5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница8/10
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/history.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Криминалистика

Пәннің коды: Kri 4305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы., з.ғ.к., Алтаев Е.,

Курстың мақсаты: оқу процесінде студенттер – криминалистика ғылымының жалпы, арнайы, нақты міндеттерінің қылмыстық істерді ашу, тергеу, алдын алу жұмыстарында жүзеге асырылу жолдарын көрсету арқылы пәннің тергеу іс тәжірибесін талдап қорытып және ғылым мен техниканың жетістіктерін қылмыспен күресте пайдалануға қылмыстық іс жүргізу заңдарының талаптарына сәйкес икемдеп ұсынған әдіс-тәсілдерін оқып үйрену негізінде құқықтық пәндерден алған білімдерін іс жүзінде пайдалануға дағдыландыру. Сонымен бірге криминалистика ғылымының түсінігін, жүйесін, даму тарихын, негізгі қағидаларын, басқа ғылым салаларымен арақатынасын, олардың жаңалықтарын тергеу тәжірибесіне ендіру жолдарын студенттердің оқып үйренуі қажет

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Конституциясы, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Криминалистиканы оқып-үйрену ол қылмыстық әрекеттердің іздерін, айғақ заттарды іздеп табу, бекіту, алу және зерттеу әдістерін меңгеру, осы әдістерді жүзеге асыру үшін қолданылатын құрал-саймандарды қолдана білуді игеру. Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде оның нәтижелілігін арттыру үшін оңтайлы тактикалық тәсілдерді қолдануды үйрету. Қылмыстық істерді тергеу барысында қолданылатын әдістемелік ұсыныстарды пайдалануға машықтандыру арқылы тергеу жұмыстарының сапасын арттыруға септігін тигізу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Шакенов А.О.. Криминалистика. Оқулық. Астана, 2008.

 2. Коновалова В.Е. «Тактика производства очной ставки», М. 2000.

 3. Давлетов А.К. «Очная ставка на предварительном следствии» Л. 2003.

 4. Ратинов А.Р. «Судебная психология для следователей» М. 2005.

 5. «Криминалистика» под ред. И.Р.Пантелеева, Н.Н.Селиванова, М., ЮЛ, 2006.

 6. Белкин Р.С. «Собирание, исследование и оценка доказательств» М. 2006.

 7. Дулов А.В., Нестеренко В.Д. «Тактика следственных действий» Минск. 2006.

 8. Абуов А.Ғ. Криминалистика негіздері, Алматы «Жеті Жарғы» 2004.

 9. Жәкішев Е. Ғ. «Криминалистік тактика», Алматы «Жеті Жарғы» 1998.

 10. Гутман Ю.А. «Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» М. 1998.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Адвокатура

Пәннің коды: adv 4308

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті, таңдау пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы Мырзагулова Б

Курстың мақсаты: адвокаттық қызметтi реттейтiн ҚР қолданыстағы заңнамасын студенттерге оқыту, сондай-ақ оларды ҚР –дағы адвокатураның мәнi, мiндеттерi, жұмыс iстеуi мен қалыптасу тәртiбi, адвокаттардың құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмдi қалыатастыру. Курстың бағдарламасы студенттердi болашақ кәсiби қызметке бейiмдеуге, оларға адвокаттар алқасы қызметiнiң негiзгi бағыттары және азаматтармен ұйымдарға көрсетiлетiн заң көмегi туралы жалпы түсiнiк беруге бағытталған. Бұл курс сонымен қатар ғылыми пән ретiнде де қарастырылатындығын атап өткен жөн, мұнда адвокат қызметiн реттейтiн заңнаманы әрi қарай жетiлдiруге байланысты мәселелерге назар аударылады. Бұған, сондай-ақ адвокатура менадвокаттардың құқық қорғау органдарымен және лауазымды адамдармен өзара қатынасына байланысты мәселелердi зерттеу мен ұсыныстар әзiрлеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР конституциялық құқығы. ҚР-дағы құқық қорғау органдары, Заңгердің кәсіптік этикасы

Курстың/пәннің мазмұны:«Қазақстан Республикасының адвокатурасы және адвокаттық қызмет» курсы 4 курста жүргізіледі, 20 лекция (1 сабақ 1 академиялық сағат, яғни 50 минут), 10 сағат практика және 15 сағат студенттің өз бетімен оқытушымен жұмысы (СӨОЖ). Лекция сабақтарын өткізу барысында оқытушы маңызды және қолданбалы сипаттағы негізгі сұрақтарды баяндайды. Практикалық және семинар сабақтарын өткізу барысында оқытушы жұмысын студенттердің барлығы сол тақырыпты меңгеру дәрежесін анықтайтындай етіп өткізу керек. Жалпылай алғанда келесідей бақылау түрін қолдануға болады: сауалнама, баяндама жасау, процессуалдыө акт жасау, дискуссия, коллоквиум. Қосымша оқыту нысаны ретінде студентің өз бетінше оқытушымен жұмысы (СӨОЖ) қарастырылған. Аталған оқу нысанының міндеті студенттің жекелеген тақырыптарды өзі оқып меңгеруі және өзіндік шығармашылық қабілетін арттыру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. ҚазақстанРеспубликасының Конституциясы. Алматы: Қазақстан. - Алматы, 2010ж.

 2. 1997 жыл 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметi туралы заңы.

 3. 1997 жыл 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргізу кодексi .

 4. 1997 жыл 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi.

 5. 1999 жыл 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексi.

 6. 1995 жыл 17 сәуiрдегi ҚР-ның “Лицензиялау туралы” заңы.

 7. 1999 жыл 26 тамыздағы Қазақстан Республикасы үкiметiнiң қаулысы “Республикалық бюджет қаражы есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы” (2001 жыл 24 желтоқсандағы өзгерiстер мен толықтырулар).

 8. Адвокатура нормативтiк құқықтық актiлердiң жинағы. Алматы: 1999 жыл.

 9. 1994 жылғы 12 ақпандағы Қазақстан Республикасыдағы құқықтық реформаның мемлекеттiк бағдарламасы. (негiзгi бағыттар). ҚР-сы Президентi мен үкiметiнiң актiлерiнiң жинағы 1994, № 9.

10.2000 жыл 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының “Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттiк қорғау туралы” заңы

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша білім алушының бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойылады.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана, электронды оқулықтар, интерактивті тақта, интернет сынып


Таңдау компоненттері


Курстың/пәннің/юниттің атауы- ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы

Пәннің коды: KRAІK 3301

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент., з.ғ.к., Исаева Ж.А

Курстың мақсаты: «ҚР-ның азаматтық іс жүргізу құқығы» курсын оқытудың мақсаты студенттердің азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру барысында сот пен іске қатысушылардың арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық нысанының басымдылығын, құқық нормаларының оларды практикада қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік институттар мен ұғымдар: азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәні, азаматтық процестің соттың сот төрелігін жүзеге асыруы бойынша қызметі екендігі, іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың ерекшелгі, соттың және азаматтық сот ісін жүргізу қатысушыларының құқықтары мен міндеттері, процесс сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы басшылыққа алатын құқықтық ұғымдар туралы дұрыс түсінік қалыптастыру

Деректемелері/Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Бұл оқу курсының оқыту пәні азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық ұғымдар, теориялық көзқарастар мен концепциялар болып табылады. Осыған орай, азаматтық процесс азаматтардың ар-намысын қорғауда, еңбектік және басқа да дауларды шешуде, моральдік және материалдық зиянның орнын толтыруда, азаматтық құқықтық қатынастың барлық субьектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуде тиімді құрал болуы тиіс

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Треушников М.К. Гражданскии процесс. Москва 2000 г.

 2. Абдуллина З.К. Производство гражданских дел в суде первой инстанции. Алматы.1998г.

 3. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. Москва. 1991г

 4. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право РК: Алматы , 2001г

 5. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» ҚР-ң Конституциялық заңы. 2000 ж. 20 желтоқсан.

 6. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім), 27 желтоқсан 1994; Ерекше бөлім, 1 шілде 1999 ж.

 7. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу Кодексі. 1998 ж. 2000 жылғы 29 наурыздағы №42-11, 2000 ж. 5 шілдедегі №75-11, 2001 жылғы 2 наурыздағы №162-11, 2000 ж. 11 шілдедегі №238-11 8 шілде 2003 жыл заңдарымен енгізілген өзгірістер және толықтыруларымен.

 8. ҚР Жоғары соты пленуымының 9 қаулысы. 30 маусы 2000 ж. Азаматтық іс жүргізу заңдарының кейбір нормаларын пайдалану туралы.

Сабақ беру әдістері: ролдік ойындар, оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы

Пәннің коды: KRAІK 3302

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : аға оқытушы Қошманов М., Асылбаев О

Курстың мақсаты: бұл студеттерді қылмыстың алдын алудың және оны тергеу мен анықтаудың өзекті мәселелерімен таныстыру. Студенттерге қылмыстың алдын алуы, профилактикалық жұмыстың керектігі жөнінде түсіндіру, қылмыс жасаған адам міндетті түрде жазалагуы қылмыстық іс жүргізу заңыц боыйынша іс жүргізудің міндеттілігін түсіндіру. Қылмыстық істі жүргізу құқғын оқу барысында студенттер құқықтық термин сөздерін меңгереді, алдын ала тергеу жүргізуді және анықтау қызметінің негізгі бағытымен таныстырылады. Қылмыстық істі қозғау, сотта істі қарау тәртібімен таныстыру, әрбір сауатты заңгер қылмыстық істі жүргізу құқығымен танысуы тиісті. Сондықтан сабақ барысында түрлі ситуациялық ойындарды құқықтық мәдениетін қалыптастыру бұл пәннің мақсаты болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Қылмыстық құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Қылмыстық істі жүргізу құқығын меңгеру жоғарғы білікті заңгерлер дайындауда ерекше маңызды роль атқарады.

Курстың міндеті қылмыстық құқық бұзушылық болдырмауының алдын алудың негізгі қызметін зерттеп, соттың әділ шешімін орындауының жаңа жолдарын қарастыру. Сөйтіп, бірде-бір адам тиісті жазасыз қалмауды көздеу. Сондай-ақ өқылмыстық істерді жүргізу құқығыжүйесінің алдағы міндетін айқындау, сол себепті қалың студенттер қауымын өз ойларын, ұсыныс-пікірлерін білдіруді қалыптастыру. Себебі, қылмыстық істің ақ-қарасын шешу келешек заңгерлердің қолында болмақ

Ұсынылатын әдебиет:

1. ҚР Конституциясы Алматы, 2011жыл

2. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі. Алматы, 2011 жыл

3. ҚР Қылмыстық атқару кодексі. Алматы, 2011жыл.

4. "Адвокаттық қызмет туралы" ҚР Заңы 05.12.1997 жыл Алматы, 2011 жыл

5. "ҚР Прокуратурасы туралы" ҚР заңы. 21.12.1995 ж. өзгертулермен толықтырулар қыркүйек 2010 жыл..

6. "ҚР Сот және судьялар мәртебесі туралы" ҚР Заңы 2010 жыл

7. "ҚР Ішкі істер органдары туралы" ҚР заңы. 2010

8. "Қылмыстық процеске қатысушыларды мемлкеттік қорғау туралы" ҚР Заңы. А. 2010 ж.

9. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі. (Комментарий). Алматы, 2007 жыл.

10. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы N 858 Жарлығы

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан Республикасының Салық құқығы

Пәннің коды: NRPK 3303

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : аға оқытушы Абдуллаева Б

Курстың мақсаты: Салықтық құқық қоғамдық мемлекеттік маңызы бар айрықша объективті субъективтік экономикалық аяны толығымен қамти отырып, осы салық салу саласындағы айтарлықтай тұрақты ұйымдастырушы және материалдық сипаттағы салықтық қатынастарды реттейтін әлеуметтік және фискальдық саясаттың ұстаным бағдарларын көздейтін, мемлекет билігінің әкәшілік және экономикалық мазмұнды құқықтық нормалардың жиынтығынан тұратын құқықтық құрылым болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, әкімшілік құқық, азаматтық құқық,

Курстың/пәннің мазмұны: Салықтық құқық мемлекеттік салықтық құрылымын айқындайтын, салық жүйесін белгілейтін, сондай-ақ салық салу аясында туындайтын қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын білдіреді. Мысалы, салықтық құқықтық нормалары мемлекетте қандай салықтардын алынатынын, оларды кімдер төлейтінін, оларды қандай органдардың алатынын және салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақытылы және толығымен төленуіне қандай органдар бақылау жүргізетінін нақтылы көрсетеді. Салықтық құқықты салықтық құқықтық нормаларды іске асыру нәтижесінде құрылатын салықтық құқықтық тәртіп ретінде де түсінуге болады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. 2001 жылдың 30 қаңтарындағы № 155-ІІ Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі, 18.01.2011 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

 2. 1994 жылдың 27 желтоқсанындағы № 23 Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (жалпы бөлім), 02.04.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

 3. 1999 жылдың 1 шілдесіндегі № 409-I Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім), 15.07.2010 жылғы енгізілген өзгерістер және толықтырулармен

 4. Налогообложения доходов физических лиц в Республики Казазхстан под. общ ред. В.И. Скала.-Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2010.

 5. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан. Общая и особенная часть. Алматы- 2008.

 6. Найманбаев С.М. Салықтық құқық: Оқулық. - Алматы: Жеті жарғы, 2006.

 7. Худяков А.И., Шатов В.И. Налоговые правонарушения. - Алматы, 2008

 8. Томинина Н. Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан мемлекеттік бюджетке жеке табыс салығын төлеуге қатысты. // Бухгалтер бюллетені – 2008. №18.

 9. Салық қызметі органдарының мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары // Бухгалтер бюллетені – 2008. №14.

 10. Порохов Е. О месте и роли международных догоров в системе источников налогового право Республики Казахстан. - Фемида – 2009- № 8

 11. Жусупов А. Понятие налоговой системы - Фемида – 2007- № 4

 12. Шемелян Налоговое право и современности правопремения правовая еформа в Казахстане – 2008 № 3

 13. Казтаева Некоторые аспекты налоговых споров по вопросов лжепредпринимательтв – Заңгер № 9

 14. Кульба Г. Налоговая система и пробелы налогообложения – Заңгер 2009 № 2.

 15. Налоговый за соблюдения порядок применения кантрольнокассовых машин в Республики Казахстан – 2009 -№ 7,8

 16. Шауленов А. Субъекты налога и его тела – Юрист. 2008 № 1.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану Тақырып бойынша дайындалу мақсатында студенттер Салық Кодексі қолдану қажет. СОӨЖ де берген тапсырманы орындаулары қажет. Осы мақсатта студенттер А.И.Худяковтың С.М.Найманбаевтың оқулықтарын қолданғандары жөн. Жоғарыдағы тапсырманы орындау үшін студент дәріс материалдарын ескере отырып қазақстан республикасының салық кодексін, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін, қылмыстық кодексіті басшылыққа алып жұмыстеу қажет.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница