5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница10/10
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/history.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сабақ беру әдістері: ролдік ойындар, оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кеден құқығы

Пәннің коды: KedK 2302

Пәннің типі: Базалық, таңдау

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы Жумадилова М., Аблаева А

Курстың мақсаты: Пәннің оқытылу мақсаты студенттердің кеден құқығының маңызды институттарын оқып түсіндіру, талдауға үйрету және олрадың кеден құқығы аясындағы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастары туралы білім беру.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Курстың/пәннің мазмұны: ҚР Кеден құқығы құқық салалары ішіндегі негізгі салаларының бірі болып табылады.

Курсты оқу барысында кеден органдары қазіргі заманғы мемлекеттік басқарудың маңызды буындарының бірі болып табылады. Студенттердің кеден құқығының маңызды институттарын оқып түсіндіру, талдауға үйрету және олардың кеден құқығы аясындағы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастары туралы білім беру.

Заңгер - студенттері үшін, ең негізгі көңіл бөлуді қажет ететін (кеден құқығындағы нормативтік құқықтық актілердің көпшілігін ескере отырып) көкейкесті мәселелердің қатарын анықтау.

Мемлекеттің кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттеудің қалыптасқан тәжірибесін көрсету.

Қазақстан Республикасындағы кеден ісі құқықтық реттеудің нақты жағдайларын одан әрі дамытуға (жетілдіруге) студенттерді жетелеу.

Сонымен қатар осы пәнді игеру барысында маңызды (оны табысты меңгеру мақсатында) міндеттері Қазақстан Республикасың кеден ісі құрылымымен танысу, Қазақстан Республикасының кеден режимдерін қарау, тауарлар мен көлік құралдарына кедендік ресімдеу жүргізу және онымен танысу, кедендік және валюталық бақылау жүргізуді қарау, кедендік төлемдердің негізгі түрлерімен танысу, кеден және басқа да құқық қорғау органдарының арақатынасын айқындау, халықаралық кедендік ұйымдармен және оларға Қазақстан Республикасының қатысу жағдайымен танысу тәжірибеде өз білімдерін қолдана білуі керек.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Әлібеков С.Т. Қазақстан Республикасының кеден құқығы- Алматы:-Нұр-Пресс, 2007

 2. Абсиметов М.О. Таможенное дело Казахстана, (история, опыт, перспективы), учебное пособие «Астана», «Ресли - Табыс», 2001.

 3. Алибеков С.Т. Таможенное дело в РК. - Алматы: Адилет Пресс, 1997.

 4. Байдуллаев Б.Б., Краснощекова Е.А. “Кеден ісін ұйымдастыру” Қашықтықтан оқыту үшін оқу құралы. Қарағанды, 2004.

 5. Байдуллаев Б.Б., Краснощекова Е.А. Налоги и платежи в области таможенного дела. Караганда, 2005.

 6. Борисов Н.А. Международное таможенное право. М: 1997.

 7. Вайсман Т.Л. Таможня: Выпуск разрешен. Издательство «ЛЕМ», 2004.

 8. Власова В.Т. Таможенные операции. М. «Финансы», Статистика, 1997.

 9. Гребенщекова А.В., Кубасова И.А., Сарсембаев М.А. Таможенное законодательство и международные таможенные конвенции. -Алматы: «Данекер» 1996.

 10. Габричидзе Б.Н. Таможенное право РФ. -М.: 1997.

 11. Драганов В.Г. Основы таможенного дела.М, 1998.

 12. Ершов А.Д Международные таможенные отношения. Учебное пособие. М:2000.

 13. Ершов А.Д. Основы управления и .организации в таможенном, деле. СПБ:СПБ и ВЭСЭП, С- Петерб. Филиал им. Бобкова В.Б. О-во «Знание», 1999.

 14. Жатканбаев Е.Б, Сухова Л.Ф, «Таможенно - тарифное регулирование в РК», Учебное пособие, Алматы-2003.

 15. Козырин А.Н. Таможенные режимы.-М.: «Статус», 2000.

 16. Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы.-Иркутск: Издательство Иркутского университета , 1998.

 17. Михеев Ю.В., Соленая С.В. Таможенный валютный контроль в сфере ВЭД. Ростов -на -Дону: «Феникс» 1997.

 18. Мадиярова Д.М., Текенов У.А., Акбаева Б.М. Международные транспортные перевозки и управление таможенным делом. Учеб. пособие. Алматы: «Экономика», 2000.

 19. Мансуров Т.А. Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен. 1991 -2001. М., Реал- Пресс, 2001.

 20. Назаренко В.Н, Назаренко К.С Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. М;2000.

 21. Некрасов В. А., Джандарбеков И. А Основы таможенного дела в Республике Казахстан. Учебник.-Алматы. ТОО «Издательство ЛЕМ»,2002.

 22. Назаренко В.М, Назаренко К.С «Таможенное оформление международных грузоперевозок», практическое пособие, М, Издательство «Экзамен»-2002.

Сабақ беру әдістері: топтық жұмыстар және ақпараттық хабарламалар, сұрақ-жауап

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жекелеген қылмыстарды тергеу әдістемесі

Пәннің коды: ТК 4306

Пәннің типі: Кәсіби, таңдау пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы Нысанқұлов Ә.

Курстың мақсаты Болашақ жоғарғы дәрежелі заңгерлерді құқық бұзушылықтардың алдын алу, сақтандыру және олармен күрес шараларын жүргізуге бағытталған қылмыстық ізге түсу, прокуратура, сот және басқа да құқық қорғау органдары жұмыстарының көрсеткіштеріне маңызды талдау жасау әдістемесін қалыптастыра білуі, қылмыстылық және басқа да құқықтық жат құбылыстарды зерттеу мен талдаудың әдістемесін терең меңгеруге машықтандырады. Курсты оқып білу нәтижесінде студент, анықтама және алдын алу тергеу барысында қажетті процесуалдық құжаттарды сауатты, біліктілікпен толтыруға, құқытық актілердің жобаларын сараптауға қабілетті болуға, әртүрлі мемлекеттік органдарда қоғамда орын алған қылмыстылық сипаттамасына баға ьере отырып, құзыретті қимыл жасай білуге және қылмыстылықтың алдын алу шараларын жетілдіруге ұсыныстар беруге дайын болуы тиіс.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қылмыстық құқық, Қылмыстық іс жүргізу, Криминалистика, Сот сараптамасы

Курстың/пәннің мазмұны:. Студенттер жеке адамдардың нақты әрекетінде (әрекетсіздігінде) қылмыс құрамының барын дәл анықтауды, қылмысты дұрыс саралауды, іс-әрекетте құқыққа қайшы және қоғамға зиянды мән-жайлардың бар немесе жоқ екендігін дұрыс белгілеуді, кінәліге жаза тағайындауды дәлме-дәл қолданылып жүрген қылмыстық заңға сәйкес қолдануды, бұл жерде жасалған іс-әрекеттің қоғамдық қауіптілігінің мәнін және дәрежесін, кінәлінің жеке тұлғасын, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды ескере отырып қолдануды, сол сияқты адамды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың заңда көрсетілген негіздері мен шарттарын нақты біліп шығады

Ұсынылатын әдебиет:

 1. ҚР Қылмыстық Кодексіне түсінік. Алматы, 2010жыл

 2. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі, 1997 жыл (соңғы өзгертулері және қосымшаларымен)

 3. ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы. 1994 жыл. (соңғы өзгертулері және қосымшаларымен)

 4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Алматы, 2008ж.

 5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсініктеме. Алматы, 2004.

 6. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім. Алматы, 2007.

 7. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім, Алматы, 2001.

 8. Наумов А.В. Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім, Лекциялар курсы, Астана, 2001.

 9. Кайржанов Е.К. Уголовное право. Обьщая часть. А., 1996.

 10. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Алматы, 1998. Отв.ред. Рогов И.И., Баймурзин Г.И.

 11. Рогов И.И. Уголовное право общая часть уч-к Алматы 2003 г.

 12. Рогов И.И., Рахметова С.М. Уголовное право Казахстана (Общая часть) .-288с. Алматы, 1998г

 13. Уголовное право РК: Общая часть. Алматы, 1998г

 14. Таранов А.А. Уголовное право РК: Учебник. В 2-х ч.: ч.1 Алматы2000г.

 15. Поленов Г.Ф. Уголовное право РК. Общая часть. Учебное пособие. Алматы 1999г.

 16. Таранов А.А. Уголовный кодекс РК. Общая характеристика (сравнений с УК Каз ССР) Алматы 2000г.

 17. Алиев Р.М. расследование уголовных дел нологовой полицией. Учебно-практическое пособие. Алматы, ТОО «Аян әдет» 1998г.

 18. Ахпанов А.Н. проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. Алматы 1997

 19. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. Москва, 1990

Бычкова С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия. Краткий комментарий к УПК Республике Казахтан. Алматы «Аян әдет» 1998г

Сабақ беру әдістері:оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница