5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница11/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   72

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік желілер

Пәннің коды: KZh 4308

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -оқытушы

Курстың мақсаты: Компьютерлік желілер негіздерін үйрену, жергілікті желілер технологияларын және оларды қолдау түрлерін меңгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп информатикасының базалық ұғымдарын, операциялық жүйелер, схемотехника негіздері, дискретті математика, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін жақсы білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны:

Компьютерлік желілер түсінігі және түрлері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Негізгі топологиялар. Топологияны таңдау. Протоколдар, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі ұғымдары. Желінің OSI деңгейлерінің мақсаттары. Дискреттік мәліметтерді тасымалдау негізі. Кабельдердің стандарттары. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарының құрылымдары. Жүйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар. Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы. Желілі адаптерлердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желінің технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. ТСР/IР протоколдарының стегі. IР пакет құрылымы. IР желідегі адрестер. Маска қолдану. ТСР/IР утилиттері. Желілі операциялық жүйелер. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорларды тексеру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. –М.:Форум, 2007. – 271 с.

 2. Шарапова М.М. Курс лекций по дисциплине «Компьютерные сети». Учебное пособие. –Усть-Каменагорск, 2007. – 184 с.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы/ – СПБ: Издательство «Питер», 2006. – 960с.

4. Кожанов Ю.Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения: научно-популярное издание СПб., 2006. –218 с.

5. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации INTERNET. М:ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 – 832 с.

6. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. ПК с нуля. Пособие для начинающих опытных пользователей ПК. Москва «Альянс-пресс» 2003. – 495с.

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг

Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, компьютер класы, желі, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жасанды интеллект жүйелері

Пәннің коды: ZhIZh 4308

Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Аубакирова Ж.Қ.- аға оқытушы

Курстың мақсаты:

Жасанды интеллект есептерін шешу әдістеріне және курс мәселелеріне кіріспе беріп, инженерлік білім әдістерін және мазмұнын, жасанды интеллект жүйесі ретінде нейрон желілерін және эксперттік жүйелердің орны мен ерекшеліктерін оқыту; білім қоры, фактілер және ережелер ұғымын қалыптастырып, білім қорының ережелер түрінде жазылуын үйрету; білім қорын құруды үйрету; білімді модельде арқылы бейнелеуді үйрету; шешімдер ағашы жөнінде ұғым қалыптастырып, ағашты ережелерге түрлендіруді үйрету; жасанды интеллект жүйесінің архитектурасын үйрету, заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістерін оқыту, эксперттік жүйелер білімдерінің базасын модельдеу және шешімді іздеу, негізгі түсініктерді ашу және нейрон желілерінің негізгі модельдерін оқыту.

Деректемелері/Пререквизиттері:. Сызықтық алгебра, математикалық логика, программалау тілдері, информатика.

Курстың/пәннің мазмұны:

Жасанды интеллектің базалық түсініктері, оның есептері және әдістері, терминология, жасанды интеллект жүйелерінің философиялық аспектілері, даму тарихы даму тенденциясы; бейнелерді тану, бейнелерді тану есебінің қойылуы, тану әдістері; бірінші ретті логика предикаттары, білім және мәліметтер, білімді құрылымдау және классификациялау тәсілдері, білімді көрсетудің логикалық және эвристикалық әдістері предикат, формулалар, жалпылылық және бар болу кванторлары түсініктері, бірінші ретті логикалық предикаттардағы формулалардың интерпретациясы; ережелер-өнімдер, семантикалық желілер мен фреймалар; экспертті жүйелер, экспертті жүйелерді құру технологиясы; нейронды желілер, жасанды және табиғи нейронды желілер және нейрондар жайлы негізгі түсініктер, нейрондық желілердің классификациясы, нейрондық желілердің программалық және аппараттық жүзеге асуы; перцептрондар, үйренетін және өзіндік үйренетін жүйелер, нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық орындалу, нейрокомпьютерлер және нейрокомпьютерлердің негіздері, нейрокомпьютерлерді қолдану облысы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. М.:Изд-во МГТУ им. Баумана,2001.

 2. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта.-М:Мир,1991.

 3. Джексон Э. Экспертные системы.-М.:Мир,1991.

 4. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам.-М.:Мир,1989.

 5. Попов Э.В. Экспертные системы.-М.:Наука,1987.

 6. Круглов В.В., Борисов В.В Основные положения теории нейронных сетей.-М.:Финансы и статистика,1992.

 7. Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:Теория и практика. М.:Мир.1992.

 8. Горбань А.Н. и др. Нейроинформатика-Новосибирск,Наука,1991.

Сабақ беру әдістері: лекциялық және практикалық сабақтар, пікір-талас, презентация, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мобильді байланыс технологиялары

Пәннің коды: МВТ4309

Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Айтимов М.Ж -аға оқытушы, Кенесары А. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: Мобильді байланыс жүйелер технологияларының мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру. Мобильді байланыс жүйелерінің түрлерін талдау. Мобильді байланыс түрлерінің қолдану аясын талдау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін информатикасының базалық ұғымдарын, ЭЕМ және программалау, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасын, программалау тілдерін, желі негіздерін және желілік байланыс құралдарын жақсы білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Ұялы байланысты ұйымдастырудың жалпы принциптері. Ұялы байланыстың даму тарихы. Мобильді байланыс жүйелерінің классификациясы. Қызмет көрсетілетін аумақты соталарға бөлу. GSM хабар алмасу технологиясы. Хаттама эволюциясы. GSM ұсынатын қызметтер, желі архитектурасы. Радиобайланыс аспектілері. Желілік аспектілер. GSM стандартында ақпарат жеткізу жылдамдығын көтеру тәсілдері. Сөздік каналдардың дамуы. Берілгендерді жеткізу каналдарының дамуы. HSCSD - берілгендерді жіберу жылдамдығын көтеру технологиясы. GPRS - берілгендерді жеткізу жылдамдығын арттыру технологиясы. EDGE берілгендерді жіберу жылдамдығын арттыру технологиясы. WCDMA/UMTS – 2.5G және 3G технологиялардың түйісу нүктесі ретінде қарастыру. GSM стандартында берілгендерді жіберу жылдамдығын көтеру әдістерін салыстырмалы талдау. GSM инфраструктурасына HSCSD, GPRS және EDGE технологияларын ендіру мүмкіндіктерін зерттеу. GSM стандартының ұялы телефондардың жұмыс принципі. GSM – сигнализация немесе мобильді технологияларды – қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында қолдану ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. «Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы». Справочник под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.Б.Зубарева, «Горячая линия-Телеком», Москва, 2004, 128 с.

 2. Журнал "Chip" №2, февраль 2005, GSM-сигнализация: мобильные технологии на страже вашего имущества

 3. Иванов И.Л.Экспертное исследование формата GSM, Статьи, публикации г.Орёл

 4. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, С.-П.: ИД Питер,

 5. Пасичник С., Бабич В., Яриловец А. "Сети и телекоммуникации", № 1-2, 2006 г. Передача данных: от каналов к пакетам

 6. Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В., Строков В.В.. «Много-пороговые декодеры для высокоскоростных спутниковых каналов связи: новые перспективы»// Электросвязь, 2005, №2,с.10-12.

 7. Андрианов В.И., Соколов А.В. Мобильные телефоны.- СПБ.: БХВ-Петербург;Арлит.2003.-384с.:ил.-(Техника в вашем доме).

 8. www. kcell.kz– электрондық ресурс

 9. www.activ.kz– электрондық ресурс

 10. www.beeline.kz– электрондық ресурс

 11. www.mobile.ru – электрондық ресурс

 12. www.mtdbest.iki.rssi.ru электрондық ресурс

 13. www.sec.ru электрондық ресурс

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапхана қоры


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Операциялық жүйелер

Пәннің коды: OZh 4309

Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән е/ Базалық, таңдау пән п

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. -аға оқытушы

Курстың мақсаты:.

Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын үйрету; операцилық жүйелердің функцияларымен таныстыру; пайдаланушының, администратордың, программистің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді зертету.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Информатика, Алгоритм және мәліметтер құрылымы, Программалау.

Курстың/пәннің мазмұны:

Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операцилық жүйе типі. Операцилық жүйе концепциялары. Операциялық жүйе сервисі. Жүйелік программалар. Командалық интерпретатор немесе қабықша. Операциялық жүйелер структурасы. Процестер және ағындар. Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс күйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар. Барьерлер. Жоспарлау. Даму және жоспарлау алгоритмі. Өзара тосқауылдау. Страусты алгоритмі. Жадты басқару. Адрестерді баптау және қорғау. Жалғау. Жадты битті массивтермен басқару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлдық жүйлер. Операциялық файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жүйесі. Енгізу-шығаруды басқару. Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері. Құрылғы драйверлері. Буферлеу. Дискілер. Дискілерді форматтау. Дискілердің аппаратты бөлігі. Таймерлер. Алфавитті–сандық терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилық жүйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Гордеев А.В., “Операционные системы”, Питер, 2004.

 2. Иртегов Д.В., “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002.

 3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001.

 4. Робачевский А.М., «Операционная система Unix». - Петербург, 1997.

 5. Таненбаум Э., “Соврменные операционные системы”. - СПб.: Питер, 2002.

 6. А.И. Гусева,«Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002.

 7. Андрей С., «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев: Изд.группа ВНV, 2006.

 8. Розенфельд Л., Морвиль П., «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс, 2005.

 9. Таненбаум Э., Вудхалл А., «Операционные системы: разработка и реализация (CD)». Классика CS. СПб.: Питер, 2006г.

 10. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.

 11. Жмакин А.П., «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.

 12. Калиев Б.К., Айтимов М., Тон С. «Операционные системы MS DOS». Курс лекций.

 13. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001.

 14. А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов “Системное программное обеспечение: Учебник”. СПб.: Питер, 2002.


Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша

оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы


Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша Информатика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта білім. Бакалаврға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес анықталады. Өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін,сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.

5В060200 - “Информатика” мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 10 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-225 кредит)Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf1102

Информатика

3
OTKN2103

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2
Ale1104

Әлеуметтану

2
Etd1105

Экология және тұрақты даму

2
K(O)t1106

Орыс тілі

6
ETN2107

Экономикалық теория негіздері

2
Sht2108

Шетел тілі

6
KN2109

Құқық негіздері

2
Saya1110

Саясаттану

2
Fil2111

Философия

3Базалық пәндер циклы пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

ITMS3201

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

3
SA 3202

Сандық әдістер

3
OAOZ 3203

Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу

3
AGDT 1204

Алгебра, геометрия және дифференциалдық теңдеулер

4
PTT 1205

Программалау технологиясы және тілдер

3
KK (O)t 2206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2
K-bsht 2207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2Таңдау компоненті

44

66

ITN 1201

 1. Информатиканың теориялық негіздері

3
AT 1201

 1. Ақпараттық технологиялар
Prog 1202

 1. Программалау

3
ADS 1202

 1. Алгоритмдер және деректер структурасы

DM 1203

 1. Дискретті математика

3
GT 1203

 1. Графтар теориясы

EZhA 2204

 1. Есептеу жүйелерінің архитектурасы

3
KPZh 2204

 1. Қолданбалы программалық жабдықтау

OBP 2205

 1. Обьектіге бағытталған программалау

3
DKAZh 2205

 1. Деректер қоры және ақпараттық жүйелер

PK 2206

 1. Перифериялық құрылғылар

3
SM 2206

 1. Символдық математика

OIAT 2207

 1. Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

3
EOT 2207

 1. Электрондық оқыту негіздері

PZhT 2208

 1. Программалаудың жаңа технологиялары

3
PTTTA 2208

2. Программалау тілдерінің теориясы және трансляция әдістері

BIKZh 2209

 1. Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер

3
KZh 3304

 1. Компьютерлік желілер

KM 2210

 1. Компьютерлік математика

3
DP 2210

 1. Дербес электрондық есептеуіш машинадағы практикум

KG 3211

 1. Компьютерлік графика

3
HT 3211

 1. HTML-технологиялары
BKT 3212

 1. Берілгендер қоры теориясы

3
SN 3212

 1. Cхемотехника негіздері
KZhAK 3213

 1. Компьютерлік жүйелерде ақпараттық қорғау

4
MBT 3213

 1. Мобильді байланыс технологиялары
MOP 3214

 1. Мультимедиалық оқыту программалары

4
KEA 3214

 1. Көппроцессорлы электрондық есептеуіш машиналар архитектурасыКәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

8

ZhP 3301

Жүйелік программалау

3
ZhIZh 4302

Жасанды интеллект жүйелері

2Таңдау компоненті

27

41

WD 3301

 1. Web-дизайн

3

WAT 3301

 1. Web-беттерді әзірлеу технологиялары
ShKMIOE 3302

 1. Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері

3

IOTA 3302

 1. Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі
ATN 3303

 1. Анимациялық технологиялар негіздері

3

OZh 3303

 1. Операциялық жүйелер
EZhZhT 3304

 1. Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникациялар

3

BTK 3304

 1. Бұлтты технологияларға кіріспе
PE 4305

 1. Параллель есептеулер

3

ST 4305

 1. Сандық технологиялар

OPZhAT 4306

 1. Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар

3

EORKT 4306

 1. Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары

KN 4307

 1. Криптография негіздері

3

PI 4307

 1. Педагогикалық информатика

VP 4308

 1. Визуалды программалау

3

РTKOESh 4308

 1. Программалау тілдері көмегімен олимпиадалық есептерді шешу

IM 4309

 1. Имитациялық модельдеу

3
SZhYN 4309

2.Сымсыз желілерді ұйымдастыру негіздері
Жалпы кредит саны

129

194
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница