ОҚУ Әдістемелік кешен
НазваниеОҚУ Әдістемелік кешен
страница1/8
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.87 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/content/herpes-4/$FILE/biologybovineherpesvi
  1   2   3   4   5   6   7   8
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


С. АМАНЖОЛОВ атындағы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Жаратылыстану ғылымдары және экология институтыБиология кафедрасы


050113 «Биология» мамандығына арналған
Зоология пәні бойынша


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
ӨСКЕМЕН, 2005


Құрастырушы Карменова Б.Қ. биология кафедрасының оқытушысы Бердібаева Ж.Ш.

биология кафедрасының доценті

ОӘК биология кафедрасының

отырысында талқыланған

Хаттама № _____

« ____ » __________ 2004 ж


ОӘК Жаратылыстану ғылымдары және экология институтының Әдістемелік

кеңесінің отырысында бекітілген.

Хаттама № ______

« _____ » __________ 2004 ж.

Оқу-әдістемелік кешеннің аннотациясы: биологиядан білім беру жүйесінде зоология фундаментальді білімдердің бірі болып табылады. Зоология жануарлар ағзаларының құрылысы, тірішілік үрдістері, экология, мінез-құлқы, таралуы және әр алуандылығы туралы нақты материал береді. Бұл пән жануарлар және адамдар физиологиясы, гистология және цитология, жеке даму биологиясы мен салыстырмалы эмбриология, зоогеография және генетика пәндерін оқуға негіз болады. ОӘК дәрістер тезистерінен, курстың тақырыптық жоспарынан, қажетті әдебиеттер тізбегінен, мазмұндама тақырыптарынан оқушымен бірге сабақта орындалатын және студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмаларынан оқытушымен бірге сабақта орындалатын және студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмаларынан, бақылау жұмыстарынан, емтихан сұрақтарынан,өзін бақылауға арналған тапсырмалардан тұрады.


ОӘК «Омыртқасыздар зоологияс» пәні бойынша «Биология», «Химия-биология» мамндықтарының студенттеріне арналған.

/ Құрастырушылар: Карменова Б.К., Бердібаева Ж.Ш. - Өскемен: Баспахана, 2005. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005.

1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Жалпы мағлұмат:

1.1 Пәннің аты:­ Зоология

1.2 Биология кафедрасы

1.3 Оқытушылардың аты жөні:

Карменова Багдат Казретовна

Байланыс мағлұматы: 52-09-52(жұм), 47-47-47 (үй);

Бердібаева Жамал Шаиховна

Байланыс мағлұматы: 52-09-52(жұм), 26-02-62 (үй);

1.5 Өткізу орны: № 4 оқу ғимараты.

1.6 Несие саны: 2

1.7 Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Несиелер

Дәріс

Лаб.

СОӨЖ

СӨЖ

Барлы

ғы

Бақылау

түрі

1

1,2

2

15

15

30

30

90

Емтихан

1.8 Курстың алдында білуге қажетті мәліметтер: Зоология пәніне қатысу үшін студент мектеп қабырғасынан “зоология”, “химия”, “география”, “анатомия және физиологияны” жақсы білу керек.

1.9 Курстың соңында білуге қажетті мәліметтер:“Зоология” пәнінен алған білімдер кейін эволюциялық ұғым, генетика, зоогеография, жануарлар экологиясы сабақтарында қолданылады.

2.“Зоология” курсының қысқаша сипаттамасы

2.1 Курстың мақсаты: -омыртқасыз жануарлардың көп түрлігін, олардың сыртқы және ішкі құрылысын, тіршілік ету ортасы мен өзара қарым-қатынасын, таралуын, тарихи даму заңдылықтарын, шығу тегін, дамуын, биосферадағы және адам өміріндегі орны, жануарлар әлеміндегі эволюциялық этаптарын қарастыру.

2.2 Курстың міндеттері: жануарлардың даму сатысын немесе жануарлар патшалығының басты этаптары: классификациясын, типтердің көп түлілігін және олардың құрылысы, тіршілік процестерін, экологиясын, таралуын, дамуы мен онтогенезін, систематикасы, үлкен таксондардың филогенеясын білу керек.

2.3 Курстың мазмұны: -жануарларды анықтау әдістерін, талдау;


3

- объектлердің морфологиясын зертеудің қарапайым тәсілдерін игеру;

-жануарларды лабораториялық жағдайда ұстау және көбейту;


3 Пән бойынша тапсырма және оның орындалу кестесі:Тапсырма түрі

Тапсырма мақсаты мен міндеті

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындалу мерзімі

Бағалау балдары


Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тақырып №

1,2,4,6,7,8

Реферат

Жеке тапсырмаларды орындауда өзбеттілігін қалыптастыру

Ұсынылған әдебиеттерден таңдау жүргізу(1,3,4,5,6,18,19,20,21,22,23,24)

2-3 апта


10

6,14 аптада

Қорғау

2

СОӨЖ құрамында:

Зертханалық тәжірибе сабақтары №2-14

Зертханалық сабақтарды жүргізу әдістемелерін игеру. Зертханалық жұмыстарын орындау талаптарымен танысу.

1-24, әдістемелік нұсқау 25.

Сабақ кестесіне сәйкес

5

1-17

Орындалған тәжірибе жұмысының есебі, баяндама.3

Күнделікті бақылау жұмысы (тақырып №2,3,4,5,6,78,9,10,11,12,13,14,15)

Лекцияны игеруді тексеруге арналған бақылау

әдебиеттер мен дәрістік, өзінің талқылаудан өткізген сабаққа дайындық жазбалар мен жұмыс

2-14 апта

0,5-14

2-14 апта

Жазбаша есеп беру41

2

3

4

5

6

7

8

4

Барлық СӨЖ тапсыпрмаларын орындау.

Білім сапасын тексеру

1-24

1-15 апта

14

2-7 апта

Қолжазба және баяндама жасау

5

Аралық және кезеңдік бақылау

Білім сапасын тексеру

Дәрістік жазбалар және зертханалқ сабақтарға дайындалудағы өздік жазбалары

7,13,17 апталар

5

7,13,17 апталар

Тест өткізу

3.6 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Дәуітбаева К.А. Омыртқасыздар зоологиясы.-Алматы: Қазақ университеті, 1-3 бөлім

  1. Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы.- Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1999.

  2. Абрикосов Г.Г. и др. Зоология. М.: Высшая школа /Учебник, Т.1, 1966. 540 с.

  3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. 606 с.

5. Домбровский Б.А. Основы сравнительной морфологии животных. Алма-Ата: изд-во АН Каз ССР, 1981.

6. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. М,: Просвещение, 1975. 487 с.

7. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. Учебник. М.: Просвещение, 1999.

  1. Шапкин В.А. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. М.: Академия, 2003

  2. Бердибаева Ж.Ш., Карменова Б.Қ. Омыртқасыздар зоологиясы: Әдістемелік нұсқаулар. Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2004.

Қосымша әдебиеттер

  1. Беклемишев В.Н. основы сравнительной анатомии беспозвоночных животных. Т.1,2. М.: Наука, 1964. 432 с, 446 с.

11.Воронцев Н.Н. Системы органического мира и

5

положение животных в них. Ч.1. Зоология животных, 1987. Т.54. вып.11, С.1668-1984.

12.Генецинская Т.А., Добровольский А. Частная паразитология. М.: Высшая школа, 1978. 328 с.

13.Догель В.А., Полянский Ю.И., Хенсин Е.М. Общая паразитология. М.: Наука, 1967. 592 с.

14. Рыков Н.А. Достижения советской гельминтологии «Естествознание в школе», 1951. № 3. Малевич И.И. «Собирание и изучение дождевых червей - почвообразователей» изд-во АН СССР, 1950.

15. Иванова-Казас О.М. Бесполое размножение животных. Л., 1977.

16. Зенкевич Л.А. Моря СССР, их фауна и флора. М.: Учпедгиз, 1956.

17. Иванов А.Ф. Пауки. Л.: ЛГУ, 1965.

18. Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. М.: Советская наука, 1958.

19. Фабр Ж.А. Жизнь насекомых. М.: Учпедгиз. 1963.

20. Федотова Д.М. Эволюция и филогения беспозвоночных животных. М.: Наука, 1966.

21. Заренков Н.А. Членистоногие ракообразные. Ч.1. М.: МГУ, 1982. 194 с.

22. Заренков Н.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Введение. 23. 23. Простейшие. Двуслойные. Ч.1. М.: МГУ, 1988.

24. Иванов А.В. Ресничные черви, их происхождение и филогения. Л.: Наука, 1973, 221 с.

25. Иванов А.В. О происхождении целома. Ж.Общая биология, 1975. Т.36, № 5, с. 643-653.

26. Малахов В.В. Нематоды. Строение, развития, система и филогения. М.: Наука, 1986. 215 с.

27. Серавин Л.Н. Простейшие. Что это такое. М.: Наука, 1984. 98 с.

28. Хаусман К. Протозоология. М.: Мир, 1988. 336 с.

29. Скрябин К.И., Щульц Р.С. Гельминтозы человека. Т.1, М., 1929.

30. Лукин Е.И. Пиявки. Т.1., 1976.

31. Иванов А.П. Пауки их строение и образ жизни и значение для человека. Л., 1965.

6

32. Кузнецов Н.Л. Класс насекомых. Руководство по зоологии. Т.3, Ч.2. М., 1951, с.168-458.

33. Кузнецов Б.А.,Чернов А.З., Катонова Л.Н. Курс зоологии. М.: Агропромиздат, 1989.

34.Тыщенко В.П. Основы физиологии насекомых. Л., Ч.1, 1976; Ч.2, 1977.

35. Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. М.-Л., 1949.

36. Шванвич Б.Н. Введение в энтомология. Л., 1959.

3.7 Рейтинг шкаласы

Бақылау нысаны

Балл

Ағымды (дәрістерде және СОӨЖ шегіндегі сабақтарда жұмыс істеу)

40

Лекцияларды конспектілеу, лекцияларға қатысу

3

СОӨЖ шегінде семинарлық, лабораториялық сабақтарды жұмыс

20

Шағын тексеру жұмыстары (шағын тест, ауызша сұрау, бақылау жұмысы)

7

Реферат, баяндама

5

СӨЖ бойынша барлық тапсырмаларды орындау (Үй тапсырмасы)

5

Аралық (межелік бақылауды тапсыру)

20

Қорытынды (емтихан)

40

БАРЛЫҒЫ

100

3.8 Әртүрлі жұмыс түрлерін бағалау шкаласы мен белгілеріБақылау түрі

Балл

Апталар

Балл саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Қатысқаны үшін

0,1
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1,5

2

Дәрістерді конспектілеу

0,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1,5

3

СОӨЖ шегіндегі сабақтағы жұмыс
*

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

20

4

Шағын тексеру жұмыстары

0,5

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

ОҚУ Әдістемелік кешен iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Web дизайн» пәні бойынша 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс...
ОҚУ Әдістемелік кешен icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
ОҚУ Әдістемелік кешен iconПәні бойынша оқу әдістемелік кешен
Пәннің оқу әдістемелік кешені “Компьютер архитектурасы” Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ,2005ж
ОҚУ Әдістемелік кешен iconКәсіпкерлік әлеуметтануы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Әлеуметтік инженерия” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
ОҚУ Әдістемелік кешен iconШетел әлеуметтануының тарихы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Дін әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
ОҚУ Әдістемелік кешен icon«Әлеуметтану» пәні бойынша барлық мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік кешен Басылым №2 28. 08. 2015ж
Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросында Хаттама №1 «09» 09. 2015ж
ОҚУ Әдістемелік кешен icon2009-2010 оқу жылы 7 семестр 2-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Отбасы әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді
ОҚУ Әдістемелік кешен icon«Журналистикадағы менеджмент және маркетинг» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешен 2010 жылғы
«Журналистикадағы менеджмент және маркетинг» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешен
ОҚУ Әдістемелік кешен iconЛекция: 30 сағат
Оқу-әдістемелік кешен Университет Ғылыми Кеңесінде бекітілген Оқу бағдарламасы негізінде жасалған
ОҚУ Әдістемелік кешен iconӘлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница