5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница4/10
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/history.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Мемлекет және құқық теориясы

Пәннің коды:TGP 1201

Пәннің типі:Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 4

Дәріс беруші: аға оқытушы аға оқытушы Жарылқасынов А.Ш., оқытушы Айтимов Б.

Курстың мақсаты: Мемлекет пен құқықтың пайда болуының, дамуының және қызмет атқаруының заңдылықтары, олардың мәнi, құрылымы және мақсатын, мемлекет және құқық теориясы пәнiнiң ерекшелiктерiн оқытып үйрету.

Мемлекет және құқық теориясы пәнiн оқыту процесiнде құқық жүйесi, заң шығарушылық қызметiнiң негiздерi, құқықтық қатынастың түрлерi және құқықты iске асыру нысандары толығымен қаралады. Мемлекет және құқық теориясын оқып-үйрену барысында студенттер құқықтың барллық саласының негiздерi бойынша бiлiм алады, құқық шығармашылық негiздерiмен танысады, заңдардың даму барысын ҚР-ғы қолданыстағы құқықтың тиiмдiлiгiн талдап, бағдарлай алу мүмкiндiгiн қалыптастырады.

Деректемелері: Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері; Шетелдердің мемлекеті мен құқығының тарихы; Қазақстан мемлекеті мен құқығының тарихы;

Курстың / пәннің мазмұны: Мемлекет және құқық теориясы мемлекеттiк-құқықтық құбылыстардың қалыптасуы туралы негiзгi ұғымдарды, олардың даму заңдылықтарын оқытатын заң ғылымдарының негiзi болып табылады. Заң ғылымдарының iшiнде мемлекет және құқық теориясынан басқасы мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қалыптасуы және даму заңдылықтарын толық жүйеде қарастырмайды. Сондықтан бiрiншi курс студенттерiне барлық мемлекеттiк-құқықтық құбылыстарға қатысты бастапқы базалық бiлiм беретiн, салалық заң ғылымдарында да қолданылатын негiзгi түсiнiктер мен категорияларды қалыптастыратын мемлекет және құқық теориясын оқудан басталады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. ҚР-ы Конституциясына түсiнiктеме Алматы 98ж

2. ҚР-ы Конституциясына берiлген түсiндiрме сөздiк. Алматы 96ж

3. Н.Ә.Назарбаев. “Қазақстан 2030“. “Ел президентiнiң Қазақстан халқына жолдауы“ Алматы 98ж

Жоламан Қ.Д. “Мемлекет және құқық теориясы“ оқулық. Алматы 2005ж.

5. “Мемлекет және құқық теориясы“ оқулық. Авторлар алқасы Жоламанов Ж, Таукелов А.Н. , Мұхтарова А.К. Алматы 1999ж

6. Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. “ Мемлекет және құқық теориясы“ оқу құралы Алматы 97ж 1-баспа

С.А.Табанов. Салыстырмалы құқықтану негiздерi. Алматы.2003ж.

С.А. Табанов. Құқық теориясы мен сот жүйесiнiң конституциялық негiздерi. Алматы 1999ж.

Д.А. Булгакова. “Мемлекет және құқық теориясы“ оқу құралы. Алматы 2004ж.

10. Булгакова Д.А. “Теория Государства и права“ (учебно-методическая пособие) Алматы 99ж

11. В.В. Мамонов, С.А. Табанов. “ ҚР-ң Коституциясы“ схемалы альбом. Алматы 98ж.

12. Е. Қ. Нұрпейiсов, А.К. Котов. “Қазақстан Мемлекетi хандық билiктен президенттiк республикаға дейiн“ оқу құралы. Алматы 96ж

13. Т.Ағдарбеков.Мемлекет және құқық теориясы.- Астана.2002ж.

14. В.Григорьев. Альбом схем. Основы теории государства и права. М.

15. Б.Масатов. С.Сауытбаев. Б.Масатаова. Құқықтық демократия әлiппесi. А.2000ж.

16. М.Қасымбеков. Қазақстан Республикасындағы президенттiк институтының

қалыптасуы. Астана 2000ж.

17. Ибраева А.С. Правовая культура: проблемы теории и практики. Алматы. 2002 г.

18. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. –Алматы, 2006.

19. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права. Учебное пособие. –Алматы: Жеті Жарғы, 2003.

20. Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері. Оқу құралы. –Алматы, 2008.

21. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. –М.: Проспект, 2006.

22. Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. –Алматы, 2003.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Шетелдердің мемлекеті мен құқығы тарихы

Пәннің коды: IGPZS 1202

Пәннің типі:Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы Жарекеев Қ

Курстың мақсаты: Бұл пәннің маман даярлаудағы ролі мен маңызы мынада: бұл пәнді оқып үйрену Шетелдердің мемлекеті мен құқығы тарихы жөнінде тұтастай түсінік қалыптастыруға, Қазақстандағы мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың эволюциясының жалпы және ерекше заңдылықтарын ашуға, республикамыздың саяси – құқықтық өмірінің өткені, бүгіні мен болашағына қатысты мәселелерді еркін бағдарлай алуға баулауда болып табылады.

Деректемелері: Қазақстан тарихы; Мемлекет және құқық теориясы.

Курстың / пәннің мазмұны: Құқықтық процесстеріндегі динамикасы және әр түрлі тарихи кезеңдердегі құбылыстар жөнінде студенттердің ғылыми түсінігінің қалыптасуы; Оқытылатын елдердің мемлекеттік-құқықтық жүйелер жөнінде өзіндік нәтиже мен қорытындылардың жасалуы, мемлекеттік және құқықтық институттардың салыстырмалы-құқықтық анализді жүргізу бойынша тәжірибе мен біліктілігінің дамуы; Құқықтық мемлекеттің және демократиялық қоғамның құндылығына бағытталған адами өркениеттің дамуы бойынша студенттердің теғориялық материалдарын меңгеру; Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы саласындағы өзіндік білімді жетілдіру мотивациясы мен креативті ойлау қабілетінің қалыптасуы; Құқық бастамасы анализінің қоғамның нақты-тарихи шарттарымен байланыста өткізілуі, оқытылатын елдердің мемлекеттік-құқықтық эволюциясының жалпы және ерекше белгілерін айқындау біліктілігін машықтандыру; Қазіргі мемлекеттік-құқықтық ақиқат пен тарихи оқиғалар арасындағы паралелдерді анықтауға машықтандыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Лурье И.М. Очерки древнеегипетского права ХҮІ-Х веков до.н.э.: Памятники и исследования. Л., 1960

2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Под.ред.проф. Жиренчина К.А. Алматы, 2001

3.Жидков О.А. История государства и права древнего Востока. М., 1963

4.История государства и права зарубежных стран: Краткий курс лекции /А.Х.Рамазанов, А.К.Халифаева. –М.: Юристь, 2004

5.Крашенинникова Н.А. История права Востока: Курс лекций. М., 1994

6.Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Спб., 2001

7.Уголовные установления Тан с разьяснениями (Тан люй шу и) Под.ред. В.М. Рыбакова. Т.1-21. Спб., 1999-2001

8.Бромхэд П. Эволюция британской конституции. М., 1978

9.История Япония /Отв.ред. А.Е.Жуков. т.2. М., 1999

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саяси құқықтық ілімдер тарихы

Пәннің коды: IPPU 3203

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: аға оқытушы Жарекеев Қ

Курстың мақсаты: Курстың мақсаты: Студенттерге Мемлекеттік құқықтық құбылыстардың экономикамен, идеологиямен, моральмен, дінмен өзара байланыстылықты және оның негізінде туындайтын мемлекет пен құқықтың мәселелерін түсінуге, атақты ойшылдардың шығармалары мен олардың идеяларын қазіргі заманға лайық талдау ережелерін түсіндіру; Саяси және құқықтық ілімдер тарихы ғылымымен әлі қарастырылмаған не шешімі табылмаған күрделі теориялық сұрақтарға студенттердің назарын аудару.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Мемлекет және құқық теориясы», «Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы», «ҚР мемлекеті мен құқығының тарихы»

Курстың/пәннің мазмұны:. "Саяси және құқықтық ілімдер тарихы" пәні жеделдетілген оқу бағдарламасы бойынша оқытылатын студенттер үшін 3курста, 15 лекция (1 сабақ 1 академиялық сағат, яғни 50 минут) 10 сағат практика және 15 сағат студенттердің өзіндік жұмысы. Лекциялық сабақтар пәннің теориялық негіздерін оқытуға арналған. Практикалық сабақтар тақырыптар бойынша сабақтарды талдау, іскерлік ойындар, пікір-талас, тест түрінде, зерттеу жұмысы арқылы жүргізіледі. Оқытушының қатысуымен өзіндік жұмысты орындау кезінде пәнге қатысты мәселелер бойынша қажетті түсінбеген сұрақтарға кеңес алуға болады. Студенттің өзіндік жұмысы берілген тапсырмалардың нәтижесін қарастыру зерттеу жұмыстары т.б. әдіс - тәсілдер арқылы жүргізіледі. Оқытушы қатысумен өзіндік жұмысты орындау кезінде пәнге қатысты мәселелер бойынша қажетті түсінбеген сұрақтарға кеңес алуға болады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. История политических и правовых учений / под общей ред. Нерсесянца В.С. -Изд. 4-е, переработ. И доп.-М.,2003. или более раннее издание.

2. История политических и правовых учений / под ред. Лейста О.Э. -Изд. 2-е, переработ. И сокращ.-М.,2004. или более раннее издание.

3. История политических и правовых учений / под ред. О.В.Мартышина М.,2004.

4. История политических и правовых учений. Краткий учебный курс/ под общей ред. Нерсесянца В.С. М.,2000.

5. История политических и правовых учений. Краткий учебный курс / под общей ред. И.Ф. Мачин -Изд. 4-е, переработ. И доп.-М.,2008.

6. История политических и правовых учений. под ред. Лейста О.Э. -Изд. Юридическая литература. И сокращ.-М.,1997. Для высших учебных заведений

7. История политических и правовых учений . Хрестоматия / под ред. Малахова В.П. М.,2000.

8. История политических и правовых учений . Хрестоматия / под ред. Лейста О.Э. М.,2000

9. Ш.Уалиханов Сот реформасы жайында жазба. Алматы: «Жеті жарғы», 2003. (Саяси және құқықтық ой пікірлер тарихының інжу маржандары сериясы)

10. Томас Джефферсон. Тәуелсіздік декларациясы. Алматы: «Жеті жарғы», 2003. (Саяси және құқықтық ой пікірлер тарихының інжу маржандары сериясы)

Сабақ беру әдістері: : оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР-сы мемлекеті мен құқығы тарихы

Пәннің коды: IGPRK 1204

Пәннің типі:Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы: Қ.Ж. Жарекеев, оқытушы: Тойлыбекова Э.О.

Курстың мақсаты: Қазақстанда мемелекет пен құқықтың пайда болуы, бекуі мен дамуы туралы студенттің бойында тұтас дүниетанымды айқын да нақты қалыптастыру болып табылады.

Деректемелері: Қазақстан тарихы; Мемлекет және құқық теориясы.

Курстың / пәннің мазмұны: Бұл пәннің маман даярлаудағы ролі мен маңызы мынада: бұл пәнді оқып үйрену «Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығы тарихы» жөнінде тұтастай түсінік қалыптастыруға, Қазақстандағы мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың эволюциясының жалпы және ерекше заңдылықтарын ашуға, республикамыздың саяси – құқықтық өмірінің өткені, бүгіні мен болашағына қатысты мәселелерді еркін бағдарлай алуға баулауда болып табылады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Абиль Е. История государства и права РК. Астана. Фолиант.2000.

2. История государства иправа КазССР. Часть 1. Алма –Ата. Мектеп.1982

3.История государства иправа КазССР. Часть 2. Алма –Ата. Мектеп.1984

4.Маймақов Ғ. Қазақстанның саяси- құқықтық тарихы. Алматы. Ғылым. 2000

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Пәннің коды: KPRK 1205

Пәннің типі:Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 1 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы А.Ж.Исаева

Курстың мақсаты: Оқу пәнінің негізгі мақсаты - конституциялық құқықтың аса маңызды ғылыми-теориялық ережелері туралы, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның Негізгі заңы ретіндегі Конституцияның ролі және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттердің фундаменталды түсінігін қалыптастыру.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы; Шет елдердің мемлекеті мен құқығы тарихы; ҚР-ның мемлекеті мен құқығының тарихы.

Курстың / пәннің мазмұны: "Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы" пәнінің зерттеу объектісі - конституциялық-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастардың аясы, конституциялық-құқықтық нормалар, институттар және қатынастар, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, мемлекеттің конституциялық құрылым негіздері, жеке адамның құқықтық жағдайы, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдардың құқықтық мәртебесі сонымен қатар Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласының және ғылымның негізгі даму тенденциялары болып табылады.

"Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы" пәнінің зерттеу объектісі - конституциялық-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастардың аясы, конституциялық-құқықтық нормалар, институттар және қатынастар, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, мемлекеттің конституциялық құрылым негіздері, жеке адамның құқықтық жағдайы, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдардың құқықтық мәртебесі сонымен қатар Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласының және ғылымның негізгі даму тенденциялары болып табылады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Назарбаев Н.Ә.Қазақстан-2030.Ббарлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы.

2. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. 2000 ж. Алматы, Атамұра.

3. Сапарғалиев Ғ. ҚР-ның конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы. Жеті Жарғы, 1998 ж

4. ҚР Конституциясы.Түсінік, Алматы, Жеті Жарғы. 1998 ж.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница