5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница14/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72

Дәріс беруші: Аубакирова Ж.К. -аға оқытушы


Курстың мақсаты: Бағдарлама құру методологиясы, қолданылатын жобалау және бағдарламалау технологиясы туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру; бағдарламаны жобалау әдістері мен ыңғайлыларының классификациясын үйрету; бағдарламалық өнімді құру кезеңдері туралы түсінік беру; бағдарламалық құралдарды ұйымдастыру және олардың ішкі құрылымы туралы ұғым қалыптастыру; бағдарламалаудың типтік жүйесінің жұмыс істеу шарттарын үйрету; базалық (негізгі) бағдарламалау тілдерінің алфавитін, синтаксисін және семантикасын үйрету; базалық бағдарламалау тілдерінің құрал-саймандарымен жұмыс істеу іскерліктерін қалыптастыру; қандай да бір есептерді практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық қосымшаларын жасауға үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” курсы, Программалау

Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны:

Компьютердегі есептерді шешудің негізгі кезеңдері. Есептің қойылуы және программаның спецификациясы. Процессор алдындағы құралдары.

Қазіргі кезегі программалау тілдеріндегі негізгі құраушылары:С, С++, Java, Prolog. Жоғары деңгейдегі тілдердегі программа. Стандартты деректер типі. Енгізу және шығару ұйымы. Базалық басқару құраушысы. Файлдық жүйе, түзу және дәйекті ену файлдары. Массивтер. Процедуралар және функциялар. Символдық ақпараттарды өңдеу. Көрсеткіштер. Құрамдас құрамдары. Деректердің динамикалық құрамдары. Деректердің абстрактілі құрамдары. Рекурсивті алгоритмдерді программалау. Программалаудың қазіргі заманғы технологиясының негізгі принциптері: структуралық, модульдік, обьектіге бағытталған.

Программалық қамтамасыздандырудың сенімділігі: (Pascal, Delphi, Quick Basic, Visual Basic, C, C++) тестілеу және программаны өңдеу, тасымалдау әдістері. Программа сапалығының критерийлері. Программманың верификациялары және құрастыру әдістері. Компиляция және интерпретация. Компиляцияның негізгі кезеңдері. Компиляторды және әртүрлі генератоларды құру. Құруды автоматтандыру және трансляторлардың мобильділігі.

Ұсынылатын әдебиет:

    1. Немногин С.А. «Turbo Pascal» - СПб.: Издательство «Питер», 2001-496 стр.

    2. Гусева А.И.Учимся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. – 2 изд. перераб. и доп. – М.: «Диалог-МИФИ», 2003-256 стр.

    3. ВиртВирт Н. «Алгоритмы и структуры данных»: Пер. с англ.- 2-е изд., 2001-352 стр.

    4. Фаронов В.В. «Турбо Паскаль 7.0.» начальный курс. Учебное пособие-М.: «Нолидж», 1997-616 стр.

    5. Абрамов С.А. , Гнездилова Г.Г. и др. Задачи по программированию. Москва. Наука. 1988г.

    6. Чеблаков Б.Г. Сборник задач по программированию на языке Паскаль. Учебное пособие. НГУ, Новосибирск. 1991г.

    7. Франкен Г., Рюттен Т. Турбо Паскаль 7.0. –К: Торгово-издательское бюро ВНV , 1997г.

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Пәннің коды: KK(O)T 2206

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Үсенов С.С., педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Курстың мақсаты: қазақ (орыс) тілінің орфоэпиялық грамматикалық және стилистикалық нормаларын үйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Қазақ тілі” және “Орыс тілі” пәндерінің курстары.

Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби қазақ (орыс) тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. Кәсіби қазақ (орыс) тілі -адам іс-әрекетінің белгілі аясын (мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби қазақ (орыс) тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.

Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Қазақ (орыс) тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.

Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда монологты баяндау және т.б.

Кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ (орыс) тілін трансформациялау және дифференцациялау.

Ұсынылатын әдебиет: 1.Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык.

Практический курс (учебное пособие) –Алматы, «Санат», 1995 г.

2.Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык.

Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991г.

3.Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991 г.

4.Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі

Пәннің коды: K-bsht 2207

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Үсенов С.С., педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: : Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. Кәсіби бағытталған шетел тілі - адам іс-әрекетінің белгілі аясын

( мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен.

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби бағытталған шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.

Кәсіби құзыреттілік: кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда монологты баяндау және т.б. Кәсіби бағытталған шетел тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және дифференцациялау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жанабаева К. «Basic English»

2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»

3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С.. Английский язык. Москва, 1991.

4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканың теориялық негіздері

Пәннің коды: ITN 1201

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-ші

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. , магистр, аға окытушы

Курстың мақсаты: Информатиканың фундаментальдi ұғымдары: ақпараттар теориясының негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк қалыптастыру және машықтандыру.

Деректемелері/Пререквизиттері:- Информатика; - Программалау технологиясы .

Курстың/пәннің мазмұны: Информатиканың пайда болуы және дамуы. Есептеу техникасының даму тарихы. Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы. Информатика құрылымы. Ғылыми зерттеулердің бағыттары (теориялық информатика, ақпараттандыру құралдары, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика). Ақпарат философиялық категория ретінде. Ақпаратты түрлендіру. Хабарды сигналдар көмегімен жеткізу. Ақпаратты өрнектеу формалары. Статикалық. Динамикалық. Кодтау. Декодтау. Ақпараттық жүйелер (АЖ). Ақпараттық жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелердегі процесстер. Ақпараттық жүйелердің құрылымы мен топтасуы. ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат. Тьюринг машинасы. Пост машинасы. Ақпараттарды өрнектеу үшін санау жүйесін таңдау. Сандық ақпаратты бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшіру. Теріс сандарды өрнектеу. Сандық ақпараттардың қателіктері. Логикалық бульдік айнымалы. Логикалық функция. Логикалық алгебраның элементар функцияларының қасиеттері. Тьюринг машинасы және Пост машинасы көмегімен алгоритм ұғымын айқындау. Марковтың нормальды алгоритмдері. Маккарти бойыша рекурсивті алгоритмдер. Алгоримдер арқылы шешілмейтін есептер. Алгоритмнің күрделілігі ұғымы. Алгоритмнің асимпотикалық күрделілігі. Есептің күрделілігі.Әр түрлі алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Рекурсивті алгоритмдер. Іздеу және таңдау алгоритмдері. Сұрыптау. Детерминенделген алгоритмдер. Ықтималдықтар алгоритмдері. Сандық ықтималдық алгоритмдері. Монте Карло алгоритмі. Ақпараттық модельдеу. Модельдеу туралы ұғым. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері. Формальдау. Математикалық модельдеу және есептеу алгоритмі. Информатиканың семантикалық негізі. Компьютерлік семантикалық жүйелер. Семантикалық ақпарат. Семантикалық амалдар. Семантикалық обьектілер.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие для вузов. -2-е изд. перераб. и доп.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 312 с., ил.

2. Информатика: Учебник.- 3-е перераб. Изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г –768 стр.

3. Савельев А.Я. Основы информатики: Учеб. Для вузов. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 2001г - 328 стр.

4. Вирт Н. “Алгоритмы и струтуры данных“ 2-е изд. С-Петербург, 2001г –352стр.

5. Балапанов Е.Қ., Б.Бөрiбаев, Г.Мадиярова. “Жаңа ақпараттық технологиялар“ – Алматы, 2000 ж.

6. Бурин Е.А. “Введение в основы информатики и вычислительной техники“ Курс лекций.- Алматы, 1988г – 144 стр.

Сабақ беру әдістері: демонстрация, тренинг.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық технологиялар

Пәннің коды: АТ 1201

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші оқытушы: Мұратова Г.-информатика магистрі

Курстың мақсаты: Ақпараттық технологияның қазіргі заманға сәйкес ақпараттық жабдықтарын пайдалана алатын, алынған білім мен практикалық біліктілігін ғылыми-жаратылыстану пәндерін оқуда, сонымен қатар, курстық және дипломдық жұмыстарды жазуда қолдана білетін мамандарды дайындау. «Ақпараттық технологиялар» курсы шеңберінде студенттерді кәсіби дайындаудың негізгі мақсаттары: оқу үрдісінде ақпараттық технологияны кеңінен қолдана білу дағдысын қалыптастыру; бөлінген ақпараттық ресурстармен жұмыс істегенде оқу үрдісінде ақпараттық технология құралдарын тиімді қолдануға оқыту; ақпараттық технология құралдарын дамыту және жетілдіру жағдайында студентке өздігінен оқу, өзіндік даму және өздігінен іске асыруға қажетті шығармашылық потенциалын дамыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері:. Информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар ұғымы. Ақпарат ұғымы, қасиеттері және құрамды бірлігі. Оқытудың ақпараттық технологиясы және білім жүйесінде қолдану. Ақпараттық технологияның пайда болуы мен даму кезеңдері. Ақпараттық технологияның түрлері және оларды қолдану мәселелері. Ақпараттық технологияның ақпараттық жабдықтары. Интернет технологиялар. Компьютерлік желілер. Желілердің түрлері, қызметі.Электрондық пошта технологиясы. Пошталық сервер.Мультимедиалық технологиялар. Мультимедиа жөнінде түсінік.Мультимедиалық оқыту бағдарламаларын дайындау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Internet-технологии. – Режим доступа: http://citforum.ru/internet/. – Загл. с экрана.

 2. Информационные технологии. – Режим доступа: http://www.itstan.ru/content/view/165/252/. – Загл. с экрана.

 3. Информационные технологии. Жуковский О.И. – Томск, Изд-во ТУСУР, 2003.

 4. Информационная технология. Советов Б.Я. — М.: Выс­шая школа, 1994

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг

Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау

Пәннің коды: Prog 1202

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: программалау әдістерінің негізінде үлкен жүйелерді жасау әдістерін студенттерге үйрету; Модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды жүзеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістерін үйрету; Студенттерге алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін, ақпараттық жүйелер негіздерін оқыту; Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және оның қасиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Программалау пәні программа құрудың методологиясы, программалау және жобалаудағы қолданылатын әдістерін зерттейді. Бейсик және Паскаль тілдерінің алфавиті. Тұрақтылар мен айнымалылар. Стандартты функцияларды пайдаланып арифметикалық өрнектердi Паскаль тiлiнде жазу. Қарапайым сызықтық программаларды Бейсик және Паскаль тілдерінде енгiзу, орындау жєне дискiде сақтау. Тікелей режим. Программаны клавиатурадан редакциялау. Программаны дұрыстау, сынақтау. Тармақталу командасы. IF операторы. Жай шарт. Құрама оператор. Құрама шарт. Шартты оператормен есептер шағару. Шартсыз өту операторлармен есептер шығару. Таңдау командасымен Паскаль жєне Бейсик тілдерінде есептер шығару. Цикл. Циклдің түрлері.Әзiрше-циклiне есептер шығару. Екіөлшемді массив. Матрицалармен жұмыс. Көмекшi программалар: функциямен жұмыс. Процедура. Параметр-айнымалы. Параметр-мән. Параметрсіз процедура.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Ермеков Н.“Есептеуіш техника негіздері”-Астана-2010

2. Камардинов О. “ Программалау“-

3. Шафрин Ю.А. «Основы компьтерной технологии».-м.,АБФ,1998

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, сөздік әдісі, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница