Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана
Скачать 185.25 Kb.
НазваниеКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана
Дата конвертации07.02.2016
Размер185.25 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kisc.kz/files/dog_mspd.doc

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАЗАҚСТАН БАНКАРАЛЫҚ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ОРТАЛЫҒЫ

БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТКАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ

Банкаралық ақша аудару жүйесінде қызметтер көрсету туралы

№ ____________________________ ШАРТ

Алматы қ. «___»____________ 20 _____ жыл

Бұдан әрі – Орталық деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны атынан, Жарғы негізінде ісәрекет жасайтын бас директоры С.Абдулкаримов және бір жағынан бұдан әрі Пайдаланушы деп аталушы, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

______________________________________________________ негізінде ісәрекет ______________________________________________________

жасайтын ___________________________________________ арқылы екінші жағынан, мына төмендегідей мәселелер жайында осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасады:


 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

  1. Орталық Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы № 242 қаулысымен бекітілген «Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне» (бұдан әрі - Ереже), осы Шартқа, Қазақстан Республикасының заң актілеріне және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі- Ұлттық Банк) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Пайдаланушыға банкаралық ақша аудару жүйесінде (бұдан әрі -Жүйе) ұлттық валютамен қолма-қол емес ақша аударуды жүзеге асыру қызметтерін көрсетеді.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

  1. Орталық:

   1. Ережеге сәйкес Пайдаланушының электронды төлем тапсырмаларын (бұдан әрі - төлем тапсырмалары) қабылдап алу мен өңдеуге және Ұлттық Банкідегі банктік шотында көрсете отырып бір операциялық күн ішінде электрондық ақша аударуды жүргізуге.

   2. Пайдаланушыға операциялық күн ішінде орындалған төлем тапсырмалары туралы жазбаша көшірме беруге.

   3. Пайдаланушыға операциялық күн ішінде оның кезегінде тіркелген төлем тапсырмалары бойынша жазбаша көшірме беруге.

   4. Пайдаланушыға операциялық күн ішінде Жүйедегі оның ақша қалдығы туралы жазбаша көшірме беруге.

   5. Ұлттық Банк барлық Пайдаланушылардың сальдо позициялары туралы электронды ведомості тексеріліп және оның өңдеуге қабылдануын растағаннан кейін Пайдаланушыға бір сағаттың ішінде орындалған төлем тапсырмалары туралы ақырғы жазбаша көшірме беруге.

   6. Пайдаланушыға қолда бар байланыс арналары (коммутацияланатын телефон желілері, бөлінген желілер және т.б.) арқылы хабарларды қабылдау-беру үшін Жүйеге кіру мүмкіндігін беруге.

   7. Орталық қызметтерінің Тарифінің, Орталық пен Пайдаланушы арасындағы бағдарламалық-техникалық өзара іс-қимыл талаптарының, электронды хабарлармен алмасу процедураларының өзгерістері туралы Пайдаланушыны 30 күннен кешіктірмей ескертуге.

   8. Жүйе кездейсоқ тоқтап қалған жағдайда оның жұмыс жасауын қалпына келтіру және Пайдаланушыны хабардар ету үшін барлық қажетті шараларды қолдануға.

   9. Алматы қ. тыс жерде орналасқан Пайдаланушыға көрсетілген қызметтер үшін қағаз түріндегі шот-фактураны пошта байланысы арқылы жіберуге міндеттенеді.

  2. Орталық:

   1. Ұлттық Банктің талап етуімен оған Пайдаланушының төлем тапсырмасының барлық деректемелері бойынша статистикалық деректер беруге.

   2. Көрсетілген қызметтер үшін Орталық ұсынған шот-фактура ұсынылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса Пайдаланушы төлем жасамаған жағдайда Пайдаланушыға хабарламай, Орталық осы Шарт бойынша міндеттемелерді жүзеге асыруды берешек жойылғанға дейін тоқтата тұруға, мұндайда, осы кезеңге ақы төлеу Пайдаланушымен Ұлттық Банк бекіткен ең төменгі тарифке сәйкес жүргізіледі .

   3. Жүйедегі электронды хабарлармен алмасу процедураларын анықтауға;

2.3.Пайдаланушы:

2.3.1.Ережені сақтауға және Жүйені ұйымдастыру мен оның жұмыс жасау тәртібін белгілейтін Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындауға.

2.3.2.Орталыққа қызметтер үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге.

2.3.3.Электронды хабарлармен алмасу процедураларына сәйкес жіберілген және қабылданған төлем тапсырмаларының орындалуын бақылауға.

2.3.4.Егер Пайдаланушы Алматы қ. орналасқан жағдайда көрсетілген қызметтер үшін қағаз түріндегі шот-фактураны Орталықтан алуға міндеттенеді.


2.4.Пайдаланушы:

2.4.1.Өзінің сұрауы бойынша осы Шарттың 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.-тармақтарына сәйкес Орталықтан жазбаша көшірме алуға.

2.4.2.Байланыс арналарының бірі істен шыққан жағдайда Жүйеге кіру үшін басқа арнаны пайдалануға құқылы.

2.5. Тараптар жеке бас мәліметтері туралы қолданыстағы заң талаптарын орындауға және мемлекетпен кепілдік берілетін олардың қорғалуын қамтамасыз етуге және жеке бас мәліметтерге санкцияланбай қатынауды болдырмауды қамтамасыз ететін жеке бас мәліметтерді қорғау бойынша қажетті шараларды қабылдауға, жеке бас мәліметтерге санкцияланбай қатынау фактісін дер кезінде анықтауға, егер осындай санкцияланбай қатынаудың алдын ала алмаса және жеке бас мәліметтерге санкцияланбай қатынаудың жағымсыз салдарын төмендете алмаса, сондай-ақ, субъектінің немесе оның заңды өкілінің немесе басқа да заңды негіздің бар болуымен келісімінсіз оларды таратуға жол бермеуге құқылы.

 1. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

  1. Пайдаланушы Орталықтың есептегі айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұлдызына дейін электрондық тәсілмен ұсынған шот-фактурасының негізінде, Ұлттық Банк бекіткен Тарифтерге сәйкес ақшаны ай сайын қолма-қол ақшасыз аудара отырып, Орталықтың қызметтеріне ақы төлейді.

  2. Орталыққа қызмет үшін ақы төлеуді Пайдаланушы электрондық шот-фактураны алған сәттен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде жүргізуі тиіс.

  3. Жүйе Орталықтың кінәсінен тоқтап қалған жағдайда, ақы мынадай жолмен төленеді: Жүйенің тоқтап (жұмыс жасамай) тұрған кезіндегі қолданыстағы тарифтер, ол жұмыс істей бастаған сәттен бастап автоматты түрде жүйенің тоқтап (жұмыс жасамай) тұрған уақытына теңдес уақыт аралығына қолданылады.

 2. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Осы Шарттың 3.2.-тармағында көзделген мерзімде шот-фактураға ақы төлеу кешіктірілген жағдайда Пайдаланушы әрбір мерзімі өткен күн үшін борышын қайтару күнін есепке алмағанда, шот-фактура сомасының 0,1%-ы мөлшерінде өсімпұл төлейді.

  2. Акцепттелген төлем тапсырмасы Орталықтың кінәсінен орындалмаған жағдайда, Орталық Пайдаланушыға орындалмаған төлем тапсырмасы сомасының 0,1%-ы мөлшерінде айып төлейді.

  3. Орталық осы Шарттың 2.1.5.-тармағына сәйкес жүргізілген төлем тапсырмалары бойынша соңғы көшірмені уақытында бермегені үшін Пайдаланушыға оған ағымдағы айда көрсетілген қызметтер сомасының 5%-ы мөлшерінде айып төлейді.

  4. Айыппұл ықпал шараларының жалпы сомасы Пайдаланушыға ағымдағы айда көрсетілген қызметтер сомасының 50%-ынан аспауы тиіс.

  5. Орталық Пайдаланушының кінәсінен төлем тапсырмаларының толық немесе дұрыс емес ресімделмеу, сондай-ақ қателіктер, бас тартуларға немесе кешіктірілулер болған жағдайда осы Шарт бойынша жауап бермейді.

  6. Тараптар осы Шарт бойынша өздеріне қабылдаған міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағандығы үшін, егер ол тежеусіз күш жағдайларының (табиғи апаттар, өрт, жаппай тәртіп бұзұшылықтар, әскери қозғалыстар), Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей немесе жанама кедергі келтіретін заң актілерінің, мемлекеттік органдардың үкіметтік қаулылары мен өкімдерінің, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінің күшіне енуінің салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады. Көрсетілген органдардың нормативтік актілері және/немесе құзыретті мемлекеттік органдар берген жазбаша құжаттар осы тармақта көрсетілген жағдайлардың басталуына және ұзақтығына дәлел болады. Тараптар жалпыға белгілі болған фактілерді дәлеледеуге міндетті емес.

  7. Жүйенің жұмыс жасауын бұзатын кездейсоқ жағдайлар туындаған жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзудан келтірілген зияндарды азайту үшін барлық мүмкін шаралар қолданады.

 3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

  1. Тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша банкаралық ақша аударымы процесінде алынған ақпаратқа қатысты, соның ішінде банк құпиясын сақтау және жеке бас мәліметтерді қорғау үшін құпиялылықтың тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты жарияланудан сақтау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

 4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

  2. Өзара келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қ, мамандандырылған аудан аралық экономикалық сотта қаралады.

 5. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУДЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ САНДЫҚ ҚОЛТАҢБАНЫ ПАЙДАЛАНУ

  1. Тараптар электронды хабарлармен алмасу кезінде, Орталық Пайдаланушыға ұсынатын «Тұмар» ақпаратты криптографиялық қорғау және электрондық санмен қол қою жүйесі қолданылады.

  2. Тараптар «Тұмар» ақпаратты криптографиялық қорғау және электрондық санмен қол қою жүйесін электронды тапсырмалардың құпиялылығын, тұтастығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ авторлылығы мен түпнұсқалылығын растау үшін жеткілікті деп таниды.

  3. Тараптар жіберушінің электрондық сандық қол қойылған электронды хабарын оның қол қойып, мөрмен растаған қағаз тасымалдаушысындағы құжатының заңды баламасы болатындығын мойындайды.

 6. БАСҚА ТАЛАПТАР

  1. Жүйедегі хабарлармен алмасу Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ақпаратты беру форматтары бойынша электронды тәсілмен ғана жүргізіледі.

  2. Жүйенің операциялық күнді ашу және жабу уақытын Ұлттық Банк белгілейді.

  3. Коммуникациялық бақылаудан өткен және Жүйемен өңдеуге қабылданған төлем тапсырмалары өңделген төлем тапсырмалары деп есептеледі.

  4. Төлем тапсырмасы акцептінің мынадай талаптары орындалған жағдайда төлем ақырғы болып есептеледі:

 1. аутентификациядан өткізу;

 2. ақша аударымының бастамашысында және Пайдаланушы-алушыда Пайдаланушы мәртебесінің болуы;

 3. Пайдаланушы позициясынан төлем құжатында көрсетілген соманы шығару мүмкіндігі;

 4. Пайдаланушы-төлемшінің дебет аударымы бойынша алдын ала берген келісімінің болуы.

  1. Пайдаланушының электронды төлем тапсырмаларын қабылдауы және беруі мүмкін болмаған жағдайда Тараптар осы Шарттың ережелерін орындау жөніндегі барлық мүмкін шараларды қолданады.

  2. Осы Шарт Тараптары арасындағы дауларды қарау олардың өзара мүдделері ескеріле отырып, келіссөздер жолымен жүзеге асырылады. Даулы мәселелер бойынша Тараптар арасында келісім болмаған жағдайда, осы Шарт бойынша даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қаралады.

  3. Тараптар осы Шартта көзделмеген мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын басшылыққа алады.
 1. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ  1. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және анықталмаған мерзім ішінде қолданылады.

  2. Тараптардың әрқайсысы қарсы тарапты осы Шарттың бұзылуы болжанған датадан бір ай бұрын жазбаша ескерте отырып осы Шартты бұзуға құқылы.

  3. Орталық Ұлттық Банктің шешімімен Пайдаланушыны уақытша өз мәртебесінен (ішінара немесе толық) айыруға құқылы.

9.4.Осы Шарт Ұлттық Банктің Жүйеге қатысты нормативтік құқықтық актілері өзгерген жағдайда, қайта қарауға жатады.

9.5.Тараптардың орналасқан жерлері және/немесе деректемелері өзгерген жағдайда тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде басқа Тарапқа жазбаша түрде хабарлайды.

9.6.Шарттың 9.5. тармағында көрсетілген өзгерістерді ескермегенде Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер қосымша келісімдермен рәсімделеді және Тараптар қол қояды.

9.7.Тараптар қайта ұйымдасқан жағдайда осы Шарттағы міндеттемелер мирасқорларға ауысады.

9.8.Шарт Тараптарда сақталатын және тең заңды күшке ие екі дана болып жасалады.


 1. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ОРТАЛЫҚ: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, “Көктем-3” ы/а, 21-үй, БCН 960440000151, резиденттік белгісі 1, экномика секторы 5, белгіленген төлем белгісі 840, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ ЖСК KZ KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX.


ПАЙДАЛАНУШЫ: ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.___________________________


 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫМ.О. М.О.

ОРТАЛЫҚ

ПАЙДАЛАНУШЫС. Абдулкаримов______________

_______
Д О Г О В О Р №___________________

об оказании услуг в межбанковской системе переводов денег


г.Алматы «____»___________ 20_____г.Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Абдулкаримова С.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Пользователь, в лице______________

______________________________________________________,

действующего на основании_____________________________,

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Центр предоставляет Пользователю услуги по осуществлению переводов безналичных денег в национальной валюте в межбанковской системе переводов денег (далее Система), в соответствии с "Правилами переводов денег в межбанковской системе переводов денег", утвержденными постановлением Правления Национального Банка 21 ноября 1998 года № 242 (далее Правила), настоящим Договором, законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее Национальный Банк).


 1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

  1. Центр обязуется:

   1. Принимать и обрабатывать электронные платежные поручения (далее - платежные поручения) Пользователя и исполнять электронные переводы денег в течение одного операционного дня с отражением на банковском счете в Национальном Банке в соответствии с Правилами.

   2. Предоставлять Пользователю в течение операционного дня выписку об исполненных платежных поручениях.

   3. Предоставлять Пользователю в течение операционного дня выписку по платежным поручениям, зарегистрированным в очереди Пользователя.

   4. Предоставлять Пользователю в течение операционного дня выписку об остатках денег Пользователя в Системе.

   5. Предоставлять Пользователю окончательную выписку по исполненным платежным поручениям в течение одного часа после подтверждения Национальным Банком проверки и приема в обработку электронной ведомости о сальдо позициях всех Пользователей.

   6. Предоставлять Пользователю доступ к Системе для приема-передачи сообщений по имеющимся каналам связи (коммутируемые телефонные линии, выделенные линии и др.).

   7. Предупреждать Пользователя не менее, чем за 30 дней об изменении Тарифа на услуги Центра, требований к программно-техническому взаимодействию между Центром и Пользователем, процедур по обмену электронными сообщениями.

   8. Принимать все необходимые меры по восстановлению функционирования Системы в случае непредвиденной ее остановки и оповещению Пользователя.

   9. Пользователю, находящемуся вне г.Алматы, отправлять счет-фактуру за оказанные услуги на бумажном носителе почтовой связью.

2.2.Центр вправе:

   1. По требованию Национального Банка предоставлять ему статистические данные в разрезе всех реквизитов платежного поручения Пользователя.

   2. Приостанавливать осуществление обязательств по настоящему Договору без уведомления Пользователя, в случае неоплаты Пользователем счета-фактуры, предъявленного Центром за оказываемые услуги, более 30 (тридцати) календарных дней со дня его предъявления до ликвидации задолженности, при этом оплата за этот период производится Пользователем согласно утвержденному Национальным Банком минимальному тарифу.

   3. Определять процедуры по обмену электронными сообщениями в Системе;

  1. Пользователь обязуется:

   1. Соблюдать Правила и выполнять требования нормативных правовых актов Национального Банка, устанавливающих порядок организации и функционирования Системы.

   2. Оплачивать Центру услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

   3. Контролировать проведение отправленных и полученных платежных поручений в соответствии с процедурами по обмену электронными сообщениями.

   4. Получать в Центре счет-фактуру за оказанные услуги на бумажном носителе, если Пользователь находится в г.Алматы.

  2. Пользователь вправе:

   1. Получать по своему запросу от Центра выписки согласно пунктам 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 настоящего Договора.

   2. При отказе одного из каналов связи для доступа к Системе использовать другой канал.

  3. Стороны обязуются выполнять требования действующего законодательства о персональных данных и обеспечивать их защиту, которая гарантируется государством и принимать необходимые меры по защите персональных данных, обеспечивающие предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным, своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить и минимизацию неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к персональным данным, а также не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Пользователь ежемесячно производит оплату услуг Центру безналичным перечислением денег в соответствии с Тарифами, утвержденными Национальным Банком, на основании счета-фактуры, выставленного Центром электронным способом до 10 (десятого) числа месяца следующего за расчетным.

  2. Оплата услуг Центру должна быть осуществлена Пользователем в течение 10 (десяти) операционных дней с момента получения электронного счета-фактуры.

  3. В случае остановки Системы по вине Центра, оплата производится следующим образом: тарифы, действующие в период остановки (простоя) Системы, с момента ее запуска автоматически применяются на промежуток времени, равный времени остановки (простоя) Системы.
 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. За задержку оплаты счета-фактуры в срок, предусмотренный пунктом 3.2 настоящего Договора, Пользователь уплачивает Центру пеню в размере 0,1% от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, не включая день погашения задолженности

  2. В случае неисполнения по вине Центра акцептованного платежного поручения, Центр выплачивает Пользователю штраф в размере 0,1% от суммы неисполненного платежного поручения.

  3. За несвоевременное предоставление окончательной выписки по проведенным платежным поручениям в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Договора Центр уплачивает Пользователю штраф в размере 5% от суммы оказываемых услуг Пользователю за текущий месяц.

  4. Общая сумма штрафных санкций в месяц не может превышать 50% от суммы оказываемых Пользователю услуг за текущий месяц.

  5. Центр не несет ответственности по настоящему Договору в случае неполного или неправильного оформления платежных поручений, а также ошибки, отказа или задержки, происшедших по вине Пользователя.

  6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, военные действия), вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, нормативных правовых актов Национального Банка, прямо или косвенно препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору. Доказательством наступления и продолжительности указанных в данном пункте обстоятельств служат нормативные акты указанных органов и/или письменные документы, выданные компетентными государственными органами. Факты, являющиеся общеизвестными, Стороны не обязаны доказывать.

  7. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, нарушивших функционирование Системы, Стороны принимают все возможные меры по уменьшению убытков, причиненных нарушением обязательств по настоящему Договору.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Каждая из Сторон по настоящему Договору сохраняет надлежащий режим конфиденциальности, в том числе хранения банковской тайны и защиты персональных данных, в отношении информации, полученной в процессе межбанковских переводов денег, и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.
 1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. В случае возникновения разногласий и споров в процессе исполнения условий Договора, стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

  2. При не достижении взаимного согласия все неурегулированные споры рассматриваются специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

  1. При обмене электронными сообщениями Стороны используют систему криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи "Тумар", представляемую Пользователю Центром.

  2. Стороны признают систему криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи "Тумар" достаточной для обеспечения конфиденциальности, целостности, подтверждения авторства и подлинности электронных поручений.

  3. Стороны признают электронное сообщение с электронной цифровой подписью отправителя юридически эквивалентным документу на бумажном носителе, заверенному его подписью и печатью.

 2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  1. Обмен сообщениями в Системе осуществляется только электронным способом по форматам передачи информации, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка.

  2. Время открытия и закрытия операционного дня Системы устанавливается Национальным Банком.

  3. Обработанными считаются платежные поручения, которые прошли коммуникационный контроль и были приняты Системой в обработку.

  4. Платеж считается окончательным при выполнении следующих условий акцепта платежного поручения:

 1. прохождение аутентификации;

 2. наличие статуса Пользователя у инициатора перевода денег и Пользователя-получателя;

 3. возможность списания суммы, указанной в платежном поручении с позиции Пользователя;

 4. наличие предварительного согласия Пользователя-плательщика по дебетовому переводу.

  1. В случае невозможности приема и передачи Пользователем электронных сообщений Стороны принимают все возможные меры по выполнению условий настоящего Договора.

  2. Рассмотрение споров между Сторонами настоящего Договора осуществляется путем переговоров с учетом взаимных интересов. В случае отсутствия согласия Сторон по спорным вопросам, споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

  3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
 1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

  1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение неопределенного срока.

  2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

  3. Центр вправе расторгнуть Договор или временно лишить Пользователя его статуса (частично или полностью) на основании решения Национального Банка.

  4. Настоящий Договор подлежит пересмотру в случае изменения нормативных правовых актов Национального Банка, касающихся Системы.

  5. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

  6. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются Сторонами, за исключением изменений, указанных в пункте 9.5. Договора.

  7. В случае реорганизации Сторон обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемникам.

  8. Договор составляется в двух экземплярах, хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕНТР: РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", 050040, г. Алматы, мкр. "Коктем-3", дом 21, БИН 960440000151, признак резиденства 1, сектор экономики 5, код назначения платежа 840, ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX.


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________тел._________________

 1. ПОДПИСИ СТОРОНМ.П. М.П.

ЦЕНТР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬС. Абдулкаримов______________________


Похожие:

Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана

Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана
Договор о предоставлении информационных услуг и признании электронного документа
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconЦентр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан
Еспублики Казахстан» (г. Алматы, ул. Панфилова, 98) (далее – ао «цод нбрк») провел государственные закупки работ по ремонту и техническому...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл., г. Петропавловск,...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл.,г. Петропавловск,...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconДочерняя организация Народного Банка Казахстана Halyk Finance
Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «halyk-плюс», созданного ао «Дочерняя организация Народного...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКоммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр»
Заместитель Председателя Наблюдательного совета зао акб «Национальный Клиринговый Центр»
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconПравлением Банка «Национальный Клиринговый Центр»
...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСпецификация теста по истории Казахстана для единого национального тестирования
Министерством образования и науки Республики Казахстан, Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина, согласован на заседании...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconIi конгресс политологов казахстана
Конгресс политологов Казахстана. Сборник документов и материалов. – Алматы: Министерство культуры и информации Республики Казахстан,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница