар өткізу, жеке және топтық тапсырмалардың нәтижелерін талқылау, тест тапсырмаларын орындау, ситуациялық есептер шығару, дискуссиялар өткізу, мультимедиялық проектормен, компьютерлік модельдер және бағдарламалармен жұмыс істеу, түсінбеген сұрақтар бойынша оқытушымен кеңесу. Аралық бақылау өткізу.

 • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): өз бетімен оқитын сұрақтар бойынша оқулықпен және қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу, электрондық мәліметтер қорымен және компьютерлік үйретуші бағдарламаларды қолдана білу; ситуациялық есептер құрастыру және шығару, глоссария құру, тесттік тапсырмалар құрастыру және шешу, тақырып бойынша ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау, лекцияда, лабораториялық сабақтарда, ОСӨЖ-да типтік бағдарламадағы өтпеген тақырыптар бойынша презентация даярлау.


9. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Ағымды бақылау: тестілеу, жазбаша және (немесе) ауызша сұрау, дәрілік өсімдік шикізатынталдаудың хаттамасын тексеру, хаттаманы қорғау, ситуациялық есептерді шығару, кіші топтарда жұмыс істегенде өзін бағалау және топты бағалау.

Аралық бақылау: коллоквиум.

Қорытынды бақылау: емтихан (ауызша түрінде және тәжірибелік дағдыларды бағалау).


10. Ұсынылатын әдебиет:

Орыс тілінде

негізгі:

1. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия / Под. ред. Г.П. Яковлева. – СПб.: СпецЛит, 2006. – 845 с.: ил.

2. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2007. – 656 с.: ил.

3. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии: Учебное пособие / Под ред. И.А. Самылиной, А.А. Сорокиной. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 672 с.

4. Самылина И.А., Аносова О.Г. Фармакогнозия: учебное пособие: Атлас в 2 т. – М., 2007. – Т.1. – 192 с.; Т.2. – 384 с.

5. Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова Н.В., Потанина О.Г. Фармакогнозия: учебное пособие: Атлас. – Т.3. – М., 2009. – 488 с.


қосымша:

1. Головкин Б.Н., Руденская Р.Н., Трофимова И.А., Шретер А.И. Биологически активные вещества растительного происхождения. – М.: Наука, 2001. – 240 с.

2.Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т.1. – Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2008. – 592 с.

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: РИА “Новая волна”: Издатель Умеренков, 2008. – 1206 с.: ил.

4. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. Вузов / В.Н. Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.: Под общ. ред. В.Н. Ковалева. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы: МТК – книга, 2004. – 512 с.: 615 ил.: 24 с. вкл.

5. Пронченко Г.Е. Лекарственные растительные средства. – М.: Гэотар-Мед., 2002. – 285 с.

6. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии: Анализ фасованной продукции: учеб. пособие / под ред. И.А. Самылиной. – М.


Қазақ тілінде

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы. Т.1.Т2. – Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 2008. 592 бет.


11. Қосымшалар:

Қосымша №3

№ 1 формасы

2011 - 2012 оқу жылына фармакогнозия бойынша жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы


Келісілетін пәндерМатериалдың пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірлері және күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

 1. Ботаника
 1. Экология
 1. Қазақ тілі
 1. Органикалық химия
 1. Биологиялық химия
 1. Фармацевтикалық химия
 1. Өсімдік дәрілік шикізаттың қайнар көзі ретінде.
 1. Табиғи ресурстар және рациональды табиғи қолдану.

 2. Табиғатты қорғау және қазіргі заманның экологиялық мәселелері.
 1. Мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық қамту.

 2. Ғылыми-профессионалдық сөздің дамуы.
 1. Аминоқышқылдар, пептидтер, ақуыздар.

 2. Моносахаридтер, олигосахаридтер, полисахаридтер.

 3. Алкалоидтар. Липидтер. Терпеноидтар.
 1. Витаминдер.

 2. Көмірсулардың алмасуы және қызметі.

 3. Липидтердің алмасуы және қызметі.

 4. Аминқышқылдардың алмасуы және қызметі.

 5. Фармацевтикалық биохимия.
 1. Дәрілік заттардың фармакологиялық белсенділігімен құрылысының байланысуы.

 2. Дәрілік заттардың химиялық құрылымы бойынша жіктелуі.

 3. Гетероциклді қосылыстардың туындылары (индол, имидазол, пиредин, пиперидин, хинолин, пиримидин, 1,2-бензотиазин, гидантоин, фенотиазин, бензотиазепин, иминостильбен, хинуклидин, 1,2,3-триазол, пиперазин изохинолин, пурин, птеридин, фенотиазин туындылары, ) дәрілік зат ретінде пайдаланылатын. Фенол топтарының, ароматтық қышқылдардың және олардың туындыларының, арилалкиламиндердің, бензолсульфаниламидтердің дәрілік препараттары.


Хаттама № _____

___ _________ 2011 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Хаттама № _____

___ _________ 2011 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Хаттама № _____

___ _________ 201 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Хаттама № _____

___ _________ 201 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Хаттама № _____

___ _________ 201 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Хаттама № _____

___ _________ 201 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________


Реквизиттен кейінгі:

 1. Дәрілік заттардың технологиялары
 1. Биофармация және оның дәрілік заттар технологиясымен байланысы.

 2. Фитопрепараттар.

 3. Бейдәстүрлі дәрілік заттар (гомеопатикалық және т.б.)


Хаттама № _____

___ _________ 201 ж

Кафедра меңгерушісі:

__________________
Жалпы және клиникалық фармакология

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор:_____________Мусин М.Н.


«_04__»______04______2011 ж.

№__16__Хаттама


1   2   3   4

Похожие:

Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
Астана, 2012 Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013

Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс 7,8 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница