Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
Скачать 163.05 Kb.
НазваниеЖаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
Дата конвертации07.02.2016
Размер163.05 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://zhanakala-bko.gov.kz/files/2072.doc
Хабарландыру №18

Тапсырыс беруші – «Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар достығы көшесі, 44, индекс 090400.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар достығы көшесі, 44, индекс 090400. Өзге де тауарларды алуға баға ұсынысы әдісімен мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялайды.
Тауарлар атауы

Көлемі

Тауарларды жеткізу орыны

Тауарларды жеткізу уақыты мен тәртібі

Тауарлардың қысқаша сипаттамасы

Төлеу уақыты мен тәртібі

1.

Герб

1

Жаңақала ауылы, Халықтар достығы көшесі, 442008 жылдың 31 желтоқсанға дейін

Герб

Қазынашылық бөлімге тіркелгеннен кейін тауар алынауына қарай төленеді

Тауар тасымалдау орны: БҚО, , Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар достығы көшесі, 44, индекс 090400.

Конкурсқа қатысушылар конкурстық тапсырыстарды жабық конверттерде ММ «Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне» тапсырулары қажет.

Баға ұсыныстары 2008 жылдың 12 тамыздан басталады.

Конкурстық тапсырыстар 2008 жылдың тамыз айының 18 күнінің сағат 10.00 дейін қабылданады.

Конкурстық тапсырыстар конверттері 2008 жылдың тамыз айының 18 күні сағат 14.00 - де ашылады.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын беруі

Әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс тек бір баға ұсынысын береді.

 1. әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің (паспортының) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелері;

 2. жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны, орындалатын жұмыстарды көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;

 3. тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін орны мен мерзімі;

 4. тауарларды, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бөлігінің құны оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып.

Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы орналастырған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы электрондық хабарландырудағы (жазбаша шақырудағы) шарттарға қайшы келмеуге тиіс.

Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетіге тиіс:

 1. әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

 2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондық хабарландыруында және жазбаша шақыруында көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуі тиісті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталық мекен-жайы;

 3. қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы берілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы.

Баға ұсынысы конвертке салынып мөрленеді және әлеуетті өнім беруші оны мемлекеттік сатып алудың атауды ұйымдастырушы электрондық хабарландыруда немесе жазбаша шақыруда көрсеткен кезеңде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілетіне береді.

Келісім шартқа отыру мерзімі 2008 жылдың 22 тамызына дейін.

Қосымша анықтаманы 8(71141) 21 9 32 телефондарынан білуге болады


Объявление №18

Заказчик ГУ «Жангалинский районный отдел занятости и социальных программ», ЗКО Жангалинский район, п.Жангала,ул.Халыктар Достыгы 44, индекс 090400.

Организатор государственных закупок-ГУ «Жангалинский районный отдел занятости и социальных программ» ЗКО Жангалинский район, п.Жангала,ул.Халыктар Достыгы 44, индекс 090400-объявляет конкурс на проведение государственных закупок способом запроса ценовых предложений государственные закупки следующих товаров:Наименование товаров

Объем,штук

Место поставки товара

Сроки условия поставки товара

Краткая характеристика товара

Сроки условия оплаты

1.

Герб
п.Жангала, ул.Халықтар достығы 44

До 31 декабря 2008 года

Герб

Финансирование после регистрации в казначействе.


Место поставки: ГУ «Жангалинский районный отдел занятости и социальных программ», ЗКО Жангалинский район, п.Жангала,ул.Халыктар Достыгы 44, индекс 090400.

Начало представления ценовых предложений – 12 августа 2008 года.

Окончание срока представления заявок на участие конкурсе до 10.00 часов 18 августа 2008 года.

Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 14.00 часов 14 августа 2008 года.

Представление потенцальными поставщиками ценовых предложений.

Каждый потенцальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

 1. наименование, юридический и фактический адрес (для юридическкого лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамиля, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

 2. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

 3. место и сроки поставки товаров;

 4. цена за единицу товаров с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Условий поставки товаров содержащиеся в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в размещенном организатором государственных закупок электронном объявлении об осуществлении государственных закупок товаров способом запроса ценовых предложений (письменном приглашении).

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенцальный поставщик должен указать:

 1. полное наименование и почтовый адрес потенцального поставщика;

 2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанном в электронном объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;

 3. наименование государственных закупок товаров для участия в которых представляется ценовое предложение потенцального поставщика.

Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенцальным поставщиком уполномоченному представителью организатора государственных закупок в период, указанный организатором государственных закупок в электронном объялении или письменном приглашении.

Требуемый срок подписания договора до 22 августа 2008 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по тел.: 8(71141) 21 9 32.


Договор о государственных закупках услуг №


г. Уральск « » августа 2008 г.


ГУ «Жангалинский районный отдел занятости и социальных программ», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Жаимова Кайргали Умиткалиевича а, действующего на основании Положения, с одной стороны и --------------------------------, именуемый, в дальнейшем Поставщик, в лице---------------------------------------------------, действующего на основании Свидетельство «О государственной регистрации предпринимателя» Серия ЗК №005302, с другой стороны, на основании Положения и Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. №303, «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.12.2007 г. №1301 и итогов государственных закупок услуг спасобом запроса ценовых предложений, прошедших « » августа 2008 года, заключили настоящий договора по бюджетной программе 451001 «Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ», по подпрограмме 003 «Аппараты местных органов», по специфике 139 «Приобретение прочих товаров» о нижеследующем:

Предмет договора

  1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить за следующие товары:   Наименование

   Кол-во

   Цена за единицу

   Общая стоимость

   1

   Герб

   1


   Всего стоимость


  2. Общая сумма договора () тенге 00 тиын.

 1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следющее толкование.

 1. «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки.

 2. «Заказчик» - ГУ «Жангалинский район отдел занятости и социальный программ»;

 3. поставщик – физмческое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временно объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 ностоящего Закона;

 4. товары-предметы (вещи), втом числе полуфабрикаты или сырье твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с котороми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законам Республики Казахстан;

 5. сопутствующие услуги-означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательно услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия и другие подобного рода обязнанности Поставщика, предусмотренные данным Договором.

3.Перечисленние ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

 1. Настоящий Договор;

 2. Техническая спецификация.

4. Поставшик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Товар в количестве и качестве в соответсвии с настоящим Договором.

5. Порядок расчетов:

5.1. Форма оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 25% от суммы договора в течение 3 дней с момента регистрации договора, окончательная оплата по факту поставки товара на основании счета-фактуры, в течение 5 банковских дней.

5.2. В случае несвоевременной окончательной оплаты Заказчик обязан выплаты неустойку в размере 0,01% за каждый день задержки от суммы, подлежащей к окончательной оплате Поставщику, но более 10%.

6. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

7. Поставщик обязуется поставить товар в течение 10 (десяти) дней после регистрации договора в территориальном органе казначейства.

8. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если договором не предусмотрено иное, «Поставщик» далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров, в условиях, обычных для стороны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, предоставленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения в технической спецификации Заказчика.

9. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать кому-либо содержание Договора или кого-либо из его положений, а также технической документации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров.

12. Поставщик должен поставить Товары до конечного получателя Транспортировка этих товаров до пункта назначение осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

13. В рамках настоящего Договора Поставщик обязан предоставить следующие сопутствующие услуги: обеспечить доставку товаров до конечного получателя, обеспечить счетом-фактурой, сертификатом соответствии, сертификатом происхождения (для товаров из-за границы), цены на сопутствующие услуги включены в общую сумму Договора.

14. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.


15. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

 1. в части уменшение либо увеличеия суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цени за единицу товара указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров;

 2. в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного сним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цени за единицу товара более лучщие качественные и (или) технические характеристик и либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

 3. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товарытизменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносоить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменеия, которые могут изменить соодержание условии проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

16. Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод отгрзки, упаковки, место доставки предоставляемые поставщиком и т. д.) в Договор не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

17. Если любие изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другие соответствующим образом корректируется, а в Договору вносятся соответствующие поправки.

Все запроси Поставщика на проведение корректировки в рамках данной Статьи, должен быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распорряжения об изменениях от Заказчика.

18. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающим своевремнной поставке Товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах) После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должен быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

19. В случае несвоевременной поставки Товаров Поставщик обязан выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы Товара, поставляемого с нарушением сроков, за каждый день задержки, но не более 10% в бюджет.

За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары, предусмотренные настоящим Договором, то он обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 3% от суммы настоящего договора в бюджет.

20. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» озночает событие,неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие событие могуть включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбраго на поставки товаров.

21. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направит Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свой объязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

22. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставленного Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания приемо-сдаточного акта. В случае если в течение гарантийного срока обслуживания будут выявлены дефекты Товара или его комплектующих частей по вине завода-изготовителя, Заказчик обязуется в течение 10 дней со дня обнаружения дефекта направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. При получении уведомления Поставщик обязуется прибыть на место установки Товара, осмотреть проверить в случае подтверждения наличия дефектов товара, составить и подписать акт с указанием: перечня выявленных дефектов и неисправностей; причин возникновения дефектов и неисправностей; сроков устранения дефектов и неиспрвностей. После чего Поставщик обязуется в установленные актом сроки устранить выявленные дефекты и неисправности (произвести ремонт, замену дефектных частей или товара в целом). Расходы, связанные с возвратом и заменой дефектных частей или товара в целом, несет Поставщик.

23. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обячзанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение


Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на

совершение действии или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.


24. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговориваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

25. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

26. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или связи с ним.

27. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начало таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Договор составляется на русском языке. В случае если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляра может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договорав суде, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

29. Любое уведомление, которая одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

30. Уведомление выступает в силу после доставки или указанный день вступления в силу (если указано в Уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

31. В части не урегулированной Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.

32. В случае возникновения разногласий между сторонами в ходе исполнения условий Договора, Стороны обязаны урегулировать их во внесудном порядке. При не достижения согласия, споры рассматриваются в соответствии законодательством РК.

33. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежать уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.


34. Настоящий договор вступает в силу с момента регитрации в органах Казначейства и действует до 31.12.2008 года.


35. Адреса и реквизиты Сторон :


«Заказчик» «Поставщик»


ГУ Жангалинский районный отдел

занятости и социальных программ

Жангалинского района

ЗКО п. Жангала, ул. Халықтар

Достығы,44

Код госучреждения 4512005

РНН 270500000388

ИИК 000130397

БИК 195301070

Жангалинский районный отдел

Казначейства


Начальник Жаимов К.У.

(подпись) (Ф.И.О.)

Похожие:

Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconЖаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мм, БҚО, Жаңақала...
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconАуылдық жерде тұратын әлеуметтік сала мамандарына, отын сатып алуға әлеуметтік көмек тағайындау
Ен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – аудан әкімдігінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы №27 Қаулысымен бекітілген «Теректі аудандық...
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconСҚо мағжан Жұмабаев ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
Конкурстық комиссия төрағасының орынбасары: Шишкова Наталья Яковлевна – «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мм...
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconСаран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
«Саран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мм ішкі еңбек тәртібінің
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconӨскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
«Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мм құрылымы
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі icon2010-2012 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Аягөз аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 2010-2012 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Мазмұны
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің миссиясы және алдағы уақытта көрінуі 1
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconКонкурстың ерекше тәртіппен
Жаңақорған ауданы, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді конкурстың...
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconОңтүстік Қазақстан облысының қалалық, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері
«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» электрондық мемлекеттік қызметінің регламентіне
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconҮйде оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу
Оңтүстік Қазақстан облысының қалалық, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері
Жаңақала аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі iconКонкурсқа қатысушылар конкурстық тапсырыстарды жабық конверттерде мм
Тапсырыс беруші – «Жаңақала аудандық құрылыс бөлімі» мм, БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы Халықтар достығы көшесі 42, индекс...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница