Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы




Скачать 196.7 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы
Дата конвертации07.02.2016
Размер196.7 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish317791_5050.doc

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының

2006 жылғы 27 қазандағы № 105


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың негізгі принциптері туралы ережені бекіту туралы» 2003 жылғы 29 мамырдағы № 165 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегия бекітілсін.


2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.


3. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы» 2005 жылғы 9 шілдедегі № 84 қаулысының күші жойылды деп танылсын.


4. Монетарлық операциялар департаменті (Герасименко Ю.В.) осы қаулы қабылданған күннен бастап жеті күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және филиалдарына жіберсін.


5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.М. Сартбаевқа жүктелсін.


Ұлттық Банк

Төрағасы Ә. Сәйденов


Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2006 жылғы 27 қазандағы

№ 105 қаулысымен

бекітілді


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

алтынвалюта активтерін басқару бойынша


инвестициялық стратегия

1-тарау. Жалпы ережелер



1. Осы Инвестициялық стратегия (бұдан әрі – Стратегия) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың негізгі принциптері туралы ережені бекіту туралы» 2003 жылғы 29 мамырдағы № 165 қаулысына сәйкес әзірленді.

2. Осы Стратегия Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) алтынвалюта активтерін (бұдан әрі – АВА) басқаруға байланысты стратегиялық мақсаттарын және қызметін шектеуді айқындайды. Стратегияның ережелерін Ұлттық Банктің Басқармасы бір жыл ішінде кемінде 1 рет қарауы тиіс.

3. АВА басқару мақсаты активтердің өтімділігін және сақталуын, олардың сатып алу күшін сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осы Стратегияда белгіленген шектеулер шеңберіндегі кірістілікті ұлғайту болып табылады.

2-тарау. Негізгі ұғымдар



4. Базалық валюта – Қордың активтерін басқару кірістілігін бағалау мақсаты үшін қолданылатын валюта.

5. Кірісі белгіленген бағалы қағаздың (портфельдің) дюрациясы – қағаз өтелгенге дейінгі орташа алынған мерзім. Бағалы қағазды (портфельді) өтеуге кірістілік көтерілген/төмендеген жағдайда бағалы қағаздың (портфельдің) құны шамамен қаншалықты төмендейтінін/көтерілетінін көрсететін көрсеткіш.

6. Кірістілік ауытқуының өзгермелілігі (tracking error) – нарықтық портфельдің эталондық портфельге қатысы бойынша портфель кірістілігінің эталондық портфель кірістілігіне ауытқуының өзгермелілігін (tracking error) көрсететін көрсеткіш.

7. Композиттік Индексі – әлемнің дамыған елдерінің белгіленген кірісі бар бағалы қағаздары индекстерінің өтімділігі жоғары бағалы қағаздарының индексі.

8. Кредиттік рейтинг – белгіленген кірісі бар бағалы қағаздардың эмитенттеріне Standard & Poor’s, Fitch және Moody’s кредиттік рейтинг агенттіктері беретін, қаржы құралдары бойынша кредит тәуекелі деңгейінің көрсеткіші.

9. Қолма-қол валюта – кастодиан банктердің ағымдағы шоттарындағы және арнайы шоттарындағы (overnight шоттар) ақша қалдықтары.

10. Портфель – қаржы құралдарының жиынтығы, оның ішінде ақша.

11. Туынды құралдар – форвард, своп, пайыздық своп мәмілелері, форвардтық пайыздық ставка (ФРА) туралы келісім, опцион, фьючерс және осы мәмілелердің комбинациясын білдіретін басқа операциялар.

12. Асқан кірістілік – нақты қол жеткізілген кірістілік деңгейінің және эталондық портфель кірістілігі деңгейінің арасындағы айырма.

13. Құрылымдық өнім – активтер мен міндеттемелердің әр түрлі қаржы құралдарының біріктіру болып табылатын комбинациясы.

14. Балама құралдар – кірістілікті арттыруға арналған активтердің кластары (дамыған нарықтардың (Emerging Markets) акциялары мен облигациялары), кірістілігі жоғары облигациялар (High Yield Bonds), абсолюттік кірістілік өнімдері (Absolute Return), хедж-қорлар (Hedge Funds), жеке капитал (Private Equity), тәуекелі жоғары бағалы қағаздар (Distressed Securities), жылжымайтын мүлік (Real Estate)).

15. Тәуекелдерді хеджерлеу – қаржы тәуекелдерін және болуы мүмкін шығындарды төмендету мақсатында әртүрлі қаржы құралдарының көмегімен белгілі бір активтерді сатып алу немесе сату арқылы портфельді құру процесі. Ұлттық Банкте хеджерлеу тәуекелдері осы Стратегияда белгіленген АВА-ны эталондық бөлуге толық немесе ішінара қайтып келу арқылы жүргізіледі. Хеджерлеу мақсатында опциондарды (call, put) сатуды қоспағанда барлық туынды қаржы құралы пайдаланылады.

16. Активтер кепілімен берілген бағалы қағаздар (ABS) – эмитент кепілдік берген жылжымайтын мүлікті қоспағанда, активтерді сатып алуға арналған заемдар кепілге берілген борыштық міндеттемелер.

17. Жылжымайтын мүлік кепілі берілген бағалы қағаздар (MBS) – жылжымайтын мүлік сатып алуға арналған заемдар кепілі берілген, эмитент кепілдік берген борыштық міндеттемелер.

18. Эталондық портфель – инвестордың стратегиялық мүдделерін көрсететін құралдардың жиынтығы. Эталондық портфельдің кірістілігі активтерді басқару кірістілігін бағалау кезінде өлшем ретінде болады. Эталондық портфель ретінде әлемдік жетекші қаржы компаниялары әзірлеген және қадағалайтын индекстер пайдаланылады.

19. Жүргізілетін активтердің портфелі – аударым жоспарланатын портфельдің талап етілетін өлшемдеріне сәйкес қалыптастырылатын уақытшы портфель.

3-тарау. АВА басқару бойынша жалпы стратегия



20. АВА өтімділік портфелінен, валюта активтерінің инвестициялық портфелінен, абсолюттік кірістік портфелінен және алтын портфелінен тұрады.

21. АВА басқару тиімділігін бағалау АВА валюталық активтерінің инвестициялық портфелінің және АВА абсолюттік кірістілік портфелінің бір күнтізбелік жыл кезеңіндегі осы Стратегияда белгіленген шектеулерді сақтау шартымен асқан кірістілігі болып табылады.

АВА портфельдерінің асқан кірістілік деңгейі кірістіліктің нақты қол жеткізілген деңгейінің және эталондық портфель кірістілігінің деңгейінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Жекелеген активтердің кірістілігі АВА басқару тиімділігінің көрсеткіші болып табылмайды.

Тәуекелдерді азайту және күтілетін асқан кірістілікті жақсарту мақсатында иелену уақыты ішінде кері кірістілігі бар активтерді сатуға рұқсат етіледі.

22. АВА инвестициялау мынадай қаржы құралдарына және олармен мынадай операциялар жүргізу арқылы жүзеге асырылады:

1) қолма-қол валюта;

2) мемлекеттік (тәуелсіз), агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері, бір жылға дейінгі өтеу мерзімі бар корпоративтік борыштық міндеттемелер, депозиттік сертификаттар (CD), А1 – Standard&Poor’s немесе P1 – Moody’s төмен емес қысқа мерзімді кредиттік рейтингтері бар коммерциялық қағаздар (CP);

3) мемлекеттік (тәуелсіз), агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері, корпоративтік борыштық міндеттемелер, жылжымайтын мүлік (MBS) және кредиттік рейтингі BBB (Standard&Poor's)/Baa2 (Moody's) және одан жоғары активтер (ABS) кепілге берілген бағалы қағаздар;

4) ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтері тиісінше Standard&Poor’s немесе Moody’s бойынша А/А1 төмен емес немесе қысқа мерзімді кредиттік рейтингтері тиісінше Standard&Poor’s немесе Moody’s бойынша А/А2 төмен емес қарсы әріптестермен валюта және алтын депозиттері (салымдары); ағымдағы шоттардағы қолма-қол ақшаның қалдықтарын ақша нарығының рейтингі АААm - Standard&Poor’s немесе Аaa – Moody’s қорларына немесе рейтингі АААm - Standard&Poor’s немесе ақша нарығының Аaa – Moody’s қорларына қойылатын талаптарды орындайтын қорларына инвестициялау;

5) АҚШ-тың, Еуропа Одағының, Жапонияның, Австралияның биржаларында айналыстағы қаржы және тауар туынды құралдары;

6) мынадай индекстерге кіретін акциялар: S&P500 (SPX), DJ STOXX 50 Є (SX5P), Nikkei 225 (NKY), FTSE 100 (UKX), S&P/ASX (AS51);

7) құрылымдық өнімдер;

8) балама құралдар;

9) ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтері тиісінше Standard&Poor’s немесе Moody’s бойынша А/А1 төмен емес қарсы әріптестермен инвестициялауға рұқсат етілген, нарықтық құны мәміленің мәміле жасау күнгі сомасының 100 пайызынан төмен емес бағалы қағаздар кепілге берілген репо және кері репо операциялары;

10) валюта айырбастауға байланысты операциялар және алтын сатып алу/сату операциялары;

11) туынды құралдармен операциялар ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтері тиісінше А-дан (Standard&Poor’s) немесе А3-тен (Moody’s) төмен емес қарсы әріптестермен ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте туынды құралдардың мерзімдері бойынша мынадай шектеулер қолданылады: форвардтар – 1 жыл, опциондар және своптар – 15 жыл, фьючерстер – шектеусіз;

12) кредиттік рейтингтеріне шектеу қойылмаған қарсы әріптестер арасында бір мезгілде активтер жеткізілген кезде жүзеге асырылуы мүмкін «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша мәмілелер.

23. Валюта активтерінің ұлғаюына немесе азаюына байланысты Ұлттық Банктің шоттарынан валюта активтерінің барлық түсімдері және аударымдары өтімділік портфелі арқылы жүзеге асырылады. АВА портфельдері арасында активтерді аудару, өткізуге арналған активтердің атауларын және олардың көлемін анықтау Ұлттық Банк Төрағасының жетекшілік жасайтын орынбасарының немесе Төрағасының рұқсатымен Ұлттық Банктің монетарлық операциялар бөлімшесінің (бұдан әрі – монетарлық операциялар бөлімшесі) ұсынысы бойынша жүзеге асырылады. Осы мақсат үшін бір айдан аспайтын мерзіммен аударым жоспарланатын портфельдің шектеулері қолданылмайтын аударылатын активтердің уақытша портфелі қалыптастырылады.

24. АВА көлемінің тепе-теңдігін бағалау мақсатында тоқсан сайын (әрбір тоқсанның 10 жұмыс күні) мынадай арақатынастардың есебі жүзеге асырылады:

1) АВА көлемінің ақша базасына қатынасы;

2) АВА көлемінің ағымдағы жылдың тауарлар мен қызмет көрсетулердің үш айлық импортының орташа көрсеткішіне қатынасы;

3) АВА көлемінің ағымдағы жылдың соңындағы қысқа мерзімді (1 жылдан аз) борыштың және сыртқы мемлекеттік борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдер көлемінің алдағы 12 айға болжамдық көрсеткішіне қатынасы.

Егер осы тармақта көрсетілген көрсеткіштердің бірі бірлікке жетпесе, Ұлттық Банк Басқармасының қарауына АВА-ны толықтыру туралы мәселе енгізіледі.

25. Туынды құралдар АВА портфельдерін эталондық бөлуге жақындату арқылы әлуетті шығындардың тәуекелін хеджерлеу үшін және сол сияқты осы Стратегияда белгіленген шектеулер шеңберінде активтік позициялар ашу үшін пайдаланылуы мүмкін.

26. Ұлттық Банк Басқармасының жеке қаулысымен осы Инвестициялық Стратегияда белгіленген лимиттер мен шектеулердің болуы ықтимал АВА портфелінің (портфельдің бір бөлігінің) құны хеджерленуі мүмкін.

27. Репо немесе кері репо операцияларының ең ұзақ мерзімі 3 (үш) айдан аспауы тиіс. Валютадағы депозиттері орналастырудың ең ұзақ мерзімі 3 (үш) айдан аспауы тиіс.
4-тарау. Өтімділік портфелінің өлшемдері


28. Өтімділік портфелі ақша-кредит саясатын жүзеге асыру, өтімділіктің жоғары деңгейін ұстап тұру және валютаға қысқа мерзімді сұранысты қанағаттандыру мақсатында операциялар жүргізуге арналған. Асқан кірістілік алу өтімділік портфелінің активтерін басқару мақсаты болып табылмайды.

29. Өтімділік портфелінің дюрациясы 3 (үш) айдан аспауы тиіс.

30. Өтімділік портфелінің базалық валютасы АҚШ доллары болып табылады.

31. Өтімділік портфелінің көлемі мынадай өлшемдерге сай келуі тиіс:

1) 500 миллион АҚШ долларынан кем болмауы тиіс;

2) алдағы 6 айда мемлекеттік сыртқы борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдердің көлемінен кем болмауы тиіс. Осы шектеу күнтізбелік тоқсанда 1 рет (әрбір тоқсанның 10 күні) тексеріледі.

Егер өтімділік портфелінің нарықтық құны осы өлшемдерге сай келмесе, осындай сәйкес келмеу анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде инвестициялық портфельден активтердің бір бөлігін аудару есебінен өтімділік портфелі толықтырылады.

32. Өтімділік портфелінің активтері қолма-қол валютаға, мемлекеттік, агенттік, тәуелсіз борыштық міндеттемелерге, 1 жылға дейін өтеу мерзімі және халықаралық қаржы ұйымдарының ААА- Standard & Poor's және/немесе Aaa - Moody's кредит рейтингі бар бағалы қағаздарына инвестициялануы мүмкін. Өтімділік портфелі 50 пайызға дейін депозиттерге орналастырылуы мүмкін. Депозитке орналастырудың ең ұзақ мерзімі 1 айдан аспайды.

5-тарау. Инвестициялық портфельдің өлшемдері



33. Инвестициялық портфельдің мақсаты ұзақ мерзімді перспективада активтердің кірістілігін ұлғайту болып табылады.

34. Инвестициялық портфельдің базалық валютасы Стратегияның 1-қосымшасының 1-кестесінде көрсетілген валюталар корзинасы болып табылады.

Валюта корзинасын айқындау күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күніндегі валюта бағамдары бойынша жүзеге асырылады.

Валютадағы барынша рұқсат етілетін ауытқу 1-қосымшасының 2-кестесінде көрсетілген.

35. Инвестициялық портфельдің эталондық портфелі мынадай композиттік индекс болып табылады:


45% ML US Treasuries and Agencies 1-5 years

30% ML EMU Direct Governments 1-5 years

10% ML UK Gilts1-5 years

10% ML Japanese Governments 1-5 years

5% ML Australian Governments 1-5 years


Эталондық портфельде елдер бойынша бөлу күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күніндегі валюта корзинасына сәйкес жүзеге асырылады.

36. Инвестициялық портфельдің дюрациясы эталондық портфельдің +30%/-40% шегінде болуы тиіс.

37. Инвестициялық портфельге кіретін туынды құралдарды қоса алғанда оның кірістілігі ауытқуының күтілетін өзгермелілігі (expected tracking error) әрбір аптаның соңғы жұмыс күніндегі жылдық 2% аспауы тиіс. Осы шектеуден асып кеткен жағдайда монетарлық операциялар департаменті оны бес күн ішінде жояды.

38. Инвестициялық портфельдегі ең жоғары ауытқу әрбір валюта бойынша құралдар кластары бойынша Стратегияның 2-қосымшасының 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

Бұл ретте туынды құралдармен операциялардың түрі бойынша рұқсат етілген көлемдер Стратегияның 2-қосымшасымен айқындалады.

39. Тікелей және кері РЕПО операциялары көлеміне шектеу қойылмастан жүзеге асырылуы мүмкін.

40. Инвестициялық портфельдегі ең жоғары ауытқу ұзақ мерзімді АА-(Standard&Poor's)/Aa3(Moody's) және одан төмен кредиттік рейтингі бар корпоративтік бағалы қағаздарға арналған әрбір валюта бойынша Стратегияның 3-қосымшасының 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

Корпоративтік облигацияның бір эмиссиясының шығарылымы көлемінің 5% иеленуге тыйым салынады. Осы шектеу құрылымдық өнімдерге қолданылмайды.

41. Инвестициялық портфельдегі ең жоғары ауытқу ұзақ мерзімді АА-(Standard&Poor's)/Aa3(Moody's) және одан төмен кредиттік рейтингі бар елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелеріне арналған әрбір валюта бойынша Стратегияның 3-қосымшасының 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

42. Кредит тәуекелдеріне шектеулер осы Стратегияның 9-тарауына сәйкес белгіленеді.

6-тарау. Абсолюттік кірістілік портфелінің өлшемдері



43. Осы портфельдің мақсаты ұзақ мерзімді перспективада активтердің абсолюттік кірістілігін ұлғайту болып табылады

44. Асқан кірістілік USD Libor 3M ставкасына – ұсыныстың үш айлық Лондон банкаралық ставкасына қатысты айқындалады. Асқан кірістілік портфель кірістілігінің күнтізбелік жылдағы қол жеткізілген деңгейі және USD Libor 3M кірістілігінің осындай кезеңдегі нақты деңгейі арасындағы айырма ретінде айқындалады.

45. Абсолюттік кірістілік портфелінің базалық валютасы АҚШ доллары болып табылады.

46. Сенім деңгейі 95% болғанда бір айдағы тәуекел мөлшері (VaR) Абсолюттік кірістілік портфелі көлемінің 5% пайызынан аспауы тиіс. Осы шектеуден асып кеткен жағдайда монетарлық операциялар департаменті оны отыз жұмыс күні ішінде жояды.

47. Абсолюттік кірістілік портфелінің активтері құралдардың мынадай түрлеріне инвестициялануы мүмкін:

1. Инвестициялық портфель үшін рұқсат етілген құралдар.

2. Балама құралдар.

3. Құрылымдық өнімдер.

4. Мынадай индекстерге кіретін акциялар.

S&P500 (SPX)
DJ STOXX 50 Є (SX5P)

Nikkei 225 (NKY)

FTSE 100 (UKX)
S&P/ASX (AS51).

48. Құрылымдық өнімнің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі А- (Standard&Poors) немесе А2 (Moody’s) төмен, ал қысқа мерзімді кредиттік рейтингі А-2 (Standard&Poors) немесе Р-1 (Moody’s) төмен болмауы тиіс.

48.1 Егер құрылымдық өнім қарсы әріптестің know-how болып табылған жағдайда, Ұлттық Банк басқа қарсы әріптестерден осы құрылымдық өнім бойынша баға талаптарын сұратады.

48.2. Егер құрылымдық өнім Ұлттық Банктің сұратуы бойынша (request for proposal негізінде) құрылған жағдайда, Ұлттық Банк кемінде екі қарсы әріптестің құрылымдық өнім бойынша баға белгілеулерді сұратады. Бұл жағдайда Ұлттық Банк мәмілені ең жақсы талаптар бойынша жүзеге асырады.

48.3. Құрылымдық өнімді сатып алу, егер құрылымдық өнімнің эмитенті әрбір айдың соңғы жұмыс күніндегі нарықтық құнды бағалауды (Bid бағасын) ұсыну міндеттемесін алған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

48.4. Құрылымдық өнімді өтеуге дейінгі ең жоғары рұқсат етілген мерзім 10 жыл.

48.5. Құрылымдық өнімдерге қолданылатын шектеулер MBS-ке, ABS-ке және ААА ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар агенттіктер, халықаралық қарды ұйымдары және банктер эмиссиялайтын құрылымдық ноталарға қолданылмайды.

49. Абсолюттік кірістілік портфелінің нарықтық құны Инвестициялық портфельдің активтерді сатып алу/абсолюттік кірістілік портфеліне аудару күніндегі нарықтық құнының 5% аспауы тиіс.

50. Абсолюттік кірістілік портфелінің ең жоғары нарықтық құны Инвестициялық портфельдің нарықтық құнының 10% аспауы тиіс.

51. Абсолюттік кірістілік портфеліндегі сатып алу/аудару күніндегі құралдардың түрлері бойынша ең жоғары ауытқу 4-қосымшаға сәйкес айқындалады.

7-тарау. Алтын портфелінің өлшемдері



52. Алтын портфелі ішкі (Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы) республикалық мемлекеттік кәсіпорынында (бұдан әрі – Орталық) орналастырылған) және сыртқы (Қазақстан Республикасынан тысқары орналастырылған) алтыннан тұрады.

53. Алтынмен салынған активтерді басқару мақсаты валютадағы активтердің халықаралық қаржы нарықтарындағы тартымдылығының төмендеуі мүмкіндігінен сақтау және қорғау болып табылады. Асқан кірістілік алу алтынмен салынған активтерді басқару мақсаты болып табылмайды.

54. Сыртқы алтынның тұрақты көлемі 1 500 000 троя унциясы деңгейінде тұруы тиіс. Туынды құралдар ескеріле отырып, сыртқы алтынның көлемінен 10% дейін ауытқуға рұқсат етіледі.

55. Алтындағы депозиттің (салымның) ең жоғары мерзімі 1 жылдан аспауы тиіс. Активтермен қамтамасыз етілген алтындағы депозиттің (салымның) ең жоғары мерзімі 5 жылдан аспауы тиіс. Қамтамасыз ету ретінде осы Стратегияны инвестициялау үшін рұқсат етілген құралдар болуы тиіс.

56. Алтынды Қазақстан Республикасынан сыртқа әкетуге байланысты операциялар (ішкі және сыртқы алтынның өзгеруі) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының өкімі негізінде жүзеге асырылады.

57. Алтынды Орталыққа есепке ала отырып ішкі нарықта сатып алған кезде осы алтын Ұлттық Банктің ішкі алтын позицияларына жатқызылады, ал Қазақстан Республикасынан тысқары ашылған шоттарға есепке алған кезде Ұлттық Банктің сыртқы алтын позицияларында есепке алынады.

58. Сыртқы алтын көлемінің 25% дейін алтынның бағасына байланысы бар, ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі AAA төмен емес және өтеу мерзімі 10 (он) жылдан аспайтын бағалы қағаздарға инвестициялауға рұқсат етіледі.

8-тарау. Сыртқы басқаруға лимит



59. Сыртқы басқаруға берілген активтер АВА портфельдерінің біріне кіруі тиіс. Активтерді сыртқы басқаруға беру кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін сыртқы басқаруға (Asset Management) беру тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту жөнінде» 2005 жылғы 27 тамыздағы № 100 қаулысында көзделген талаптар ескеріледі.

9-тарау. Кредит тәуекел лимиті



60. Ұлттық Банк тізбесін Ұлттық Банк айқындайтын қарсы әріптестермен операциялар жүргізеді. Кепілмен қамтамасыз етілмеген міндеттемелерге лимиттің, қарсы әріптестермен жүргізілетін операцияның жекелеген түрінің көлеміне лимиттің ең жоғары мөлшері Ұлттық Банктің қарсы әріптестермен және кастодиандармен операциялар бойынша кредит тәуекелін басқару тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісіне сәйкес белгіленеді.

61. Қарсы әріптестерге арналған лимиттер, жасалған мәмілелер бойынша қарсы әріптестердің кінәсынан есеп айырысуды аяқтаудың кешіктірілуіне байланысты жағдайларды қоспағанда, мерзімді мәмілелер жабылған күннен кейін екі жұмыс күні ішінде немесе келесі жұмыс күні Ұлттық Банктің қарсы әріптестермен және кастодиандармен операциялар бойынша кредит тәуекелін басқару тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісіне сәйкес белгіленген шектеулерге сәйкес келтіріледі. Мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздардың ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтері төмендеген, сондай-ақ қарсы әріптестердің туынды құралдармен аяқталмаған операциялар бойынша осы Стратегияның 6-тармағында белгіленген деңгейден төмен болған жағдайда, рейтинг төмендеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде осы позицияларды және мәмілелерді осы Инвестициялық стратегияның талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі шаралар қабылданады.

10-тарау. Есептілік



62. Монетарлық операциялар бөлімшесі АВА басқару жөнінде мынадай есептілік береді:

1) Ұлттық Банктің мүдделі бөлімшелеріне:

әрбір портфель бойынша портфельдер дюрациясының және кірістілігінің көрсеткіштерімен валюталар бойынша АВА нарықтық құнын;

кірістілік ауытқуының өзгермелілігінің (tracking error), тәуекелде тұрған мөлшердің (VaR), дюрацияның көрсеткіштері, кірістілік қисығында бөлу, секторлық бөлу және эталондық портфельмен салыстыру бойынша инвестициялық портфельді валюталар бойынша бөлу;

2) тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 30-на дейін – Ұлттық Банктің басшылығына және қажет болған кезде Ұлттық Банктің басқа мүдделі бөлімшелеріне:

АВА портфельдері өлшемдерінің осы Стратегияның шектеулеріне сәйкестілігі және есепті кезеңдегі жөнсіздіктер туралы есеп;

дюрацияның көрсеткіштерін, кірістілік қисығында бөлу, секторлық бөлу және эталондық портфельмен салыстыру бойынша АВА-ны дербес және сыртқы басқаруды қоса алғанда инвестициялық портфельді валюталар бойынша бөлу;

инвестициялық портфельдің, эталондық портфельдің кірістілігі және есепті кезеңдегі асқан кірістілік;

қаржы нарықтарының жай-күйі жөніндегі есеп және оларды АВА портфеліне әсер етуі, экономикалық шолу;

инвестициялау тактикасына шолу және АВА портфелінің құрылымындағы неғұрлым маңызды өзгерістерді түсіндіру.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің алтынвалюта
активтерін басқару бойынша


инвестициялық стратегиясына
1-қосымша


1-кесте


Валюталар корзинасы


Активтердің түрі

Корзинадағы үлесі

USD

45%

EUR

30%

GBP

10%

JPY

10%

AUD

5%


2-кесте


Валютадағы барынша рұқсат етілген ауытқу


Активтердің түрі

Ауытқу

USD

+/- 5 %

EUR

+/- 5 %

GBP

+/- 2 %

JPY

+/- 2 %

AUD

+/- 2 %



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің алтынвалюта
активтерін басқару бойынша


инвестициялық стратегиясына
2-қосымша


1-кесте

Инвестициялық портфельді сектор бойынша бөлу



Активтердің түрі

Нарықтық құны (нарықтық

құны олардың құралдары негізінде болатын туынды құралдар үшін)

Ең төменгі

Ең жоғары

Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік (тәуелсіз) және агенттік борыштық міндеттемелері, ХҚҰ борыштық міндеттемелері, қолма-қол ақша

70%

100%

Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік (тәуелсіз) және агенттік борыштық міндеттемелері, корпоративтік борыштық міндеттемелер, коммерциялық бағалы қағаздар (CP)

0%

30%

Депозиттер (салымдар). Депозиттерге орналастырылған РЕПО-дан қаражат

0%

30%

Туынды құралдар (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)

0%

50%

Жылжымайтын мүлік (MBS) және активтер (ABS) кепілге берілген бағалы қағаздар

0%

30%


2-кесте

Операциялардың түрі

Операциялардың көлемі (нарықтық құны олардың құралдары негізінде болатын)

Ең төменгі

Ең жоғары

Форвард операциялары

0%

100%

Фьючерстерді сатып алуу/сату

0%

100%

FRA (болашақ пайыздық ставка туралы келісім)

0%

100%

Своптар

0%

50%

Опциондық келісім-шарттарды сатып алу

0%

50%

Опциондық келісім-шарттарды сату

0%

20%

Басқа туынды құралдар

0%

20%

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің алтынвалюта
активтерін басқару бойынша


инвестициялық стратегиясына
3-қосымша


1-кесте


Инвестициялық портфельдегі ұзақ мерзімді АА-(Standard&Poor's)/ Aa3(Moody's) және одан төмен кредиттік рейтингі бар корпоративтік бағалы қағаздарға арналған әрбір валюта бойынша ең жоғары ауытқулар


Активтердің түрі

Нарықтық құны

Ең төменгі

Ең жоғары

ВВВ/Baa-дан қоса алғанда BBB+/Baa1-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар корпоративтік бағалы қағаздар

0%

2%

А-/А3-тен қоса алғанда А/А2-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар корпоративтік бағалы қағаздар

0%

4%

А-/А1-тен қоса алғанда А/Аа3-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар корпоративтік бағалы қағаздар

0%

6%


2-кесте


Инвестициялық портфельдегі ұзақ мерзімді АА-(Standard&Poor's)/ Aa3(Moody's) және одан төмен кредиттік рейтингі бар елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелеріне арналған әрбір валюта

бойынша ең жоғары ауытқулар


Активтердің түрі

Нарықтық құны

Ең төменгі

Ең жоғары

ВВВ/Baa-дан қоса алғанда BBB+/Baa1-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері

0%

3%

А-/А3-тен қоса алғанда А/А2-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері

0%

6%

А-/А1-тен қоса алғанда А/Аа3-ке дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері

0%

9%

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің алтынвалюта
активтерін басқару бойынша


инвестициялық стратегиясына
4-қосымша


Абсолюттік кірістілік портфеліндегі сатып алу/аудару
күніндегі құралдардың түрлері бойынша ең жоғары ауытқулар


Құралдардың түрі

Нарықтық құны

Ең төменгі

Ең жоғары

Инвестициялық портфель үшін рұқсат етілген құралдар.

0%

100%

Fund of Hedge Funds.

0%

100%

Құрылымдық өнімдер.

0%

100%

Акциялар.

0%

100%

Балама құралдардың басқа түрлері.

0%

40%



Похожие:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың негізгі принциптері...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша
Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша
Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Шетел валютасындағы және бағалы металдардағы активтерді...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconАлтынвалюта резервтерін басқару
Шы жылдардың басында ксро ыдырағаннан және 1991 жылдың аяғында Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін және елдің алтынвалюта активтерін...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің вексельдерді қайта есепке алу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
Азақстан Республикасындағы вексель айналысын реттейтін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының “Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы”
Инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар заңды тұлғалар жүзеге асыратын шет елге...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік заемдар беру ережесін бекіту туралы
Республикасы Ұлттық Банкінің банктік заемдар беру мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы iconЖинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №76 Қаулысы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница