Строительные нормы республики казахстан
НазваниеСтроительные нормы республики казахстан
страница5/34
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kazsu.astanainfo.kz/data/files/pic_57.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

5.15-кесте  - Кdiv бөлу коэффициентінің мәндері


Дәреже көрсеткіш nlim

Kdiv, тең болғандағы Kdiv коэффициентінің мәндері

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,75

0,02

0,04

0,07

0,10

0,15

0,19

0,24

0,3

0,36

0,42

0,5

0,025

0,05

0,08

0,12

0,16

0,21

0,26

0,31

0,37

0,43

0,3

0,03

0,06

0,09

0,13

0,18

0,22

0,27

0,32

0,38

0,43

ЕСКЕРТУ   5.15-кестеде қабылданған Kdiv мәндері 20 мин тең келетін тармақтың ұзақтығы tr, үшін, сондай-ақ тармақтың ұзақтығы кез келген болған уақытта (5.15) п - nlim = 0 формуласындағы дәреже көрсеткіштерінің айырмасы үшін әділ. Тармақтың бөлу камерасына дейінгі есептелген ұзақтығы tr  20 мин мен дәреже көрсеткіштерінің 5.15-кесте бойынша қабылданған бөлу коэффициентінің мәніне айырмасына n  0 тармақтың бөлу камерасына дейінгі ұзақтығы мен п дәреже көрсеткіштерінің айырмасына байланысты 5.16-кесте бойынша анықталатын түзету коэффициентін енгізу қажет.


5.6.4 Ортақ ағызылатын су бұру желісінің учаскелеріндегі тоспа су қоспаларының есептелген шығымын біркелкілік еместілік пен есептелген жаңбыр қарқындылығының жаңбыр сулары коэффициентін ескере отырып, бірінші нөсерөткізгішке дейін өндірістік-тұрмыстық тоспа сулардың qcit шығым сомасы ретінде анықтау қажет.


5.16-кесте  - Түзету коэффициентінің бөлу коэффициентінің мәні


n дәрежесі көрсеткіштерінің әралуандылығы - nlim

tr тармақ, мин болғанда

Kdiv Түзету коэффициентінің бөлу коэффициентіне мәні


10,0

30,0

60,0

90,0

120,0

0,03 және одан кем

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

0,07

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

0,15

0,9

1,1

1,2

1,3

1,3

0,20

0,8

1,1

1,4

1,6

1,7

0,30

0,8

1,2

1,6

1,9

2,1

5.6.5 Ортақ ағызылатын су бұру желісінің учаскелеріндегі тоспа су қоспаларының есептелген шығымын есептелген қарқындылықтағы біркелкілік еместілік пен есептелген жаңбыр қарқындылығының жаңбыр сулары коэффициентін qgen, л/с ескере отырып, мына формула бойынша анықтау қажет:


(5.18)


мұнда, qcit - өндірістік және тұрмыстық тоспа сулардың шығымы, л/с;

qr – соңғы нөсерөткізгіш пен есептелген қима арасындағы ағынды бассейнінен ағатын жаңбыр суларының шығымы, л/с.

5.6.6 Жартылай бөлшектенетін су бұру жүйесінің ортақ ағызылатын коллекторын олар толығымен толған уақытта шығымдардың өткізілуіне есептеу қажет.

Өндірістік-тұрмыстық тоспа сулардың шығымы qcit 10 л/с асатын жартылай бөлшектенетін су бұру жүйесінің ортақ ағызылатын коллекторының учаскелерінде осы шығымның өткізілу шарттарын тексеру қажет. Бұл ретте төменірек жылдамдықтарды 5.17-кесте бойынша, толған уақытта 0,3 тең деп алу қажет.


5.17-кесте  - құрғақ ауа райындағы есептелетін шығымдар кезінде ортақ ағызылатын желі құбырларындағы су қабатының тереңдігіне байланысты тоспа сулар ағысының ең төмен жылдамдығының мәндері


Құрғақ ауа райындағы есептелетін шығымдар кезінде ортақ ағызылатын желі құбырларындағы су қабатының тереңдігі, см

Тоспа сулар ағысының ең төмен жылдамдығы, м/с

31 бастап, 40 дейін қоса алғанда

1,0

41 бастап,60 дейін қоса алғанда

1,1

61 бастап,100 дейін қоса алғанда

1,2

101 бастап,150 дейін қоса алғанда

1,3

150 жоғары

1,4


5.7 Жаңбыр суларының ағысын реттеу


5.7.1 Тазалау құрылыстарына немесе сорғы станцияларына түсетін жаңбыр сулары ағынының реттелуін шығымды азайту және теңестіру мақсатында қарастыру қажет. Ағынның реттелуін құбырлардың диаметрлерін азайту үшін ұзақтығы үлкен тарту коллекторларының алдында да қолдану қажет.

Жаңбыр суларының ағынын реттеу үшін ҚНжЕ 2.06.03 мен ҚН 551 талаптарына сәйкес жобаланатын тоғандар немесе резервуарлар (тұндырғылар) жасау, сонымен қатар ауыз су көзі ретінде пайдаланылмайтын, шомылу мен спортқа жарамайтын және балық шаруашылығы мақсаттарына қолданылмайтын күшейтілген жыралар мен қолданыстағы тоғандарды пайдалану қажет.

5.7.2 Реттейтін тоғандар мен резервуарларға ағын шығымы көбейген уақытта бөлу камералары арқылы жаңбыр суларын ғана жіберу қажет.

Бұл ретте барлық еріген су мен жиі жауатын жаңбыр ағынын тоғанды айналдыра жіберу қажет.

Реттейтін тоғанды тазалау құрылысы ретінде пайдалану орынды болған жағдайда бұл жерге бүкіл беткі ағын жіберілуі тиіс. Мұндайда шөгіндіні, қоқыс мен мұнай өнімдерін алу үшін арнайы жабдықты қарастыру қажет.

5.7.3 Су қашыртқы мен су шығарулар үшін жаңбырлардың есептелген қарқындылығының бір мәртелі асырылу кезеңін жаңбыр есептелгеннен артық қарқындылықпен жауған жағдайда әр нысан үшін жергілікті шарттар мен ықтимал салдарды ескеріп, белгілеу қажет.


5.8 Су бұру желілерін гидравликалық есептеу


5.8.1 Су бұру желісінің өздігінен ағатын құбырларының (лотоктардың, каналдардың) гидравликалық есебін (5.19)-формула бойынша құрылған кестелер мен графиктер бойынша есептелген ең жоғары секундтық шығымға жүргізу қажет.

Өздігінен ағатын коллекторларды жобалаған уақытта қойылатын негізгі талап болып, тасымалданатын тоспа сулардың қозғалыс жылдамдығы кезінде есептелген шығымдардың мына формула бойынша өткізілуі табылады:


(5.19)


мұнда, vсұйықтықтың қозғалыс жылдамдығы, м/с;

С – каналдың немесе құбырдың суланған бетінің бұдырлығы мен гидравликалық радиусына байланысты болатын және мына формула бойынша анықталатын коэффициент:


(5.20)


мұнда,

n1 – қима дөңгелек өздігінен ағатын коллекторлар үшін қабылданатын бұдырлық коэффициенті - 0,014, арын құбырлар үшін - 0,013;

R - гидравликалық радиус, м;

i – гидравликалық көлбеу.

Лотоктар мен каналдардың гидравликалық көлбеуін i мына формула бойынша анықтауға жол беріледі:

(5.21)

мұнда, g – тартылыс күшінің үдеуі, м/с2;

 - ағынның түрлі дәрежедегі турбуленттілігін ескеретін формула бойынша анықтау керек болатын ұзындық бойынша үйкеліс кедергісінің коэффициенті:


(5.22)


мұнда,  - балама бұдырлық, см;

R - гидравликалық радиус, см;

a2 – құбырлар мен каналдардың бұдырын ескеретін коэффициент;

Re – Рейнольдс саны;

 мен а2 мәндерін 5.18-кесте бойынша қабылдау қажет.


5.18-кесте  - Түрлі материалдардан жасалған құбырлар үшін балама бұдырлық пен бұдырлық сипаты коэффициенттерінің мәндері


Құбырлар мен каналдар


, см

а2

Құбырлар:

бетон және темірбетон

0,200

100

қыш

0,135

90

шойын

0,100

83

аса берік шойын (ВЧШГ)

0,100

83

болат

0,080

79

асбестцементті

0,060

73

желім бірігулері бар ПВХ

0,007

65

аралық дәнекерленген полиэтилен

0,010

40

әйнек пластик

0,012

35

Каналдар:

буттан, сүргіленген тастан

0,635

150

кірпіш

0,315

110

бетон және темірбетон монолитті

0,300

120

жиналма (зауытта дайындалған)

0,080

50


5.8.2 Су бұру желілерінің арын құбырларының гидравликалық есебін ҚР ҚНжЕ 4.01-02 сәйкес жүргізу қажет.

5.8.3 Шикі және божыған тұнбаларды, сонымен қатар белсенді тұнба таситын арын тұнба жүретін құбырлардың гидравликалық есебін тұнбалардың қозғалыс режимін, физикалық қасиеттерін және құрамының ерекшеліктерін ескеріп жүргізу қажет.

Ылғалдылық 99% және одан артық болған жағдайда тұнба ағын сұйықтығы қозғалысының заңдарына бағынады.

5.8.4 Арын тұнба ағатын құбырларды есептеген уақытта гидравликалық көлбецді i мына формула бойынша анықтау қажет:

(5.23)


мұнда, mud – тұнбаның ылғалдылығы, %;

 - мына формула бойынша анықталатын ұзындығы бойынша үйкеліске кедергі коэффициенті:


(5.24)

v – тұнба қозғалысының жылдамдығы, м/сек;

D – құбырдың диаметрі,

Диаметрі 150 мм тұнба ағатын құбырлар үшін мәнін 0,01 ұлғайту қажет.


5.9  Құбырлардың ең кішкентай диаметрлері


5.9.1 Өздігінен ағатын желі құбырларының ең кішкентай диаметрлерін төмендегідей алу қажет:

- көше желісі үшін – 200 мм;

- тұрмыстық және өндірістік су бұрудың квартал ішілік желісі үшін – 150 мм;

- жаңбыр және ортақ ағызу желісі үшін –250 мм;

- квартал ішілік - 200 мм.

Арын тұнба ағатын құбырлардың ең кішкентай диаметрі - 150 мм.


1-ЕСКЕРТУ   Шығымы 300 м3/тәул дейін жететін квартал ішілік және көше желілері үшін елді мекендерде диаметрі 150 мм құбырларды қолдануға жол беріледі.

2-ЕСКЕРТУ  Тиісті негіздеу болған жағдайда өндірістік су бұру желісіне диаметрі 150 мм кем құбырларды қолдануға жол беріледі.


5.10 Есептелген жылдамдық пен құбырлар мен каналдардың толтырылуы5.10.1 Су бұру желілерінің тұнба басуына жол бермеу үшін тоспа сулар қозғалысының есептелген жылдамдығын құбырлар мен каналдардың толу дәрежесіне және құрамында тоспа сулар бар қалқымалы заттардың ірілігіне қарай алу қажет.

Тұрмыстық және жаңбыр су бұру жүйесінің желісінде құбырлар жартылай толған жағдайда ең төмен жылдамдықты 5.19-кесте бойынша қабылдау қажет.

5.10.2 Лотоктар мен құбырлардағы түссіздендірілген немесе биологиялық тазартылған тоспа сулардың ең төмен есептік жылдамығын 0,4 м/с деп алуға жол беріледі.

5.10.3 Тоспа сулардың ең жоғары есептелген жылдамдығын төмендегідей алу қажет:

-  металл құбырлар үшін 8 м/сек дейін;

- металл емес құбырлар үшін 4 м/сек;

- жаңбырлы су тарту желісі үшін тиісінше 7 м/с бастап, 10 м/с дейін.

5.10.4 Дюкерлердегі түссіздендірілмеген тоспа сулар қозғалысының есептелген жылдамдығын кемінде 1,0 м/с деп алу қажет. Мұндайда тоспа сулар дюкерге жақындайтын жерлерде жылдамдық дюкердегі жылдамдықтан асырылмауы тиіс.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Похожие:

Строительные нормы республики казахстан iconСтроительные нормы Республики Казахстан
...
Строительные нормы республики казахстан iconМажилис Парламента Республики Казахстан Пояснительная записка к проекту Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республики Казахстан»
Истемы Республики Казахстан на 2014-2020 годы утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года...
Строительные нормы республики казахстан iconПравительства Республики Казахстан от 9 октября 2002 года n 1102 Вопросы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 года n 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы...
Строительные нормы республики казахстан iconПравительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года n 1096 Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 года n 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы...
Строительные нормы республики казахстан iconҚаулысы постановление правительства республики казахстан
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики...
Строительные нормы республики казахстан iconПостановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года n 815 "О реорганизации государственного учреждения...
Строительные нормы республики казахстан iconКонцепция к проекту Закона Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам всеобщего...
Строительные нормы республики казахстан iconПостановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2002 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июля 1995 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" Правительство Республики...
Строительные нормы республики казахстан iconО концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы
В целях дальнейшего развития финансового сектора Республики Казахстан и приведения денежно-кредитной политики Республики Казахстан...
Строительные нормы республики казахстан iconРеспублики Казахстан Министерство обороны Республики Казахстан Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям
В общеобразовательных школах всех типов занятия по "Основам безопасности жизне-деятельности" проводятся по настоящей Программе (1998...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница