5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница70/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Курстың/пәннің мазмұны: Бейнелеу өнерінің пайда болуы жөніндегі теория. Ерте кезеңдегі және дәстүрлі өнер жөніндегі түсінік. Ежелге Шығыс өнері: Орталық Азияда мәдениеттің пайда болуы. Африка және Америка, Мысыр, Қосөзен өнері, жапония, Қытай, Үнді елдерінің ежелгі өнері. Антик өнері: Грекия және Рим. Орта ғасыр: Ерте христиан, роман, готика, орыс өнері. Жапония, Қытай, Солтүстік Еуропа өнері.


Ұсынылатын әдебиет:

1.Мириманов Е.Б. «Өнердің ықшам тарихы» Алматы, «Өнер» 1992 ж.

2.Любимов Л.Д. «Ежелгі өнер тарихы», Алматы, «Өнер» 1986 ж.

3.Алексеева В.В. «Что такое искусство» Альбом,-Вып.1- М.; Советский художник, 1973 ж. – 164 с.

4.Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств: проблемы эволюции стили в новом искусстве». –М.-Л., 1930 ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Компьютерлік графика

Пәннің коды: KG3201

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Қорғанбекова Р.Т.-магистр, аға оқытушы.

Курстың мақсаты: Компьютерлік бағдарламалар арқылы графика жасау. Бейнелеу өнері пәндерде оқыту барысында ЭЕМ қолдану мүмкіндіктерін пайдалануды үйрену. COREL DRAW графикалық редакторының көмегімен геометриялық фигуралармен жұмыс жасау, форма беру, түс беру, композиция құру жұмыстарын игеру. Тапсырма бойынша белгілі бір мақсатта компьютерлік бағдарламаларын графика жасау кезінде пайдалана білуі қажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін практикалық материалды толық меңгеру үшін студент пәнге информатика пәнінен алған білімін жақсы меңгерген және компьютердің құрал жабдықтарын білуі тиіс.

Постреквизиттер: "Компьютерлік графика" пәні бойынша алынған білім COREL DRAW бағдарламасымен жұмыс жасауды,жай және бірнеше обьектілермен жұмыс жасап,оларды түрлі түске бояуды, композиция құрастыруды игеру. Көркем бейнелерді компьютер көмегімен салып, шығармашылық ойлау процесін дамыту.

Курстың мазмұны: «Компьютерлік графика» пәнін оқыту келесі бағытта жүргізіледі, компьютерлік құрал жабдықтармен жұмыс істеуді, COREL DRAW бағдарламасымен жұмыс жасауды, геометриялық фигуралардан бастап, әртүрлі заттардың кескінін салуда комьютерлік графикалық жолмен орындауды үйренеді, суретші дизайнеріне тән өз ойын іске асыру үшін заттың композициялық шешімін орындай алады жэәне обьектіге көркем эффекті, көлеңке, мөлдірлік,

Ұсынылатын әдебиет:

1.COREL DRAW 9 Учебное пособие Дублин,2003

2. Миронов Д.Ф.Компьютерная графика в дизайне.Учебник для вузов «Питер»

2004-215 с.

3. Джамбурно М.Трехмерная графика и анимация Москва «Вильямс»,2002—638с.

4. Смолина М.А. CorelDRAW X3. Самоучитель Москва-2006-640 с.

5.Смолина М.А. CorelDRAW 12. Самоучитель Москва-2005-592 с.

6. Тайц О., Тайц З. Изучаем COREL DRAW 10 Москва «Компас» 2004-196

7. Грошев С.А., Коцюбинский А.О. «Самоучитель на компьютере», Москва, Триумф 1998-444с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Түстану

Пәннің коды: TT 3203

Пәннің типі: Базалық пәндер, тандау компоненті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпов А.Қ.- академиялық доцент.

Курстың мақсаты:

Ñòóäåíòòåðãå áåéíåëåó ¼íåðiíi» негізі æ¸íå òåîðèÿëûº äàìó ïðîöåñi æ¼íiíäå òåðå»iðåê áiëiì àëûï, ê¼ðêåì øû¹àðìàíû òàëäàó¹à æ¸íå îë òóðàëû ¼ç ïiêiðií ñàóàòòû æåòêiçå áiëóãå ¾éðåòó.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін сурет курсы және сыршырай курсы бойынша білім деңгейі толық болуы тиіс

Постререквизиттері:Берілген курс болашақ бейнелеу өнеоі және сызу пәнінің мұғалімінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

Курстың/пәннің мазмұны:Түстану теориясы.Түсті зерттеген ғалымдардың еңбектері. Түсті спектр.Колорит. Ахроматикалық және хроматикалық түстер.Туыс түстер. Түстік үйлесімділік. Жылы және суық түстер. Түстердің араласуы

Ұсынылатын әдебиет:

1.Мириманов Е.Б. «Өнердің ықшам тарихы» Алматы, «Өнер» 1992 ж.

2.Любимов Л.Д. «Ежелгі өнер тарихы», Алматы, «Өнер» 1986 ж.

3.Алексеева В.В. «Что такое искусство» Альбом,-Вып.1- М.; Советский художник, 1973 ж. – 164 с.

4.Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств: проблемы эволюции стили в новом искусстве». –М.-Л., 1930 ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Көркем композиция негіздері

Пәннің коды: KKN 1204

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Назаров А.Ж.-магистр, оқытушы.

Курстың мақсаты: Оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кескіндемелік әртүрлі техникаларды меңгеру. Бейнелеу өнері сауатының негіздерімен танысу, бейнелеу жазықтығына заттардың көлемі мен сынын дұрыс бейнелеу, сызықтық және кеңістік перспективаларының негіздерін, жарық пен көлеңкенің заңдылықтарын білу, түстік және өндік қатынастармен жұмыс істей білу, композицияны құрастыру заңдылықтарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін сурет курсы және сыршырай курсы бойынша білім деңгейі толық болуы тиіс

Постреквизиттері: Берілген курс болашақ дизайн мамандарының кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

Курстың мазмұны Композиция тарихы. Композиция курсының мақсаты, міндеттері және мазмұны. Композицияның негізгі заңдылықтары. Композициямен шұғылдану барысында шығармашылық процестің мәні мен даму бағыты.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2004.

2.Сокольникова Н.М. Основы композиции. М., 1996.

3.Паранюшкин Р.В. Композиция. М., 2002.

4.Лебедева Е.В. Искусство художника-оформителя. М., 1981.

5.Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.

6.Кушаева Н.А. «Основы эстетического воспитания». Москва «Просвещение», 1986 г.

7.Гронский И.В. «Ассоциация художников рефолюционной России». «Изобразительное искусство» Москва, 1973 г.

8.Құдайбердиев Қ. «Қазақ өнері» жылнама, Алматы «Жалын» 1992

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Сурет

Пәннің коды: Sur 3301

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: Ізбасқанов Е.Б.-академиялық доцент.

Курстың мақсаты: Бейнелеу өнері сауатының негіздерімен танысу;

Бейнелеу жазықтығына заттардың көлемі мен сынын дұрыс бейнелеу;

сызықтық және кеңістік перспективаларының негіздерін, жарық пен көлеңкенің заңдылықтарын білу;

Түстік және өндік қатынастармен жұмыс істей білу;

Композицияны құрастыру заңдылықтарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы «Бейнелеу өнері пәнін толық меңгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болашақ бейнелеу өнері пәні мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

Курстың мазмұны: Интерьер суретін салу жолдары. Тақырыптық қойылымдар: интерьердегі натюрморт, суретші шеберханасында, т.б Антик бас мүсіндерінінің суреті.

Адам бас кеудесінің суреті. Портрет, саусақ суреттері. Кәрі адамның қолымен бірге салынған интерьердегі портреті.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Яшухин Л.П.«Академический рисунок», Москва «Просвещение»1985 г.

2. Дараган М.В. «Основы школьного декоративно-оформительского искусства». Москва «Просвещение», 1983 г.

3. Любимев Л. «Искусство западной Европы». Москва «Просвещение», 1982 г.

4. Ростовцев А.Ж. «Основы методики избирательного искусства в школе». Москва «Просвещение» 1980 г.

5. Беда Т. «Рисунок». Москва «Просвещение», 1983 г.

6. Кушаева Н.А. «Основы эстетического воспитания». Москва «Просвещение», 1986 г.

7. Гронский И.В. «Ассоциация художников рефолюционной России». «Изобразительное искусство» Москва, 1973 г.

8. Құдайбердиев Қ. «Қазақ өнері» жылнама, Алматы «Жалын» 1992 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Живопись

Пәннің коды: Zhiv 3302

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: Омаров Т.Ж.- академиялық доцент.

Курстың мақсаты: Бейнелеу өнері сауатының негіздерімен танысу;

Бейнелеу жазықтығына заттардың көлемі мен сынын дұрыс бейнелеу;

сызықтық және кеңістік перспективаларының негіздерін, жарық пен көлеңкенің заңдылықтарын білу;

Түстік және өндік қатынастармен жұмыс істей білу;

Композицияны құрастыру заңдылықтарын білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы «Бейнелеу өнері пәнін толық меңгеру керек

Постреквизиттер: Берілген курс болашақ бейнелеу өнері пәні мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

Курстың мазмұны: Әртүрлі материалдардан құралған құрделі натюрморт. Жартылай жалаңаш натура. Тақрыптық қойылым- қолға дейінгі дене

. Ұсынылатын әдебиет:

1. Яшухин Л.П. «Живопись», Москва «Просвещение»1985 г.

2. Дараган М.В. «Основы школьного декоративно-оформительского искусства». Москва «Просвещение», 1983 г.

3. Любимев Л. «Искусство западной Европы». Москва «Просвещение», 1982 г.

4.Ростовцев А.Ж. «Основы методики избирательного искусства в школе». Москва «Просвещение» 1980 г.

5. Беда Т. «Живопись». Москва «Просвещение», 1983 г.

6. Кушаева Н.А. «Основы эстетического воспитания». Москва «Просвещение», 1986 г.

7. Гронский И.В. «Ассоциация художников ре\волюционной России». «Изобразительное искусство» Москва, 1973 г.

8. Құдайбердиев Қ. «Қазақ өнері» жылнама, Алматы «Жалын» 1992 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі

Пәннің коды: BOOA 3303

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі:5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпов А.Қ.-академиялық доцент.

Курстың мақсаты: Бейнелеу өнері сауатының негіздерімен танысу;Бейнелеу өнеріне тәрбиелеудегі жинақталған әдіс-тәсілдермен таныстыруОқушылармен әртүрлі материалдармен жұмыс істеу тәсіліне үйрету. Қазақ сәндік өнерінің дәстүрін сабақта насихаттау арқылы отансүйгіштік қасиетті қалыптастыру;Сабақ түрлерімен таныстыру . Құжаттармен жұмыс

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы «Бейнелеу өнері» пәнін толық меңгеру керек

Постреквизиттер Берілген курс болашақ Бейнелеу өнері пәні мұғалімдерінің кәсіби дайындығын қалыптастыруда маңызды роль атқарады.

Курстың/пәннің мазмұны: Бейнелеу өнерін мектепте оқыту әдістемесінің мақсаттары мен міндеттері.Сурет салуға үйрету әдістемесінің шет елдердегі,Ресейдегі,кеңес мектептеріндегі,ТМД мемлекеттерінің тарнихы.Жаңа бағдарламамен жұмыс істейтін Қазақстан мектептеріндегі бейнелеу өнері сабақтарының мазмұны.Оқушыларды әр түрлі көркем материалдармен жұмыс істеу тәсіліне үйрету.Бейнелеу өнерінен сыныптан тыс жұмыстар

Ұсынылатын әдебиет:

1.Мириманов Е.Б. «Өнердің ықшам тарихы» Алматы, «Өнер» 1992 ж.

2.Любимов Л.Д. «Ежелгі өнер тарихы», Алматы, «Өнер» 1986 ж.

3.Алексеева В.В. «Что такое искусство» Альбом,-Вып.1- М.; Советский художник, 1973 ж. – 164 с.

4.Вельфлин Г. «Основные понятия истории искусств: проблемы эволюции стили в новом искусстве». –М.-Л., 1930 ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница