Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 210.5 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации07.02.2016
Размер210.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/53949.doc


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы экономикалық факультеті

(факультет атауы)

Мемлекеттік және жергілікті басқару кафедрасы

(кафедра атауы)


050510 (5В051000) «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050508 (5В050800) «Есеп және аудит», 050510 (5В050600) «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған

Халықаралық экономика

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

(факультет атауы)

_______ _Эрназаров Т.Я

(қолы) (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы Трушева Ш.А

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы)


«Мемлекеттік және жергілікті басқару» кафедрасы

(кафедра атауы)

050510 (5В051000) «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050508 (5В050800) «Есеп және аудит», 050510 (5В050600) «Экономика»

мамандығыныңтарының сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған


Халықаралық экономика

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Байтаева Г.Р 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған__________________________ 200_ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Темиргалиева А.Б 200_ж. «_____»___________

(қолы)


КЕЛІСІЛГЕН

Экономика және менеджмент

кафедрасының меңгерушісі _________Кунязова С.К «___»___________200 _ ж.


Есеп және аудит

кафедрасының меңгерушісі _________ Смагулова Р.И «___»___________200 _ ж.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Трушева Шарафат Айтмұхаметқызы, «Мемлекеттік және жергілікті басқару» кафедрасының аға оқытушысы

Қабылдау сағаттары: консультация кестесіне сәйкес (каб А-524). Байланыс тел. 673646 (каф)

2 Пән туралы мәліметтер

Халықаралық экономика басқа ғылымдар арасында маңызды орын алады. Экономикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Пән мазмұны болып халықаралық экономика әдістерін, құралдарын, объектілерін, субъектілерін зерттеу және мақсаттарын талдау табылады

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП
3

135

12

6


117

117

емт


Бар-лығы
135

12

6


117

117
4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Бұл пәнді оқытудың максаты студенттердің әлем шаруашылығының байланыстарының дамуының шынайы үрдістері туралы білімдерді, әлем қоғамдастығының экономикалық мәселелерін талдауды жүргізуді, жаңа экономикалық ойлаудың қалыптасуын игеруі.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқыту нәтижесінде студент келесіні білуі тиіс:

- ХЭҚ даму үрдістері;

- тауарлар мен қызметтердің әлем нарығының даму үрдістері мен қазіргі құрылымын;

- халықаралық капитал ағымдарының негізгі бағыттары және динамикасы;

- Қазақстан экономикасындағы шетел инвестициялары: қажеттілігі, көлемі, бағыттары және қолдану;

- ХЕБ: қатысу дәрежесі және пайда алуы.

Пәнді оқыту нәтижесінде студент келесіні жасай алады:

- ХЭҚ нысандарын талдау;

- ҚР сыртқы экономикалық қызметінің шарттарына сай алынған білімдерді қолдану;

- ҚР сыртқы әлеммен қарым-қатынастарының даму үрдістерін болжау.


6 Пререквизиттер

«Халықаралық экономика» пәнін зерделеу алдында «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика» сияқты базалық пәндер оқытылады. Нарақтық экономика теориясына негізделе отырып, нақты ғылым ретінде халықаралық экономика оны дамытады, сонымен бірге арнайы экономикалық ғылымдарға қатысты жалпы теориялық пән болып табылады.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: Маркетинг, Экономикалық жобалау, Экономикалық жоспарлау, Әлеуметтік экономикалық жоспарлау, Қазақстан экономикасын басқару, Аймақтар экономикасы

8 Тақырыптық жоспар

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жоғарғы кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2010ж.) 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының орта кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2010ж.) 5В050600 «Экономика» мамандығының орта кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2010ж.) 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының орта кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2008ж.) 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жоғарғы кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2009ж.) 050506 «Экономика» мамандығының орта кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2009ж.) 5В050600 «Экономика» мамандығының жоғарғы кәсіптік білім беру негізіндегі сырттай оқу бөліміне арналған (түсу жылы 2010ж.)

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

ОӨЖ

1

2


1

Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы

1

1

8

2

Халықаралық сауданың классикалық теориялары

1

1

8

3

Өндіріс факторлары арақатнасы теориясы

1

1

8

4

Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік

1
8

5

Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуі

1
8

6

Халықаралық сауданың баламалы теориялары

1
8

7

Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары

1
8

8

Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу

1
8

9

Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы

1
8

10

Технологиялардың халықаралық айырбасы

1
8

11

Халықаралық экономикалық интерация

1
8

12

Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе

1
8

13

Валюталық бағам және оны реттеу
1

7

14

Халықаралық қаржылық нарықтар
1

7

15

Төлем балансы
1

7

БАРЛЫҒЫ:

12

6

117


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Халықаралық экономика» курсын зерделеудің мақсаты–студенттердің жүиеленген білімді меңгеруі және халықаралық экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді талдауға машықтануы. Алған білімдері олардың халықаралық деңгейдегі экономист ретіндегі болашақ жұмысына негіз қалайды, оларға қазіргі кездегі халықаралық экономикалық өмірде болып жатқан құбылыстарды, процестерді сауатты кәсіби деңгейде талдауға мүмкіндік береді.

Пәнді оқу міндеті болып студенттің әлемдік шаруашылық жүйесіндегі негізгі ұғымдарды игеру, оның мәнін, негізгі үрдісін және даму заңдылығын, сондай-ақ қазіргі таңдағы мәселелерді өздігімен талдау үшін халықаралық экономикалық қатынастар саласының негізін қалаушы ілімді игеру.


10 Курс компоненттері

Семинарлық сабақтардың мазмұны

1 рейтинг

1 Семинар сабағы Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы

1.Халықаралық экономика нарықтық экономиканың жалпы теориясының құрамдас бөлігі ретінде.

2.Халықаралық экономиканың экономикалық ғылымдар жүйесіндегі орны.

3.Халықаралық сауда: түсінігі, даму қарқындары.


2 Семинар сабағы Халықаралық сауданың классикалық теориялары

1.Халықаралық сауданың, классикалық теорияларының негізгі алғышарттары.

2.Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясының дамуы. 3.Альтернативтік баға (шығындар).

3 Семинар сабағы Өндіріс факторлары арақатнасы теориясы

1.Хекшер-Олин моделі. Өндіріс факторлары мен абсолюттік және салыстырмалы түрде қамтамасыз етілу.

2.Өндіріс факторларының салыстырмалы бағалары және тауар өндірісінің шығындары

3.Леонтев парадоксы.


4 Семинар сабағы Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік

1.Халықаралық сауда теориясындағы сұраныс пен ұсынысты оқудың мәнісі.

2.Жалпы тепе-теңдік теориясындағы халықаралық сауданың стандартты моделінің дамуы.

3.Жалпы халықаралық тепе-теңдік.


5 Семинар сабағы Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуі

1.Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуін талдау.

2.Халықаралық саудадан алынатын таза ұтыс.

3.Өндіріс факторлары ұсынысының өсуі және өндірістің ұлғаюы арасындағы арақатнас.

4.Рыбчинский теоремасы.


6 Семинар сабағы Халықаралық сауданың баламалы теориялары

1.Масштаб эффектісі негізіндегі сауда.

2. Р.Вернердің тауардың өмірлік циклы теориясы.


7 Семинар сабағы Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары

1.Үкіметтің халықаралық сауда саласындағы негізгі міндеті.

2.Протекционизм: мәні және формалары.

3.Кедендік тарифтік анықтамалары.

4.Баж салығы және оның функциялары.

5.Тарифтік квота.

6.Квоталау.

8 Семинар сабағы Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу.

1.Капиталдың халықаралық миграциясының түсінігі.

2.Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі кездегі масштабтары және динамикасы.

3.Капиталдың халықаралық қозғалысының формалары.

2 рейтинг

9 Семинар сабағы Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы

1.Халықаралық еңбек миграциясының мәні және себептері.

2.Жұмысшы күші миграциясын мемлекеттік реттеу.

3.Миграциялаудың механизмдері.


10 Семинар сабағы Технологиялардың халықаралық айырбасы

1.Технологияның халықаралық қозғалысы.

2.Техника ықпалдық бағдарламалары.

3.Технологиялардың берілуін мемлекеттік реттеу.


11 Семинар сабағы Халықаралық экономикалық интерация.

1.Халықаралық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары..

2.Дамығын және дамушы елдердің интеграциялық бірлестіктері.


12 Семинар сабағы Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе

1.Халықаралық экономиканың валюталы-қаржылық жүйесі.

2.Валютаның конвертациялылығы.

3.Қазіргі кездегі әлемдік валюталық жүйе.


13 Семинар сабағы Валюталық бағам және оны реттеу

1.Валюталық бағам және оның түрлері.

2.Валюталық бағамды катировкалау түсінігі және оның түрлері. 3.Тепе-теңдік валюталық бағам.


14 Семинар сабағы Халықаралық қаржылық нарықтар

1.Халықаралық қаржы нарығының құрылымы.

2.Несиелік нарықтың құрылымы.

3.Биржалардағы сауда. Биржадан тыс сауда.


15 Семинар сабағы Төлем балансы.

1.Төлем балансы түсінігі. Төлем балансының құрылымы.

2.Капитал және қаржы құралдарымен байланысқан операциялар шоты.

3.Төлем балансын реттеудің негізгі әдістері.


Студенттердің өздік жұмыстары (ОӨЖ) түрлерінің тізімі

Пәнді меңгеруде тематикалық жоспар және бақылау шараларының календарлық кестесі негізінде Сіз келесі аудиториядан тыс жұмыстарды орындауыңыз қажет:

  • дәріс сабақтарына дайындалу;

  • практикалық сабаққа дайындалу, үй жұмысын орындау;

  • аудиториялық сабақтардың мазмұна кірмей қалған тақырыптарды қарастыру

  • бақылау шараларына дайындық;


Өздік зерделеу тақырыптары

1 тақырып Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы

1.Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы.

2.Халықаралық экономикалық қатнастардың нақты формалары.

3.Елдің сыртқы саудасы. Сыртқы сауда айналымы, сауда балансы және саудалық сальдо.

4.Әлемдік нарықтағы тепе-теңдік моделі.

Ұсынылған әдебиет: 1.5 бет, 2. 36 бет, 13. 98 бет


2 тақырып Халықаралық сауданың классикалық теориялары

1.Халықаралық сауданың ұлттық және халықаралық экономиканың дамуындағы мәнісі. Халықаралық сауда теорияларының тарихи эволюциясы.

2.Салыстырмалы артықшылықтар моделі.

Ұсынылған әдебиет: 3. 10 бет, 3. 30 бет, 14. 8 бет


3 тақырып Өндіріс факторлары арақатнасы теориясы

1.Халықаралық сауданы талдаудың неоклассикалық әдіснамасы.

2.Хекшер – Олин моделіндегі негізгі ерекшеліктер.

Ұсынылған әдебиет: 4. 11 бет, 2. 34 бет, 1. 10 бет


4 тақырып Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік

1.Халықаралық сауданың стандартты түрі: алмастырулардың өскелең шығындары, трансформацияның шектеулі деңгейі және алмастырулардың шекті деңгейі.

2.Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс шеңберіндегі халықаралық сауда параметрлерін (Экспорттың, импорттың және салыстырмалы бағаның көлемдерін) анықтау.

3. Сауда шарттары: түсінігі және өлшемі. Сауда шарттары индексінің өзгеруінің елдің әл-ауқатына ықпал етуі.

Ұсынылған әдебиет: 3. 10 бет, 3. 30 бет, 14. 8 бет


5 тақырып Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуі

1. Халықаралық сауданың классикалық теорияларының кемшіліктері.

2.Тұтынушылардың ұтысы мен шығындары, саудаласушы елдердегі өндірушілер табысының өсуі және шығындары.

3.Өндіріс факторларының арақатнасы теориясындағы табыстарды бөлу. Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы.

Ұсынылған әдебиет: 3. 15 бет, 4. 26 бет, 16. 10 бет


6 тақырып Халықаралық сауданың баламалы теориялары

1. Масштаб экономикасының моделі.

2. Масштабтың сыртқы эффектісі. Масштабтың ішкі эффектісі және жетілмеген бәсекенің туындауы.

3.Олигополия және монополиялық бәсеке жағдайындағы сауда. 4.П.Кругманның халықаралық сауда теориясының дамуына қосқан үлесі.

Ұсынылған әдебиет: 1. 26 бет, 5. 31 бет, 16. 15 бет


7 тақырып Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары

1. Мемлекеттің халықаралық саудадағы ролі. Халықаралық сауданы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі және түрлері.

2. Сауда саясатының құралдары: тарифтік және бейтарифтік.

3.Лицензиялау және лицензиялардың нақты формалары.

3. Сауда саясатының қаржылық әдістері.

4. Субсидиялар және олардың түрлері. Экспорттық несиелеу. Демпинг және оның формалары.

Ұсынылған әдебиет: 3. 15 бет, 4. 26 бет, 16. 10 бет


8 тақырып Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу.

1.Нақты және қаржылық капитал.

2.Шет елдік инвестициялары бар кәсіпорын және оның формалары.

3.Портфельдік инвестициялаудың себептері мен түрлері.

Ұсынылған әдебиет: 6. 20бет, 8. 26 бет, 16. 10 бет


9 тақырып Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы

1.Миграция. Эммиграция. Миграциялық сальдо.

2.Миграцияның экономикалық эффектілері.

3.Жұмысшы күшін экспорттаушы және импорттаушы елдердің табыстары мен шығындары. «Ақыл-ойдың ағылып кетуі» мәселесі.

Ұсынылған әдебиет: 3. 15 бет, 4. 26 бет, 16. 10 бет

10 тақырып Технологиялардың халықаралық айырбасы

1.Технологияларды қорғаудың құқықтық формалары.

2.Техникалық көмектің механизмдері.

Ұсынылған әдебиет: 1. 10 бет, 4. 20 бет, 10. 32 бет


11 тақырып Халықаралық экономикалық интерация.

1.Интеграцияны бағалаудың принциптері.

2.Батысеуропалық интеграция. Батысеуропалық интерацияның қалыптасуы және даму кезеңдері.

3.ТМД және Еуропалық экономикалық қаумдастық.

Ұсынылған әдебиет: 3. 22 бет, 4. 16 бет, 6. 7 бет


12 тақырып Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе

1.Валюта түсінігі және оның түрлері.

2.Әлемдік валюта жүйесінің эвалюциясы.

3.Еуропалық валюталық жүйе.

Ұсынылған әдебиет: 5. 15 бет, 14. 26 бет, 16. 15 бет


13 тақырып Валюталық бағам және оны реттеу

1. Валюталық бағамның есептік түрлері.

2. Шетел валютасына деген сұраныс және ұсыныс және икемділігі

Ұсынылған әдебиет: 5. 15 бет, 14. 26 бет, 16. 15 бет


14 тақырып Халықаралық қаржылық нарықтар

1.Валюталардың халықаралық нарығы.

2.Валюталық нарықтың қатысушылары. Валюталық нарықтың функциялары. Валюталық нарықтың түрлері. Валюталар саудасының түрлері. Халықаралық саудадағы валюталық тәуекелдіктер.

3.Халықаралық қарыз мәселесі. Меншік титулдарының халықаралық нарығы және оның құрылымы.

Ұсынылған әдебиет: 5. 15 бет, 14. 26 бет, 16. 15 бет


15 тақырып Төлем балансы.

1.Ағымдағы операциялар шоты. Сауда балансы және тауарлар мен қызметтер балансы. Ағымдық трансферттер.

2.Шет ел валютасының ресми резервтерінің өзгерісі.

3.Төлем балансы шоттарының өзара байланысы.

4. Экономикалық саясат төлем балансы

Ұсынылған әдебиет: 5. 15 бет, 14. 26 бет, 16. 15 бет


11 Курс саясаты

Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 50% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2) *0,3

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің межелік жіберілуінің бағасы төмендегідей анықталады:

РД =

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

  1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

  2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, билете 3 сұрақ болады. Бірінші сұрақ 34 баллмен бағаланады, екінші, үшінші – 33 баллмен. Максималды баллдар толық түрде жауап берген кезде қойылады.


Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді


,


мұндағы

РД – межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Э – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті.


Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әр сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық т(әртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник. – М.: 1998

2 Максимова И.М., Носикова Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М., 1995

3 Международные экономические отношения. Под ред. Рыбалкина В.Е. – М., 2004

4 Международная экономика – М.: МГУ, 1998

5 Мировая экономика. Под ред. Булатова А. – М.: Бек, 1999

6 Мировая экономика. Под ред. Булатова А. – М.: Бек, 2003

7 Овчинников И.А. Международная экономика – СПб., 2000

8 Семенов К. Международные экономические отношения – М.,1998

9 Семенов К. Международные экономические отношения – М., 2000

10 Тодаро М.Л. Экономическое развитие – М.: МГУ, 1997


Қосымша

11 Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической политики Алматы, Экономика, 1999

12 Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: Учебное пособие – М.: Юрист, 1997

13 Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие – М.: Юнити, 1995

14 Международные валютно-кредитные отношения [Видеозапись].-1 экз.

15 Галиев В. В. Казахстан в системе Росийско-Китайских торгово-экономических отношений в Синьцзяне: (конец XIX-начало XXвв.)/В.В.Галиев. – Алматы,2003


050510 (5В051000) «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050508 (5В050800) «Есеп және аудит» мамандықтарының сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түр

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

3

36

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

10

60

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Өздік тапсырма

 

4

1 сабақта

Сабақ үстінде

қатысу

 

 

100

 

 

 050510 (5В050600) «Экономика» мамандығы

бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Срок сдачи

Форма контроля

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

24

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

4

48

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Курстық жұмысты орындау:

 

28
ОСӨЖ  кесте бойынша

 

1 бөлім

 2 бөлім

 3 бөлім

 4 бөлім

  

 

100

 

 

 Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница