Методические указания ф со пгу 18. 2/05
Скачать 156.57 Kb.
НазваниеМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
Дата конвертации07.02.2016
Размер156.57 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/26046.doc

Методические указания

Ф СО ПГУ 7.18.2/05Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті


Экономикалық теория кафедрасы


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

өздік зерделеуге арналған


«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша


Павлодар

Лист утверждения к методическим указаниям

Ф СО ПГУ 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

___________Эрназаров Т.Я.

«___»___________200__ж.


Құрастырушы: аға оқытушы_________________ Трушева Ш.А


Экономикалық теория кафедрасы


Әдістемелік нұсқау

өздік зерделеуге арналған


«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша


050506 «Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін


Кафедра отырысында Ұсынылады

«___»_____________200__ж., хаттама №___


Кафедра меңгерушісі ________________ Байтаева Г.Р.

(қолы)


Қаржы-экономикалық факультетінің ОӘК Мақұлданды

«___»___________200__ж., хаттама №___


ОӘК төрайымы ___________________ Сидорова Л.А.

(қолы)


1 Студенттердің өздік зерделеудің мақсаты


«Экономикалық теория негіздері» пәнін оқып-үйрену кезіндегі студенттердің өздік жұмыс орындауының мақсаты болып қоғамның экономикалық жүйесіндегі құбылыстарды, үдерістерді және қатынастарды, оларды анықтайтын факторларды, экономикалық проблемаларды шешетін құралдар мен тәсілдерді, сонымен бірге мемлекеттің экономикалық саясатын түсінуі, болашақ мамандардың оны қабылдауға және жүзеге асыруға ғана емес және оны қалыптастыруға тікелей белсеңді қатысуы негізінде экономикалық ойлауды қалыптастыру.

Экономикалық теорияны оқыған студенттердің білімдері мен қабілеттері төмендегілерді қамтуы керек:

 • экономикалық мөселелер бойынша ғылыми мұрада жинақталған негізгі теориялық көзқарастарды білу;

 • шектеулі ресурстар жағдайында рыноктың өзін-өзі реттеу мехапиіміп білу;

 • экономиканы мемлекеттік реттеудің принциптерін білу;

- ғаламдану жағдайында Қазақстан Республикасының үлттык, қызығушылығын жөне әлеуметтік-экономикалық дамуындағы стратегиялық басымдықтарын білу;

 • әлеуметтік-бағытталған рыноктық экономиканың қазақстандық үлгісін институционалды ерекшеліктеріне сөикестендіріп, өлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешу жолдарын үйренуі керек.

Пәнді игеру барысында тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының күнтізбелік графигіне сәйкес, Сізге негізгі түрлері 1-кестеде көрсетілген аудиториядан тыс жұмыстарды орындау қажет.

1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі

СӨЖ атауы


Жоспарланған уақыт, сағат

1 Дәріс конспектісі бойынша өткен дәріс материалдарын қарастыру

9

2 Тәжірибелік сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындау

9

3 Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалды оқу

6

4 Бақыла жұмысты орындау және қорғау

24

5 Межелік бақылауға дайындалу

12

БАРЛЫҒЫ

60


2 Студенттердің өздік жұмыс орындауының мазмұны


2.1 Дәріс конспектісі бойынша өткен дәріс материалдарын қарастыру


Дәрістік сабақта тақырып зерттелгеннен кейін, Сіз дәрістік материалдарды қайталау арқылы алған біліміңізді нығайту қажет. Бұл жұмыс әр дәрістен кейін семинарлық сабаққа сапалы дайындалу мақсатында алынған ақпараттарды жүйелеу және кең ауқымда оқу құралдары және әдебиеттер көмегімен дайындалуды қажет ететін мәселелерді анықтау арқылы тәжірибелік сабақ өткенге дейін жүргізіледі.


2.2 Тәжірибелік сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындау


Семинарлық сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындауға арналған ұсыныстар тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқауларда кеңінен қарастырылған. Сіз аталмыш нұсқауды топ басшысы арқылы «Экономикалық теория» кафедрасының лаборантынан (каб.524) 11:00-ден 12:00.-ге дейінгі аралықта электрондық түрде алуыңызға болады.


2.3 Межелік бақылауға дайындалу


Межелік бақылауға дайындалу дәріс және тәжірибелік сабақтағы қарастырылған сұрақтарды қайталау арқылы жүргізіледі. Аталмыш сұрақтар тізімі САБ-да көрсетілген және оны электрондық түрде кафедрадан алуыңызға болады.


Студенттің өздік жұмысының мазмұны


1-тақырып. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы ролі мен орны

1Экономика және адам. Адамның экономикалық қызметтері (іс-әрекеттері). Экономикалық мүдделер жөне экономикалық іс-өрекеттің басқа да ішкі себептері. Экономикалық адамның оңтайлы (ұтымды) іс- әрекеттерінің үлгі-моделдері.

2 Экономикалық қорлар (ресурстар) және өндіріс жағдайлары (факторлары). Ресурстардың шектеулі болуы, оларды қайталай өндіру және бірін-бірі толықтыру мүмкіншіліктері. Табиғи қорлар (жер), еңбек, капитал, кәсіпкерлік қабілет өндіріс факторлары ретінде.

3 Қоғамдық өндірістің құрылымы. Материалдық және материалдық емес өндіріс. Қоғамдық өндірістің нәтижелері: заттар, қызметтер, байлық.

4 Өндіріс және ұдайы өндіріс. Өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну. Жай жөне ұлғаймалы (экстенсивті, интенсивті) ұдайы өндіріс.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,24,28,33


2-тақырып. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы ролі

1 Меншіктің экономикалық және кұқықтық мазмұны. Иемдену және меншіктен айыру қатынастары. Меншік объектілері мен субъектілері. Меншік нысандары. Меншік нысандарының көптүрлі болуының объективтік қажеттіліктері мен себептері.

2 Қазақстан Республикасында меншік қатынастарын қайта құру. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру: кезеңдері, формалары, өдістері, проблемалары.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,15,16


3-тақырып. Экономиканың негізгі ұйымдастыру формалары

Экономикалық құбылыстарды біртұтас жүйе ретінде алып зерттеу

Қоғамдық өндіріс нышандары ұғымының сипаттамасы; Қоғамдық шаруашылықтың негізгі нышандары: натуралды және тауарлы. Натуралды шаруашылық және оның эволюциясы. Тауарлы шаруашылық: мәні, пайда болу жағдайлары мен себептері. Еркін бәсекелік тауар шаруашылығы жөне ұйымдастырылған нарық.

Тауар айырбасы. Еңбек құн теориясы тауардың қасиеттері туралы. Құн заңы. Құн және баға. Субъективті бағалау теориясы салыстырмалы құндылық негізінде тауар айырбасы туралы. Шекті құндылық ұғымы.

Ақшаның пайда болуы мен мәні. Ақшаның қызметтері. Осы күнгі ақшаның түрлері, олардың табиғаты және түрлері.Ақшаның айналым заңы.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,21,28


4-тақырып.Экономикалық жүйелердің үлгілері және өтпелі экономиканың заңдылықтары


1 Жүйе ұғымының сипаттық анықтамасы, оның бөлім-элементтері.

2 Экономикалық жүйе. Экономикалық жүйелердің тектік үлгелері: дәстүрлі экономика, жоспарлы экономика, аралас экономика.

3 Экономиканың негізгі проблемалары және оларды әртүрлі экономикалық жүйелердегі шешу тәртібі, әдісі. Экономикалық жүйелерді салыстырмалы түрде талдау.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,15,16


5-тақырып. Нарықтық экономиканың мәні және қызмет атқару механизмі

1 Тауар-ақша қатынастарының эволюциясы және рыноктың қалыптасып дамуы. Нарық мәні. Нарық мәнін дәлелдеп түсіндіретін негізгі теориялар. Нарық либералды экономикалық теория жүйесінде. Монетаризм нарық туралы Нарық туралы жаңа классикалық түсінік.

2 Нарық қатынастар жүйесі ретінде. Нарық механизімінің негізгі элементтері: сұраным, ұсыным, баға, бәсеке. Әртүрлі белгілеріне сәйкес рыноктың түрлерін жіктеу. Нарық түрлері. Нарық инфрақүрылымы.

3 Нарық қызметтері. Нарықтық экономиканың артықшылықтары мен кемшіліктері.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 8,11,15,16,27,29


6-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері

1 Сұраным заңы. Сұраным қисығы. Сұранымға ықпал жасаушы факторлар. Ұсыным заңы. Ұсыным қисығы. Ұсынымға ықпал етүші факторлар. Сұраным мен ұсынымның әрекеттестігі. Рынок тепе-теңдігі.

2 Икемділік ұғымы. Икемділік коэффициенті. Сұраныстың баға бойынша икемділігі.

3 Тұтынушылық тандау. Тұтынушының пайдалықты максималдауы туралы кардиналистік жөне ординалистік талдаулар (трактовкалар).

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,15,16


7-тақырып. Капиталдың айналымы және қайтармалы айналымы

1 Кәсіпорындар капиталының шеңберлі айналымы және толық айналымы. Негізгі және айналмалы капитал. Негізгі капиталдың табиғи және экономикалық құнсыздануы. Амортизация.

2 Инвестиция өндіріс қорларын қаржыландыру көзі ретінде. Жалпы және таза инвестициялар.

3 Өндіріс уақыты және айналым уақыты. Кәсіпорынның айналмалы қорлары.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,18,28,34


8-тақырып. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы

1 Бухгалтерлік жөне экономикалық шығындар. Тұрақты,өзгермелі және жиынтық шығындар Орташа шығындар.

2 Шекті (қосымша) шығындар. Өндірістің көлемдік нәтижесі.Трансакциялық шығындар.

3 Фирманың жалпы, орташа және шектік (қосымша) табысы. Бухгалтерлік, экономикалық және мөлшерлі пайда. .

4 Бағаны, қосымша (шектік) шығындарды және қосымша (шектік) табысты салыстыру. Таза бәсекелік рынокта фирманың орны.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,,36,37


9-тақырып. Ұлттық экономика жүйе ретінде.

1 Қоғамдық өндірістің нәтижелері, оларды жалпы ұлттық өнім (ЖҮӨ) арқылы өлшеп көрсету. Шығындар мен табыстар айналымдарының жалпы экономикалық схемасы (моделі). Нақты және номиналды ЖҰӨ.

2 ЖІӨ-ді есептеп шығарудың әдістері: шығындар, табыстар, қосылған құн бойынша. Жиынтық ішкі өнім (ЖІӨ). ЖІӨ-нің өндіру және пайдалану бойынша ең маңызды баптары. ЖІӨ мен ұлттық табыс, таза ұлттық өнім, жеке табыс және қолданбалы табыс көрсеткіштерінің өзара байланыстары. Нақты өндірілген және потенциалды өндірілуі мүмкін болған ЖІӨ. ЖІӨ және таза (дәлме-дәл есептелген) экономикалық тұрмыс деңгейі.

3 Ұлттық есептеу жүйесінің (ҰЕЖ) жалпы сипаттамасы.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,16,17,25


10-таңырып. Жалпы экономикалық тепе-теңдік және оның бұзылуы

1 Жалпы экономикалық тепе-тендіктің классикалық теориясы. Жеке , жалпы және нақты тепе-тендік. Вальрас үлгісі (моделі) және Патинкин моделі.

2 Ұлттық экономика ауқымында тұтыну мен қаражат жинаудың кейнсшілдік талдауы. тұтыну бейімділігі мен қаражат сақтау бейімділігі.

3 Инвестиция және оның қызметтік міндеттері. Инвестиция және қаражат жинау: тепе-теңдік мәселесі. Ұлттық табыстың тепе-теңдік көлемін анықтау.

4 Мультипликатор. Мультипликаторлық әсер. Туынды инвестициялар жөне акселератор.

5 АD-АS моделіндегі жалпы экономикалық тепе-тендік.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,14,18,26,40


11-тақырып. Ауытқу экономикалық дамудың заңдылығы ретінде

1 Нарықты экономиканың ауытқымалы түрде дамуы. Циклдық ауытқудың сыртқы және ішкі себептері:. Экономикалық цикл және оның түрлері: қысқамерзімдік (Китчиннің циклы), орта мерзімдік (Жуглар циклы) жөне ұзақ мерзімдік (Кондратьевтің ұзын толқындары).

2 Инвестициялардың тұрақсыздығы ортамерзімдік ауытқулардың маңызды факторы ретінде. Ортамерзімдік ауытқулардың фазалары. Экономикалық конъюнктураның негізгі көрсеткіштері және олардың өрлеу-құлдырау фазаларындағы динамикасы.

3 Аграрлық дағдарыстар, олардың ерекшелектері.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,8,11,15,16,24,38,39


12-тақырып. Экономикалық өсу қоғамдық өндірістің мақсаты ретінде

1 Экономикалық өсу ұғымы, оның өлшемі. Экономикалық өсудің түрлері мен жағдайлары.

2 Экономикалық өсудің жаңа классикалық және жаңакейнсшілдік модельдері. ;В.Леонтьевтің (шығын-өнім) кестесінде макропропорцияларды моделдеуі.

3 Экономикалық өсудің нольдік тұжырымдамасы (Рим клубы).

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 8,11,15,16,19,24,29,31


13-тақырып. Экономикада мемлекеттің ролі

1 Нарық экономиканың мемлекеттік реттеудің қажеттігі. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі моделдері. Мемлекеттік реттеу өтпелі экономика жағдайында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері

2 Ақша-несие жүйесі. Ақша ұсынымы. Ақша ұсынымның
мультипликаторы. Ақшаға сұраным. Ақша сұранымның әртүрлі тұжырымдамасы. Ақша нарығындағы тепе-тендік.

3 Несиенің мәні және формалары. Осы күнгі несие жүйесінің құрылымы. Несиенің қызметтері. Қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы. Мемлекеттік бюджет: ұғымы және құрылымы. Салықтар. Салық салудың негіздері мен формалары. Салық мультипликаторы. Лаффер қисығы. Салық салудың салмағы: мүмкіншіліктері мен шегі. Ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыз. Мемлекеттік қарыз елдің экономикалық дамуына ықпалы.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,10,14,17,25


15-тақырып. Мемлекетгік реттеу: манызы, мақсаттары, күралдары Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. Экономиканы мемлекеттік реттеу: мақсаттары, атқаратын қызметтері, құралдары. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі үлгілері. Өтпелі экономика жағдайындағы мемлекеттік реттеу. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері.

Ақша-несие жүйесі және Қазақстан Республикасындағы ақша-несие саясаты. Қаржы жүйесі. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік шығындар жөне жиынтық сұраныс. Қазақстан Республикасының салық және фискалдв:

саясаты.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,25,34,40


16-тақырып. Мемлекеттің өлеуметтік жене аймақтық саясаты

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары Табыстардың құрылымы. Қоғамдағы табыстарды белу, теңсіздік мәселесі.

ҚР-дағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағытты, Қазақстанның жедел әлеуметтік жаңаруы.

Аймактық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,14,21,40


17-тақырып. Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу

Халықаралық енбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі. Салыстырмалы артыкшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік-экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері. Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.

Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы. Экономикалық интеграцияның басымды лықтары.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 1,2,3,5,6,8,11,15,16


Оқу-әдістемелікпен қамтамасыз ету

Негізгі

 1. Курс экономической теории./ под ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. -Киров, АСА, 1997.

 2. Политическая экономия: учебно – методическое пособие для преподавателей. Под ред. А.В. Сидоровича, М. Волкова. М.: Изд – во МГУ, 1993.

 3. Общая экономическая теория (политэкономия). Учебник для вузов. Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.: Высшая школа, 1997.

 4. Теоретическая экономика. Полиэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Г.П. Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. М.: Высшая школа, 1997.

 5. Экономическая теория (Политэкономия): Учебник / Под общ. ред. Акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА – М, 1999.

 6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. М.: Дело, 1995.

 7. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс:Принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992.- т.1, гл.1

 8. Политическая экономия. Учебник для вузов. Медведев В.А.., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. М., Политиздат, 1990.

 9. Экономика. Учебник. Под ред. Булатова А.С., 2 – е изд., перераб и доп. – М.:БЕК, 1997; 3 – е изд., Юристь, 2001.

 10. Экономика. Учебник. Под ред. А.И.Архипова, А.Н.Нестеренко, А.К.Большакова – М.: «Проспект», 1998.

 11. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика. Учебное пособие. Руководитель авторского коллектива и научный редактор профессор А.В.Сидорович. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, изд – во ДИС, 1997.

 12. Экономическая теория. Учебник. Камаев В.Д. И колл. авторов. – М.: ВЛАДОС, 1998.

 13. Экономическая теория. Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. Учебник для вузов. СПб: изд СПб ГУЭФ, изд. «Питер Паблишинг», 1997.

 14. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. М.: Юрист, 1997.

 1. Политэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Д.В.Валового. М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2000.

 2. Сажина М.А., Чибриков Г.П. Основы экономической теории. – М., 1996.

 3. Меньшиков СМ. Новая экономика. Основы экономические знаний. М., 1999.

 4. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. Пер. с англ. М., 1998.


Қосымша

19 Океанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие – М: Форум: ИНФРА-М, 2003. – 271с (колледж)

20 Гайнуллин Ф.Р. Введение в экономическую теорию: Учебное Пособие: А. – «Рик», - 1997. – 139с.

21 Гайнуллин Ф.Р. Основы экономической теории – А: «Рик» - 1998. –331с.

22 Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория, Маркетинг, Финансовый менеджмент): Учебное пособие / Под ред. В.М. Власовой. – М: «Финансы и статистика», 1997. – 528с.

23 Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма: М: «Политиздат», 1989. 512с.

24 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М: «Гелиос АРВ» , 1999. – 352с.

25 Гальперин В.М. Вехи экономической мысли / Под. ред Гальперина – Спб: Экономическая школа.

26 Мауленова, С. С. Экономикалық теория:оқу Мауленова, С. Є. Бекмолдин, Е. Є. Єдайбергенов.-№ 2-шi басылымы.- Алматы: Экономика. - 2004.- 193 б

27 Экономическая теория: учебник для вузов/ под ред. : А.И.
Добрынина, Л. С. Тарасевича.- СПб.:Питер,2005

28 Экономическая теория: учебник для вузов/ под ред. В.Д.
Камаева.-10-е изд., перераб. и доп.-М.:ВЛАДОС,2004

29 Экономическая теория:учебник.-Изд. испр. и доп.-М.:ИНФРА-М,
2005.-671с.-(Высшее образование)

30 Экономическая теория:[пособ. для преподавателей,аспирантови стажеров]/под ред.:Н.И.Базылева, С.П.Гурко.-3-е изд.,стер.-Минск: Книжный дом:Экоперспектива,2004

31 Экономическая теория: рабочая тетрадь студента/сост.Мауленов С.-Ж.С.-Алматы,2002

32 Любимов, Л. Л. Введение в экономическую теорию: в 2 кн.:учебник/ Л. Л. Любимов.- М.:Вита-Пресс. Кн.2.-1999

33 Носова, С. С. Экономическая теория:краткий курс:учебное пособие для студ.вузов/С.С.Носова.-М.:Владос,2003

34 Носова, С.С. Основы экономики:учебник [для студ. сред. проф.образования ]/ С. С. Носова.- М. : ВЛАДОС, 2004

35Тарасевич, Л. С. Экономика для технических специальностей:учебник.-М.:Юрайт,2002

36 Фомин, Г.Н. Основы экономической теории:учебник для архитектурно- строит.вузов.-М.:РДЛ,2004

37 Экономическая теория: в вопросах и ответах:учебное пособие/под ред. И. П. Николаевой.- М. :Проспект,2005

38 Слагода, В.Г. Экономическая теория:учебное пособие/В.Г.Слагода.-М.:Форум- ИНФРА- М, 2003.- 303с.- ( Профессиональное образование )

39 Хисматулин, Р. А. В помощь изучающим экономическую теорию:учебноепособие/ Хисматулин Р. А.-Павлодар:ПГУ им. С.Торайгырова,2003.

40 Экономическая теория в XXI веке/под ред.: Ю.М.Осипова,

Похожие:

Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05

Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания указания составлены на основании действующих нормативных документов и накопленного
Методические указания предназначены для специалистов санитарно-эпидемиологических
Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconВ. В. Еремин конституционное право российской федерации методические указания
Конституционное право Российской Федерации: методические указания / сост к ю н. А. В. Карпушкин, к и н. В. В. Еремин. – Пенза: Информационно-издательский...
Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері арналған
Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Современные процессы и агрегаты в черной и цветной металлургии и их тенденции развития»
Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания ф со пгу 18. 1/05
«Основы холодильной обработки пищевых продуктов» для студентов специальности 050727
Методические указания ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница