Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Скачать 496.88 Kb.
НазваниеОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
страница1/4
Дата конвертации07.02.2016
Размер496.88 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/696/Силл РЕГ ЭКиУП.doc
  1   2   3   4


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІБЕКІТЕМІН

Оқу - әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

______________________

«____»__________ 2010 ж.
КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ.д., профессор

Ибышев Е.С.

_______________________

«____»__________ 2010 ж.
СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ


Пән: REU 4306 «Аймақтық экономика және басқару»

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 3 кредит (Еңбек сыйымдылығы 135 сағат)


Дәрістер 15 сағат

Семинарлық сабақтар 30 сағат

СӨЖ 60 сағат

СӨЖО 30 сағат
ҚАРАҒАНДЫ 2010

Үлгі 2

Силлабусты құрады: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспары және пәннің КЭУК-МИ-85-04.01-2007 оқу - әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде оқытушы, магистр Мусатаева А.А.


Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістемелік семинарының отырысында қарастырылды


10 маусым 2010 ж. Хаттама №10


Кафедра меңгеріші: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы жайлы мағлұмат:

Мусатаева А.А.. оқытушы «Аймақтық экономика және басқару» пәні бойынша дәріс оқып, «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы», «Халықаралық экономика» пәндері бойынша семинарлық сабақтар жүргізеді.


Офис: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкі 143


Үлгі 3

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты

Аймақтық экономика экономикалық ғылымның маңызды салаларының бірі болып табылады. Оны танудағы басты объект - ұлттық экономиканың тұтастай жүйесіндегі пймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы, және экономиканы реформалау, оның әрі қарай тұрақтануы қандай да бір аймақтық факторлар және шарттармен тығыз байланысты. Ал Қазақстанның ерекше мемлекеттік құрылымы, аймақтардың табиғи-климаттық, географиялық, демографиялық жағдайлары, олардың әлеуметтік-экономикалық дамуының күшеюші теңсіздігі ҚР әрбір аймағының ееркшеліктерін зерттеу, оларды дамыту мен қызмет етуінің рационалды тәсілдемесін анықтау, мемлекет пен оның жекелеген территорияларының мүдделерінің келістіру жолдарын іздеу қажеттілігін туындатады.

Пәнді оқыту мәселелері

Аталмыш пәннің мақсаты аймақтық деңгейдегі елдің шаруашылық кешенінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін болатын жолдарын кешенді талдаудан тұрады. Мұндай мақсат келесі мәселелерді шешуден тұрады:

- мемлекеттің экономикалық саясатындағы аймақтар дамуының объективті шарттарын есепке алу маңыздылығын түсіну;

- тұтас ретіндегі ұлттық экономика мен құраушы бөліктер ретіндегі оның аймақтары дамуының объективті өзара байланысы мен өзара тәуелділігіне деген көзқарасты қалыптастыру;

- әкімшілік-территориалды құрылғының экономикасы мен әлеуметтік саласын реттеу мен басқарудың тұтастай жүйесін қалыптастыруға қатысты әдістемелік негіз бен тәсілдемелер жайлы көрініс беру;

- аймақтық деңгейдегі экономика мен әлеуметтік сала дамуының болашағы мен мәселелері жайлы тұтастай көрініске ие болу;

- мемлекеттің экономикалық саясатында нақты территориялардың аймақтық мүдделерін жүзеге асырудың рационалды жолдары мен механизмдерін іздеуге бағыттау.

Пререквизиттер. «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Менеджмент негіздері», «Әлеуметтік-экономикалық статистика» және т.б.

Постреквизиттер. «Мемлекеттік экономикалық саясат», «Әлеуметтік саланы реттеу», «Ел мен аймақтардың экономикалық қауіпсіздігі», «Муниципалды және жергілікті өзін-өзі басқару» және т.б.


Пәннің әдістемесі

Әдістемелік негізде пән жалпы алғанда мемлекет аймақтары арасындағы экономикалық өзара қатынастар саласындағы жалпы микро және макроэкономикалық қағидаларды қолдануды білдіреді.


Үлгі 4

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:

мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.

Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.

Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.

Үлгі 5

Кесте 1. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырып атауы

сағаттар
дәрістер

практика

СӨЖО

СӨЖАймақтық экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және типологиясы

2

3

2

7Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері

1

2

4

6Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде

1

2

2

4Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау

1

3

2

4Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде

2

2

2

4ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы

1

2

2

4Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні

1

2

2

4Аймақтық даму жүйесін қалыптастыру. Аймақтық менеджмент.

1

3

2

4Аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжануы

1

2

4

7Аймақтық бағдарламалар


1

2

2

4Аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар

1

2

2

4

12

Аймақтық саясатты жүзеге асырудағы экономикалық механизмдер

1

2

2

4

13

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

1

3

2

4
БАРЛЫҒЫ

15

30

30

60


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлар графигі.Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы

ДӘРІСТЕР

1Аймақтық экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және типологиясы

23Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері

4Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде

5Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау

6Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде

78ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы

9Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні

10Аймақтық даму жүйесін қалыптастыру. Аймақтық менеджмент.

11Аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжануы

12Аймақтық бағдарламалар


13Аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар

14Аймақтық саясатты жүзеге асырудағы экономикалық механизмдер

15Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1Аймақтық экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және типологиясы

234Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері

56Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде

78Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау

91011Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде

1213ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы

1415Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні

1617Аймақтық даму жүйесін қалыптастыру. Аймақтық менеджмент.

181920Аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжануы

2122Аймақтық бағдарламалар


2324Аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар

2526Аймақтық саясатты жүзеге асырудағы экономикалық механизмдер

2728Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

2930СӨЖО

1Аймақтық экономика және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және басқару пәні. Аймақтар ұғымы және типологиясы

23Аймақтық экономика және басқарудың теориялық негіздері

4567Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде

89Аймақтың экономикалық потенциалы және оны бағалау

1011Аймақ макроэкономикалық талдау объектісі ретінде

1213ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы

1415Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні

1617Аймақтық даму жүйесін қалыптастыру. Аймақтық менеджмент.

1819Аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжануы

20212223Аймақтық бағдарламалар


2425Аймақтық саясаттың құралы ретінде арнайы экономикалық аймақтар

2627Аймақтық саясатты жүзеге асырудағы экономикалық механизмдер

2829Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

30ТАКЫРЫП 1. АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПӘНІ. АЙМАҚТАР ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПӘНІ. АЙМАҚТАР ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТИПОЛОГИЯСЫ

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 САҒАТ)

ДӘРІС 1

1.Аймақтық экономика мен басқаруды зерттеудің пәні, негізгі міндеттері мен әдістері.

2. Аймақтық экономика мен басқарудың әдістері

ДӘРІС 2

1. Аймақтық экономика мен басқарудың экономикалық ғылымдар жүйесіндегі орны.

2.Аймақтық экономиканың негізгі ұғымдары.

3. Аймақтарды типтерге бөлу қажеттілігі


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (3 САҒАТ)

1 сабақ

1.Салыстырмалы-географиялық әдіс. Статистикалық әдіс. Циклдық әдіс. Шығындар әдісі. Бағдарламалы-мақсаттық әдіс.

2. «Аймақ» ұғымы мен «Экономикалық кеңістік» ұғымының ара-қатынасы.

2 сабақ

1. Ұлттық экономика өзара байланысты аймақтар жүйесі ретінде.

2. Аймақтарды типтерге бөлу қажеттігі. Типтерге бөлудің негізгі критерийлері. Экономикалық аудандастыру.


3 сабақ

«Қазіргі таңда ҚР-ғы аймақтық даму мәселелері» тақырыбына дөңгелек стол

Әдебиет: 1, 3, 15


ТАКЫРЫП 2. АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 САҒАТ)

1. И.Тюненнің ауыл шаруашылық штандорт теориясы

2. А.Лештің шаруашылықты кеңісті ұйымдастыру туралы ілімі.

3. В. Лаунхардттың өнеркәсіптік кәсіпорынның рационалды штандорты.

  1   2   3   4

Похожие:

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconСиллабус
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconКурсының мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқыту болып табылады
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«дипломатия тарихы»
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет»
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница