Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Скачать 175.64 Kb.
НазваниеМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Дата конвертации07.02.2016
Размер175.64 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/38986.doc

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05


Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі


С. Торайгыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті


Ќаржы кафедрасы


«Ақша, несие, банк» пәні бойынша жалпы орта білім негізіндегі 050509 «Қаржы» мамандығы бойынша күндізгі оқу түрінде оқитын студенттердің өздік жұмысын орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

Лист утверждения к

методическим указаниям

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

200 ж «____»_____________
Құрастырушы: ассистент Р.С. Ещанова ___________


Қаржы кафедрасы


жалпы орта білім негізіндегі 050509 «Қаржы» мамандықтары студенттеріне «Ақша,несие,банктер»

пәні бойынша өздік жұмыстарына арналған

әдістемелік нұсқау


Кафедра мәжілісінде ұсынылған 200 ж. «____»____________

№____Хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________________ Кафтункина Н.С.


Қаржы - экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

200_ ж. «____»_________№_____Хаттама


ӘҚ төрағасы ____________________Л.A. Сидорова1 СӨЖ мақсаты мен мазмұны

  1. СӨЖ мақсаты


«Ақша, несие, банктер» курсы - теориялық курс. Ол болашақ қаржыгерлер мен банкирлерді кең профильді маман ретінде дайындауға негіз береді. Бұл курс экономикалық теория, макро- және микродеңгейдегі экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент және сол сияқты басқа оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қалыптастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәні келесі мақсаттарды көздейді:

 • студенттерде ақша, несие және банктердін теориялық аспектілері бойынша, ақша және несие жүйелерінің қызмет істеу негіздері, халықаралық несие - есептесу және валюта қатынастары, бағалы қағаздар нарығының негіздері бойынша біртұтас білім жүйесін қалыптастыру;

 • ақшаның, ақша айналымының, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме - терминологиялық- аппаратты ұсыну;

 • барлық үғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәнінің міндеттері:

 • студенттерге ақшаңың, несиенің, банктердің теориясы бойынша теориялық білімнің белгілі-бір қажетті минимумын беру;

 • оларға банк аясында қызмет істеу үшін қажетті практикалық әдеттерді дарыту;

 • банк қызметінің болашақ профессионалдарына мүмкін болатын банктік жаңалықтар, интернет-технологиялар және басқаларды қоса алғандағы жүмыстың негізгі бағытын белгілеп қою.

«Ақша, несие, банктер» пенін оқытуда келесі мақсаттар көздейді:

 • студенттерде ақша, несие жөне банктердің теориялық аспектлері, ақша жөне несие жүйесін, халықаралық несие — есептік жөне валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыру;

 • ақшаның, ақша айналымының, банктік жене биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме - терминологиялық аппаратты үсыну;

 • барлық түсініктердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәнінің міндеттері болып табылады:

 • ақша теориясы бойынша студенттерге қажетті теориялық білімнің минимумын үсыну;

 • оларда, экономиканың ақша, несие саласындағы болашақ қызметі үшін тәжірибелік дағды қалыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

- банктік операцияларын өткізу барысында заңдылықты;

- ақша, несиенің және бактердің теориялык негіздерін, практикалық қолданыды;

- Қазақстанда ақша жүйесінің даму мәселесі мен болашағын;

- Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң тәжірибелерін қолдану.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қолдана білу керек:

- ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату;

- несиелік механизмын қолдану;

- практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында теориялық білімді колдану.


  1. Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

Дәріс, тәжірибе сабақтарына, аралық бақылау сабақтарына өздігінен дайындалу және талқылауға арналған тақырыптардан құралады.

1 Тақырып Ақшаны мәні мен қызыметтері

- ақшаның пайда болуы және оның тауарлы табиғаты;

- құн формасының дамуы;

- ақша жалпы құн эквиваленті ретінде;

- ақша тауарының спецификасы.;

- ақшаның қызметтері және олардың ерешелектері және түр өзгертушілік;

- құн заңы және оның орындалуы;

- ақша айналысы заңы.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – С. 375.

 2. Банки и банковские операции/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 2004. – С.354.

 3. Деньги, кредит, банки: Учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М.: Юнити – Дана, 2004. – С.450.


2 Тақырып Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

- ақша айналымы және ақша айналысы туралы түсінік;

- қызмет көрсетуші ақша формалары: толық құнды, толық құнсыз – қағаз және несие ақшалары;

- қолма – қол ақшасыз ақша айналысы;

- ақшаның уақытша құны;

- ақша жүйесі туралы түсінік және оның элементтері мен негізгі типтері;

- инфляция.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Деньги, кредит, банки: учебник /под. Ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд. – М. : КНОРУС, 2005. – 472 с.

2 Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы, 2002. – 341 с.


3 Тақырып Ақша реформалары

- Ақша реформаларының тарихи мағынаға ие болуы;

- КСРО – дағы 1922 – 1924 жылдардағы ақша реформасы, оның кезеңдері;

- КСРО – дағы 1930-1932 ж.ж. несие реформасы

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Банковское дело: учебник / под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – 375 с.

 2. Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 2004. – 354 с.

 3. Деньги, кредит, банки: учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М. : Юнити – Дана, 2004. – 450 с.


4 Тақырып Қарыз капиталы, пайыз және несие

- несие қатыныстарының пайда болуы және дамуы;

- қарыз капиталын құру көздері;

- қарыз капиталы және несие ресурстары нарығы;

- банк несиенің түрлері, олардың біздің еліміздегі және шет елдердегі даму ерекшелектері.

Бақылау түрі: ауысша сұрау және есеп шығару.


Есеп 4.1

Оқудың базалық жылдық суммасы 80000 теңгені құрайды және бастапқы жылдық суммадан инфляцияға байланысты 7% өседі. Оқу мерзімі 5 жыл. ЖОО бірден, сонымен бірге барлық оқу жылына 400000 теңгені төлеуді ұсынады Оқушылар үшін бұл ұсыныс тиімдіма, егер банктің проценті 11% құрайды, салым суммасы 500000.


Есеп 4.2

«Центр-Кредит» банке «Вест» АҚ-ның 6 айға қарыз көлемі 2500 АҚШ долларын құрайды. Несие бойынша жылдық сыйақы проценті 30%. Несиенің жалпы суммасынан проценті алдын-ала төленеді.

Анықтаңыз:

 • «Вест» АҚ алдын ала төленген сумманы;

 • «Вест» АҚ алған суммасын.


Есеп 4.3

Несие бойынша жылдық ставка 80%. Сатып алушылармен есептесудегі айналымқаражат айналымының орта мерзімі 15 күн. Клиенттерге 220 мың теңге шот-фактурасы ұсынылған.

Анықтаңыз: проценттік ставканы және факторинг үшін төлем суммасын.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. Учебное пособие - М., 2003. – 310 с.

2 Общая теория денег и кредита: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М. , ЮНИТИ 2001. – 348 с.

3 Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. - М., Финансы и статистика, 2003. – 279 с.


5 Тақырып Несие және банк жүйесі

- несие жүйесі туралы ұғымдар, оның қызымет ету жағдайы, құрылымды негізгі элементтері;

- несие қатынастарының түрлері: банктер мен банктерден тыс несие-қаржылық құрылымының элементтері (парабанктер);

- дамыған елдердегі банк жүйесінің қызмет ету ерекшеліктері.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Л.А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 605 с.

2 Финансы, деньги, кредит: уч. / Под ред. Д.В. Соколовой. – М. : Юрист, 2001. – 341 с.

3 Деньги, кредит, банки: учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М. : Юнити – Дана, 2004. – 450 с.


6 Тақырып Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

- орталық (эмиссиялық) банктердің пайда болуы, оның мемелекетің экономикасындағы түрлері мен рөлі;

- Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің құрылымы және заңды статусы;

- -Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің есеп беруі;

- ҚР Ұлттық банкінің пайдасын қалыптастыру және бөлу;

- орталық банктің салық салуы;

Бақылау түрі: ауысша сұрау


Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Банковское дело: учебник / под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – 375.

2 Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 2004. – 354.

3 Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаева Г.Н. Стратегия управления банковскими рисками.– Алматы, 2000. – 380.


7 Тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

 • - ұлттық және шетел валюталарындағы несиелік және басқа да банк операцияларын лицензиялау механизмі.;

 • ұлттық банктің актив және пассив операциясына операциясына сипаттама;

 • Ұлттық банктің бағалы қағаздарды сату-сатып алуда жүргізетін операциялары (ашық нарықтағы операциялар);

 • міндетті резервтер құру саясаты (минималды);

 • Қазақстан Республикасындағықаржы нарығының мемелекеттік реттеу жүйесі.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия: учебное пособие - М., 2003. – 279.

 2. Банковское дело: стратегическое руководство. - М., 2005. – 347.

 1. Деньги / авт. Д. Крибб – М. : Слово, 2000. – 347.


8 Тақырып Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

- Коммерциялық банктердің құқықтық мәртебесі;

- банктердің негізгі қызыметтері;

- банктерді құру тәртібі;

- банктерді қайта ұйымдастыру тәртібі;

- Банктің қызыметін тоқтату және оны жою;

- Банктерді жою әдістері;

Бақылау түрі: жазбаша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Деньги, кредит, банки: учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков и другие – М. : Юнити – Дана, 2004. – 450 с.

 2. Банковское дело: учебник / под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – 375 с.

 3. Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 2004. – 354 с.


9 Тақырып Банктердің актив және пассив операциялары

- банктердің актив операцияларының сипаттамасы;

- банктердің пассив операцияларының сипаттамасы;

- банктердің өз қаражатын құру әдістері;

- банктердің комиссиялық-делдалдық операциялары;

- банктердің сенім операциялары;

- банк пайдасын қалыптастыру көздері;

-банк пайдасын құру әдістері мен оның құрылымы;

- банктердің өтімділігі және оны анықтайтын факторлар;

- Банктердің төлеу қаблеттілігі.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Деньги, кредит, банки: учебник. / под. Ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд. – М. : КНОРУС, 2005. – 472.

2 Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. - М., Финансы и статистика, 2003. – 279.

3 Финансы. Денежное обращение и кредит: краткий курс лекций /Шелопаев Ф.МФинансы, деньги, кредит: уч./ под ред. Д.В. Соколовой. – М. : Юрист, 2001. – 453.


10 Тақырып Банк практикасындағы тәуекелдер

- банк практикасындағы тәуекелдер және олардың жіктелуі;

- несиелік, валюталық, өсімақы тәуекелдері;

- баланстанбаған өтімділік тәуекелдері;

- төлемеу тәуекелдері;

- нарықтық, экономикалық және саясаттық тәуекелдер;

- әртүрлі тәуекелдерді хеджировалау әдістері;

- тәуекелдерді хеджировалау әдістеріне қысқаша сипаттама және оны жүзеге асыру тәртібі.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под ред.Красавиной Л.Н. - М. : Финансы и стат., 2000. – 279.

 2. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. Учебное пособие - М., 2003. – 310.

 1. Общая теория денег и кредита: учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., ЮНИТИ 2001. – 348.


11 Тақырып Бағалы қағаздар нарығы

  • нарық капиталының ұғымы;

  • жалған капиталдың нақты және қарыз капиталының айырмашылықтары;

  • ҚР мемлекеттік құнды қағаздар: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді;

  • Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығының объекттілері;

  • құнды қағаздар нарығының субъекттілері;

  • ҚҚН мәнді рөлі.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. - М., Финансы и статистика, 2003. – 279.

 2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Л.А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 605.

 3. Финансы, деньги, кредит: уч. / под ред. Д.В. Соколовой. – М. : Юрист, 2001. – 341.


12 Тақырып Қор биржасы

  • қор биржасының пайда болуы мен дамуы;

  • дамыған капиталистік елдердегі қор биржаларын басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктері;

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. - М., Финансы и статистика, 2003. – 279.

 2. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы, 2002. – 341.

 3. Банковское дело: учебник / под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – 375.


13 Тақырып Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

  • валюта жүйесінің даму этапы;

  • төлем балансы және оның құрылымы;

  • есеп айырысу балансы және оның төлемнен айырмашылығы;

  • экономикалық категория сияқты, валюта курсының ұғымы.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы, 2002. – 341.

 2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Л.А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 605.

 3. Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова.- М., 2004. – 354.


14 Тақырып Халықаралық валюталық – несиелік институттар

 • әлемдік банк тобы, оның құрылымдық бөліктері: ХҚК, ХДА, ИККА, ХҚҚДБ;

 • халық аралық банктің мақсаты мен міндеті (ХҚҚДБ);

 • әлемдік банктің құрылымдық ұйымдастырылуы мен басқарылуы;

 • Халықаралық есеп айырысу банкі және оның операциялары.

Бақылау түрі: ауысша сұрау.


Қолданылған әдебиеттер тізімі

 1. Банковское дело: учебник / под ред. Колесникова. - М., Юнити 2005. – 375.

 2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под ред.Красавиной Л.Н. - М. : Финансы и стат., 2000. – 279.

 3. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. Учебное пособие - М., 2003. – 310.

 4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Л.А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 605.
СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ МАЗМҰНЫ МЕН УАҚЫТ МЕРЗІМІр/р

Тақырыптар атауы

Мазмұны

Бақылау формасы

Орындау уақыты (апта бойы)

Бағалық ұпай

1

2

3

4

5

6

1

Ақшаның мәні мен қызыметтері г

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

1-ші аптасы

5,5

2

Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

2-ші аптасы

5

3

Ақша реформалары

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

3-ші аптасы

5

4

Қарыз капиталы, пайыз және несие

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама және есеп шығару

семестрдің

4-ші аптасы

5

5

Несие және банк жүйесі

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама және есеп шығару

семестрдің

5-ші аптасы

5

6

Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама, баяндама

семестрдің

6-ші аптасы

5

7

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

Практилық жұмысқа дайындық

Жазбаша сауалнама

семестрдің

7-ші аптасы

5

8

Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

Практилық жұмысқа дайындық

Жазбаша сауалнама

семестрдің

8-ші аптасы

5

9

Банктердің актив және пассив операциялары

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

9-ші аптасы

5

10

Банк практикасындағы тәуекелдер

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

10-ші аптасы

5

11

Бағалы қағаздар нарығы

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

11-ші аптасы

4

12

Қор биржасы

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

12-ші аптасы

4

13

Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

13-ші аптасы

4

14

Халықаралық валюталық – несиелік институттар

Практилық жұмысқа дайындық

Ауызша сауалнама

семестрдің

14-ші аптасы

5

Барлығы

67,5

Похожие:

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Современные процессы и агрегаты в черной и цветной металлургии и их тенденции развития»
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
...
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Маркетинг терминініњ негізі "market" сµзі "рынок","нарыќ" маѓыналарын білдіреді
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
Филология,журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/07
«Банк ісі» пәннің оқыту мақсаты: студенттердің теориалық білімін практикада қолданылуы
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Ақпараттандыруды оқыту әдістемесі пәні бойынша студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауына арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница