Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы
НазваниеКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
страница1/5
Дата конвертации07.02.2016
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/finans.doc
  1   2   3   4   5
Мамандықтың шифры мен атауы

5В050900 «Қаржы»


Элективті пәндер - 4 жылдық


1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер


Eko 1202

Эконометрика

Абжанов Е., АбишеваШ.Т.

2

2

2

Базалық пәндер

KShKMA 1202


Қаржылық шешімдерді қабылдаудағы математикалық әдістер

АбжановЕ.,

Абишева Ш.Т.


2

2

3

Базалық пәндер


Mar 1205

Маркетинг

Смагулова Ж.Б.

3

2

4

Базалық пәндер

KC 1205

Кәсіпорын стратегиясы

Елпанова М.Б., Муханова А.

3

2

5

Базалық пәндер

KND 1208

Қаржы нарықтары және делдалдары

Бисенова Р.А,

Мусаева А.Е

3

1

6

Базалық пәндер

ShMK1208

Шет мемлекеттер қаржысы

Мусаева А.Е.,

Кусаева Н.С

3

1

7

Базалық пәндерHVKNK 1209

Халықаралық валюта-қаржылық және несиелік қатынастар

Нурмаганбетова Б.К., Тен Н.Ю.

3

2

8

Базалық пәндер

KABZh 1209

Қазіргі әлемдік валюталық жүйе

Нурмағамбетова Б.К., Тен Н.Ю.

3

2


Пәннің атауы: «Эконометрика»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Жоғарғы математика».

Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады

Постреквизиттер: «Қаржылық менеджмент».

Эконометрика пәнінен алған білім студенттерге кәсіпорын экономикасы және басқа арнаулы мамандандыру пәндерінен курстық және дмпломдық жұмыстарда нақты экономикалық құбылыстар мен процесстерді зерттеп болжам жасауға мүмкіндік береді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бұл пәннің ерекшелігі нақты экономикада қолдануға тұрақты бағытталған формалды есептеудің шектеулі көлемдегі концептуалды қаталдығы

Бағдарламаның жетекшілері: Абжанов Е., Жанмолдаев Б.


Пәннің атауы: «Қаржылық шешімдерді қабылдаудағы математикалық әдістер»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Жоғарғы математика».

Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады

Постреквизиттер: «Қаржылық менеджмент».

Қаржылық шешімдерді қабылдаудағы математикалық әдістер пәнінен алған білім студенттерге кәсіпорын экономикасы және басқа арнаулы мамандандыру пәндерінен курстық және дмпломдық жұмыстарда нақты экономикалық құбылыстар мен процесстерді зерттеп болжам жасауға мүмкіндік береді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бұл пәннің ерекшелігі нақты экономикада қолдануға тұрақты бағытталған формалды есептеудің шектеулі көлемдегі концептуалды қаталдығы

Бағдарламаның жетекшілері: Абжанов Е., Абишева Ш.Т.

Пәннің атауы: «Маркетинг»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика».

Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады

Постреквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Қаржы»

Маркетинг пәнін оқу нәтижесінде студенттер нақты маркетингтің зерттеу жүргізудің әдістемесін: негізгі кезеңдерін; ақпараттарды талдау; жинау құралдары және т.б. әр түрлі зерттеулерді жүргізу ерекшеліктерін меңгереді

Бағдарламаның жетекшілері: Смагулова Ж.Б.


Пәннің атауы: «Кәсіпорын стратегиясы»

Пререквизиттер: «Макроэкономика»

Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады

Постреквизиттер: «Қаржы», «Қаржылық менеджмент»

Бұл курсты оқу барысында Қазақстан экономикасын одан әрі жаңарту мен әртараптандыруды ескере отырып студенттерді қалыптасқан құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада кәсіпорынның қызмет етуінің жаңа механизмінің білімімен студенттерді қаруландыру мүмкіндігін береді.

Бағдарламаның жетекшілері: Елпанова М.Б., Муханова А.


Пәннің атауы: «Қаржы нарықтары және делдалдары»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Қаржы».

Қаржылық нарықтың инфрақұрылымы және оның негізгі элементтерін талдау.

Постреквизиттер: «Шетелдік қор нарықтары», «Бағалы қағаздар нарығы», «Биржалық іс», «Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік-дилерлік қызмет», «Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет», «Банктің валюталық операциялар».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қаржылық нарықтың инфрақұрылымы және оның негізгі элементтері. Ақша нарығы. Валюта нарығы. Несиелік нарық. Бағалы қағаздар нарығы. Сақтандыру нарығы және оның ерекшеліктері. Зейнетақы нарығы. Инвестициялық қорлар және олардың функциялары. Несиелік серіктестіктер, қаржылық компаниялар. Қор нарығы, оның функциялары және құрылымы. Қазақстанның мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру. Әлемдік қаржы нарығының жалпы түсінігі. Әлемдік қаржы нарықтарының түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бисенова Р.А, Мусаева А.Е


Пәннің атауы: «Шет мемлекеттер қаржысы»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Қаржы».

Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің міндеттерін біледі; әлемдегі қаржы-несиелік мәселелерді талдауды және дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін Қазақстанның экономикалық практикасына енгізуге үйренеді.

Постреквизиттер: «Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік-дилерлік қызмет», «Қаржылық менеджмент»

Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік қатынастардың даму тенденциясы. Әлемдік валюта-қаржылық байланыстарды интернационалдандылу. Әлемдік несиелік қатынастардың құрылымы. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік жүйедегі Қазақстан Республикасының орны.

Бағдарламаның жетекшілері: Мусаева А.Е., Кусаева Н.С


Пәннің атауы: «Халықаралық валюта-қаржылық және несиелік қатынастар»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Төлемдік баланс жүйесіндегі эканомикалық құндылықтарды (тауар, қызмет немесе қаржылық активтер) халықаралық деңгейде білу.

Постреквизиттер: «Шетелдік қор нарықтары», «Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары».

Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің міндеттерін біледі; әлемдегі қаржы-несиелік мәселелерді талдауды және дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін Қазақстанның экономикалық практикасына енгізуге үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік қатынастардың даму тенденциясы. Әлемдік валюта-қаржылық байланыстарды интернационалдандылу. Әлемдік несиелік қатынастардың құрылымы. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік жүйедегі Қазақстан Республикасының орны.

Бағдарламаның жетекшілері: Нурмағамбетова Б.К. Тен Н.Ю.


Пәннің атауы: «Қазіргі әлемдік валюталық жүйе»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Жалпы экономикалық категорияларын білу қажет. Әлемдік нарықтағы алтынның алатын орны және валюта жүйесі. Халықаралық есеп айырысу, банктік ақша аударым, жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс.

Постреквизиттер: «Шетелдік қор нарықтары», «Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары»

Валюталық жүйенің қалыптасуы мен дамуының теориясы мен практикасын біледі; валюталық саланы реттейтін әдістердің тиімділігін талдауды үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Валюта қатынастар түсінігі және валюталық жүйе, ұлттық валюталық жүйе елдің ақша жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде, әлемдік валюталық жүйе. Ұлттық және әлемдік валюталық жүйелердің негізгі элементтері, шаруашылықты аумақтандыру және халықаралық экономикалық бірлесу, мемлекеттің валюталық саясатын үйлестіру әлемдік валюталық жүйелердің қызмет етуінің алғы шарты ретінде.

Бағдарламаның жетекшілері: Нурмағамбетова Б.К., Тен Н.Ю.


2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Жалпы білім беру пәндер

CV 2102

а) Инновациялық менеджмент

б) Стратегиялық менеджмент

Дузельбаева Г.Б.


2

3

2

Жалпы білім беру пәндер

CV 2201

а)Адам өміртіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

б)Еңбекті қорғауды ұйымдастырудың мәселелері

Ермуханова Н.

Абдрахманов С.

1

4

3

Базалық пәндер

CV 2202

а)Халықаралық валюта-қаржылық және несиелік қатынастар

б)Қазіргі заманғы әлемдік валюталық жүйе

Нұрмағанбетова Б.К.

Тен Н.Ю.

3

4
4

Базалық пәндер

CV 2204

а) Сақтандыру

б) Банктердегі тәуекел-менеджменті

Бекешова Д.А.

Смайлов М.

3

4
Пәннің атауы: «Инновациялық менеджмент»

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Жаңа технологияларды өндірістке енгізу туралы білу.

Постреквизиттер: «Қаржылық менеджмент».

Ғылыми-зерттеу және конструкторлық қызметті қаржыландыру, экономикалық тұрғыда басқару міндеттерін біледі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлемдегі және дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін Қазақстанның экономикалық практикасына енгізуге үйренеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Дузельбаева Г.Б.


Пәннің атауы: «Стратегиялық менеджмент»

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Постреквизиттер: «Қаржылық менеджмент».

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі нарық жағдайындағы коммерциялық фирманың стратегиясын жоспарлаудың теориялық және практикалық жолдарын қарастыру. Стратегиялық шешімдерді қабылдаудың тәжірибелік құралдарын студенттермен меңгеруіне мүмкіншілік береді.

Бағдарламаның жетекшілері: Дузельбаева Г.Б.


Пәннің атауы: «Адам өміртіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау»

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Жалпы экономикалық категорияларын білу қажет.

Постреквизиттер: «Қаржылық менеджмент»

Басқару жүйенің қалыптасуы мен дамуының теориясы мен практикасын біледі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: стратегиялық менджменттің негізгі ұғымдарын білу.

Бағдарламаның жетекшілері: Мустафаев К.С.


Пәннің атауы: «Өміртіршілік қауіпсіздігі негіздері»

Пререквизиттер: Мектептен алған білімді жетілдіру.

Студенттердің қоғам алдындағы жауапкершілікті сезіну керек.

Постреквизиттер: «Алғашкы әскери дайындық»

Студенттердің тіршілік қауіпсіздігінің негізгі құрылымдарымен танысу, төтенше жағдайлар сыныптамасымен таныстыру және одан қорғану тәсілдерін білу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермуханова Н., Абдрахманов С.


Пәннің атауы: «Еңбекті қорғауды ұйымдастырудың мәселелері»

(ЖӘП (СГД) циклынан карау)

Пререквизиттер: Мектептен алған білімді жетілдіру.

Өндірістік нысандардың жұмыс істеу тұрақтылығын бағалау, көтеру жолдары.Тұрақтылықты көтеретін негізгі іс-шараларын білу.

Постреквизиттер: «Алғашкы әскери дайындық». Өз мамандығына сәйкес саласындағы өндірістердің тұрақты жұмыс істеуін ұйымдастыруды және олардың жұмыстарының тұрақтылығын жақсарту шараларын оқып-үйрету.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермуханова Н., Абдрахманов С.


Пәннің атауы: «Халықаралық валюта-қаржылық және несиелік қатынастар»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Төлемдік баланс жүйесіндегі эканомикалық құндылықтарды (тауар, қызмет немесе қаржылық активтер) халықаралық деңгейде білу.

Постреквизиттер: «Шетелдік қор нарықтары», «Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары».

Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің міндеттерін біледі; әлемдегі қаржы-несиелік мәселелерді талдауды және дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін Қазақстанның экономикалық практикасына енгізуге үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік қатынастардың даму тенденциясы. Әлемдік валюта-қаржылық байланыстарды интернационалдандылу. Әлемдік несиелік қатынастардың құрылымы. Әлемдік валюта-қаржылық және несиелік жүйедегі Қазақстан Республикасының орны.

Бағдарламаның жетекшілері: Нурмағамбетова Б.К. Тен Н.Ю.


Пәннің атауы: «Қазіргі заманғы әлемдік валюталық жүйе»

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Жалпы экономикалық категорияларын білу қажет. Әлемдік нарықтағы алтынның алатын орны және валюта жүйесі. Халықаралық есеп айырысу, банктік ақша аударым, жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс.

Постреквизиттер: «Шетелдік қор нарықтары», «Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары»

Валюталық жүйенің қалыптасуы мен дамуының теориясы мен практикасын біледі; валюталық саланы реттейтін әдістердің тиімділігін талдауды үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Валюта қатынастар түсінігі және валюталық жүйе, ұлттық валюталық жүйе елдің ақша жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде, әлемдік валюталық жүйе. Ұлттық және әлемдік валюталық жүйелердің негізгі элементтері, шаруашылықты аумақтандыру және халықаралық экономикалық бірлесу, мемлекеттің валюталық саясатын үйлестіру әлемдік валюталық жүйелердің қызмет етуінің алғы шарты ретінде.

Бағдарламаның жетекшілері: Нурмағамбетова Б.К., Тен Н.Ю.


Пәннің атауы: «Сақтандыру»

Пререквизиттер: «Қаржы»,«Ақша, несие, банктер», «Қаржы нарықтары және делдалдары».

Қаржы қатынастарымен байланысты жалпы және жеке проблемаларды талдай білу. Ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесінің қызмет етуінің, халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық қатнастарын білу.

Постреквизиттер: «Бағалы қағаздар нарығы», «Биржа ісі».

Сақтандырудың теориялық негізін, қоғамдық өндіріс дамуындағы сақтандыру қатынастарының табиғатын тану, сақтандыру ұйымдарының және мемлекеттің сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты жалпы және жекелеген проблемаларды талдай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сақтандырудың экономикалық мәні мен қызметтері, орны мен ролі. Сақтандыру ісін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. Кәсіпорындар мен азаматтардың мүліктерін сақтандыру. Жеке сақтандыру. Несие және кәсіпкерлік тәуекеділіктер жауапкершілігін сақтандыру. Сақтандыру қызметінің қаржылық негіздері. Шет елдердегі сақтандыру әдістері. Күрделі құрылыстағы баға белгілеу ерекшеліктері және құрылыстағы мердігерлік қатынастарды ұйымдастырудың сапалық практикасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Тен Н.Ю., Сарбалаков Ж, Смайлов М.


Пәннің атауы: «Банктегі тәуекел -менеджмент»

Пререквизиттер: «Ақша, несие, банктер», «Банк ісі», «Менеджмент».

Ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесінің қызмет етуінің, халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық қатнастарын білу.

Постреквизиттер: «Банктердің валюталық операциялары», «Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы».

Банктегі тәуекел-менеджменттің әдістемелік негіздерін, олардың сыныптамасын, банктік тәуекелдерді басқару әдістерін біледі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тәуекел-менеджмент әдіснамасының жалпы қағидалары, несиелік тәекелдерді басқару жүйесі, нарықтық тәукелдерді басқару жүйесі, өтімділік тәекелдерін басқару жүйесі, операциялық тәуекелдерді басқару жүйесі, Несиелік ұйымдардың тәуекел –менеджменті көлеміндегі қадағалау міндеттері, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің басты нормативтік актілердің, несиелік ұйымдардағы тәуекелді басқару сұрақтардың реттемесі, банкетердің бөлімше ұйымдардың жұмыстары қадағалау талаптарының сақталуына жауапты, банктердің ұйымдық құрылымын оқтайландыру және бизнгес – үдерісті тәуекелді азайту мақсатында, атқарымдық құжаттардың кешені және ұйымдық құжатайналым.

Бағдарламаның жетекшілері: Тен Н.Ю., Сарбалаков Ж, Смайлов М.

3 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер

CV 3205


а)Салық есебі

б)Салықтық бақылау

Аймағамбетова А. Д.

Алимбетов А.

3

6

2

Базалық пәндер

CV 3206


а)Сақтандыру

б)Банктегі тәуекел –менеджменті

Тен Н.Ю. Сарбалаков Ж.

Смайлов М.

3

6

3

Базалық пәндер

CV 3208


а)Қаржылық банктік статистика

б)Бағалы қағаздар қоржынын басқару

Хван Н.В. Ахмухамедова А.

3

6

4

Кәсіптендіру пәндері

CV 3301


а)Бағалы қағаздар нарығы

б)Шетелдік қор нарықтары

Айтуған А.,

Айдосова Б.Х.

3

5

5

Кәсіптендіру пәндері


CV 3302


а)Биржа ісі

б)Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет

Айтуған А.

Бисенова Р.А.

2

6

6

Кәсіптендіру пәндері

CV 3303


а)Комерциялық банктердің қаржылық талдауы

б)Қаржылық лизинг

Женсікбаева К.М.

Ким Н.Р.

2

6

7

Кәсіптендіру пәндері

CV 3305


а)Компаниялардың қаржылық есептемесі

б)Қаржылық тәуекелдер

Капанова Ш.А.

Ким Н.Р.


3

5


Пәннің атауы: «Салық есебі».

Пререквизиттер: «Бухгалтерлік есеп».

Бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары мен тұжырымдамаларын меңгеру.

Постреквизиттер: «Салық және салық салу»,«Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит».

Салықтық қатынастардың қалыптасуы, қызмет етуі және дамуының теориялық аспектілерін білу. ҚР-сы салық жүйесі: құрылуының негізгі кезеңдері мен эволюциясы, қазіргі жағдайына сипаттамасын білу қажет. ҚР салық жүйесінде қызмет ететін алымдар, баждар және басқа да міндетті төлемдердің экономикалық мазмұны, құрылу ерекшеліктерін білу қажет.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салық есебінің теориясы. Бухгалтерлік есеп және салық салу: өзара әрекет ету мәселелері. Салық есебінің түсінігі және далпы әдістемесі. Қаржылық қатынастар жүйесінде салық есебінің пайда болуының объективті алғы шарттары. Салық есебінің түсінігі мен қызметтері. Салықтық және бухгалтерлік есеп ара қатынасы. Бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерді төлеу кезендегі салықтық есеп.

Бағдарламаның жетекшілері: Аймағамбетова А. Д., Алимбетов А


Пәннің атауы: «Салықтық бақылау».
  1   2   3   4   5

Похожие:

Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы

Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, топырақты эрозиядан қорғау, жерді
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Функцияны зерттеу және дифференциалды мен интегральды есептеу әдістерін меңгеруі тиіс
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Газмұнай құбырлары, Мұнай және газ химиясының негіздері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Ксро кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Сот жүйесі сот органдарының құрылысының түсінігі; сот буындары мен инстанциялары; сот органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Курс № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
М020500-Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница