Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Скачать 353.74 Kb.
НазваниеПән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
страница3/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер353.74 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://tarih-geografia.ucoz.kz/_ld/0/3__-www.toprefera.doc
1   2   3

Оқушылардың білімі мен дағдыларын меңгеруін бағалау әдістері:


Тестілеу, ауызша сұрау, ситуациялық есептер, генетикалық есептер шығару, молекулалық биологиядан есептер, шежіре құру.

Әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Стамбеков С.Ж., Генетика, Новосибирск 2003.

2. Казымбет П.К., Аманжолова Л., Нұртаева Қ. Медициналық биология.

Алматы 2002.- 350 с.

3. Қуандықов Е.Ө. Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика.

Алматы, 2006.

  1. Әдіст. Нұсқаулар

Қосымша:

1. Стамбеков С.Ж., Генетика, Новосибирск 2003.

2. Казымбет П.К., Аманжолова Л., Нұртаева Қ. Медициналық биология.

Алматы 2002.- 350 с.

3. Қуандықов Е.Ө. Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика.

Алматы, 2006.

  1. Әдіст. Нұсқаулар

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное

пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

2. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для

врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

3. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

4. Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова.

– М..: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Введение в молекулярную медицину./Под.ред. М.А.Пальцева,

М.Медицина, 2004

Қосымша:

1. Уилсон Дж., Хант Т. Молекулярная биология клетки. Сборник задач. Пер.

с англ.- М., Мир, 1994.

2. Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для

студентов медицинских вузов. – Астана, 2006, 2007.

  1. Медицинская биология и генетика/ Под.редакцией Куандыкова Е.У.,

Алматы, 2004.

Ағылшын тілінде:

1. Alberts et al: Molecular biology of the cell, Second edition, 2000,

Garland, New York and London.

Оқыту әдістері:

  • Дәрістер: шолу.

  • Тәжірибелік сабақтар: семинарлар, ситуациялық есептер шығару, мультимедиялық деректер жиынымен жұмыс, препараттарды микроскопиялау; шағын топтарда жұмыс: жағдайларды талдау және құрастыру

Құралдар және жабдықтар:

  • Құралдар: компьютерлер, мультимедиялық аппаратура, микроскоптар.

  • Жабдықтар: мультимедиялық оқу құралдары, таблицалар, микропрепараттар, слайдтар, тестік тапсырмалар жиыны, ситуациялық есептер.

Оқушылардың білімі мен дағдыларын меңгеру әдістері:


Тестілеу, ауызша сұрау, ситуациялық есептер, генетикалық есептер шығару, молекулулалық биологиядан есептер, шежіре құру.

Білімді бағалау критериі және ережесі:

Студенттерді рейтингілік бағалау негізіне Семей қаласының ММУ ОӘО бекітілген студенттердің білімін рейтингілік бақылау алынған.

Әрбір деңгейде білімді бағалау шкаласы және критериі (өтпелі, аралық, қорытынды бақылау)

Сабақтың барлық түрлерін бағалау ережесі:

«Өте жақсы» деген баға оқу-бағдарламалық материалдан жан-жақты, жүйелі және терең білім көрсеткен, бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды өз бетімен орындай алатын, бағдарламамен ұсынылған негізі әдебиеттерді меңгерген және қосымшпа әдебиеттермен таныс, пәннің негізгі ұғымдарының мәнін болашақ кәсібімен байланысын меңгерген, оқу-бағдарламалық материалды баяндауда және қолдануда шығармашылық мүмкіншіліктер көрсеткен студентке қойылады.

«Жақсы» деген баға оқу-бағдарламалық материалдан толық білім көрсеткен, бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды орындай алатын, бағдарламамен ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгерген және пән бойынша жүйелі білімін көрсеткен, сонымен қатар одан әрі сабақ және кәсіби қызметі барысында өз бетінше орындауға және жаңартуға қабілетті студентке қойылады.

«Қанағаттанарлық» деген баға оқу-бағдарламалық материал бойынша одан әрі сабақ және кәсіби қызметі барысында орындауға қажетті білімі бар, тапсырмаларды орындай алатын, негізгі әдебиеттермен таныс, жауаптарында қателік жіберетін, бірақ оқытушы жетекшілігімен оларды жоюға қажетті білімі бар студентке қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» деген баға оқу-бағдарламалық материалға байланысты білімде ақаулары бар және тым болмағанда бір сұраққа жауап бермеген, жауап беру және ситуациялық есептер шығарғанда қағидалық қателер жіберген студентке қойылады.
Білімді бағалау шкаласы
Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы


А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74
Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


«Молекулалық биология және медициналық генетика» пәні бойынша қорытынды баға


«Молекулалық биология және медициналық генетика» пәні бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен анықталады, қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұндағы:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингтік бағасы

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан бағасы)

Рұқсат алу рейтингтік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 60% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасы (ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасын (ҚББ) ауызша емтихан бағасы құрайды.


Рұқсат алу рейтингтік бағасы (РРБ) келесі формула бойынша анықталады:


АғБ бағалары+∑АБ бағалары+∑ОБӨЖ+∑БӨЖ

барлық бағалары саныРРБ = , мұндағы


∑ - қосынды белгісі

АғББ – үлгерімнің өтпелі бақылау бағалары, құрамына тәжірибелік сабақтың бағалары, альбом бағасы енеді.

АБ – аралық бақылау бағасы

ОБӨЖ – білім алушының оқытушының басшылығымен орындайтын өздік жұмыстары

БӨЖ – білім алушының өздік жұмысы

РРБ академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық қосындысы түрінде есептеледі.

1   2   3

Похожие:

Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconСиллабус молекулярлық биология және медициналық генетика mbg 1201
Силлабус mbg 1201 «Молекулярлық биология және медициналық генетика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В110200- Қоғамдық...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» icon«ҚОҒамдық денсаулық сақтау» факультеті
Молекулалық биология және медициналық генетика пәні бойынша білімін бағалау үшін бақылаушы-өлшегіш құралдар
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconБиология кафедрасы силлабус
Силлабус 051101- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша «Молекулярлық биология және медициналық генетика» пәні бойынша «Молекулярлық...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» icon1. 7 Оқытушылар туралы мәлімет: Кафедра меңгерушісі
Силлабус 051301- жалпы медицина мамандығы бойынша «Молекулалық биология және медициналық генетика» пәні бойынша «Молекулалық биология...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconПән коды: Ana 1215 Мамандығы: 5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
Анатомия және гистология оқу жұмыс бағдарламасы, анатомия пәнінің типтік оқу бағдарламасы бойынша құрылған
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» iconПән: Медициналық биология генетикамен Мамандығы
Тақырыбы 5: «Медициналық генетика негіздері. Гендік және хромосомалық аурулар. Тұқым қуалайтын патологияларды анықтау және алдын...
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» icon«стоматология» факультеті молекулалық биология және медициналық генетика пәні бойынша білімін бағалау үшін
Клетка – тіршіліктің элементарлы-құрылымдық бірлігі. Клетка органоидтарының құрылысы және атқаратын қызметтері
Пән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» icon«Анатомия және физиология» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы бекітемін оәжтж проректоры
Пән бойынша жұмыс бағдарламасы 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін Типтік оқу бағдарламасының, Астана 2012 ж., негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница