Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 107.32 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации07.02.2016
Размер107.32 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/98823.doc

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


Құнды қағаздар нарығы пәні бойынша

5В050900 «Финансы», 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент»,

5B050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне

пәннің оқұына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор


___________ Н.Э. Пфейфер


20__ж. «___»____________
Құрастырушы: аға оқытушы Кулембаева А. С _______________


Құнды қағаздар нарығы пәні бойынша

5В050900 «Финансы», 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент»,

5B050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне

пәннің оқұына арналған

әдістемелік нұсқаулар


Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ ж «____»________,№____Хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж. «____» ________


Қаржы – экономика факультетінің ОӘК мақұлданды

20_ ж «____»_________,№_____Хаттама


ОӘК төрағасы _________А.Б. Темиргалиева 20___ж. «_____»___________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20___ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама


1 Пәннің мақсаты – студенттерде бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылу негіздері туралы білімдерін қалыптастыру. Студенттер қазіргі ҚР қор нарығының нормативті-заңнамалар негізін және бағалы қағаздар нарығының қатысушылары қолданатын негізгі мағыналарымен танысу міндетті. Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырылу негіздерін менгеру міндетті.

Пәннің міндеттері

Мұндай мақсаттарға жету үшін осы пәнді оқу барысында келесі міндеттер қойылған:

 • бағалы қағаз түсінігін және оның түрлерін ашу;

 • қор нарығында бағалы қағаз айналымының ұйымдастырылуын оқу;

 • қор нарығына қатысушарды және бағалы қағаздар нарығында олардың қызметтерін қарастыру;

 • бағалы қағаз дамуының мәселелері мен оларды шешу жолдарын анықтау;

 • бағалы қағаздар шығарушылардың қаржы есептемесіне негізделген бағалы қағаздарды сенімділігінің талдауың өткізуді студенттер дағды алу;

 • бүкіл кәсіпорынның сенімділігің, инвестордын осы кәсіпорынның бағалы қағаздарына салынған қаражаттың қайтарып алу жағынан эмитенттін сенімділігі, және де инвестордың анық бір бағалы қағаздан табыс алуының кепілдіктерді сипаттайтын көрсеткіштермен таныстыру.

Пәнді үйрену нәтижесінде студенттер білу қажет:

 • биржадан тыс нарығының катировка кәсіпорынды;

 • бағалы қағаздар нарығының кәсіптенген қатынасушылардың өзін-өзі реттеитін ұйымдарды;

 • қор нарығында кәсіптенген қызметтін бас бағыттарды;

 • бағалы қағаздар нарығында профессинальды қызметті лицензияландыруының ретін.

Пәнді менгеру нәтижесінде студенттер істей білу қажет:

 • қор индекстерін және нарықтық индикаторларды есептеу;

 • акциялардың құндық бағалауын жасау;

 • бағалы қағаздардың табыстылығын анықтау;

 • бағалы қағаздармен операцияларына салық салыну шарты, және де салық салыну объекті, салық мөлшерлемесі, оның төлеу реті мен уақыты.2 Дәріс сабақтарының мазмұны


1 тақырып Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуы

Мемлекет меншігін мемлекет иелігінен шығару мен жекешелендіру. Қазақстандағы жекешелендіру кезеңдері. Меншікті сатудың негізгі формалары. Шағын жекешелендіру. Жеке жобалар бойынша жекешелендіру Жекешелендірудің шетелдік тәжірибелі.

Бағалы қағаздар нарығына анықтама. Бағалы қағаздар нарығының қызметтері. Бағалы қағаздар нарығының құрамдас бөліктері.

Бағалы қағаздар нарығының субъектілері мен объектілері. Бағалы қағаздар нарығының эмитенттері мен инвесторлары. Эмитенттердің жіктелуі. Инвесторлардың жіктелуі. Институционалды инвесторлар.

Бағалы қағаздар нарығының қызметтерінің құқықтық негіздері.

Тақырыптың мақсаты - Қазақстандағы қор нарығынындағы жағдайын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Мемлекет меншігі мен жекешелендіру бағалы қағаздар нарығын қалыптастырудың бірден-бір жолы

 2. Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру кезендері

 3. Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік

 4. Бағалы қағаздар нарығының қызметтері

 5. Бағалы қағаздар нарығының объектілері мен субъектілері

Әдебиет:

1 Нурсеитов Э.О.Акционерное общество и ценные бумаги (учет, правовое регулирование, аудит).- Алматы:LEM, 2004г

2 Донцов С.С. Оценка качества основных разновидностей ценных бумаг: учеб.-метод. пособие для практ.- Павлодар ПГУ им. С.Торайгырова, 2002г.


2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу

Бағалы қағаздар нарығын реттеудің мазмұны, мақсаты және міндеттері. Оны реттеудің әдістері.

Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын реттеу органдары.

Өзін-өзі реттейтін ұйымдар: мәртебесі, мүдделері, жауапкершілік аясы, негізгі қызметтері, құқықтары, саясаты.

Тақырыптың мақсаты - Бағалы қағаздар нарығын реттеу тәсілдерін қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Бағалы қағаздар нарығын реттеудің түсінігі

 2. Бағалы қағаздар нарығын реттеу түрлері

 3. Қазақстандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу

4 Өзін-өзі реттеу ұйымдары

Әдебиет:

1 Рынок ценных бумаг: учебник для студ. экон. спец. и направлений вузов под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.:Финансы и статистика,2005 г

2 Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М,2004


3 тақырып Акциялар

Акцияларға жалпы сипаттама. Акциялардың жіктеуі. Жай және артықшылығы бар акциялар. Жай акциялардың Қазақстан тәжрибесінде қолдануының әртүрлігі. Артықшылығы бар акциялардың әртүрлігі.

Акцияларды сатудың тәртібі. Акциялардың міндетті реквизиттері.

Акциялардың құндық бағасы. Акциялардың табыстылығы. Акциялар бойынша дивиденттерді төлеудің көздері.

Тақырыптың мақсаты - Акциялардың жалпы сипаттамасын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Акциялардың жалпы сипаттамасы

 2. Акциялардың жіктелуі

 3. Акциялардың құндылық бағасы

Әдебиет:

1 Рынок ценных бумаг: учебник для студ. экон. спец. и направлений вузов под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.:Финансы и статистика,2005 г

2 Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие. - М.:ИНФРА-М,2004


4 тақырып Облигациялар

Облигацияларға жалпы сипаттама. Облигациялардың акциялардан айырмашылығы. Қазақстан республикасында облигациялардың шығарылуынның құқықтық нормалары.

Облигациялардың жіктелуі. Облигациялық займдардың шарттары. Облигация бойынша табыстарды төлеудін әдістері. Табыстарды облигация бойынша купонды өтеу және өсімақыны қоса есептеу жолымен төлеудің ерекшеліктері. Облигацияны өтеудің әдістері. Олардың салыстырмалы сипаттамасы.

Облигацияның табыстылығы. Облигацияның табыстылығын төлеудің көздері.

Тақырыптың мақсаты - Облигациялар нарығынындағы жағдайын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Облигациялардың жалпы сипаттамасы

 2. Облигациялардың жіктелуі

 3. Облигациялардың табыстылығы

Әдебиет:

1 Донцов, С.С. Теория и практика портфельного инвестирования в РК. - Павлодар ПГУ им. С.Торайгырова, 2007г.

2 Иванов А. П Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - М.:Дашков и К, 2008г


5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар

Мемлекеттік бағалы қағаздардың сипаты. Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері. Шығарылу мақсаты және негізгі қатысушылары. МҚМ, ҰЖО, Қазақстандағы евроноталар. Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздардың шығарылу көлемі мен динамикасы.

Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы.

Тақырыптың мақсаты - Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығынындағы жағдайын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Мемлекеттік бағалы қағаздарға жалпы сипаттама

 2. Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі

 3. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері

 4. Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы

Әдебиет:

1 Донцов, С.С. Теория и практика портфельного инвестирования в РК. - Павлодар ПГУ им. С.Торайгырова, 2007г.

2 Иванов А. П Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - М.:Дашков и К, 2008г


6 тақырып Туынды бағалы қағаздар

Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаты. Туынды бағалы қағаздардың түрлері. Опциондар, олардың сипаттамасы, түрлері. Опцион бағасы. Опционды сату шарттары. Фьючерстер және олардың сипаты мен түрлері. Фьючерстердің бағасы. Фьючерстерді сатудың шарттары. Фьючерстердің опциондардан айырмашылығы.

Варанттар және олардың сипаты мен түрлері. Депазитарлық қолхат. Туынды бағалы қағаздың басқа түрлері.

Тақырыптың мақсаты - Туынды бағалы қағаздар нарығынындағы жағдайын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:
 1. Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы

 2. Туынды бағалы қағаздардың түрлері

 3. Туынды бағалы қағаздардың бағасын анықтау

Әдебиет:

1 Нурсеитов Э.О.Акционерное общество и ценные бумаги (учет, правовое регулирование, аудит).- Алматы:LEM, 2004г

2 Донцов С.С. Оценка качества основных разновидностей ценных бумаг: учеб.-метод. пособие для практ.- Павлодар ПГУ им. С.Торайгырова, 2002г.


7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы

Қор нарығы инфрақұрылымының туралы түсінігі. Қор нарық инфрақұрылымының түрлері. Заңнамалық, техникалық және институциональдық инфрақұрылым.

Қор нарығының жағдайың анықтайтын экономикалық факторлардың жіктелуі. Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік факторлардың мазмұны.

Биржалық дағдырыс туралы түсінік және оның пайда болу формалары.

Дағдырыстың пайда болуын тудыратын себептер.

Тақырыптың мақсаты - Қор нарығының инфрақұрылымы қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:
 1. Қор нарығы инфрақұрылымына жалпы сипаттамасы
 2. Қор нарығының инфрақұрылымы туралы түсінік
 3. Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік факторларының мазмұны
 4. Биржалық дағдырыс туралы түсінік

Әдебиет:

1 Нурсеитов Э.О.Акционерное общество и ценные бумаги (учет, правовое регулирование, аудит).- Алматы:LEM, 2004г

2 Донцов С.С. Оценка качества основных разновидностей ценных бумаг: учеб.-метод. пособие для практ.- Павлодар ПГУ им. С.Торайгырова, 2002г.


8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру

Қор биржасының қызмет етуі мен қүрылуының мақсаты. Қор биржасының қызметі. Қор биржасының қызметі бойынша Қазақстан Республикасының іс әрекет ететін заңнамалар.

Қор биржасының акционерлер мен құрылтайшылардың санаттары. Қор биржасының акционерлерінің құқықтары мен міндеттері. Қор биржасын басқару органдарының құрамы. Биржалық кеңес және оның құрамы. Қор биржасының ревизиялық комиссиясының ролі.

Тақырыптың мақсаты - Қазақстандағы қор нарығынындағы жағдайын қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қор биржасының қүрылу және қызмет ету мақсаты

 2. Қор биржасының қызметі

 3. Қор биржасындағы акционерлер мен қүрылтайшылардың санаттары

 4. Қор биржасын басқару органдарының құрамы

Әдебиет:

1 Иванов А. П Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - М.:Дашков и К, 2008г

2 Электронные книги по экономике. - Электронный ресурс].-[2007] .-1 CD; 37,0 Мб.


9 тақырып Қор индекстер және индекаторлар

Қор индекстерінің мәні. Биржа нарығының конъюктурасына қор индекстерінің әсері. Қор индекстерінің есептеу әдістері. Орта арифметикалық әдіс, орта геометрикалық әдіс, орта салмақты арифметикалық әдіс.

Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс индекстері.

НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.

Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиорлары.

Тақырыптың мақсаты - Биржа нарығының конъюктурасына қор индекстерінің әсерін қарастыру

Сұрақтардың мазмұны:

 1. Қор индекстердің мәні

 2. Қор индекстерді есептеу әдістері

 3. Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс индекстері.

 4. НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.

Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиорлары.

Әдебиет:

1 Геддес, Р. IPO и последующие размещения акций М.:Олимп-Бизнес,2007

2 Информационный бюллетень министерства финансов Республики Казахстан

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница