5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница8/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

Пәннің коды: KZhAK 3212

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: Жарменова Б.К. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерді компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың негізгі қағидаларын меңгертіп, ақпараттар қауіпсіздігін қамтамасыздандыруын үйренуге басты назар аударылады. Студенттерге программалық, ақпараттық, протоколдық және басқа да құралдарды қолдана отырып компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау қағидаларына, әдістеріне және құралдарын танып-білуге бағытталған. «Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау» пәні студенттерді компьютерлік жүйелерде ақпараттарды қорғау технологияларымен, қауіп-қатердің негізгі түрлерімен және оларға қарсы шығу жолдарымен таныстыруды қамтиды.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика; ЭЕМ және программалау; Тілдер теориясы; ЭЕМ архитектурасы; Программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Криптографияның даму тарихы. Қазіргі заман криптографиялық жүйелерде қолданылатын әдістер мен құралдар. Ақпарат және ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздік объектісі және пәні. Ақпараттың ағылу каналдары. Ақпаратты қорғау құралдарын топтастыру, антивирустық программалар, вирустармен күрес, компьютерлік вирустардың принциптері мен стандарттары, ақпараттық қауіпсіздік саясаты, қауіпсіздік саясатының негізгі элементтері, рұқсат етiлмеген енуден қорғау, паролдiк қорғау, қолданушының идентификациясы және аутентификациясы, ақпараттық қорғаудың криптографиялық жүйесі, орындарын ауыстыру әдісімен шифрлеу, ашық кілтті криптожүйенің концепциясы, екікілтті криптографиялық жүйе, компьютерлік желілердегі ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, есептеу желілеріндегі ақпататтарды қорғау, желілерді қорғау әдістері, желілік жүйелердің қауіпсіздігі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2001. - 376 с.: ил.

 2. Лейзер Л.И. Методические указания к лабораторным работам №№ 1- 6 по дисциплине «Защита информации» Караганда, кафедра АИС, 2005г.

 3. Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях.-М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001

 4. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.-М.: Горячая линия –Телеком, 2000.-452с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Схемотехника негіздері

Пәннің коды: SN 3212

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруш: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Есептеуіш техникасының арифметикалық, логикалық және физикалық негіздері, кодтары, комбинациялық түрлендіргіштері, сумматорлар, комбинациялық құрылғылардың анализі мен синтезі, триггерлер, резисторлер, санағыштар, цифрлық құрылғыларды логикалық модельдеу, логикалық модельдеудің программалық кешенінін зерттеуден, олармен жұмыс жасауды үйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент мектептің информатика және физика курсын жақсы меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Сандық схемалардың классификациясы. Топология және логика элементтері. ЭЕМ түйіндерінің типтік комбинациясы. Сумматорлар көпразрядты сандарды қосу. Ондық сумматорлар. Кодтар түрленуі және шифраторлар, дешифраторлар. Дайын микросхема түрінде немесе логикалық элементтерін реализациялау. Мультиплексорлар, демультиплексорлар, коммутаторлар. Қозғалыс принципі, дешифраторлар және логикалық элементтерде немесе дайын микросхема түрінде реализациялау. Мультиплексорларға комбинациялық схеманың синтезі. ЭЕМ-дегі сандық тізбекті түйіндері. Триггер туралы түсінік, жай автомат. Триггерлердің классификациясы және негізгі түрлері: RS-триггер түзу және инверстік кіріс, T, TV, D және JK- триггерлері. Логикалық. Элементтерде құру және кестелерді ауыстыру, графикалық бейнелеу. Уақыт диаграммалары бойынша жұмыс анализі. Ақырғы автоматтар түрлері: Мур және Мили автоматы. Граф автоматы, қоздыру функциясы және автомат ауыстыру кестесі. Ақырғы автомат синтезінің әдістемесі. Қозғалысты регистрлердің ақырғы автомат синтезі Екілік және екілік емес счетчиктер.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 2001. - 528 c.

 2. Матюшин О.Т., Нарышкин А.К., Сизов В.П. Цифровые устройства и микропроцессоры/Под общей ред. А.К.Нарышкина.- М.:Высшая школа, 1996.

 3. Казаринов Ю.Н., Номоконов В.Н., Филиппов Ф.В. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах.-М.: Высш. шк., 1988.

 4. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для вузов/ Э.В.Евреинов,

 5. Бутыльский Ю.Т.,.Мамзелев И.А и др.// Под ред. Э.В.Евреинова.-М.: Радио и связь, 1991.-464с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Берілген қорының теориясы

Пәннің коды: ВКТ 3213

Пәннің типі: Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Жүсіпбек Б. информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Деректер қорын құру теориялық негіздерін, қазіргі кездегі деректер қорын басқару жүйелерінің мүмкіндігін, компьютерлік жүйелерде ақпаратты қолдану, өңдеу және пайдалану технологиясын меңгеруді үйрету болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы .

Курстың/пәннің мазмұны:

ДҚ жүйелерінің белгіленген және негізгі құраушылары. ДҚ қазіргі заманғы басқару жүйесінің көрінісі. ДҚ көрсету деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер моделдері: иерархиялық, желілік және деректердің реляциондық моделдері. Схема қатынасы. Реляциондық модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі;реляциондық деректер қорларын жобалау; функциональдық, транзитивтік және декомпозициялық тәуелділік; ақиқат-байланыс әдісін қолданумен жобалау; қазіргі заманғы деректер қорларын басқару жүйесін(ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену; ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және индексалау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; хешировалау және индексалау файлдары; ДҚ қорғау; ДҚ тұтастығы және қорғау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Дейт Карнеги . Введение в системы баз данных.

2. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных.-М.:ФиС,1995

3. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.:ФиС,1992

4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.-М.:ФиС,1989

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бұлтты технологияларға кіріспе

Пәннің коды: ВТК 3213

Пәннің типі: Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Айтимов М.Ж -аға оқытушы.

Курстың мақсаты: Курста бұлтты есептеудің пайда болуы, дамуы және пайдалану технологиясы жайлы мәліметтер айтылған. Курста, бұлтты есептеудегі қызмет ету мүмкіндіктерінің негізгі моделдері қарастырылған. Microsoft, Amazon, Google сияқты бастаушы вендерлердің шешімі шығарылады. Сонымен қоса, бұлтты технологиялардың негізгі артықшылықтары талданады және бұлтты есептеу моделінің кемшіліктері және оларды шешу жолдары ұсынылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін информатиканың базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын жақсы білу керек. Курстың/пәннің мазмұны: Аппараттық қамсыздандырудың дамуындағы негізгі жаңа тенденциялар, инфрақұрылымға негізгі талаптар қарастырылады. Инфрақұрылымдық шешімдердің дамуындағы бұлттық концепцияның пайда болуына ықпал еткен қазіргі технологиялар қарастырылады. Аппараттық қамсыздандырудың дамуы. Жаңа инфрақұрылымды шешімдер. Блейд-жүйенің пайда болуы. Жүйенің пайда болуы және мәліметті сақтау желілері. SAN топологиясы. ИТ инфрақұрылымының бірігуі. Виртуализация технологиялары. Серверлердiң виртуализациясы. Виртуализацияның платформаларына қысқаша шолуы. Vmware. Citrix (Xen). Microsoft. Негізгі бұлтты есептеулер. Бұлтты есептеулердiң түрлері. «Инфрақұрылым тәрізді сервис» (IaaS) PaaS сервисі секілді платформа. Сервис секілді (SaaS) программалық қамтамасыз ету. Бұлтты есептеулердің артықшылықтары. Бұлтты есептеулердің кемшіліктері және проблемалары. Бұлттағы веб-қызметтер. Windows Azure SDK өңдеушiлерге өңдеу үшiн қажеттi қосымшалардың программалауын интерфейсі. Windows Azure-де жазу және масштаб жасалатын сервистердi басқару. Windows Azure платформасы. Windows Azure Storage. Azure Table Services. Azure Blob Services. Azure Queue Services. Microsoft® .NET Services. Microsoft® .NET Service Bus. Microsoft® .NET Access Control Service. Microsoft® .NET Workflow Services. Microsoft бұлтты сервисінің мысалдары. Office Live Workspace. Google сервисінің мысалдары. Google Apps. Google App Engine.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Клементьев Илья Павлович, Устинов Владимир Алексеевич. Введение в Облачные вычисления. Изд. УГУ . 2009 г.

 2. Eric A. Marks, Bob Lozano. Executive’s Guide to Cloud Computing. 2010.

 3. Риз Дж. Облачные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.

 4. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления – бизнес-платформа XXI века. – М.: Аквамариновая Книга, 2011. – 256 с.

 5. http://www.cloudzone.ru.

 6. http://www.vmware.com.

 7. http://habrahabr.ru/blogs/Azure/60100/

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мультимедиялық оқыту программалары

Пәннің коды: MOP 3214

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: Бейсенбаева Ж. - информатика магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Мультимедиалық құралдардың техникалық және программалық жабдықтарының жұмыс принципін білу, мультимедиалық оқыту программаларын жасауда оларға қойылатын талаптарды білу, мультимедиалық құралдарды сабақ түріне байланысты кешендеуде басшылыққа алатын принциптерді білу, компьютерлік презентациялар мен WEB –қосымшаларды құру, мәтінмен, дыбыспен, графика және анимациямен жұмыс жасау құралдары.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Информатика, Ақпараттық технологиялар.

Курстың/пәннің мазмұны:

Мультимедиалық технологияларды пайдаланудың шарттары мен аспектілері. Мультимедиа түсінігі. Мультимедиа жүйесі. Техникалық құралдар, алгоритмдер және программалар: ақпаратты енгізу, сақтау, бейнелеу, өзгерістер енгізу және шығару. Компьютердің мультимедиалық құрамы. Мультимедиалық оқыту программаларының ерекшеліктері. Оқыту программаларына қойылатын талаптар. Оқыту программаларын әзірлеу принциптері мен технологиясы. Мәтіндерді көруге арналған программалар. Гиперсілтемелік әдіс негізінде оқыту программаларын жасау. Графикамен жұмыс. Кескіндерді генерациялау әдістері( пиксельді және векторлық графика, ANSI-графика, дайын графикалық бейнелерді қолдану), Графикалық редакторлар. Графикалық бейнелер кітапханасы. Графикалық форматтар және оларды түрлендіру. Демонстрация жасауға арналған программалар. Дыбыспен жұмыс. Дыбысты ендіру және редакторлеу жүйесі, дыбыстық әсерлерді жасау. Анимациялық құралдар. Анимацияны құру негіздері. Анимациялық файлдар форматтары және оларды түрлендіру. Анимациялық файлдарды ойнату. Мультимедиа жүйесінің даму бағыттары. Виртуальды шынайылық. Виртуальды кеңістік элементтері. Виртуальды кеңістік класстары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Досжанов Б.А.. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар Алматы, 2008 ж. 100 б.

 2. Досжанов Б. «Мультимедиа және оның техникалық құрамы», Қызылорда,2006

 3. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие.-Киев:ВНV, 1996.-157 с.

 4. Мультимедиа в школе: Справочник.-Калуга,1994.-196 с.

 5. Радзишевский А.Ю. «Основы аналогового и цифрового звука», 288 стр., М., Вильямс, 2006.

 6. Питер Кирн «Цифровой звук. Реальный мир», 720 стр., М., Вильямс, 2007.

 7. Найджел Чепмен, Дженни Чепмен «Цифровые технологии мультимедиа», 624 стр., М., Диалектика, 2005.

 8. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. “Вычислительные системы, сети и телекоммуникации”, 2изд., М., Финансы и статистика, 2003.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Көппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасы

Пәннің коды: KEA 3214

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: Тұрғанбаева Ә.Ж. - информатика магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Қазіргі заманғы компьютерлердің архитектурасын, көппроцессорлы есептеуіш жүйелерге арналған параллельдік бағдарламалаудың әдісі мен технологиясын, параллельдік бағдарламалау облысында жақсы жұмыс істей алуға үйрету. Курстың міндеті студенттерді параллельдік бағдарламалау әдісін және конструкциялаудың негізгі әдісін үйрету, параллельдік алгоритмдердің интерпретациясын және оларды қолдана білуге үйрету. Параллельдік әр түрлі кесте құрудың негізгі принциптерін студенттерге жетік түсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Есептеуіш жүйелердің архитектурасы, Схемотехника негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе, көппроцессорлы есептеуіш жүйенің қолдану облысы және өндірістік бағалау тәсілдері. Есептеуіш жүйенің архитектурасы. Берілгендерді өңдеудің параллельдік архитектурасының классификациясы. SMP және MPP архитектурасы. Гибридтік архитектура. PVP архитектурасы. Кластрлы архитектура. Коммуникациялық құралдарының құру принциптері. Жоғары деңгейлі өндірістік процессорлардың ұйымдастырылу тәсілдері. Ассоциативті процессор. Конвейерлі процессор. Матрицалық процессор. Клеткалық және ДНК – процессор. Коммуникациялық процессор. Берілгендер қоры процессоры. Нейронды процессор. Көпдеңгейлі логикалық процессор. Көппроцессорлы есептеуіш жүйелерге арналған коммутаторлар. MBC компоненттеріне қойылатын талаптар. Әр түрлі өндірістегі кластерлер және массивтік-параллельдік жүйе.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Богданов А.В., Корхов В.В., Мареев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2004

 2. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы микропроцессорной техники. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008

 3. Гуров В.В., Чуканов В.О. Основы теории и организации ЭВМ. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006

 4. Иванова О.В. Применение ассоциативной конвейерной памяти для организации. Доклады МК "Информационные средства и технологии", том 2. М.: Изд-во "Станкин", 2000. - с.106-109.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы - Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды - ТZhTA3301

Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д. профессор.

Курстың мақсаты: Сынып жетекшісі қызметін жүзеге асыру мен ұйымдастыруда тәрбиенің дәстүрлі және қазіргі жаңа технологиялары бойынша болашақ мұғалімдердің теориялық білімді меңгеруі болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Педагогика, Этнопедагогика, Адамзат тарихындағы мектеп және педагогикалық ойдың дамуы.

Курстың/пәннің мазмұны: Тәрбие жұмысының мақсаты, міндеті, мәні туралы, мектеп қоғамының тәрбие жүйесі туралы, сынып жетекші іс-әрекетінің бағыттары мен жүйесі туралы, балалар ұйымының ерекшелігі туралы, тәрбие жұмысының технологиясы мен ұжымдық шығармашылық ісі туралы, оқушылардың тәрбие деңгейінің диагностикасы туралы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы “Дарын” 2004.

2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М.”Владос Пресс” 2002.

3. Қалиев С., Майгаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. – Алматы “РБК” 1999.

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Асадема 2003.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканың теориялық негіздері

Пәннің коды: ITN 1302

Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К.- аға окытушы

Курстың мақсаты: Информатиканың фундаментальдi ұғымдары: ақпараттар теориясының негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк қалыптастыру және машықтандыру.

Деректемелері/Пререквизиттері:- Информатика; - Программалау технологиясы .

Курстың/пәннің мазмұны: Информатиканың пайда болуы және дамуы. Есептеу техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. Информатика құрылымы. Ғылыми зерттеулердің бағыттары (теориялық информатика, ақпараттандыру құралдары, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика). Ақпарат философиялық категория ретінде. Ақпаратты түрлендіру. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу. Ақпаратты өрнектеу формалары. Статикалық. Динамикалық. Кодтау. Декодтау. Ақпараттық жүйелер (АЖ). Ақпараттық жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелердегі процесстер. Ақпараттық жүйелердің құрылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг машинасы. Пост машинасы. Ақпараттарды өрнектеу үшін санау жүйесін таңдау. Сандық ақпаратты бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшіру. Теріс сандарды өрнектеу. Сандық ақпараттардың қателіктері. Логикалық бульдік айнымалы. Логикалық функция. Логикалық алгебраның элементар функцияларының қасиеттері. Тьюринг машинасы және Пост машинасы көмегімен алгоритм ұғымын айқындау. Марковтың нормальды алгоритмдері. Маккарти бойыша рекурсивті алгоритмдер. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер. Алгоритмнің күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимпотикалық күрделілігі. Есептің күрделілігі.Әр түрлі алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу және таңдау алгоритмдері. Сұрыптау. Детерминенделген алгоритмдер. Ықтималдықтар алгоритмдері. Сандық ықтималдық алгоритмдері. Монте Карло алгоритмі. Ақпараттық модельдеу. Модельдеу туралы ұғым. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері. Формальдау. Математикалық модельдеу және есептеу алгоритмі. Информатиканың семантикалық негізі. Компьютерлік семантикалық жүйелер. Семантикалық ақпарат. Семантикалық амалдар. Семантикалық обьектілер.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. -2-е изд. перераб. и доп.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с., ил.

2. Информатика: Учебник.- 3-е перераб. Изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г –768 стр.

3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. Для вузов. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 2001г - 328 стр.

4. Вирт Н. “Алгоритмы и струтуры данных“ 2-е изд. С-Петербург, 2001г –352стр.

5. Балапанов Е.Қ., Б.Бөрiбаев, Г.Мадиярова. “Жаңа ақпараттық технологиялар“ – Алматы, 2000 ж.

6. Бурин Е.А. “Введение в основы информатики и вычислительной техники“ Курс лекций.- Алматы, 1988г – 144 стр.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, тренинг.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-дизайн

Пәннің коды: WD 3301

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Web-беттерді әзірлеуге арналған графикалық редактор Photoshop-та жұмыс істеуді үйрету. Студенттерге web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен ережелерді түсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте программалау

Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік графика негіздері, түрлері. Adobe Photoshop растрлық программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасындағы қабаттар, мәтіндер, контурлар, эффектілер. Көлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау. Қисық Безье үшін геометриялық алгоритм. Фигураны шығару алгоритмі. Сызықтар және бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. Әртүрлі сызықтарды шығару алгоритмі. Обьект беттерін бояу. Жарықтың шағылысу моделі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Гурский Ю.А.,Васильев А.В. Photoshop CS.Трюки и эффекты {CD) СПб.:Питер,2004.— 555 с.:ил,

 2. Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/

 3. Тучкевич Е.И. Самоучитель Adobe Photoshop CS2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.-368 с.: ил. +СD

 4. Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург, 2007

 5. Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003

 6. Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

 7. Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

 8. Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005

 9. http://debreuil.flashmaster.ru/

 10. http://members.rotfl.com/bobleon

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web-беттерді әзірлеу технологиялары

Пәннің коды: WAT 3301

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Жүсіпбек Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Internet ғаламторында сайт құруды үйрену. Java-платформасының басты қасиеттерінің, құралдарының және утилиттерінің түсінігін беру, студенттерді күрделі есептерге арналған қосымшаларды өңдеуді үйрету, келешекте Java-технологияларын негіздерін беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика. Программалау технологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Java программалау тілінің шығу тарихы мен дамуы. Тіл негіздері, файлдармен, желімен, пайдаланушының терезе интерфейсімен (GUI) жұмыс жасауға арналған кітапханалар. Тілдің негізгі ұғымдары мен конструкциялары, рұқсат модификациясы, ат беру бойынша келісімдер, типтердің озгеруі, массивтермен жұмыс жасау, қателерді түзетіп өңдеу(ерекше жағдайлар). XML-мен танысу. W3C (World Wide Web Consortium) ресми спецификацияның негізінде XML-құжаттарын құрудын ережелері мен әдістері, CSS және XSL қолдануымен XML-құжаттарды веб-браузерде тікелей көріп шығу, мәліметтерді байланыстыру арқылы HTML беттерінің көмегімен XML-құжатының көрінісін алу, XML-құжатының (DOM) объекті моделі, скрипттер тілі Microsoft Jscript, және Microsoft Internet Explorer-де XML-дың колданылуын көріп шығу. 

Ұсынылатын әдебиет:

Борис Леонтьев. Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты, http://www.debreuil.com/docs/

Тайц А.А., Тайц А.М. Самоучитель Adobe Photoshop 7 (+ дискета). - СПб.: БХВ-Петербург, 2007

Дунаев В., Дунаев Вл. Графика для Web- СПб.: БХВ-Петербург, 2003

Дунаев В., Web- графика: нужные программы- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

Мачник Э. Фотообман в Photoshop. Полноцветное издание.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005

http://debreuil.flashmaster.ru/

http://members.rotfl.com/bobleon

Морозова О. Построй свой супер сайт за 21 день! СПб.: БХВ-Петербург, 2005

Калиновский А. Ваша домашняя страничка в Интернете. Homepage или просто “хомяк”. СПб.: БХВ-Петербург, 2002

Дуванов А. Web- конструирование. Элективниый курс - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар

Пәннің коды: OPZhAT 3302

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолдана білу дағдысын қалыптастыру; ақпараттық технология құралдарын дамыту және жетілдіру жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік даму және өздігінен іске асыруға қажетті шығармашылық потенциалын дамыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпараттық технологияның техникалық құралдары. Ақпараттық процесстерді жүзеге асырудың аппараттық және программалық құралдары. Оқытудағы интерактивті құрылғылар. Интерактивті технологиялардың жұмыс негіздері. Модульдік оқыту құрылымы. Оқу модульдерін әзірлеу. Білім беруге арналған электрондық басылымдардың компоненттік құрамы. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруға қажетті аппараттық және программалық жабдықтамалар. SmartBoard интерактивті тақтасымен жұмыс. Тақтаны жұмысқа баптау. Мультимедиа жөнінде түсінік және қолдану облыстары. MIMIO интерактивті жүйесі. MIMIO жүйесінің аппараттық-программалық жабдықтамасы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, - 1998. 27 с.

 2. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot International, 2008.-100б.

 3. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда: ҚМУ, 2004-81б.

 4. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.

 5. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.

 6. Вернер И. Все о мультимедиа. Уч.пособие. –Киев: ВНV, 1996.-157с.

 7. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Самые популярные программы: прак.пособ. Под редакции Комягина В.Б. – М:Изд-во «Триумф», 1999.-368с.

 8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт:прак.пособ. –М: Изд-во «Триумф», 2001.-320с.

 9. Комягин В.Б. Создаем и копируем диски CD-R\ROM, DVD-ROM, CD-R\RW, DVD-R\RW. –М: Лучшие книги, 2005-384с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары

Пәннің коды: EORKT 3302

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Алибаева Н.Е.- информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге электрондық оқулықтарды құрудың ерекшеліктері мен қажеттілігін, негізгі концепцияларын, оқулықтардың түрлері мен оларды құрудағы талаптарды атап көрсету, құрудағы қолданылатын әр түрлі бағдарламаларға тоқталу, Dreamweaver бағдарламасын электрондық оқулықтар құруда қолданудың артықшылықтарын түсіндіру, студенттерге электрондық оқулықтарды құруды және оларды құруда негізгі талаптарды қатаң сақтауға үйрету болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Электрондық оқыту негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Электрондық оқулықтың құрамы мен мазмұны. Электрондық оқулықтардың негізгі функциялары. Электрондық оқулықтар классификациясы. Электрондық оқулықтарды құруға қойылатын негізгі талаптар. Ұсыныстар. Оқу материалын компьютерлік дайындау. Мәтін. Мәтіннің құрылымдық элементтері. Мәтіндік матеиалдарға қойылатын талаптар.

Оқытудың көрнекі құралдар классификациясы. Кесте. Схемамен жұмыс.

Сілтеме, гипермәтін және гипермедиа жүйелерін қалыптастыру.

Электрондық оқулықтар құратын бағдарламалар және олардың ерекшелітері. Macromedia Dreamweaver бағдарламасы. Dreamweaver бағдарламасымен жұмыс істеудің негізгі принциптері. Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктері. Macromedia Dreamweaver бағдарламасы. Форматтау. Арнайы символдар қою. Қаріптермен жұмыс істеу. Түстерді басқару.

Web- беттер құру. Web- беттердің негізгі объектілері. Гиперсілтеме элементімен жұмыс істеу. Кестелер. Фреймдер. Кестелерді қалыптастыру. Кестені форматтау. Ұяшықтағы мәліметтермен жұмыс істеу. Web- сайттармен жұмыс. Сайттарды жоспарлау. Web- сайттардың логикалық құрылымы.


Ұсынылатын әдебиет:

 1. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловов А.В. «Технологии создания электронных обучающих средств», Москва, 2002г.

 2. Соловов А.В. «Проектирование компьютерных систем учебного назначения».-Самара, 1995г.

 3. «Теория и практика создания образовательных электронных изданий», Москва, Издательтво РУДН, 2003г.

 4. КрасноваГ.А., Савченко П.А., Савченко Н.А. «К вопросу о концепции интерфейса электронных учебников», Москва, 2001г.

 5. Информатика: Учебник. 3-е перераб. Изд./Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г – 768стр.

 6. В. Дьяконов «Мультимедиа – ПК. // Домашний Компьютер» 1996

 7. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. «Современный самоучитель работы на персональном компьютере», Москва, 1997г.

 8. Карпов Б., Жданов А. «Dreamweaver 47 Краткий курс» - Питер, 2001г.

 9. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя» - Москва, 1999г.

 10. Под редакцией С.В. Симоновича, «Информатика. Базовый курс». – Санкт – Петербург, 2002г.

Сабақ беру әдістері: лекция, баяндау, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Анимациялық технологиялар негіздері

Пәннің коды: ATN 3303

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге өндіріс пен жаңа технологияларды пайдалануды меңгертіп, анимация жасаудың негіздерін үйрету.

Деректемелері/ пререквизиттерi: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін Компьютерлік графика пәні бойынша материалдарды білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Macromedia Flash программасының интерфейсі. Панельдермен жұмыс. Macromedia Flash программасында сурет салу. Веекторлық графикамен танысу. Сурет салу иинструменттері. Бояуды пайдалану. Macromedia Flash программасында растрлық беейнелерді пайдалану. Импорттау, трассировкалау, жіктеу, сығу. Macromedia Flash программасында мәтінмен жұмыс жасау. Text инструменті. Мәтін параметрлері. Macromedia Flash фильмінің элементтерімен жұмыс жасау. Символдар, экземплярлар. Библиотека элементтері. Macromedia Flash программасындағы видео. Видеоны интеграциялау. Импортталған видеомен жұмыс. ActionScript тілімен жұмыс. Actions панелі. Айнымалыларды, берілгендерді және берілгендер типтерін басқару.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Гурвиц Майкл, Мак-Кейб Лора. Использование Macromedia Flash MX. Специальное издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 704 с.: ил. — Парал. тит. англ.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница