Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Скачать 140.51 Kb.
НазваниеРабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Дата конвертации06.02.2016
Размер140.51 Kb.
ТипРабочая учебная программа
источникhttp://old.uib.kz/images/UserFiles/File/Dissovet/autoref_daurbaeva.doc
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН


ТКМФ деканы

________А.К. Адрышев

______________2011 ж.


БИОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ

Оқу жұмыс бағдарламасы


ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»


Өскемен

Усть-Каменогорск

2011

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында дайындалып 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығындағы студенттерге арналған.


«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі М.Қ.Жаманбаева


№____ хаттама ________________2011ж.


Тау-кен металлургиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төрайымы Н.А.Нурбаева


№____ хаттама __________________2011ж.


Дайындады


М.ғ.к., аға оқытушы А.Ш. Букунова


Норма бақылаушы А.Е. Қасенова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

6

2

15
15

30

60

30

90

Рейтинг

тік тест, емтихан

Сырттай оқу түрі

1
5

5

-

10

20

-

-

Бақылау жұмысы, емтихан


2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пән сипаттамасы


Биотехнология – биология мен техника арасындағы шекаралық ғылыми дисциплина пән және практика сферасы, адамның өзін қоршаған табиғи ортасын өз қажеттігіне байланысты өзгерту әдістері мен жолдарын зерттейді. Биотехнология негіздері пәнінің негізгі міндеті. Биотехнология пән аралық ғылым, оның зерттеу объектісі, қызметі, мақсаты, басқа ғылымдармен байланысы. Биотехнологияның дамуына қысқаша тарихи тоқталу. Негізгі бағыты, биотехнология негізінде дамитын негізгі бағыттар және оның көмегімен алынатын өнімдер. Биотехнологияның даму болашағы биотехнологияның негізгі бағыттары: биоэнергетика, қоршаған ортаның ластануына бақылау, биогеотехнология, ауыл шаруашылығындағы биотехнология, биоэлектроника, мұнай өнеркәсібіндегі биотехнология, медицинада, тағам өнеркәсібінде.


2.2 Пәнді оқытудағы мақсат


Курстың мақсаты – студенттерге биотехнология дегеніміз не, оның даму тарихы, негізгі бағаттары мен даму болашағы туралы білім беру. Студенттерді биотехнологиялық процесстің негізімен, өндірістік өнімдерді дақылдандыру әдістерімен, өнімдерді микробтық синтез биотехнологиясымен таныстыру, оларды халық шаруашылығында қолдану. Биотехнологияның соңғы, жаңа бағыттар негіздері бойынша теориялық мәлімет беру.

- биотехнология негіздерін оқу студенттерге тірі организмдер мен биологиялық процесстерді өнеркәсіптік өндірісте қолдануды үйретеді;

- биотехнология негіздері мәселесі бойынша студенттердің теориялық және практикалық дайындығының мақсаты, еңбек ету кезінде адам денсаулығына биологиялық, химиялық, физикалық және психофизикалық факторлардың әсерін оқып үйрену сонымен қатар экологиялық және өндірістік мәселелер бойынша осы пәннен алған білімдерін қолдануға дайындайды.


2.3. Пәнді оқытудың міндеттері


Студенттер биотехнологияның негізгі бағыттырын, өндірістік өнімнің микробтық синтезінің технологиялық негізін, микроорганизмдердің өндірістік штамдарын жасаудың технологиясын және өндірістік өнімдерге қойылытын талаптарды, микробтар синтезінің өнімін халық шаруашылығында қолданудың жолдарын, биотехнологияны ауыл шаруашылығында, металлургияда, жаңа материалдар алуда, қоршаған ортаны қорғауда, энергия алудың алтернативті көздерін табуда қолдану мүмкіндіктерін білуі қажет. Қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін шешу үшін биотехнология пәні бойынша қажетті теориялық білімдерін меңгеру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттердің білуі керек:

  • жер бетіндегі тіршіліктің дамуының негізгі түсініктері мен заңдылықтарын игеру;

  • тірі табиғаттың негізгі құрылымы мен қасиеті туралы білу;

  • биотехнологияның экологиялық, қоршаған ортаны қорғау, еңбек гигиенасында маңызды проблемаларды шешуде қолдануының маңызы мен жолдарын үйрену.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істей алу керек:

- биотехнология негіздері мәселесі бойынша студенттердің теориялық және практикалық дайындығының мақсаты, еңбек ету кезінде адам денсаулығына биологиялық, химиялық, физикалық және психофизикалық факторлардың әсерін оқып үйрену сонымен қатар экологиялық және өндірістік мәселелер бойынша осы пәннен алған білімдерін қолдану.


2.4 Пререквизиттар


Пәнді оқыту барысында студенттің жаратылыс тану ғылымдарынан алынған білімдері қажет. «Биотехнология негізі» курсын оқу үшін «биология», «химия», «физика», «адам анатомиясы мен физиологиясы негіздері» ғылымының негіздік білімдері қажет.

2.5 Постреквизиттар


Оқытылуы осы пәнге сүйеніп жүргізілетін шектес пәндердің тізімі: «табиғатты рационалды қолдану және қоршағаг ортаны қорғау», «еңбекті қорғау», «қоршаған ортаның мониторингі», «өндірістік қалдықтарды жою», «радиациалық қауіпсіздік негіздері», «экология».


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5


Дәрістік сабақ

Биотехнологияға кіріспе. Биотехнология қосалқы ғылым ретінде, оның зерттеу объектісі, мақсаты, міндеттері.

1

-

--

Биотехнологиялық өндіріс ұйымдастырудың негіздері. Биотехнологиялық процестердің сатылары.

Шикізат, қоректік орта.

2

-

--

Өнеркәсіптік биотехнологиясында микроорганизмдер тіршілік әрекеті арқылы биотехнологиялық өнімдер алу

2

-

--

Гендік инженерия негіздері. Гендік инженерия жаңа продуциент ағзаны жасау әдісі.

2

-

-


-

Жасушалық инженерия негіздері. Жасушалық инженерияның жетістіктері және болашағы

2

-

-


-

Биотехнология мен материалдар. Биотехнология мен медицина.

2

-

-


-

Биотехнология және ауыл шаруашылығы. Химиялық пестицитттерге және минералды тыңайтқыштарға биологиялық алтернатива

2

-

-


-

Экологиялық биотехнология. «Экологиялық биотехнология» түсінігі. Жер планетасындағы экологиялық жағдайды жақсартудағы биотехнологияның ролі

1

-

-


-

Биоэнергетика. Техникалық спирт пен биогазды алу технологиясы. Болашақтың жанармайы ретінде сутегін алу. Биоотындық элементтер.

1

-

-


-

1

2

3

4

5

Зертханалық сабақтар

Ащытқы саңрауқұлақтарын клондау

3

-

-


-

Биотехнология көмегімен шипалы өнімдер алу айран, ірімшік


2

-

-


-

Спиртті микробиологиялық жолмен алу

3

-

-


-

Микроорганизмдер көмегімен клетчатканы зақымдау

2

-

-


-

Микроорганизмдер көмегімен пектинді заттарды ыдырату

2

-

-


-

Биогаз алу

3

-

-


-

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Биотехнология негіздері бойынша әртүрлі тәжірбиелер жасап үйрену және тапсырманы тәжирбиелік сабақ бойынша қорғау

6

-

-

-

Сабақ материалдарын тірек конспектілері бойынша қорғау

6

-

-

-

Танымдық видиофильмдер көрсету, талдау

5

-

-

-

Студентердің өзіндік жұмыстары шегінде берілген тақырыптар бойынша мультимедиялық презентацияны жасау

6

-

-

-

Студентердің өзіндік жұмыстары шегіндегі жұмыстарды қорғау

5

-

-

-

Рейтинг (бақылау жұмысы)

2

-

-

-

Студенттің өздік жұмысы

Биотехнология басқа ғылымдармен байланысы, оқу-тәрбие жұмысындағы маңызы

2

-

-

-

Биотехнология зерттеу объектісі, мақсаты, міндеттері.

2

-

-

-

Биотехнологиялық өндіріс ұйымдастырудың негіздері

2

-

-

-

Өнеркәсіптік биотехнологиясында микроорганизмдер тіршілік әрекеті арқылы биотехнологиялық өнімдер

2

-

-

-

Биотехнология және медицина

2

-

-

-

Биотехнология және ауыл шаруашылығы


2

-

-

-

Өндірістік қалдықтарды биотехнологиялық тазарту әдістері


2

-

-

-

Биотехнология, клондау. Адамзат тарихындағы орны

2

-

-

-

Гендік инженерия артықшылықтары мен кемшіліктері

2

-

-

-

Генді модификация өнімдері және азық түлік

2

-

-

-

1

2

3

4

5

Жер планетасындағы экологиялық жағдайды жақсартудағы биотехнологияның ролі

2

-

-

-

Өндірістік қалдықтарды биологиялық өңдеу: сүт өндірісінің қалдықтары, қағаз-целлоза өндірісінің қалдықтары


2

-

-

-

Микроорганизмдер көмегімен заттардың трансфомациялану артықшылықтары

2

-

-

-

Металдарды микробтық сілтілендіру және тұндыру

2

-

-

-

Биополимерлер Ашыту арқылы полисахаридтер алу

2

-

-

-


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Пехов А.П. Биология с основами экологии. – Спб, 2002. – 671 с.

2 Мамонтов С.Г. Общая биология. – М.: Высшая школа, 1999. – 318 с.

3 Гюнтер Э., Кемпфе Л., Либберт Э. и др. Основы общей биологии./Пер с нем. Под ред. Э.Либберта. – М.: Мир, 1982. – 440 с.

4 Свенсон К., Уэбстер П. Клетка – М.: Мир, 1980. – 357 с.

5 Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. – М.: Мир, 1982. – 488 с.

6 Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 480 с.

7 Пирузян Э.С. Генетическая инженерия растений (Новое в жизни науки и техники). – Серия Биология. –№ 5, 1988. – 47 с.

8 Беккер М.Е., Лиепыш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. – М.: Атомиздат, 1990.

9 Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология, в трех томах. – М.: Оникс 21 век, 2002.

10 Войтенко В.П., Токарь А.В., Полюхов А.Н. Биологический возраст. Наследственность и старение // Геронтология и гериатрия. – 1991. - №3. – С.133-137.

11 Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин Б.И. и др. Физиология. – Книга 1,2.- Алма-Ата: Казахстан, 1992.-200с.

12 Максимов В.И, Ипполитова Т.В., Фомина В.Д. Основы биологии и биотехнологии – М.: Колос, 2004 г. - 168 с.

13 Қуандықов Е.Ө., Әбілаев С.А. Медициналық биология және генетика.-Оқулық.-Алматы «НАS», 2006.-320бет.

14 Баев А.А. Биотехнология. –Москва.-1984.-210с.

15 Қазымбет П.К., Аманжолова Л.Л., Нуртаева Қ. Медициналық биология. Алматы.-2000.-300 бет.

16 Әбілаев С.А., Қуандықов Е.Ө., Төлебаев Р.К. Медициналық биология және генетика. Москва.-1996. 450бет.

17 Әлмағамбетов К.Х. Биотехнология негіздері. Астана, 2006. 213 б.

18 Аубакиров Х.Ә. Биотехнология, Алматы.- 2011


Похожие:

Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Мамандық : 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Мамандық : 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая программа региональная геоэкология рабочая программа Мамандық: 6М073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Мамандық: 6М073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: : 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Мамандық: 5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Мамандық: шифр 5В073100 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Мамандық: шифр 5В073100 – Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәнінен 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Мамандық: 5В012000 Кәсіптік оқыту Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»...
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында...
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында...
Рабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» iconРабочая учебная программа Мамандық: 5В073100 «Еңбек және тіршілік әрекеті қауіпсіздігі»
Жұмыстық бағдарлама «Кәсiпорын экономикасы» кафедрасында 5В073100 «Еңбек және тіршілік әрекеті қауіпсіздігі» мамандығының студенттеріне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница