Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
НазваниеТест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
страница1/12
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Filosofiya_kaz.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университеті


«Философия» пәні бойынша

тест тапсырмалары


барлық бағыттағы топтар үшін

барлық мамандықтар үшін

қазақ бөліміне арналған


Құрастырған:


Аға оқытушы Дагарова Ж.У.___________


Философия және мәдениет теориясы

кафедрасының меңгерушісі Иманбеков М.М._________


Тест тапсырмаларының саны: 500

Құрастырылу мерзімі: 12.10.2009

Бағдары: МАБ


Қарағанды – 2009

барлық бағыттағы топтар үшін

барлық мамандықтар үшін

қазақ бөліміне арналған

тест тапсырмаларына енген тақырыптар тізімі

№ тақырып

Тақырыптар атауы

1.

Философия, оның пәні мен әдісі. Философияның адам мен қоғам өміріндегі ролі

1.1

Көзқарас. Көзқарастың тархи типтері: миф, дін, философия.

1.2

Философиялық көзқарас. Философияның негізгі мәселелері мен сұрағы.

2.

Ежелгі шығыс философиясы

2.1

Ежелгі Үнді мен Қытайдағы философиялық бағыттар.

2.2

Ежелгі Египет философиясы.

2.3

Ежелгі Шығыс мәдениетіндегі адам.

3.

Антикалық философия

3.1

Ежелгі грек философиясының космоцентризмі.

3.2

Алғашқы бастама мәселесі.

3.3

Гераклит, Демокрит.

3.4

Классикалық философия (Сократ, Платон, Аристотель).

4.

Орта ғасырдағы Европалық философия

4.1

Христиандық апологетика.

4.2

Құдай болмысын танудағы схоластика мен патристика.

4.3

Аврелий Августин, Ф.Аквинский

5.

Мұсылмандық орта ғасыр философиясы

5.1

Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд сияқты ойшылдардың философиялық ілімдері.

6.

Қайта өрлеу дәуірінің философиясы

6.1

Жаңа ғылымның қалыптасуы. Әлемнің гелиоцентристік жүйесі.

6.2

Қайта өрлеу дәуірінің сипаты - антропоцентризм және гуманизм

7.

Жаңа дәуір философиясы

7.1

Философиядағы әдіс мәселесі (Ф. Бэкон, Р. Декарт).

7.2

Эмпиризм және рационализм.

8.

Классикалыыық неміс философиясы

8.1

И. Канттың философиялық ойлары

8.2

Г. В. Ф. Гегельдің концепциясы. Гегель диалектикасы.

9.

XIX ғасырдағы марксистік философия.

9.1

Әлеуметтік тарихи алғышарттар.

9.3

К. Маркс пен Ф. Энгельстің философиялық ойлары

10.

XIX және XX ғасырдағы орыс философиясы.

10.1

Славяншылдар мен батысшылдар.

10.2

Діни философия (Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев)

11.

XIX мен XX ғ басындағы қазақ философиясы

11.1

Абай, Шәкәрім философиясы

12.

Әлемнің философиялық түсінігі

12.1

Болмыс. Болмыстың негізгі түрлері.

12.3

Философиядағы субстанция мәселесі

12.4

Монизм, дуализм және плюрализм.

13.

Философиялық антропология

13.1

Философиядағы адам мәселесінің қойылуы

14.

Философиядағы әдіс мәселесі. Диалектика және оның баламалары.

14.1

Диалектика даму туралы ілімі.

15.

Эпистемология

15.1

Философиядағы таным мәселесі

15.2

Таным және ғылыми таным.


Құрастырған:

Аға оқытушы Дагарова Ж.У.___________

Философия және мәдениет теориясы

кафедрасының меңгерушісі:

фс.ғ.к., доцент Иманбеков М.М._________

Құрастырылу мерзімі: 12.10.2009

Бағдары: МАБ

Қарағанды – 2009


1. Философиялық анықтаманы көрсет:

A) адам мен оның мінез құлқы биологиялық заңдылықтармен өлшенеді

B) адамның мінез құлқы толығымен оның генотипімен (организм негіздерін зерттеу) анықталады

C) адам дегеніміз биологиялық мәнге ие емес жан.

D) адамдағы саналық пен санасыздық динамикалық тепе теңдікте.

E) адам ең алдымен әлеуметтік жан, және оның мінез құлқына биологиялық факторлар әсер етеді


2. Философия мен дүниеге көзқарастың бір-бірімен байланыстылығы.

A) философия – дүниеге көзқарстың бір бөлігі

B) дүниеге көзқарас – философияның бөлігі

C) философия – дүниеге көзқарастың теориялық негізі

D) философия – ол дүниеге көзқарас

E) дүниеге көзқарастың қалыптасуында негізгі рольді атқаратын арнайы ғылыми білімдер, ал философия қосымша.


3. Аристотельдің пікірінше, философия неден басталады?

A) қорқыныштан

B) таң қалудан

C) өлімнен қашып құтылмайтын болғандықтан

D) әлемді саналы түрде қабылдаудан

E) өз болмысының ақыры келетінін уайымдағандықтан


4. Ақиқатты танудың әдісін Сократ қалай атады?

A) рефлексия

B) праксис

C) апейрон

D) майевтика

E) анемнезис


5. Философиядағы материалистік бағыт ертедегі грек философтарының қайсысының есімімен аталады?

A) Платон

B) Сократ

C) Фалес

D) Демокрит

E) Аристотель


6. Философиялық көзқарастың ерекшелігі неде?

A) мәңгі сұрақтармен айналысуында

B) қайғырғанда жұбатуында

C) мемлекетке қызмет етуінде

D) болашақты болжауында

E) жаңа саяси идеалдарды жасауында


7. Анимизм дегеніміз:

A) аңыз әңгімеге сену

B) дінге сену

C) өсімдіктер мен жануарларға сену

D) жан мен рух дүниесіне сену

E) салт санаға сену


8. Діни көзқарастың ерекшелігін көрсет?

A) теориялық дәлелдер мен тұжырымдар

B) әлемді көркемдік эмоционалдық тұрғыдан сезініп қаймығу

C) үлкен әлеуметтік топтардың қоғамдық иллюзиялары

D) әлемнің о дүниелік және бұл дүниелік болып бөлінуі

E) адам мен әлем жөніндегі фантастикалық түсініктер


9. Дуалистік пікірді көрсет:

A) өмір сүру ол қабылдануды білдіреді

B) мен ойлаймын сондықтан өмір сүремін

C) әлемнің негізі – бұл сандардың гормониясы

D) әлем адамдардың санасынан тыс өмір сүреді

E) материя мен жан мәңгі және бір-бірінен тәуелсіз өмір сүреді


10. Диалектиканың антикадағы түсінігі қандай болатын?

A) мемлекеттік істерді басқару әдісі ретінде

B) білім алып, оқу тәсілі ретінде

C) әңгімелесу мен сұхбаттасу әдісі ретінде

D) бір ғана нақты көзқарастың дұрыстыған дәлелдеу

E) сөйлеудің шешендік әдісі ретінде


11. Философиялық ілім ретіндегі метафизиканың мәні мынада:

A) әлемдік болмыстың мәңгі тұтас бастауларын айқындауда

B) табиғаттын, қоғамнын, ойлаудын даму зандарын өндеуде

C) үнемі өзгеріп отыратын дүниенін бейнесін жасауда

D) объективтік шындықтын дамуындағы табиғи-ғылыми принциптерді түсіндіруінде

E) субъективті логика мен объективті шындықтың арасындағы заңды байланыстарды бекітуде


12. Философияның методологиялық функциясының ең маңызды белгісін көрсет?

A) танымның нақты-ғылыми және жалпы ғылыми әдістерін жүйелеу

B) Теориялық ойлаудың жалпы, универсалды формаларын зерттеу

C) философиялық және философиялық емес идеяларды ұғымдық-логикалық формаға аударып - рационалдандыру

D) танымның жеке формаларын зерттеу

E) ғылыми теориялық танымның жетістіктерін жалпылау


13. Диалектика бойынша дамудың негізі?

A) механикалық күште

B) рухани күште

C) ішкі қарама қайшылықта

D) үйлесімдікте

E) әлемдік ақыл-ойда


14. Философияның қай анықтамасы дұрыс емес?

A) философия – жеке теория

B) философия – бұл көзқарас

C) философия – табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдары туралы ғылым

D) философия – мәдениеттің квинтэссенциясы

E) философия – ойда ұсталған дәуір


15. Философияның функциялары:

A) көзқарастық, гносеологиялық, методологиялық

B) ғылымдардың ғылымы болу

C) болмыс, өмір, мәңгілікті абстрактілі түрде теорияландыру

D) табиғат заңдарын ғылыми тұрғыдан түсіндіру

E) барлығына рационалды тұрғыдан жауап беру


16. Дүниенің бір ғана бастамасын, бір субстанцияны мойындайтын философиялық ілім?

A) пантейзм

B) дуализм

C) рационализм

D) монизм

E) плюрализм


17. Дінді, мифті және философияны не біріктіреді?

A) рационализм

B) қарапайым сана үшін қолайлылық

C) агностицизм

D) көзқарастық мәселелердің қойылуы

E) рефлексия


18. Мифологиялық көзқарастың мағынасы

A) адам және табиғат бір біріне қарсы қойылған

B) әлемдік субстанционалдық бастамасын мойындау бар

C) бір құдайдың күшіне сенім

D) көзқарастын тұтастығында

E) әлемді таным обьектілеріне бөлу


19. Грек тілінен аксиология не туралы ілім?

A) құндылықтар

B) білім

C) болмыс

D) практика

E) құдай


20. Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні?

A) Адам мен табиғатты бір-біріне қарсы қою.

B) Дүниенің субстанциялық бастамасын мойындау.

C) Бір құдайдың әлемдік күшіне сенуде.

D)Дүниеніұғынудыңайырғысыздығы,бірлігі, біртұтастығында

E) Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу.


21. Материализмге қарсы, философиялық бағыт:

A) идеализм

B) эмпиризм

C) сенсуализм

D) рационализм

E) агностицизм


22. Субстанция латын тілінен не мағынаны білдіреді:

A) табиғат

B) түпнегіз, мән

C) адам

D) қоғам

E) құдай


23. Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты ,, философияның негізгі сұрағы деп санаған ...

A) Платон

B) Кант

C) Фихте

D) Біздің оқытушымыз

E) Энгельс


24. Канттың Мен нені біле аламын? Мен не істеуім керек? Мен неге үміттене аламын?, деген әйгілі сұрақтарының мәні неде?

A) әлем деген не

B) адам деген не

C) құдай деген не

D) жан деген не

E) парыз деген не


25. Дін,миф және философияны не біріктіреді

A) рационализм

B) күнделікті сана үшін мүмкіндік

C) агностицизм

D) дүниеге көзқарастық сұрақтарды құру

E) рефлексия


26. Логика - бұл:

A) ойлау туралы ілім

B) болмыс туралы ілім

C) таным туралы ілім

D) анализдеу ілімі

E) әдіс туралы ілім


27. Дүниені танудың қандай тәсілінде дүниенің діни образы жасалады?

A) қарапайым танымда

B) мифологиялық танымда

C) діни таным

D) ғылыми танымда

E) философиялық танымда


28. Объективті идеализмнің философиялық позициясы:

A) адамның ақылы дүниені танып білмейді

B) әлемнің пайда болып және өмір сүруінің себебіне ақылмен танылмайтын құдайлық бастама жатады

C) әлемнің негізі ретінде адам санасынан тыс өмір сүретін рухани мәндер жатады

D) әлем ол табиғат процесстерінің көрінісі ретінде өмір сүреді

E) әлемнің дамуы материалды түрде өмір сүретін заңдылықтармен анықталады


29. Философия шығармашылық ойлау мәні?

A) Қиялға, қиялдауға қабілеттілік

B) тапсырылған алгоритм бағдарламасының шегінен шығу қабілеттілік

C) Жаңалық жасау қабілеттілігі

D) Сауалдарға жауап беріп, жаңа сауалдарды қою қабілеттілігі

E) Қисын ережелеріне келмейтін ойлау


30. Субъективтік идеалистік пікірді көрсет.

A) өмір сүру яғни қабылданғандықты білдіреді

B) барлық шындық саналы

C) дүниенің негізі – ол сандар

D) дүние адам санасынан тыс өмір сүреді

E) материя мен рух мәңгі және бір-біріне тәуелді емес


31. Индуизмде Брахман ұғымы нені білдіреді?

A) жанның қайта тууы

B) абсолютті шындық

C) адамның жаны

D) аспанның жүзеге асырылуы

E) адамның денесі


32. Ежелгі Үнді елінде қай философиялық мектеп материалистік идеяны дамытады?

A) веданта

B) ньяя

C) миманса

D) чарвактар

E) буддизм


33. Ежелгі Қытайдағы «Қайырымды ер» концепциясының авторы:

A) Лю-цзы

B) Хань-Фей

C) Конфуций

D) Лао-цзы

E) Сюнь-цзы


34. Будда ілімінше, адамзат өмірінің мәні неде?

A) тілдесуде

B) еңбектенуде

C) азаптануда

D) ақиқатқа ұмтылуда

E) қоғамдық өмірде

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары «Халықаралық туризмнің тарихы» пәні бойынша экономикалық бағыттағы топтар үшін 050902 Туризм
Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Студенттер үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon5. 4 Пәннің мазмұны: «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру негіздері» пәнінің білім жүйесінде пәнаралық және толық пән болып табылады. Бакалавр даярлау кезеңінде барлық бағыттағы пәндерге арналған пән. 5 Пәнді игеру кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
Барлық бакалавр даярлау бағыттары және мамандықтар бойынша «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері»
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТәуелсіздік барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық
Республикасының негізін қалаушы тұлға Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік – барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық» деген сөзі...
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары Ерте темір дәуіріне шолу
Кен тасы ұнтақтарынан балқыған темірді алу үшін қолданған температураның градусы?
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconБекітемін
Бакалавриаттың барлық мамандықтар студенттеріне арналған. Оқу түрі сырттай және қашықтықтағы
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconД. Э. Әшімханова, Ж. С. Батталова, Г. М. Досанова, О. В. Калдыбаева, А. Н. Родионов, т б
Еуразия университеті элиталық университет болу үшін қажетті барлық талаптарға жауап береді
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconЗакон Республики Казахстан на охране здоровья школьников
Біздің барлық ойымыз, біліміміз бен ісіміз – Отан, Ізгілік пен Қайырымдылық үшін!
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница