5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница7/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   72

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер

Пәннің коды: BIKZh 3209

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Асанова Ж.С., информатика магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – қазіргі баспа ісі мен жарнама ісінде пайдаланылатын компьютерлік програмалармен жұмыс істеу принциптерін үйрету.

Пәнді оқытудың негізігі міндеті- баспа және жарнама ісіндегі негізгі принциптер мен қағидаларды үйрету. Курстың ең негізігі мақсаты Adobe In Design, QuarkXpress, CorelDraw танымал жүйелерін меңгеру ғана емес, сонымен қатар баспа ісіндегі тапсырмаларды шешу және нақты қою, баспа өнімдерінің дизайны және оларды программалық қамсыздандыру болып табылады..

Пәнді игеру нәтижесінде студенттер білуге міндетті:

 • типографиканың негізгі міндеттері (қаріп, кегль, сызбалық үлгі, интерлиньяж, и т.б.)

 • макеттеу, түптеу, макет түпнұсқалары жөнінде түсінік.

 • Түптеу және макеттеу процесс барысын құраушы түсініктерді білу.

Жасауға тиісті:

 • Adobe Illustrator, Corel Draw графикалық векторлық бағдарламаларында бейне макеттерін жасау және редакторлеу

 • Adobe Photosop растрлық графикалық бағдарламасында бейнені құру және өңдеу.

 • Adobe In Design. бағдарламасында баспаға шығару барысында макеттеуді және түптеуді ұйымдастыру.

 • Компьютерлік графикада түстермен жұмыс жасау тәсілдерін білу

 • Баспаға шығару дайындығы барысында негізгі түстермен жұмыс жасай білу.

 • Баспаға макет түпнұсқасын дайындау тәсілдері.

Деректемелері/Пререквизиттері: Мектептің бейнелеу өнері, сызу курсының материалдары мен ЖОО орынындағы Компьютерлік графика курсының материалдары.

Курстың/пәннің мазмұны: Баспа ісінің негізгі түсініктері. Даму тарихы. Компьютерлік баспа жүйелері. Баспаны дайындаудың технологиялық процесі. Баспа жүйесінің интеграцияланған программалық қамсыздандырылуы. Публикацияны баспаға дайындаудың этаптары. Жаңа баспа әзірлеу. Баспаны шаблон ретінде сақтау. Публикацияны баспадан шығару және кәсіби баспаға әзірлеу. Компьютерлік типографика. Баспа және баспадан кейінгі іс әрекеттер. Газет және журналдарды түптеу негіздері. Компьютерлік графика. Графикалық файлдардың форматтары. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator программалары. Тиімді публикацияны дайындаудың тренинг- этаптары. Баспа ісінің негізгі композициялары. PageMaker баспа жүйесі. Adobe InDesign программасының ерекшеліктері: жүйені орнату және баптау, жаңа версияларының мүмкіндіктері. Қаріптерді орнату және баптау. Қаріптер туралы негізгі түсініктер. Adobe TypeManager бағдарламасымен қаріптерді баптау негіздері. AdobeInDesign жүйесінің интерфейсін баптау. Публикация макетін жасау. Макеттің негізгі параметрлері. Публикация элементтерінің жиынтығы. Публикация элементтерімен жұмыс. Фреймдармен жұмыс. Мәтінді импорттау және редакторлеу. Мәтінмен жұмыс. Суретті импорттау және байланыстыру. Түстермен жұмыс. Құжатты түптеу. Фалдарды кітап ретінде біріктіру. PDF- ке экспорттау. CorelDraw 12 ортасында жұмыс істеу. Программа интерфейсі. Құжаттармен жұмыс.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Adobe InDesign CS2 с нуля!: Книга + видеокурс / пер. с англ. А. Климович; под ред. В. Комягина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 432 с.

 2. Хиндерлитер Х. Настольные издательские системы: учеб. Пособие для вузов / пер. с англ. В. Вобленко, А. Пономарев, Н. Романова – М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2006. – 213 с.

 3. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн: Практическое руководство по допечатной подготовке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

 4. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя. [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.

 5. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.

 6. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.

 7. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД", 2002. - 640 с.

 8. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П., Молочков В.П. СПб.: Питер, 2003 г.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалаудың жаңа технологиялары

Пәннің коды: PZhT 3210

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі:

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Delphi программалау ортасының көмегімен қосымшаларды әзірлеуді үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Программалау І және Программалау ІІ , алгоритмдік тілдер және обьектіге бағытталған программалау

Курстың/пәннің мазмұны: Программалау туралы түсінік. Windows және Delphi. Типтік қосымшаларды жасау негіздері. Компоненттер. Қасиеттер. Меню, таймер және сұхбат. Файлды ашу және парақтау. Жүктелген программа терезесімен жұмыс істеу негіздері. Tray Bar белгішесі. Программа терезесін стандартты емес жолмен жабу және қайта қалпына келтіру. Ыстық” пернелерді дайындау және пайдалану. Пернетақтамен жұмыс істеудің кейбір ерекшеліктері. Пернетақталық шпион және Hook-ты пайдалану. Құжаттарды кодтау. Кодталған құжаттармен жұмыс істеу ерекшеліктері. Сұхбаттарды ұйымдастыру, “бір өңдеуші-көп әрекет” операциясы. Енгізу фокусын алмастыру. Графика және Windows. Растрлық бейнелерді көрсету және түрлендіру әдістері. BitMap-ты Icon-ға айналдыру. Қалпына келтілетін ресурстар. Орындалатын файлдың ресурстарын басқару. Стандартты емес терезелерді әзірлеу. Тіркеу және деинсталляциялау. OLE Automation технологиясы.

Қарапайым криптография. Шифрлау және стенография.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Камардинов О., Жантелі Х.. Delphi 5-6. Оқу құралы. Шымкент – 2002;

 2. Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс. М., 2001

 3. Полянский А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие. М., 2001.

 4. Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс. М., 2001.

 5. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Delphi. Учебное пособие в 4-х частях, М., 1997-1998

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы:Программалу тілдері теориясы және трансляция әдістері

Пәннің коды: РТТТА3210

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Аубакирова Ж.Қ- аға оқытушы

Курстың мақсаты: алгоритмдер құру амалдары мен әдістерін оқып білу, оларды формальды сипаттау және орындау әдістерін, программалау тілдерін құру және жүзеге асырудың жалпы концепцияларын оқып білу. Мәліметтердің жіктеулері мен типтері туралы түсініктерді қалыптастыру. Объектіге бағытталған программалау және олардың концеплиялары туралы түсініктерді қалыптастыру. Синтаксистік, лексикалық және семантикалық талдаулардың негізгі түсініктерін оқып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет, программа құру алгоритмін, программалау тілдері мен негізін білуі керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Мәліметтердің жіктелулері. Типтердің және объектілердің қасиеттері. Мәліметтердің объектілері, айнымалылар және тұрақтылар. Мәліметтердің элементарлық типтерін жүзеге асыру. Объектіге бағытталған программалаудың (ОБП) концепцияларының бірі – инкапсуляция. Кластар және объектілер. Программалау тілі синтаксисі. Жалпы синтаксистік қағидалар. Тілдің синтаксистік элементтері. Аудару кезеңдері. Аударудың формальды модельдері. Металингвистикалық айнымалылар, айқын емес металингвистикалық айнымалылар. Программалау тілдері семантикалары. Грамматиканы анықтау. Бэкус-Наур формасы. Тілдер және грамматикалаудың жіктелуі. Хомском бойынша грамматиктердің төрт түрі. Тілдердің жіктелуі. Лексикалық талдау блогының есептері және функционалдау. Ақырлы автоматты анықтау. Детерминделген және детерминделмеген ақырлы автоматтар. Контексті бос тілдер. КБ-тілдер қасиеттері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования. Разработка и реализация, 2002 г.

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.-СПб.:Питер, 2002 г.

 3. Бек Л. Введение в системное программирование.-М.:Мир.-1988 г.

 4. Под редакцией С.В.Симоновича Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001 г.

 5. Симонович С., Евсеев Г., Практическая информатика: универсальный курс. 1999 г.

 6. Кнут Д. Искусство программирования, 1,2,3. 1973 г.

Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры, объектіге бағытталған программалар.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

Пәннің коды: OIAT 3211

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Жәкіш А.Н. информатика магистрі

Курстың мақсаты: Курсты оқыту мақсаты студенттерге компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады. Информатиканың фундаментальды ұғымдары: ақпараттың жаңа технологияларымен танысу, оның негізі туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру. Ақпараттық технологиялар, қасиеттері, түрлері және т.с.с. тараулардың фундаментальді ұғымдарымен танысу; Жаңа ақпараттық технологияның білім беруде қолданылуының тиімділігін бағалау; Жаңа ақпараттық технологияларды үйрену методологиясын меңгеру; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру; Интерактивті тақтамен жұмыс істеуді меңгеру; Мультимедиа арқылы компьютерлік графикамен, суреттермен, бейнеақпараттармен және т.с.с. жұмыс істеуді үйрену.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Модульдік оқытудың құрылымы. Оқу модулінің кіріспе бөлімі. Оқу модулінің сөйлесу бөлімі. Оқу модулінің қорытынды бөлімі. Оқу модульдерін әзірлеуге ұсыныстар. Оқу модулін даярлау технологиясы. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын бақылау және тексеру. Тестілер және оны құруға ұсыныстар. Ауызша бақылау түрі. «Брейн-ринг» оқыта үйрету ойыны. Пікірталастық және рөлдік оқыта үйрету ойындары. Жеке-топтық формасы. Өзара оқыту сабағы. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық құралдары, стандарттары. Инновациялық технологиядағы нәтижеге бағытталған әдістер жүйесі. «Компьютер әлеміне саяхат». Информатика пәнін оқытуда оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру тәсілдері. HTML тілін үйренуге арналған тапсырмалар. Delphi – де программалау элементтері. Paint графикалық редакторы бойынша сабақ өткізу үлгісі

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Аванесов В.С. «Формы тестовых заданий» Москва, 2006 г

  2. «Информатика негіздері» журналы №4 2003ж, №3 2005ж, №2 2005ж, №6 2006ж, №3 2003ж, №2 2004 ж

  3. Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика.-1985.-№6

  4. Компьютер для студентов. Самоучитель, под редакцией В.Б.Комягина. Можайск:Триумф, 2002г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Перифериялық құрылғылар

Пәннің коды: PK 3211

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жәкіш А.Н. информатика магистрі

Курстың мақсаты: студенттерге перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын, физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын көрсету, қажетті перифериялық құрылғыларын таңдау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Есептеу жүйесінің архитектурасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Есептеу жүйесінде енгізу-шығару құрылғыларының орны. Интерфейс ұғымы. Перифериялық құрылғыларының негізгі басқару принциптері. Перифериялық құрылғылар және басқа ЭЕМ түйіншектерімен ақпарат алмасу жолдары. Перифериялық құрылғыларының контроллері, негізгі фукциялары және техникалық мүмкіндіктері. Енгізу-шығару интерфейстерінің класификациясы, негізгі параметрлері және техникалық сипаттамасы. ISA, EISA, PCI, SCSI, VLB системалық интерфейстері. Centronics, RS-232C, RS-423, RS-432 байланыс интерфейстері. Дисплейлердің негізгі жұмыс істеу принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа құрылғыларының түрлері, класификациясы, жұмыс істеу принциптері. Кодтық планшеттер. Графикалық ақпаратты енгізу әдістері. Есептеу жүйесінің байланыс құрылғылары. Сыртқы есте сақтау құрылғылары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Ларионов А.М., Горнец М.М. Периферийные устройства в вычислительных системах. Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1991ж

 2. Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микропроцессор i486. Архитектура, программирование, интерфейс. -М.: "Диалог-МИФИ", 1993, -240с.

 3. Иванов Е.Л.,Степанов И.М.,Хомяков К.С. Периферийные устройства ЭВМ и систем. Учебное пособие для ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1987.

 4. Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ. -М.: Машиностроение, 1987.

 5. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница