Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
НазваниеТест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
страница3/12
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Filosofiya_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

111. Орта ғасырдағы түрік философы Ж.Баласағұнның негізгі еңбегі:

A) Тарихты тану

B) Капитал

C) Медицина каноны

D) Диуани лұғат-ат-түрік

E) Құтадғу білік


112. Христиан философтарының ой-толғыныстарының басты пәні?

A) Материя

B) Табиғат

C) Адам

D) Құдай

E) Уақыт


113. Жалпылық мәселесі қай кезеңде көрініс берді.

A) Антикалық философияда.

B) Ортағасырлық философияда.

C) 20ғ.

D) 15ғ.

E) Ағартушылық дәуірінде.


114. Араб тілдік философияның өкілі.

A) Кант.

B) Әл-Кинди

C) Коперник.

D) Маркс.

E) Бубер.


115. Әлемнің екінші ұстазы.

A) Ибн-Сина.

B) Ибн-Рушд.

C) Әл-Фараби.

D) Маркс.

E) Гегель.


116. Қожа Ахмет Яссауидің көзқарастарын қай бағытқа жатқызамыз:

A) Перипатетизмге.

B) Пантеизмге.

C) Суфизмге.

D) Рационализмге.

E) Эклектизмге.


117. «Канон медицины» шығармасының авторы?

A) Ы. Алтынсарин

B) Аристотель

C) Ибн Сина

D) Абай

E) Ш. Уалиханов


118. Орта ғасырдағы философ, «абсурд болған соң сенемін», «Рух- алдын-ала туылған христианка» деген

A) Боэций

B) Ф.Аквинский

C) Ориген

D) Августин

E) Тертулиан


119. Ортағасырлық европа Аристотельді мына философтың баяндауынан білді

A) Әл-Бируни

B) Ибн-Рушда

C) Әл-Фараби

D) Ф.Аквинский

E) Августин


120. Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі-

A)Теология жинағы(сумма теологии)

B) Құдай қаласы

C) Құдайды қорғау жинағы

D) Дәлелдеу жинағы

E) Құбыжыққа қарсы жинақтар


121. Тұңғыш Араб философы, Шығыс перипатизмның бастаушысы:

A) Әл-Фараби

B) Әл-Беруни

C) Әл-Газали

D) Ибн Сина

E) Әл-Кинди


122. Еуропадағы Ортағасырлық мәдениетте дүниетанымның қай түрі үстем болды?

A) Өнер

B) Дін

C) Философия

D) Мифология

E) Ғылым


123. Әль Фарабидің антикалық философиядан қабылдап алған дәстүрі:

A) мистицизм

B) перипатетизм

C) гилозоизм

D) материализм

E) идеализм


124. Шіркеу әкейлерінің мектебі қалай аталады:

A) патристика

B) неоплатонизм

C) эпикуреизм

D) атомизм

E) стоицизм


125. Құдай қаласы туралы жазған ойшыл:

A) Боэций

B) Ф.Аквинский

C) Ориген

D) Августин

E) Тертулиан


126. Француз материализмінің басты өкілі кім?

A) Фейербах

B) Ж.Ж. Руссо

C) Энгельс

D) Шопенгауэр

E) Фихте


127. Жаңа дәуір философиясының тізімінің ішінде мыналардың қайсысы артық?

A) Локк

B) Лейбниц

C) Спиноза

D) Оккам

E) Декарт


128. «Адам - машина» еңбегінің авторы:

A) Вольтер

B) Дидро

C) Руссо

D) Ламетри

E) Гельвеци


129. Ағартушылық дәуірдегі француз энциклопедистерінің ішінен «Адам туралы», «Ақыл туралы» еңбектер жазған:

A) Ж.Ж.Руссо

B) Д.Дидро

C) Гельвеций

D) Гольбах

E) Ламетри


130. Рационализімнің ерекшелігін көрсет?

A) теориялық білім тәжірибеден пайда болып тәжірибе арқылы негізделеді

B) теориялық білім ақыл ойдың қызметінің жемісі болып табылады

C) теориялық білімнің қайнар көзі түйсікте жатыр

D) тек тәжірибелік білім ғана шындыққа ие болады

E) теориялық білім жекелеген кездейсоқ жаңалықтар мен фактілерден қалыптасады


131. Ой және зат арқылы өмір сүретін екі субстанцияны мойындаған автор:

A) Бэкон

B) Спиноза

C) Декарт

D) Локк

E) Гоббс


132. Танымның дедуктивтік әдісін құраушы:

A) Спиноза

B) Декарт

C) Монтень

D) Вольтер

E) Бэкон


133. “Еркіндік дегеніміз танылған қажеттілік” - атты пікірдің авторы

A) Бэкон

B) Декарт

C) Гоббс

D) Спиноза

E) Лейбниц


134. “Әлемнің субстанциясы біреу – ол табиғат деген:

A) Спиноза

B) Декарт

C) Гоббс

D) Бэкон

E) Лейбниц


135. Ламетри, Гельвеций, Дидро қай бағыттың өкілдері?

A) механикалық материализм

B) утопиялық социализм

C) диалектикалық материализм

D) субьективтік идеализм

E) обьективтік идеализм


136. Антика дәуірі Қайта өрлеу дәуірі үшін қандай маңызға ие болды?

A) авторитет

B) идеал

C) сот

D) ешқанда

E) талқылауға лайықты


137. (Бэконның пайымдауынша) қоғамдық орындар мен базарда жиі таралған дұрыс емес сөздерді қолданудан танымның дамуында қандай кедергілер туады?

A) ру тайпа елестері

B) үңгір елестері

C) театр елестері

D) алаң елестері

E) тобыр елестері


138. Мына “білім-күш”афоризмі кімдікі?

A) Декарт

B) Галилей

C) Бэкон

D) Демокрит

E) Платон


139. «Жаңа Органон» еңбегінің авторы:

A) Декарт

B) Галилей

C) Бэкон

D) Демокрит

E) Платон


140. Эмпиризімдегі танымның бастамасы:

A) танымның басамасы интуиция

B) танымның бастамасы тәжірибе

C) танымның бастамасы түйсік

D) танымның бастамасы ақыл-ой

E) танымның бастамасы ақыл және түйсік


141. Ойлаушы және заттық сияқты екі субстанцияны мойындаған автор:

A) Бэкон

B) Спиноза

C) Декарт

D) Локк

E) Гоббс


142. Қайта өрлеу философиясына тән белгі:

A) антропоцентризм

B) гилозоизм

C) геоцентризм

D) космоцентризм

E) антигуманизм


143. Бэкон, Гоббс, Локк, Беркли, Юм қай бағыттың өкілдеріне жатады?

A) рационализм

B) эмпиризм

C) критицизм

D) прагматизм

E) позитивизм


144. Адам жанын таза тақтаға теңеген Жаңа дәуір ойшылы:

A) Бэкон

B) Декарт

C) Гоббс

D)Локк

E) Спиноза


145. Пантеизмнің мағынасы

A) құдай табиғатты жаратқан, бірақ кейін оның дамуына араласпайды

B) табиғатты құдай арқылы тануға болады

C) табиғат пен құдай бірдей және олар бірлікте

D) табиғат пен құдай мәңгі және бір бірінен тәуелсіз өмір сүреді

E) табиғаттың болуы құдайдың болуын жоққа шығарады


146. Білімнің бастауы тәжірибе деп санаған филсофиялық ағым:

A) материализм

B) идеализм

C) агностицизм

D) сенсуализм

E) эмпиризм


147. Қай дәуірде ғылыми әдіс мәселесі ең маңызды болды?

A) қайта өрлеу

B) жаңа дәуір

C) орта ғасыр

D) антикалық

E) ежелгі шығыс


148. Білімнің қайнар көзі тәжірибеде деп санайтын философия:

A) эмпиризм

B) дуализм

C) монизм

D) идеализм

E) скептицизм


149. Жаңа дәуірде эмпиризмнің негізін қалаған кім?

A) Ф. Бекон

B) Р. Декарт

C) Б. Спиноза

D) Лейбниц

E) Руссо


150. “Әдіс туралы ойлар” еңбегінің авторы:

A) Лейбниц

B) Спиноза

C) Декарт

D) Бэкон

E) Юм


151. Жаңа дәуір философиясының өкілі:

A) А.Данте

B) Ф.Петрарка

C) Дж. Бруно

D) Ф.Бэкон

E) П.Помпонации


152. Пико делла Мирандола философиясындағы адамның басты ерекшелігі

A) Ақылдылығы, парасаттылығы.

B) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі.

C) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі.

D) Адамгершілік қабілеттілігі.

E) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі.


153. Жаңа дәуір философиясының маңызды ерекшелігін көрсет:

A) құдайдың болмысын дәлелдеуде

B) танымның әмбебап әдісін іздестіруде

C) адам болмысын ашуда

D) санасыздық мәселесін ашуда

E) диалектикалық логиканы өңдеуде


154. Жекелеген тұжырымдар негізінде жалпы қорытынды жасау әдісі:

A) индукция

B) жүйелік-құрылымдық

C) дедукция

D) абстракциялау

E) анализ


155. Сенсуалистерге кімдер жатады:

A) Г. Лейбниц

B) Р. Декарт

C) Д. Локк

D) Б. Спиноза

E) Ф. Гегель


156. Зерттеудің индуктивті әдісінің негізін салушы:

A) Б.Спиноза

B) Ф.Бэкон

C) Т.Гоббс

D) Г.Лейбниц

E) Р.Декарт


157. Жекеліктен жалпылыққа өту қалай аталады:

A) дедукция

B) силлогизм

C) аналогия

D) индукция

E) модельдеу


158. Левиафан еңбегінің авторы:

A) Г.Плеханов

B) П.Гольбах

C) Л.Фейербах

D) Л.Вольтер

E) Гоббс


159. Философиялық ағым, танымды рациональды таным ретінде шектеген

A) сенсуализм

B) агностицизм

C) материализм

D) рационализм

E) идеализм


160. Адам жанын таза тақтаға теңеген Жаңа дәуір ойшылы:

A) Бэкон

B) Декарт

C) Гоббс

D)Локк

E) Спиноза


161. Қайта өрлеу дәуәрәнде гелиоцентризмді кім ұсынды

A) Бруно

B) Кузанский

C) Коперник

D) Дж.Пико

E) Галилео


162. Жалпылықтан жекелікке өту

A) дедукция

B) индукция

C) анализ

D) синтез

E) социометрия


163. “Барлығынан күдіктену ” девизі

A) Декарттікі

B) Ньютондікі

C) Бэкондікі

D) Гоббстікі

E) Локтікі


164. “Әдіс туралы ойлар” еңбегінің авторы:

A) Лейбниц

B) Спиноза

C) Декарт

D) Бэкон

E) Юм


165. Ф.Бэкон ұсынған таным әдісі:

A) индуктивтік

B) схоластикалық

C) аналитикалық

D) метафизикалық

E) дедуктивтік


166. ‘Cogіto ergo sum’ –бұл белгілі афоризм кімдікі?

A) Фома Аквинский

B) Т.Гоббс

C) Р.Декарт

D) Спиноза

E) И.Кант


167. «Левиафан» еңбегінің авторы:

A) Гоббс

B) Бэкон

C) Коперник

D) Гагилей

E) Гегель


168. Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын

A) Атеизм

B) Теологизм

C) Социоцентризм

D) Космоцентризм

E) Антропоцентризм


169. Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен ден қойған…

A) Данте

B) Томас Мор

C) Эразм Роттердамский

D) Лоренцо Валло

E) Петрарки


170. Декарт-ұлы

A) Философ, Нобель сыйлығының лауреаты

B) Философ және биолог

C) Социолог және тарихшы

D) Философ және математик

E) Ортағасыр философы


171. Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді ?

A) Жан мен тән

B) Құдай мен періштелер

C) Адамның парасаты мен сананы

D) Материяны

E) Ойлайтын және кеңістік


172. Фр. Бэкон бойынша, танымға зиянды төрт руды келтіреді…

A) Обьектілер

B) Белгілер

C) Идолдар

D) Заңдар

E) Идеологиялар


173. Жаңа Заман философиясындағы маңызды мәселелерді бірі…

A) Себептілік

B) Жаратушы Құдай

C) Хаос

D) Герменевтика

E) Өлім және өлместік


174. Өзінің философиялық шығармаларында адам образын ,,ойлаушы қамыс ретінде қарастырған……….

A) Паскаль

B) Вольтер

C) Кант

D) Руссо

E) Монтескье


175. «Күн қаласы» шығармасының авторы?

A) Н.Макиавелли

B) Т.Компанелла

C) Данте

D) П.Абеляр

E) Т.Мор


176. Неміс классикалық философиясы кімнен басталады

A) Кант

B) Маркс

C) Фихте

D) Гете

E) Шеллинг


177. Творчествосы сынға дейінгі және сыни кезең деп бөлінетін неміс философиясының өкілі:

A) Маркс

B) Гегель

C) Фихте

D) Кант

E) Шеллинг


178. Фейербахтың есімімен нені байланыстыруға болады?

A) неміс классикалық философиясының бастауын

B) неміс классикалық философиясының ақырын

C) неміс классикалық философиясының шыңын

D) неміс классикалық философиясының өшуін

E) неміс классикалық философиясының мәңгілігін


179. Канттың антиномиялары бұл…

A) аксиомалар

B) гипотезалар

C) шешілмейтін қайшылықтар

D) пікірлер

E) ұғымдар


180. Фихтенің философиялық жүйесі қалай аталады?

A) таза зердеге сын

B) ғылыми ілім

C) рух феноменологиясы

D) трансцендентальды идеализм жүйесі

E) антропологиялық материализм


181. Маркс диалектикасының Гегель диалектикасынан ең негізгі ерекшелігі неде?

A) оның материалистік негізде екендігінде

B) космизм философиясына жақындығында

C) оның идеалистік негізде екендігінде

D) дінге деген қатынасында

E) ешқандай ерекшелігі жоқ


182. Гегельдің ең басты жұмысының аты қалай аталады?

A) таза зердеге сын

B) Рух феноменологиясы

C) христиандықтың мәні

D) табиғат диалектикасы

E) трансцендентальды идеализм жүйесі


183. Гегель бойынша адамзаттық таным

A) ол идеяларды есте сақтау

B) ол эмпирикалық тәжірибе

C) ол нителлектуалды интуиция

D) ол айнымас детализация процесі

E) ол субьективті рухтың обьективті зердемен қосылуы


184. Идеалистік диалектиканың жүйесін жасаған неміс ойшылы:

A) Гегель

B) Фихте

C) Сократ

D) Фейербах

E) Маркс


185. Канттан кейінгі неміс идеализмінің өкілі:

A) Фейербах

B) Кант

C) Фихте

D) Гегель

E) Шеллинг


186. Неміс классикалық философиясындағы антропологиялық принциптің авторы

A) Кант

B) Шеллинг

C) Гегель

D) Фихте

E) Фейербах

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары «Халықаралық туризмнің тарихы» пәні бойынша экономикалық бағыттағы топтар үшін 050902 Туризм
Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Студенттер үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon5. 4 Пәннің мазмұны: «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру негіздері» пәнінің білім жүйесінде пәнаралық және толық пән болып табылады. Бакалавр даярлау кезеңінде барлық бағыттағы пәндерге арналған пән. 5 Пәнді игеру кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
Барлық бакалавр даярлау бағыттары және мамандықтар бойынша «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері»
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТәуелсіздік барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық
Республикасының негізін қалаушы тұлға Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік – барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық» деген сөзі...
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары Ерте темір дәуіріне шолу
Кен тасы ұнтақтарынан балқыған темірді алу үшін қолданған температураның градусы?
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconБекітемін
Бакалавриаттың барлық мамандықтар студенттеріне арналған. Оқу түрі сырттай және қашықтықтағы
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconД. Э. Әшімханова, Ж. С. Батталова, Г. М. Досанова, О. В. Калдыбаева, А. Н. Родионов, т б
Еуразия университеті элиталық университет болу үшін қажетті барлық талаптарға жауап береді
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconЗакон Республики Казахстан на охране здоровья школьников
Біздің барлық ойымыз, біліміміз бен ісіміз – Отан, Ізгілік пен Қайырымдылық үшін!
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница