«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1
Скачать 441.85 Kb.
Название«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1
страница2/4
Дата конвертации06.02.2016
Размер441.85 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.lib.krsu.edu.kg/uploads/files/updates/2008-01-04_upd.rtf
1   2   3   4

Түрлік жүре пайда болған


(туа біткен) 1.белсенді (инфекциядан кейінгі)

2.енжарлы (плацентарлы, омыраумен емізгенде)

Жасанды: 1. белсенді (вакцинадан кейінгі)

2.енжарлы (сарысудан кейінгі)

Иммунитет факторлары

Гуморальды

Бейспецификалық: 1.компемент жүйесі 2.интерферон жүйесі 3.лизоцим арнайы: иммуноглобулиндер (антидене)

Жасушалық - барлық лейкоцитарлық жүйе

Бейспецификалық: фагоциттер, Е - киллерлер

арнайы: Т -лимфоциттер (Т-киллерлер, Т-хелперлер, Т-супрессорлар), В-лимфоциттер

Тану және организмнен жою объектісі болып антигендер табылады.

Антигендер - бөгде генетикалық ақпаратты тасымалдаушы заттар.

Антигендердің табиғаты – қарапайым және күрделі ақуыздар.

Адам үшін антигендер болып барлық микроорганизмдер, мутантты жасушалар, ісік жасушалары, зақымдалған жасушалар және кез келген бөгде ақуыздар табылады.

Антигендердің қасиеттері:

1.Антигенділік, 2.арнайылық, 3.иммуногенділік, 4.бөгделік .

Антидене - бұл В-лимфоциттермен түзілетін және антигенмен байланысқа түсу қасиетіне ие арнайы ақуыздар ( АГ-АД кешені түзіледі).

Иммуноглобулин кластары

1. IgA, 2.IgM, 3.IgG, 4.IgE, 5. IgD.

Иммунды жауап формалары

1. Гуморальды жауап антидене синтезі

2.Жасушалық жауап иммунокомпетентті жасушалардың жиналуы

3. Иммунологиялық ес антигенді қайталап енгізуге жеделдетілген жауап

4. Иммунологиялық ареактивтілік - жауаптың болмауы

толеранттылық

Иммунды жауап формалары (әсердің бағыты бойынша)

1.Бактерияларға қарсы (барлық қорғаныш факторлары қатысады)

Бейспецификалық факторлар: тері, шырыштар – барьерлік қызмет

Секреторлық антидене – қорғаныштың бірінші сызығы фагоциттер – қоршау, қорыту, антимгенді шығару

Спецификалық: лимфоциттер – антидене синтезі, антигенмен байланысу
а) к о м п л е м е н т п е н еру

б) АГ-АД кешенінің фагоциттермен жойылуы

2.Вирусқа қарсы

Бейспецификалық механизм:

Вирусты нуклеин қышқылы интерферонның синтезін ынталандырады

Жасушаны вирустан қорғау

Гуморальды жауап: арнайы антиденелер синтезі және бейтараптау

Жасушалық жауап: нысана жасушаларды цитотоксикалық Т-лимфоциттермен тану зақымдалған жасушалардың өлуі (вирус репликациясының алдында және кейін)

3.Трансплантационды иммунитет

Жетекші рөлге жасушалық фактор ие:

Е- киллерлер -бейспецификалық жауап -лимфоциттер арнайы цитотоксикалық эффект.

4. Көрнекілік материалы: Power Point –та презентация материалы

5. Әдебиет

1.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология:

Учебник/Л.Б. Борисов. - М.:Мединформ, 2005.-736 с.

2.Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология М: Издательский центр "Академия" 2003, 464 с.

3.Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002, 580 с.

4.Медицинская микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2002, 1184 с.

5.Микробиология / Воробьев А.А., Быков А.С., Пашков Е.П., Рыбакова А.М. / М., Медицина, 2002.

6.Микробиология, санитария и гигиена: Учебник для вузов /К.А. Мудрецова-Висс, А.А.Кудряшова, В.П Дедюхина.-М.:Деловая лит.,2001.-378 с.

7.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов/О.К.Поздеев; под ред. В.И.Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД,2004.-768 с

8..Микробиология/ Тимаков В.Д., Левашов В.С., Борисов Л.Б./ М., Медицина, 1986

9.Микробиология/ Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С./ М., Медицина, 1980

10..Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии/ под ред. Борисова Л.Б.,/


6. Бақылау сұрақтары:

1.Иммунология нені оқытады.

2.Адамның иммунды жүйесіне не жатады?

3.Антиген дегеніміз не?

4.Антидене дегеніміз не? Түрлері?

5.Иммунды жауап формалары

.


2 кредит №1 дәріс.

1.Тақырып: Инфекциялық аурулардың иммунопрофилактика және иммунотерапия негіздері. Иммунобиологиялық препараттар туралы түсінік.

2.Мақсаты: Қорғаныс реакцияларын жүзеге асыру және қолданбалы иммунология үшін антиген-антидене реакциясының мәнін және заңдылықтарын көрсету. Иммунопрофилактика және иммунотерапия негіздерімен таныстыру.

3. Дәріс тезистері:

Антиген мен антидененің әсерлесуі олардың сәйкестігіне негізделген, бұл реакцияның арнайылығы осыған байланысты. Арнайылық иммуноглобулиндердің антиген байланыстырушы участогының құрылымына, сонымен қатар бұл реакция жүзеге асырылатын кейбір жағдайларға да байланысты.

Қорғаныштық рөлі: антигендердің элиминациясы (босатылуы, шығару).

Қолданбаллы мәні: тәжірибелік медицинада антиген антидене реакциясы жұқпалы аурулардың диагностикасы мақсатында серологиялық реакцияларды қою үшін қолданылады. Реакция нұсқалары өте көп. Классикалық реакциялар: агглютинация реакциясы, преципитация реакциясы, комплемент байланыстыру реакциясы. Заманауи түрлері: иммуноферментті талдау, иммунофлюоресценция реакциясы, радиоиммунды талдау, полимеразды- тізбекті реакция (ПТР)- молекулярлы биология әдістері.

Екі бағытта қолданылады: 1.антигендерді анықтау (микроорганизмдердің идентификациясы), 2. Антиденелерді анықтау (серодиагностика).

Антиген мен антиденелердің әсерлесуінің әртүрлі теориялары болды.

Иммунопрофилактика мен иммунотерапияның теориялық негіздері.

Заманауи медицинаның бағыттары – жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу үшін антиденелердің протективті (қорғаныш) қасиетін қолдану.

Иммунопрофилактика үшін вакциналар қолданылады (вакцинология – вакцинаны дайындау және қолдану туралы ғылым).

Вакциналар – өлі, тірі микроорганизмдерден немесе олардың антигендерінен немесе токсиндерінен дайындалған препараттар.

Иммунотерапия (серотерапия) үшін иммунды сарысулар қолданылады, яғни дайын белгілі антиденелермен сарысулар. Оларды алдын алу немесе емдеу мақсатында қолданады.

4. Көрнекілік материалы: Power Point –та презентация

5. Әдебиет

1.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология:

Учебник/Л.Б. Борисов. - М.:Мединформ, 2005.-736 с.

2.Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология М: Издательский центр "Академия" 2003, 464 с.

3.Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002, 580 с.

4.Медицинская микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2002, 1184 с.

5.Микробиология / Воробьев А.А., Быков А.С., Пашков Е.П., Рыбакова А.М. / М., Медицина, 2002.

6.Микробиология/ Тимаков В.Д., Левашов В.С., Борисов Л.Б./ М., Медицина, 1986

7..Микробиология/ Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С./ М., Медицина, 1980

8.Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии/ под ред. Борисова Л.Б.,/ М., Медицина, 1979


6. Бақылау сұрақтары:

1. «антиген-антидене» реакциясын қою үшін негізгі болып табылады?

2. Защитная роль антител.

3.Вакцина дегеніміз не? Қолданылуы.

4. Иммунды сарысу дегеніміз не? Қолданылуы.

5. Жұқпалы аурулардың диагностикасында антиген-антидене реакциясы қалай қолданылады ?


2 кредит №2 дәріс.

1.Тақырып: Клиникалық микробиология негізі. Вирустық, бактериялық, саңырауқұлақтық және паразитарлы аурулардың диагностикасы үшін материалды алу және тасымалдау ережелері.

2.Мақсаты: Жеке микробиологияның міндеттері мен мақсатын, инфекциялық аурулардың диагностика әдістерін көрсету.Стафилококтар мен стрептококктардың жалпы сипаттамасын беру: морфология ерекшеліктерін, дақылдандыруын, патогенді қасиеттерін, шақыратын ауруларын, диагностика ерекшеліктерін.

3. Дәріс тезистері:

Жеке микробиология адамның жұқпалы ауруларының қоздырғыштарын оқытады: жалпы сипаттамасын, жұғу жолдарын, шақыратын аурулардың патогенез ерекшеліктерін, лабораториялық диагностика принциптері мен әдістерін.

Осыған байланысты жеке микробиология келесідей міндеттер қояды:

1.Қоздырғыштардың барлық морфологиялық және дақылдық биохимиялық қасиетттерін (себебі бұл идентификация үшін қажет)) оқу және түсінігін кеңейту.

2.Адам қоздырғышының таралу жолдарын және жұғу жолдарын оқу.

(тәжірибеге шығу: алдын алу)

3.Жұқпалы аурулардың патогенез ерекшеліктерін зерттеу (бұл терапия үшін және лабораториялық диагностика үшін қажет)

4. Диагностика әдістерін жасау (өте сезімтал, адекватты және экспресс әдістер қажет)

5.Жаңа вакциналар жасау және белгілі вакциналарды жақсарту (жұқпалы аурулардың алдын алу)

Жұқпалы аурулардың микробиологиялық диагностика әдістері:

1.Микроскопиялық әдіс (бактериоскопия, вирусоскопия және т.б.) – алынған материалдан қоздырғышты анықтау.

2.Бактериологиялық (вирусологиялық) әдіс – бактерияларды немесе вирустарды дақылдандыру және идентификациялау.

3.Серологиялық – әдіс, адамның қан сары суында антиденелер болған жағдайда диагноз қоюға мүмкіндік береді (яғни сәйкес антиденелерді анықтауға)

4.Биологиялық – әдіс микроорганизмдерді бөліп алу және идентификациялау мақсатында жануарларға жұқтыру.

5.Аллергиялық – диагностика әдісі, сол немесе басқа антигенге адамның аллергиялық реакциясын анықтауға негізделген (баяу типті гиперсезімталдық реакциясы)

Шартты – патогенді коккалар

Оларға стафилококктар және стрептококктар жатады. Шартты –патогенді болып, тері және шырышты қабаттардың бетінде болуы мүмкін және белгілі жағдайларда іріңді –қабыну ауруларын шақырады.

Коккалар –адам ауруларының қоздырғышы.

Жүйелеу және номенклатура.

1. Тұқымдастығы Micrococcaceae

Түрлері: Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis, Staph. saprophyticus

2. Тұқымдастығы: Streptococcaceae

Т.рлері: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae

Стафилококктардың жалпы сипаттамасы.

Ұсақ, қатаң шар тәрізді грам оң кокктар, жүзім сағағы тәрізді орналасқан (жағындыда), қозғалмайды, спора түзбейді, капсуласы бар.

Орталарға талапшыл емес, қарапайым орталарда өседі, пигменттелген колониялар түзеді.

Стафилококкалы инфекциялар

Жұғу жолдары: ауа-тамшылы,зақымдалған тері арқылы, алиментарлы.

Ауру формалары:

Ошақтық г е н е р а л и з денген:

Іріңді қабынулар сепсис, септикопиемия

фурункулдар, карбункулдар,

әртүрлі мүшелердің қабынуы

Тағамдық интоксикация

Жарақаттан кейінгі асқынулар: жараның іріңдеуі, остеомиелит, перитонит.

Стрептококктардың жалпы сипаттамасы: грам оң кокктар, тізбектеліп орналасқан, спорасы, талшықтары жоқ. Қорек ортавларына өте талапшыл: сарысу орталарында, қанды агарда өседі.

Колониялары түссіз, ұсақ.

Стрептококкалы инфекциялар

Пиогенді: Аутоиммунды:

1.стрептодермия 1.ревмокардит

2.іріңді баспа 2.ревматизм

3.скарлатина 3.ревматоидты артрит

4.тілме


4. Көрнекілік материалы: Power Point –та презентация

5. Әдебиет

1.Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология:

Учебник/Л.Б. Борисов. - М.:Мединформ, 2005.-736 с.

2.Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология М: Издательский центр "Академия" 2003, 464 с.

3.Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002, 580 с.

4.Медицинская микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2002, 1184 с.

5.Микробиология / Воробьев А.А., Быков А.С., Пашков Е.П., Рыбакова А.М. / М., Медицина, 2002.

6.Микробиология, санитария и гигиена: Учебник для вузов /К.А. Мудрецова-Висс, А.А.Кудряшова, В.П Дедюхина.- М.:Деловая лит.,2001.-378 с.

7.Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов/О.К.Поздеев; под ред. В.И.Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД,2004.-768 с

8..Микробиология/ Тимаков В.Д., Левашов В.С., Борисов Л.Б./ М., Медицина, 1986

9.Микробиология/ Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С./ М., Медицина, 1980

10..Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии/ под ред. Борисова Л.Б.,/


6. Бақылау сұрақтары:

1.Жұқпалы ауруларға диагнозды қандай әдістермен қоюға болады?

2. Стафилококктардың морфологиясы.

3. Стафилококк шақыратын аурулар.

4. Стрептококктардың ерекшеліктері.

5. Стрептококк шақыратын аурулар.


Кредит № 2 Дәріс 3.

1.Тақырып: Бактериалды және саңырауқұлақтық инфекциялардың микробиологиялық диагностикасының жалпы принциптері. Этиологиялық диагноз қою.

2.Мақсаты: Асқазан ішек жолдары ауруларының қоздырғыштарының үлкен тобымен таныстыру: қарапайымдарды, саңырауқұлақтарды, құрттарды жүйелуді түсіндіру, аурудың пайда болуында олардың рөлін көрсету.

3. Дәріс тезистері:

Асқазан-ішек аурулары – жалпы инфекциялық аурушаңдық құрылымындағы бірден бір үлкен топтардың бірі (таралуы және этиологиясы бойынша) .

Асқазан ішек жолдары ауруларының қоздырғыштарына патогенді және шартты патогенді организмдердің әртүрлі топтары жатады:

бактериялар,қарапайымдар, саңырауқұлақтар және құрттар.

Бактериялар. Бұл Enterobacteriaceae туыстастығына жатады.

Жалпы сипаттамасы: морфологиясы, дақылдандыру ерекшеліктері, экология, жұғу жолдары, шақыратын аурулар (энтеробактерия және басқа туыстастықтың шартты патогенді тобымен байланысты колиэнтериттер, дизентерия, сальмонеллез, жедел ішек аурулары – ЖІА).

Протозойлы инфекциялар:

Protozoa типі типтің, кластың, энтерит қоздырғышының жалпы сипаттамасы ( дизенте-риялық амеба, лямблия, балантидий). Бұл қарапайымдылардың сипаттамасы, жұғу жолдары, алдын алу.

Fungi патшалығы -саңырауқұлақтар. Өкілдері:Кандида тұқымдастығы, көгерткіш саңырауқұлақтар. Жұғу жолдары, патогенез, профилактика.

Гельминттер – паразиттік құрттар.

Өкілдері: тип Plathelminthes – Жалпақ құрттар (сосальщки – бауыр паразиттері, карликтік цепень, басқа цепндер).

тип Nemathelminthes – домалақ құрттар (өкілдері: аскарида, острица, власоглав, анкилостома).

Жалпы сипаттамасы: биология ерекшеліктері, жұғу жолдары, патогенез, профилактика.
1   2   3   4

Похожие:

«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconСапа формасы
Патологиялық анатомия пәні бойынша «Қоғамдық деңсаулық сақтау» факультеті 2 курс студенттеріне арналған дәрістік кешен
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconЛекция кешені
Кредит 1 Тақырып 1: Денсаулық және денсаулық сақтау қазақ қоғамының және мемлекетінің артықшылығы мен қымбат жүйесі ретінде. ҚР денсаулық...
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
«Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетіне арналған дәрістік кешен. №1 кредит. №1 дәріс. 1 iconКурсы 3 Оқу семестрі 5
Жұмыс бағдарламасы 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына арналған мжмббс негізінде құрастырылды, Астана 2006ж
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница