«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы
Скачать 473.24 Kb.
Название«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы
страница3/5
Дата конвертации07.02.2016
Размер473.24 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/emi/stocks/A2570/stocksA2570$-$6438$-$..doc
1   2   3   4   5
  1. Қоғамның жарғылық капиталы.

Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 46 000 000 теңге құрайды, толықтай төленген.


  1. Қарыздар.

Қоғамның қолданыста облигациялар шығарылымдары жоқ.

Кредиттік желілер мына банктерде ашылған:

1) «Банк ЦентрКредит» АҚ АҚФ-ында

- 393 000 АҚШ доллары сомасына 2004 жылғы 3 наурыздағы №Ю-433 займ келісім-шарты;

- әрекет ету мерзімі 2004 жылғы 03 наурыздан 2006 жылғы 01 қарашаға дейін;

- пайыздық қойылым – жылына 17%;

- қайтару мерзімі 2006 жылғы 1 қараша;

- өтеу сомалары:

2004 жылдың 4 тоқсаны – 31 400 АҚШ доллары

2005 жылдың 1 тоқсаны – 39 300 АҚШ доллары

2005 жылдың 2 тоқсаны – 39 300 АҚШ доллары

2005 жылдың 3 тоқсаны – 39 300 АҚШ доллары

2005 жылдың 4 тоқсаны – 39 300 АҚШ доллары

2006 жыл – 172 920 АҚШ доллары


2) «Банк ЦентрКредит» АҚ АҚФ-ында:

- 65 500 000 теңге сомасына 2004 жылғы 29 қазандағы №Ю-205 кредиттік желі;

- әрекет ету мерзімі 2004 жылғы 29 қазаннан 2007 жылғы 31 қарашаға дейін;

- пайыздық қойылым – жылына 16,5%;

- қайтару мерзімі 2007 жылғы 31 қараша;

- өтеу сомалары:

- 2005 жылдың 1 тоқсаны – төлем жасалмайды;

- 2005 жылдың 2 тоқсаны – 3 000 000 теңге;

- 2005 жылдың 3 тоқсаны – 3 000 000 теңге;

- 2005 жылдың 4 тоқсаны – 3 000 000 теңге

- 2006 жыл – 14 500 000 теңге;

- 2007 жыл – 39 490 250 теңге.


  1. Қоғамның негізгі қызметті іске асырыуына байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар):

Кредиторлық берешегі қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан көп пайызын құрайтын қоғамның кредиторлары:

Ұйымның атауы

Ұйымның мекен-жайы

Берешек сомасы

мың теңге

Өтеу мерзімі

«Сонар мұнай өнімдері» ЖШС

Алматы қаласы, Төле би көшесі, 202-А


78 555,0


2004 ж. 4 тоқсаны

«Іскер» АҚ

Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 3


67 410,4


2004 ж. 4 тоқсаны5. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы

Бұл тарау: 29-42т.т.қоғамға қатысы жоқ.


6. Құнды қағаздарды шығару туралы мәліметтер


43. Барлық тіркелген құнды қағаздар шығарылымдарына қатысты түрде мыналар көрсетіледі:

1) Әр шығарылымдағы құнды қағаздардың жалпы саны, түрі, санаты және номинальдық құны, шығарылу пішіні, сондай-ақ құнды қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу уақыты:

Бірінші эмиссия: 34 899 жай атаулы акция, номинальдық құны – 1000 теңге, НИН KZIC 25700419 және 3 878 артықшылықты атаулы акция, номинальдық құны – 1000 теңге, НИН KZIР 25700414, шығарылу пішіні – құжатсыз, Алматы қаласының Әділет басқармасы 07.07.1997 ж. А2570 нөмірімен тіркеген.


2) құнды қағаздарды таратудың басталған және аяқталған уақыты:

Бірінші эмиссия: басталған уақыты – 08.07.1997 ж.: акцияларды таратудың аяқталу уақыты – 08.07.1997 ж. Акцияларды шығару және тарату қорытындылары туралы есептілікті Алматы қаласы Әділет басқармасы 06.08.1997 ж. бекіткен.


3) қоғамның құнды қағаздар иегерлері алдындағы өз міндеттемелерін орындамау, облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеу (төлеуді кешіктіру), жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, ішіне орындалмаған міндеттемелердің көлемі мен оларды орындау мерзімін өткізіп алған уақыт туралы ақпаратты қосқанда. Дивиденд аудару және төлеу бойынша берешек орын алған жағдайда себебі көрсетілуі тиіс:

- қоғамның құнды қағаздар иегерлері алдындағы өз міндеттемелерін орындамау, акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері жоқ.


4) егер құнды қағаздарды тарату не айналымға түсіру кідіртілген немесе құнды қағаздардың шығарылымы дәрменсіз деп танылған болса әлгіндей шешімдерді қабылдаушы мемлекеттік органды және шешім қабылдауға негіз болған жағдайды көрсету керек:

- қоғамның құнды қағаздарын тарату немесе айналымға түсіру кідіртілген емес, құнды қағаздардың шығарылымдары дәрменсіз деп танылған жоқ;

5) облигациялар бойынша төлем төлеуді өтеу уақыты және олардың жалпы мөлшері:

- қоғам облигациялар шығарылымдарын тіркетпеген;


6) соңғы екі қаржылық жылдың әр жылы үшін бір акцияға (жай, артықшылықты) шаққандағы дивиденд сомасы және дивидендтердің жалпы сомасы:

- 2002 жылдағы бір артықшылықты акцияға дивиденд сомасы – 200 теңге, дивидендтердің жалпы сомасы – 775 600 теңге;

- 2002 жылдағы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер қоғамның бүкіл дауысқа ие акцияларына иегер жалғыз акционердің шешіміне сәйкес төленген жоқ;

- 2003 жылдағы бір артықшылықты акцияға дивиденд сомасы – 200 теңге, дивидендтердің жалпы сомасы – 775 600 теңге;

- 2003 жылдағы бір жай акцияға дивиденд сомасы – 200 теңге, дивидендтердің жалпы сомасы – 6 979 800 теңге.


7) қоғамның құнды қағаздары саудаға түсетін негізгі нарықтар, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қосқанда:

- ұйымдасқан нарықта қоғамның құнды қағаздарымен сауда жасалған жоқ.


7. Жарияланған акцияларды шығару туралы мәліметтер


44. Акциялар туралы мәліметтер:

1) акциялардың саны, түрлері: 46 000 акция, оның ішінде 42 122 жай акция, 3 878 артықшылықты акция;

2) құрылтайшылардың арасында орналастырылатын акциялардың саны, түрлері: қоғамның 34 899 жай акциялары мен 3 878 артықшылықты акциялары бірінші акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуден кейін құрылтайшылар тарапынан төленген;

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны: 1000 теңге;

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік етілген көлемі: бір акцияға 200 теңге.


45. Қоғамның айырбасталатын құнды қағаздары.

Қоғам айырбасталатын құнды қағаздар шығарған жоқ, дегенмен қоғамның жарғысында мұндай құнды қағаздарды шығару көзделген.


45-1. Төлем агенті туралы мәліметтер.

- қоғам төлем агенті қызметін пайдалану жөнінде шешім қабылдаған жоқ.


46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер.

Қоғамның тіркеушісі «Регистратор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Регистратор» ЖШС) болып саналады, мекен-жайы: Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 65, 511-офис; байланыс телефондары: 73-25-16, 73-42-06; құнды қағаздар иегерлерінің реестрлер жүйесін енгізу бойынша қызметпен айналысуға берілген лицензия туралы мәліметтер: №0406200170, берілген күні 23.10.2000 ж; лицензияны берген орган – Қазақстан Республикасының Құнды қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы.

Қоғамның құнды қағаздар иегерлерінің реестрін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге жасалған келісім-шарт №54/03 жасалған 31.07.2003 ж.


8. Қосымша ережелер


47. Акцияларды шығаруға кеткен шығындардың сомасы

Қоғам акциялар шығарылымына байланысты шығын шығармайды, себебі тиісті материалдарды әзірлеу ісін қоғамның штаттағы қызметкерлері жүргізеді.


48. Инвесторларға арналған ақпарат.

Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен және қоғам акцияларының шығарылым проспектісімен қоғамның атқарушы органы орналасқан мына орында таныса алады: Алматы қаласы, Соқпақбаев көшесі, 72.


Президент П.А.Мингиров


Бас бухгалтер О.А. Пилипенко


МӨ


ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ


Акционерное общество «Автокомбинат №4»


АО «Автокомбинат №4»


«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».  1. Общие сведения об акционерном обществе
  1. Наименование акционерного общества:

- полное наименование: акционерное общество «Автокомбинат №4»;

- сокращенное наименование: АО «Автокомбинат №4».

Предыдущие наименования общества, даты, когда они были изменены:

- с 25 апреля 1994 года по 03 августа 1999 года - акционерное общество открытого типа «Автокомбинат №4»;

- с 03 августа 1999 года по 18 октября 2004 года - открытое акционерное общество «Автокомбинат №4»;

- с 18 октября 2004 года - акционерное общество «Автокомбинат №4».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

- дата первичной государственной регистрации: 25 апреля 1994 года свидетельство о государственной регистрации № 3301-1910-АО выдано Управлением юстиции г.Алматы;

- дата перерегистрации: 03 августа 1999 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 3301-1910-АО выдано Управлением юстиции г.Алматы;

- дата последней перерегистрации: 18 октября 2004 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 3301-1910-АО выдано Департаментом юстиции г.Алматы.


4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600300001786.


5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

- место нахождения общества: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сокпакбаева, 72;

- телефон: (3232) 41-45-00;

- факс: (3232) 41-47-21;

- адрес электронной почты: atk@nursat.kz


6. Банковские реквизиты акционерного общества:

- Алматинский городской филиал ОАО «Банк ЦентрКредит», ИИК 600425703, БИК 190501719.

- Алматинский городской филиал ОАО «Банк ЦентрКредит», ИИК 601070490, БИК 190501719.


7. Виды деятельности акционерного общества:

- автоперевозка грузов различного назначения;

- оказание иных услуг предприятиям, организациям, населению.


8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Такие рейтинги обществу или выпущенным им ценным бумагам не присвоены.


9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.

Филиалы и представительства у общества отсутствуют.


10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Аудит финансовой отчетности общества осуществляет товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит- Казахстан», Государственная лицензия МФ РК от 27.12.1999г. серии МФЮ №0000017.


2. Органы общества и учредители (акционеры)


11. Совет директоров акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества:

- Манасова Умут Бакиджановна 1953 г. р. - председатель Совета директоров;

- Мингиров Пулат Абдуллаевич 1949 г. р. - член Совета директоров;

- Мингиров Аскар Булатович 1975 г.р. – член Совета Директоров.


2) должности, занимаемые членами Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству.

- Манасова Умут Бакиджановна - за три последние года по настоящее время иные должности, в том числе по совместительству, не занимала;

- Мингиров Пулат Абдуллаевич - три последние года и по настоящее время Президент общества;

- Мингиров Аскар Булатович - три последние года и по настоящее время Вице-президент общества и начальник ремонтных мастерских.


3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:

Всего 99,1 % (38 431 акция), в том числе:

- Манасова Умут Бакиджановна – 90,22% (34 988 акций);

- Мингиров Пулат Абдуллаевич – 8,88% (3 443 акции).4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями:

- акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, нет.


5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

- изменений в составе членов Совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительный орган общества - единоличный в лице президента общества.


1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества:

- Мингиров Пулат Абдуллаевич, 1949 г.р.- президент общества.

2) должности, занимаемые президентом общества, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий:

За последние три года и в настоящее время Мингиров Пулат Абдуллаевич - член Совета директоров общества.


3) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих президенту общества, к общему количеству акций, размещенных обществом:

- 8,88 % (3 443 акции).


13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год.

Общий размер вознаграждения всех должностных лиц за последние три месяца составляет 429 972 тенге.

- Манасова Умут Бакиджановна председатель Совета директоров 126 772 тенге;

- Мингиров Пулат Абдуллаевич член Совета директоров 169 744 тенге;

- Мингиров Аскар Булатович член Совета директоров 133 456 тенге.

Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная должностным лицам общества за последний финансовый год составляет 869 580 тенге, в том числе:

- Манасова Умут Бакиджановна председатель Совета директоров 183 952 тенге;

- Мингиров Пулат Абдуллаевич член Совета директоров 386 481 тенге;

- Мингиров Аскар Булатович член Совета директоров 299 148 тенге.

1   2   3   4   5

Похожие:

«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы iconАкционерлік қоғамның толық және қысқартылған атауы: «Көлік Сақтандыру қоғамы» акционерлік қоғамы

«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер
Акционерлік қоғамының толық және қысқартылған атауы: «Астана Сити Палас» акционерлік қоғамы
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon«Жетісу» Авиакомпаниясы» акционерлік қоғамы
«Жетісу» Авиакомпаниясы» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon«Локомотив сервис орталығы» акционерлік қоғамы мен оның еңбек ұжымы арасындағы 2009-2011 жылдарға арналған
Президенті (бұдан әрі – Жұмыс беруші) және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің өкілі –...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы iconАкционерлік қоғамның бұрынғы толық және қысқартылған атаулары
«Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдарға қайта құру жөніндегі ұйымдастырушылық шаралар туралы» №1136 Жарлығына сәйкес Меммүлік...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon«Ремстройтехника» Акционерлік қоғамы
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы жоспардағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті көтереді және ондағы ұсынылған...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы iconАкцияларды шығару проспектісі «Полиграфия» Акционерлік қоғамы
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалатын ақпараттың растылығы үшін жауап береді, және мұнда ұсынылған...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon«Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» акционерлік қоғамы «Ұлтссо» АҚ
Акционерлік қоғамның лауазымды қызметкерлері осы проспектідегі ақпараттардың анықтығына жауапты болып табылады және мұнда жазылған...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы icon«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша әлеуетті
«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен төмендегі...
«№4 Автокомбинат» АҚ «№4 Автокомбинат» Акционерлік қоғамы iconКонкурстық іріктеу
«Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы бос қызмет орындарына байқау жариялайды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница