1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі
Скачать 84.96 Kb.
Название1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі
Дата конвертации07.02.2016
Размер84.96 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/11775.doc


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономикалық теория кафедрасы


АҒЫМДАҒЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР


_Экономиканы мемлекеттік реттеу _пәні бойынша

(название дисциплины)


Құрастырушы: аға оқытушы Есмагзам В.Е


Павлодар


1 рейтинг


1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі

Экономиканы мемлекеттік реттеудің обьективті қажеттілігі мен оның мәні. Қоғамдық- экономикалық жүйенің типологиясы мен шаруашылық жүргізудің негізгі үлгілері. Нарықтық қатынастар ареалы мен оның шектері. Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуындағы мемлекеттің рөлі. Мемлекеттік экономикалық рөлі жөніндегі мәселелердің негізгі ғылыми бағыттары: неоклассикалық және кейнсиандық ағым, монетаризм, институтционализм және т.б. Мемлекеттің экономикалық функциясы және оның транзитті экономика жағдайындағы іс-әрекетінің ерекшелігі. Ұдайы өндіріс процесі мен экономиканың циклдігі, оның объективті және субъективті себептері.Экономика мен әлеуметтік сферадағы дағдарыстан шығудағы мемлекеттің іс-әрекеті.


2 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері

Ұдайы өндіріс айналымы және экономикалық құбылыстардың өзара байланысы. Ресурстар динамикасы мен экономикалық өсудің концептуалдық негізі.

Жиынтық сұраным мен ұсыным, олардың өзара байланысы. ЭМР-дің қағидасы мен принциптерін негіздеу, олардың өзгермелілігі.ЭМР-дің әдісі мен механизмі.

Макроэкономикалық, институционалдық, ақпараттық, ресурстық әдістер. ЭМР методологиясы және оны әрдайым жетілдіріп отырудың қажеттілігі. ЭМР әдістерінің құрамы және олардың реттеу обьектісі мен мақсаттарынан туындайтын басымдылығы.


3 Тақырып. Экономикалыќ реттеудің ұйымдастырушылық негіздері

мен оның шетелдік тәжірибесі.

Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың теориялық негіздері. ЭМР-ді ұйымдастырудың маңызды теориялық проблемасы- мультипликаторлар таңдауды негіздеу.

Мемлекеттік кәсіпкерліктің мәні, жалпы белгілері, даму тенденциясы және оның қоғамдық капиталдың ұдайы өндірісіндегі рөлі. Кәсіпкерлік қызмет субьектілерінің өзара қатынастарының ұйымдастыру- этикалық астары.

Экономиканы реттеудегі мемлекеттік емес субъектілері: азаматтыќ ќоѓам институттары, кәсіби бірлестіктер мен одақтар, ассоциациалар және т.б..


4 Тақырып. Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның

заңдылықтары

Транзиттік экономика: мәні, негізгі мінездемелері және трансформациялық процестердегі мемлекеттің рөлі. Өтпелі кезеңдегі жалпы экономикалық және макроэкономикалық тенденциялар, олардың даму бағытын таңдау. Транзиттік экономиканың үлгілері және олардың жүйесі: «жұмсақ революция», «әлеуметтік-нарықтық шаруашылық», «есінен таңдыру терапиясы» және т.б. Нраықтың дамуына мемлекет тарапынан жасалатын жағдайлар.

Нарық құрылымы. IS-LM үлгісі. Капитал және ғылыми-техникалық жасақтамалар нарығы. Бағалы қағаздар нарығы. Еңбек нарығы.

Нарықтық құрылымдарды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі мен олардың дамуын реттеу әдістері.


5 Тақырып. Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар

Экономикалыќ µсу: факторлары, кµрсеткіштері жєне оларды анықтау әдістері. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі мемлекет іс-әрекетінің негізгі бағыттары. Экономикалық өсу үлгілерін салыстыру. Аѓымдар жєне запастар. ¤ндіріс факторларын тиімді пайдаланудың негізгі көрсеткіштері мен оны ынталандыру жүйесі. Мемлекеттіњ аграрлық жєне индустриалдыќ саясатының ќалыптасу ерекшеліктері. Ұлттық шоттар – халықаралық тәжірибеде қолданылатын баланстық есептеулердің жиынтығы. Салааралық баланс ұлттық есеп жүйесін интеграциялау құралы. Салаарылқ баланс көрсеткіштерінің экономикалық мағынасы.

Салалардың басыңқылығын анықтаудың ұйымдастырушылық - әдістемелік астары. Өндірістік күштерді ұтымды орналастыру проблемасы және оны шешу барысында мемлекет мүддесін есепке алу.


6 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы әлеуметтік- экономикалық болжау және жоспарлау

Экономикалық болжаудың мәні және ғылыми- методологиялық негіздері. Болжаудың қағидалары мен әдістері. Халық шаруашылығын кешенді болжауды жасақтауды ұйымдастыру және оның теориялық негіздері. Болжаудың жасақталу мерзімі, функционалдық блоктары мен ірілендіру деңгейіне байланысты түрлері. Өсіңкілік қатардың орташа көрсеткіштері, есептеу тәсілдері және статистикада қолданылуы. Өсіңкілік қатарларды талдау тәсілдері: қатарлар дәрежесін салыстыру, бір негізге келтіру, үздіксіздендіру. Өсіңкілік қатардағы экстрополяция тәсілі және оның статистикада қолданылуы.


7 Тақырып. Ғылыми – техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетуге мемлекеттің рөлі

ҒТП–ті жеделдету мен оның тиімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін мемлекеттік шаралар жүйесі. ҒТП-ке әсер ететін мемлекеттің әкімшілік-құқықтық және экономикалық механизмдері.

ҒТП-ті салықтың және несиелік ретілеу механизмдерініњ мєні ҒТП – ті келешектегі үдеуге қарқындану жүйелері жєне факторларды тањдау. ҒТП – ны ұйымдастырушы – әдістемелік болжау аспектілері және оның бағдарламаның мақсаттық жоспарлауы. ҒТП –тің рыноктық жєне мемлекеттік қолдану механизмдері. Мемлекетте иновациялыќ саясатты пайда етуге ќолданатын шаралар жүйесі. Негізгі үдемелі амортизация механизмініњ мєні.


2 рейтинг


1 Тақырып. Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу

Қоғамның еңбек әлуеті мен демографияльщ жағдайы. Еңбек ресурстарының гендерлік және интеллектуалдық деңгейінің маңызы. Енбекке қабіліетті түрғындарды жүмыспен қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар жуйесі.

Жүмыссыздықтың түрлері мен негізгі себептері, жөне оны төмендетудегі мемлекеттің іс-әрекеті. Еңбек нарығының қалыптасу процесі мен оны дамытуға мемлекет тарапынан келу мәселесі. Еңбек өндірімділігі мен еңбек ақы төлеудің өсім қарқынының ара қатынасьша мемлекеттік әсер етудің механизмдері.

Оукен заңы мен Филлипс қисығы. Инфляция, жүмыссыздық, еңбек ақы және еңбек ресурстарын үтымды пайдалану проблемалары.

Әлеуметтік инфрақүрылымның экономикалық рөлі және оның салаларында нарықтык қатынастардың дамуы. Осы салалардың адамзаттық даму индексінің денгейімен өзара байланысы.

Әлеуметтік инфрақүрылымның дамуын мемлекеттік реттеу және оның механизмдері. Денсаулык сақтаудың, білім берудің, мәдениеттің даму көрсеткіштері және оларды негіздеу әдістері.


2 Такырып. Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру механизмдері.

Инвестиция және инвестициялық концепция. Мемлекеттің инвестициялық іс-әрекетінің ең маңызды қағидалары. Мемлекеттің инвестициялық саясатының өзгермелілігі мен оны қалыптастыру негіздері.

Инвестициялық ресурстардың негізгі көздері мен оны үтымды пайдалану проблемалары. Шетелдік инвестициялар мен ішкі инвестицияльщ ресурстар арасындағы өзара қатынастардың тиімдісін тандау. Инвестицияға сүраным мен оған үсыным арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу механизмі.

Мемлекеттің инвестициялық әлуетін тиімді пайдаланудың қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік тетіктері. Инвестициялық-күрылыстық кешеннің негізгі сандық-сапалық көрсеткіштері және оларды негіздеудің әдістемесі. Күрделі қаржының технологияльщ және үдайы өндірістік қүрылымы мен оның тиімділігінің көрсеткіштері.


3 Тақырып. Жер ресурстарын тшмді пайдаланудағы мемлекеттгк шаралар жүйесі.

Жер-экономиканың аграрлы секторындағы негізгі өндіріс қүралы ретінде. Ауыл шаруашылығьшдағы жерлерді тиімді пайдалану проблемасы және оның өндірістің үйымдастыру-технологиялық негіздерімен байланысы. Аграрлы сектордың көпукладтылығы және ауылдьщ интеллектуалдьщ, материалды-техникалық және жер ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз етудегі мемлекеттгің рөлі.

Ауыл шаруашылығының ерекшеліктері және оның салалары дамуының басыңқылығын ғылыми негіздеу. Мемлекеттің аграрлы секторға қолдау көрсету механизмдері мен оның болашақтағы дамуын реттеуі. Агроөнеркәсіптік кешеняің секторлары арасындағы шаруашылық-экономикалық байланыстарды нығайтудағы және олардың мүдделерін бір арнаға бағыттаудағы мемлекеттің атқаратын рөлі. Агроөнеркәсіптік интеграция өндірістің тиімділігін арттыру факторы ретінде. Агроөнеркәсіп кешені кәсіпорындары қызметінің тиімділігіне әсерін тигізетін негізгі факторлар. Өндірісті үйымдастырудың кластерлік жүйесін енгізудегі мемлекеттің рөлі.


4 Такырып. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері

Қазақстан Республикасының қазіргі қаржы-бюджеттік және оның әлеуметтік-экономикалық рөлі. Экономиканы реттеудің қаржылық механизмдерінің басыңкылығы мен құрамы. Мемлекеттің фискалды саясатын күшейтудін қажеттілігін негіздеу мен оны жүзеге асырудың басты әдістері.

Мемлекеттік бюджет жүйесі мен бюджетаралық қатынастарды жетілдіру проблемасы. Бюджет тапшылығын қаржыландыру көздері мен өдістері. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қарызы жөне оны жабу шаралары. Бюджеттен тыс қорлар жөне оларды үтымды пайдалану үрдісіне мемлекеттік ықпал ету механизмдері. Мемлекетгік шығындарды жоспарлау және оларды тиімді пайдалану.


5 Такырып. Мемлекеттің ақша-несие саясатын жүзеге асырудың негізгі механизмдері

Мемлекеттің ақша-несие саясатының қалыптасу негізі, мақсаты мен тапсырмалары. ҚР-да ақша-несие жүйесінің қызметі мен оны жетілдірудегі Ұлттық Банкінің рөлі. Акша-несие қатынастары мен ақша айналымын реттеудің үйымдастыру және зандық негіздері.

Бағаны қалыптастырудағы тенденциялармен жөне оны қүрайтын факторлармен ақша айналымының өзара байлаяысы. Бағаның қүрылым процесін мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері: тіркелген бағаны, тарифтарлы тербелмелі бағалардың жоғарғы және төменгі шегін, бағалық субсидияларды белгілеу, амортизациялық саясаттың жене салык ставкаларының өзгеруі; тауарларды (ақылы қызметті) мемлекеттің сатып алуын іске асыру және т.б. бағаны мемлекеттік реттеудін шетелдік тәжірибесі және баға қүралымындағы нарықтық механизмнің кемпгіліктері.


6 Такырып. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қүрылысының унитарлығы мен оның әкімпгілік-территориялық бөлінуі. Қазақстан Республикасьшың Конституциясы аймақтардың өлеуметтік-экономикалық дамуы туралы. Аймақтық (облыс, қала, аудан) даму аясындағы мемлекеттік саясаттың калыптасуы және оны жүзеге асыру өдістері.

Шағын және орташа депрессивті қалалардың, әлеуметтік артта калған аудандардың, облыстардың экономикалық және әлеуметтік дамуын камтамасыз етудегі мемлекеттік органдардың іс-әрекеті мен үйымдастыру қүрылымы.


7 Такырып. Мемлекетің табиғатты қорғау және сыртқы экономикалық іс-әрекетттерін реттеу

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдаланудың өлеуметтік-экономикалық маңызы. Табиғи ресурстарды корғауды жөне оны ұтымды пайдаланылуын экономикалық реттеу.

Мемлекеттің табиғатты қорғау шараларын (бағдарламаларын) жасақтау мен жүзеге асыру әдістері. Ресурс үнемдеу стратегиясы мен жолдары жене оны ынталандыру мақсатындағы мемлекеттік шаралар.

Табиғатты корғаудың глобалды масштабтағы проблемаларын шешу үлгісін өртүрлі елдердің күшін біріктірудің объективті қажеттілігі.

Әлемдік шаруашылық байланыстарының күшеюі мен халықаралык еңбек бөлісін терендету жағдайындағы мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатының мәні мен қалыптасу қағидалары.

Похожие:

1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconЭкономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі және жанама мақсаттары
Түпкі мақсаттар және оларға жету жолдары айқындалады. Бұл үшін жанама және аралық мақсаттар тұжырымдалады, сонан соң олардың баспалдақтары,...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconҚазақстан республикасының о рден дері
«Отан» ордені 1993 жылы тағайындалған. Аталған орденмен мемлекеттік және қоғамдық қызметінде экономиканы, әлеуметтік саланы, ғылым...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconМ. Ж. Арзаева Салықтық жоспарлаудың теориялық негіздері мен нысандары
Аталмыш басым бағыттарды жүзеге асыруды бір жағынан салық әкімшілігін, оның ішінде салықтық жоспарлауды жетілдіру арқылы жүргізуге...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconМазмұны
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconЖеке тұлғамен
Карточка Ұстаушының Өтінішінде және/немесе оның қосымшасында анықталады. Осы Шарт Банк шығаратын Төлем Карточкаларын пайдалану, Банктің...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconМемлекеттің экономиканы басқаруының ТƏсілдері
Мемлекет жария өкіметтің пайда болуы мен іс-әрекеттің нәтижесі ретінде қалыптасып, қоғам өмірін ұйымдастырудың нысаны және оның негізгі...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconӨңірдің әлеуметтік-экономикалық дамытуды мемлекеттік реттеудің қолданыстағы саясатын талдау
Орташа мерзімдік перспективадағы аумақтың негізгі мәселелерінің, тәуекелдірдің, кедергі туғызатын факторларының, бәсекелестік артықшылықтары...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconЛекция конспектілері
Тақырып: Курстың пәні мен мақсаты. Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыс және оның ыдырауы. Сақ тайпаларының қоғамдық...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconҰ со пму 18. 1/06
Мемлекеттің экономиканы басқаруының ғылыми-теориялық аспектілері. Салааралық кешен ұғымы. Салааралық қатынастар ерекшеліктері. Салааралық...
1 Тақырып. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның обьектісі iconТақырып. Болжау мен жоспарлаудың ғылыми негіздері
Болжау мен жоспарлаудың мемлекеттік функциясы мен шаруашылық субъектілері ретінде
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница