Источник: ис параграф-www
НазваниеИсточник: ис параграф-www
страница2/37
Дата конвертации07.02.2016
Размер3.77 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://medialaw.asia/old/files/ КОДЕКСІ .doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
100-бап. Азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуді және төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізуді тоқтата тұру

101-бап. Бюджет ақшасын басқару

102-бап. Мемлекеттік мекемелердің өздерінің билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуден түсетін ақша бойынша атқару

103-бап. Қаржы жылының аяқталуы

104-бап. Бюджет қаражатының қалдықтары

105-бап. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жауапкершілігі

 

19-тарау. Бюджетті нақтылау

106-бап. Бюджетті нақтылау

107-бап. Республикалық бюджетті нақтылау

108-бап. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерін нақтылау

109-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін нақтылау

 

20-тарау. Секвестр және бюджетті түзету

110-бап. Секвестр

111-бап. Бюджетті түзету

 

21-тарау. Бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау

112-бап. Бюджеттік мониторинг

113-бап. Нәтижелерді бағалау

 

5-бөлім. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін және оның еншілес ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алуының және қаржылық есептілігінің жүйесі

22-тарау. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі

114-бап. Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық есептіліктің мақсаты

115-бап. Бухгалтерлік есепке алудың мен қаржылық есептіліктің принциптері мен негізгі сапалық сипаттамалары

116-бап. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі

 

23-тарау. Қаржылық есептілік

117-бап. Қаржылық есептілік

118-бап. Шоғырландырылған қаржылық есептілік

119-бап. Есепті кезең

120-бап. Қаржылық есептілікті ұсыну

 

6-бөлім. Бюджеттік есепке алу мен есептілік

24-тарау. Бюджеттік есепке алу

121-бап. Бюджеттік есепке алу бойынша негізгі ережелер

122-бап. Бюджеттік есепке алуды жүргізу

123-бап. Бюджеттік есептіліктің сапалық сипаттамалары

124-бап. Бюджеттік есептіліктің түрлері

125-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну

126-бап. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есеп

 

25-тарау. Бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп

127-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

128-бап. Қазақстан Республикасының Парламентінде Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылау және бекіту

129-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

130-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту

131-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну

132-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту

 

26-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есеп

133-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау

134-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті ұсыну және бекіту

 

7-бөлім. Мемлекеттік қаржылық бақылау

27-тарау. Мемлекеттік қаржылық бақылау туралы жалпы ережелер

135-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылау

136-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының жүйесі

137-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың принциптері мен стандарттары

138-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың үлгілері

139-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың түрлері

140-бап. Бақылау нәтижелері бойынша қабылданатын актілер

 

28-тарау. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары

141-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің құзыреті

142-бап. Мәслихаттың тексеру комиссиясының құзыреті

143-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі органның құзыреті

144-бап. Ішкі бақылау қызметттері

145-бап. Мемлекеттік органдардың және мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимылы

 

29-тарау. Мемлекеттік қаржылық бақылау жүргізудің негіздері

146-бап. Бақылау объектісі басшысының құқықтары мен міндеттері

147-бап. Бақылау нәтижелері туралы есептілік

148-бап. Мүдделер қақтығысы

149-бап. Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары, бақылау объектілері лауазымды адамдарының жауапкершілігі

150-бап. Дауларды шешу

 

8-бөлім. Бюджеттік инвестициялар

30-тарау. Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау

151-бап. Бюджеттік инвестициялар туралы жалпы ережелер

152-бап. Бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау

153-бап. Инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу

154-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу және бюджетті әзірлеу сатысында бюджеттiк инвестициялық жобаларды іріктеу

155-бап. Концессиялық жобаларды жоспарлау

155-1 бап. Концессиялық ұсыныстарды әзірлеу және іріктеу

155-2-бап. Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу

155-3-бап. Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

155-4-бап. Бюджеттен қоса қаржыландыру шартымен концессиялық жобаларды бюджет жобасына енгізу негіздері

156-бап. Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жоспарлау

 

31-тарау. Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

157-бап. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

158-бап. Бюджеттен концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

159-бап. Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

 

9-бөлім. Концессиялық міндеттемелер

32-тарау. Концессиялық міндеттемелер

160-бап. Концессиялық міндеттемелер туралы жалпы ережелер

161-бап. Концессиялық міндеттемелердің есепке алынуы және мониторингі

162-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерді қабылдауы және орындауы

 

33-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелері

163-бап. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерді қабылдауы

164-бап. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелер қабылдауын шектеу

165-бап. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерді орындауы

 

10-бөлім. Гранттар

34-тарау. Байланыссыз және байланысты гранттар туралы жалпы ережелер

166-бап. Байланыссыз гранттар

167-бап. Байланысты гранттарды жоспарлау

168-бап. Байланысты гранттарды тарту

 

35-тарау. Байланысты гранттарды пайдалану

169-бап. Байланысты гранттарды пайдалану

170-бап. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингі және бағалау

 

11-бөлім. Бюджеттік кредиттеу

36-тарау. Бюджеттік кредиттеудің жалпы ережелері

171-бап. Бюджеттік кредиттеу туралы негізгі ережелер

172-бап. Бюджеттік кредиттеу принциптері

173-бап. Бюджеттік кредиттеу өлшемдері

174-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектілері

175-бап. Кредитор

176-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектісі ретіндегі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

177-бап. Қарыз алушылар

178-бап. Түпкілікті қарыз алушылар

179-бап. Сенім білдірілген өкілдер (агенттер)

 

37-тарау. Бюджеттік кредиттеу талаптары

180-бап. Кредиттік шарттың негізгі талаптары

181-бап. Бюджеттік кредиттің мерзімі

182-бап. Бюджеттік кредитті игеру кезеңі

183-бап. Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері

184-бап. Сыйақы ставкасы

185-бап. Бюджеттік кредит беру тәсілдері

186-бап. Бюджеттік кредитті өтеу және оған қызмет көрсету графигі

 

38-тарау. Бюджеттік кредиттеу рәсімдері

187-бап. Бюджеттік кредит беру туралы шешім қабылдау

188-бап. Бюджеттік кредит беру рәсімі

189-бап. Шет мемлекеттерді кредиттеудің ерекшеліктері

190-бап. Бюджеттік кредитті пайдалану

191-бап. Бюджеттік кредитке қызмет көрсету

192-бап. Бюджеттік кредитті өтеу

 

39-тарау. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау және қарыз алушыны ауыстыру

193-бап. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау

194-бап. Бюджеттік кредит бойынша борышты аудару

 

40-тарау. Талап қою мерзімінің өтуі, кредиторлар талаптарының тоқтатылуы және бюджеттік кредиттер бойынша кепілдіктің тоқтатылуы

195-бап. Талап қою мерзімінің өтуі

196-бап. Кредитордың бюджеттік кредитті өтеу жөніндегі талаптарының тоқтатылуы және кепілдіктің тоқтатылуы

 

41-тарау. Бюджеттік кредиттер бойынша бақылау, мониторинг, есепке алу

197-бап. Бюджеттік кредиттерді бақылау

198-бап. Бюджеттік кредиттер мониторингі және есепке алу

 

12-бөлім. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекет кепілгерлігі

42-тарау. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекет кепілгерлігі туралы жалпы ережелер

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф www
«процентінен», «проценттен», «процентпен», «проценттер», «процентіне», «процентті» деген сөздер тиісінше «пайыздық», «пайызы», «пайыз»,...
Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 19. 09. 2011 15: 10: 09

Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 06. 02. 2012 15: 21: 12
Осы Заң міндетті экологиялық сақтандыру саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және оны жүргізудің құқықтық, экономикалық...
Источник: ис параграф-www iconГражданский кодекс кыргызской республики
Параграф Общие положения о ренте и пожизненном содержании Параграф Постоянная рента
Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
Республикасының егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін қорғауға, Қазақстан экономикасының дүниежүзілік экономикалық қатынастар...
Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 21. 04. 2011 12: 32: 36
Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа он жылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан...
Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 23. 08. 2012 15: 09: 20
«одан айыру», «лицензиясынан айырылған», «лицензиясынан айыру», «лицензиясынан айыруды», «алқалы басқару органдарының шешімімен олардан...
Источник: ис параграф-www iconЗа каждого приемного ребенка семьи в Удмуртии получат 1243 рублей. Источник: «Сусанин»
Супругам-изуверам больше не позволят усыновить детей. Источник: «Российская газета»
Источник: ис параграф-www iconИсточник: ис параграф, 22. 05. 2012 13: 49: 24
«Кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу қағидасында», «Кемені, оның ішінде шағын көлемді...
Источник: ис параграф-www iconНаш сайт: www

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница