Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
НазваниеҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
страница5/6
Дата конвертации07.02.2016
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish524758_1164.doc
1   2   3   4   5   641.

Қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды жүргізуге қойылатын талаптар


42.

Қосарланған бақылау жүйесі:

фронт- және бэк-офистерді бөлуді;

бэк-офистің фронт-офистегі операцияларының жай-күйін уақтылы тексеру мүмкіндігін;

қосарланған   бақылау   жүйесі   қатысушылар арасындағы     ықтимал     ымыраласуды  шектеу шараларын;

фронт  пен  бэк-офистерде   және   бөлімшелердегі  қызметтік міндеттерді бір ғана тұлғаның қатар орындауына тыйым салуды көздейді.

43.

Ішкі аудит қызметі меншікті капиталдың және Ұйымның (Қордың) кірістерінің мөлшеріне теңбе-тең болмайтын кірістермен және тәуекелді қабылдаумен жасалатын операцияларды жүзеге асырған кезде, асыра пайдалану жағдайларын анықтау және болдырмау мақсатында Ұйымның (Қордың) операцияларын тексереді.

44.

Ұйым (Қор) қаржы құралдарын сатып алу/сату бойынша операцияларды қамтамасыз ететін техникалық жүйесі бар.

45.

Ұйым (Қор) тәуекелдері басқаруға қажетті ақпаратты жинау бойынша жүйесі бар.

46.

Ұйым (Қор) ақша және қаржы құралдары бойынша есеп айырысуларды жүргізу үшін техникалық жүйесі бар.

47.

Ішкі     аудит   қызметі     және     сыртқы аудиторлар тәуекелдерді            басқару            бөлімшесінде, бухгалтерлік есеп және есеп беруді жүргізуге жауап    беретін    Ұйымның (Қордың) бөлімшесі    ұсынған мәліметтердің нақтылығын тексереді.

48.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі қаржы құралдары бойынша Ұйымның (Қордың) айқындаған әділ құнның дұрыстығына мониторинг жүргізеді.

49.

Директорлар кеңесі кезең-кезеңмен  жиынтық лимитті және   "stор - loss" лимиттерін белгілеу ережелерін айқындайды.

50.

Қаржы  құралдарын  сатып  алу/сату  бойынша операцияларды       жүзеге       асыратын       Ұйымның (Қордың) бөлімшесі     жұмыс күні ішінде Ұйымның (Қордың) басқармасына қаржы құралдары бойынша Ұйымның (Қордың) позициясын ұсынады.

51.

Директорлар кеңесі қаржы құралдары бойынша лимиттерді   және   "stор-loss"   лимиттерін белгілеу   ережесін     айқындау     рәсімдерін белгілейді.

52.

Басқарма  шетел валюталарының әрбір түрі мен     барлық     валюталар     бойынша     спот, форвард, своп операцияларының халықаралық практикасында  қабылданған        позициялар бойынша лимиттерді белгілейді.

53.

Тәуекелдерді   басқару   бөлімшесі   спот   және форвард    операцияларын    өтеу    мерзімдерін басқару   үшін   активтер   мен   міндеттемелерді өтеу    мерзімдерінің    күн    сайынғы    кестесін пайдаланады.

54.

Директорлар   кеңесі   инвестициялық   саясатты бекітті, онда:

инвестициялау       мақсатын,       инвестициялау операцияларын,   сондай-ақ   инвестициялаудың жоспарлары мен лимиттерін   бекіту жөніндегі өкілеттіктерді;

құпия        ақпаратты        пайдалану        арқылы жүргізілетін  операцияларға    рұқсат    бермеу мақсатында    қаржылық қызмет көрсетумен байланысты өзге функциялардан инвестициялық операцияларды жүргізу функцияларын бөлу рәсімдері;

қаржы құралдарының түрлері, инвестициялық қызметтің   мақсаты жөніндегі инвестициялық критерийлер;

қаржы құралдарының болуын талдау рәсімдері, айналысқа жіберу шарттары және кірістілігі айқындалады.

55.

Басқарма Ұйымның (Қордың) инвестициялық операцияларының   күнделікті   мониторингі рәсімдерін бекітті.

56.

Инвестициялық             портфел            бойынша кірістер/шығыстар     туралы     есеппен     бірге мониторинг       нәтижелері       басқарма      мен Ұйымның (Қордың) директорлар кеңесіне ай сайын ұсынылады.

57.

Тәуекелдерді      басқару      бөлімшесі      қаржы құралдарының,    эмитенттің        түрі,    айналыс мерзімдері, валюта түрлері мен инвестициялау мақсаттары   бойынша   Ұйымның (Қордың) инвестициялық портфелінің мониторингін жүзеге асырады.

58.

Құрылымдау рәсімдері:

айына кемінде бір рет рыноктық құны бойынша инвестициялар     портфеліне     қайта     бағалау жүргізуді;

жарты жылда кемінде бір рет әрбір есепті кезең үшін     қаражаттарды,     кірістерді/шығыстарды тарту құнын ескере отырып, инвестициялардың қаржы      нәтижелеріне      бағалау      жүргізуді көздейді.

59.

Басқарма қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша шамадан тыс шығыстарды болдырмау жөніндегі, оның ішінде қаржы құралдары рыногындағы бағалардың бірден өзгеруімен байланысты шұғыл рәсімдерді айқындау.

60.

Ұйым (Қор) олардың рыноктық құнының динамикасын ескере отырып, қаржы құралдарымен жасалған операциялардан                              түскен кірістердің/шығыстардың  өзгерістеріне  талдау жүргізеді.

61.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше:

активтер мен міндеттемелерді басқару мәселелерін қарастырады;

тәуекелдері басқару бөлімшелерінің өзара әрекет жасайды;

өтімділікті жоғалту тәуекелін, процентті тәуекелді және баланстан және баланстан тыс операцияларды апта сайын бақылайды;

апта сайын басқармаға және ай сайын директорлар кеңесіне өтімділікті жоғалту тәуекелін, процентті және валюта тәуекелі бойынша Ұйымның (Қордың) позициясы, сатып алу/сату операциясының түрлері және динамикасы бойынша ақпаратты береді;

сатып алынатын қаржы құралдарының кірістілігінің қолайлы деңгейі бойынша ұсынымды береді.

62.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше:

күн   сайын  ақша  ағынының кестесін   жасайды және   таяудағы   он   жұмыс күніне  гэп-позиция өтімділігінің мониторингін жүргізеді;

үнемі   (мысалы,   апта  сайын)  есеп айырысу күніне   сәйкес,   активтер   мен   міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің кестесін жасайды және күн сайынғы, апта сайынғы және ай сайынғы негізде гэп-позиция өтімділігінің мониторингін жүргізеді;

әр   валюта бойынша ұлттық      валютаға      немесе      басқа      шетел валютасына    айырбастамай    гэп-позиция   өтімділігінің мониторингін   және   басқаруын    жүзеге асырады.

63.

Ұйым (Қор) өтімділікті бақылауды Ұйымның (Қордың) баланстан тыс операцияларды өтеудің болжанған көлемін ескере отырып бақылауды жүзеге асырады.

64.

Басқарма өтімді активтерді жұмылдыру мүмкіндігін ескере отырып, жоғары өтімді активтер бойынша гэп-позицияға лимиттерді белгілейді.

65.

Активтер      мен   міндеттемелерді   басқару бөлімшесі Ұйымның (Қордың) өтімді активтерді жинақтау қабілетінің өзгеруін ескере отырып, қолма-қол ақшаның гэп-позициялары бойынша лимиттерге үнемі шолу жүргізеді.

66.

Ұйым (Қор) шетел валютасында міндеттемелерді өтеуге қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілеттілігіне тұрақты түрде мониторинг жүргізеді

67.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше кемінде тоқсанына бір рет тұрақты VАR үлгісіне енгізуге рұқсат беруді ескере отырып, өтеу мерзімі бойынша кірістіліктің деңгейін айқындайды және проценттік мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал активтер мен міндеттемелер бойынша дюрация көрсеткіштері мониторингін тұрақты түрде жүргізеді.

68.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше:

проценттік тәуекелді, проценттік тәуекелдің негізгі дерек көздеріне (өтеу мерзіміндегі айырмашылықтар, заем капиталы рыногының мөлшерлемелері, құрастырма опциондар) монитринг жүргізеді.

69.

Активтерді және міндеттемелерді басқару бөлімшесі валюталық бағамды өзгертуін жан-жақты талдау үшін қосымша жүйесі бар.

70.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше:

валюталық бағамды өзгертуді талдау үшін қосымша жүйесі бар;

валюталық бағамды өзгертуге сезімталдықты айқындау үшін валюталық құралдардың құнын бағалау жүргізілетін ашық валюталық позицияны немесе моделдерді тұрақты талдайды.

71.

Ұйымның (Қордың) операциялық қызметін, ақпараттық жүйелерін және басқарма ақпаратының жүйелерін функциялауды қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

72.

Ішкі рәсімдер реттейді:

Ұйымның (Қордың) өндірістік қызметін басқаруды қамтамасыз ететін бөлімшені;

бағалы қағаздар рыногында операцияларды жүргізудің техникалық тәртібін;

Ұйым (Қор) операцияларының бухгалтерлік есебін;

Ұйымның (Қордың) операцияларына және олардың есебіне қосарлы бақылауды;

Ұйымның (Қордың) құжат айналымына бақылауды;

Ұйымның (Қордың) кастодиан банкке, жинақтаушы зейнетақы қорына беретін ақпаратты бақылау және куәландыру, оның ішінде ұсынылған ақпараттың сәйкессіздігін анықтаған жағдайда іс-қимылды куәландыру және реттеу рәсімдерін;

ақпаратты беру кезінде тұлғалар жауапкершіліктерінің рәсімдерін;

жинақталған зейнетақы қаражаты есептеулері алгоритмдерінің Қазақстан Республикасы заңнамаларына қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру рәсімдері, оның ішінде шартты бірлік құнының есеп айырысуларын, шартты бірліктің санын реттейді.

73.

Ішкі аудит қызметі жарты жылда кемінде бір рет бөлімшелерге

олардың бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды жүргізудің операциялық техникасын сақтауын, есепке алу журналында бағалы қағаздармен жасалатын операциялардың сенімді және уақтылы көрсетілуін бағалау мақсатында тексеру жүргізеді.

74.

Ұйымның (Қордың) деректерді электрондық өңдеу жүйесін жоспарлауға, әзірлеуге және функциялауға қатысты ережелері мен басшылықтары бар.

75.

Электрондық өңдеу жүйесін бақылауды жүзеге асыратын және деректерді  өңдеу мәселелеріне жауап    беретін  Ұйым (Қор) қызметкерінің    жұмыс саласына   сәйкес    біліктілігі   және   тәжірибесі болады.

76.

Ішкі аудит қызметі басқарма бекіткен тексерулер жоспарына сәйкес тексеру жүргізеді.

77.

Ішкі аудит қызметі жүргізілген тексерулер бойынша тұрақты түрде басқарма мен директорлар кеңесіне хабарлайды.

78.

Ұйымның (Қордың) басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына не сақтандыру ұйымына жинақталған зейнетақы қаражатын уақтылы аударуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық-техникалық құралдары бар.

79.

Ақпарттық қамтамасыз ету бөлімшесінің автоматтандырылған жүйеден шыққан және кірген кезде рұқсат беру деңгейін тексеру жүйесі бар.

80.

Басқарма маңызды кілттерді, оның ішінде деректердің ақпарат базасына электрондық кілттерді бақылау жөніндегі ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінің рәсімдерін және жауапкершілігін бекітеді.

81.

Рәсімдер мыналардың міндетті     түрде   болуын қарастырады:

дайындаушы жабдықтардың мынадай техникалық қызмет      көрсетулерін       қамтамасыз       ететін сертификатталған    бағдарламалық    қамтамасыз етудің;

өрт         қауіпсіздігінің және                   сейсмологиялық орнықтылықтың    талаптарына    жауап    беретін деректердің    ақпарат    базасының    техникалық кешендеріне арналған оқшау үй-жайлардың;

автономды электр куатының;

резервтегі        компьютерлер        мен        желілік коммуникациялардың;

Ұйымның (Қордың) деректердің     жүйелік-маңызды бағдарламалық    файлдары    мен    файлдардың резервтік көшірмелерін үнемі қалыптастырады.

82.

Төтенше жағдайлар рәсімдері компьютерлік орталықтар үшін жүйе жүмысында төтенше іркілістер болған жағдайдағы ережелер мен басшылықтарды қарастырады.

83.

Зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелерді есепке алу журналын жүргізу ережесінде мыналар:

мәмілелерді есепке алу журналының саны және атауы;

журналын толтыру тәртібі мен кезеңділігі;

зейнетақы активтерінің қатысуымен жасалатын мәмілелерді жасауға бақылауды жүзеге асыраты лауазымды тұлғалардың тізбесі бар.

84.

Деректердің және құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ішкі бақылау саясаты мыналарды:

құпия санатына жатқызылатын ақпарат тізбесін;

құпия ақпараты бар құжаттарды тіркеу тәртібі, рәсімдеу, тіркеу, есепке алу және сақтауды;

құпия ақпаратқа жіберілетін тұлғалардың лауазымдарын көрсете отырып, құпия ақпаратқа рұқсат беру тәртібін көздейді.

85.

Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі техникалық проблемалардың есепке алу парақтарын толытырады және олар бойынша есеп беру жүргізіледі.

86.

Ақпараттық           қамтамасыз     ету     бөлімшесі проблемалардың туу себептерін бақылайды, олар туралы     ақпарат    жүйесін     дайындаушыларға хабарлайды      және      олардың      қайталануын болдырмау үшін түзету шараларын қабылдайды.

87.

Ақпараттық  қамтамасыз ету бөлімшесі осындай проблемалардың сипатын үнемі талдайды.

88.

Рәсімдер:

рұқсаты шектеулі ақпарат деректерінің тізбесін;

рұқсат алу тәртібін;

ақпарат деректеріне рұқсатты бақылау тәртібін;

ақпарат деректеріне  рұқсаты  бар  тұлғалардың тізбесін көздейді.

89.

Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі тоқсанына кемінде бір рет автаматтандырылған деректер базасының функциялануын қамтамасыз ететін техникалық кешендерге тексеру жүргізеді.

90.

Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі тоқсанына бір рет техникалық кешендердің жай-күйі туралы басқармаға ақпарат ұсынады.

91.

Ақпараттық       қамтамасыз       ету       бөлімшесі деректердің       автоматтандырылған       базасын басқару          терминалдарын          пайдаланудың мониторингін   жүргізеді   және   сәйкестендіреді, оның ішінде олар жүргізген операциялардың түрі мен көлемінің пайдаланушының функционалдық міндеттеріне сәйкестігін бақылайды.

92.

Ұйым (Қор)        пайдаланушының        жеке        басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жүйе бар.
Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің

7-қосымшасы

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпан №18 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы №24 қаулысы
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconКредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының icon«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconСақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница