Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор
Скачать 392.92 Kb.
НазваниеОқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор
страница1/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер392.92 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://keu.kz/attachments/article/736/силлабус БМА.doc
  1   2   3


Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық Университет


БЕКІТЕМІН

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ.к., профессор

Бұғыбаева Р.О.

________________________

«____»______________2007ж.

КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технология және

дистанциондық оқу

бойынша проректор

х.ғ.к., профессор Ибышев Е.С.

________________________

«____»______________2007ж.СИЛЛАБУС


БАКАЛАВРИАТ

Пән «Мемлекеттік қызмет этикасы

Мамандық: 050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономикалық теория және халықаралық экономика

кафедрасыБарлығы 3 несие

Дәріс 15 сағат


Семинарлық сабақ 30 сағат

Барлық аудиторлық сағаттар 45

СӨЖ 90 сағат

соның ішінде СӨЖО 30 сағат

Еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Емтихан – 4 семестрҚарағанды 2007


Силлабусты э.ғ.к., доцент Байгуренова М.А. 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына арналған жұмыс оқу жоспары негізінде құрған.


Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістеме семинарының мәжілісінде қаралды


«31» тамыз 2007 ж. Хаттама № 1


Кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М. Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Экономикалық теория және ХЭ кафедрасының оқытушысы э.ғ.к., доцент Байгуренова М.А. 125 б.қ. көлемінде басылымдарға ие. «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика» курстары бойынша дәріс сабақтарын жүргізеді.

Офисі: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы аудитория №266

Қарағанды қаласы, Академиялық көшесі 9

Тел: 44 16 24 (143)

Консультациялық сағаттар (office hour): СӨЖО графигі бойынша

Уақыты: сабақтар келісімді бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.


Үлгі 1

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде мемлекеттік қызмет этикасы туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру, мемлекеттік қызметкерлердің келіссөз жүргізуінің этикалық нормасын өңдеу, мемлекеттік қызмет этикасын жетілдіру бойынша шаралар жүйесін негіздеу және өңдеу, қазақстандық мемлекеттік қызмет этикасын талдау болып табылады.

«Мемлекеттік қызмет этикасы» пәнін оқытудың мақсаты студенттерде мемлекеттік қызметті жетілдірудегі шетелдік тәжірибені талдау негізінде экономикалық ойлау мен сананы өңдеу, қазақстандық мемлекеттік қызмет этикасын жетілдіру бойынша шаралар кешенін негіздеу болып табылады.

Пәнді оқытудың мәселелері: Біліктілік сипаттамасы мен нақты силлабус талаптарына сәйкес студенттерге төмендегідей талаптар қойылады:

-мемлекеттік қызмет этикасы жөнінде тұтастай білім жүйесін қалыптастыру;

-мемлекеттік қызмет этикасының даму және қалыптасуының теориялық аспектілерін қарастыру;

-мемлекеттік қызметкерлердің іскерлік келіссөз жүргізуінің этикалық нормаларын жетілдіруде жетекші кадрлардың орны мен ролін ескере отырып, қызметтік қатынастар этикасының теориялық аспектілерін қарастыру;

-мемлекеттік қызметтің этикалық нормаларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеп, Қазақстандағы мемлекеттік қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстарды өңдеу.

Пререквизиттер: Менеджмент теориясы мен практикасы, кәсіпорын экономикасы, психология, социология.

Постреквизиттер: Еңбек ресурстарын басқару, муниципалды менеджмент, мемлекеттік басқару теориясы.

«Мемлекеттік қызмет этикасы» пәнінің әдістемесі оның ерекшелігімен және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған байланысты білім беру процесінде оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері қолданылады: презентациядәрістер, пікір-таластар, жағдайлық есептерді шығару арқылы диалогтық тәжірибелік сабақтар, білім берудің жаңа технологияларын қолдана отырып, ДК-де тестілеу.


Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:

мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.

Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.


Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.


Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлуТақырып атауы

Сағаттар

Дәріс

сем. сабақ

СӨЖ

Оның ішінде СӨЖОМемлекеттік қызмет түсінігі, мәні мен мемлекеттік басқарудың қағидалары

1

2

6

2Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы

1

2

6

3Мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің түсінігі мен қағидалары

1

2

6

3Этиканың мәні мен пайда болуы

2

4

6

3Адамгершіліктік мінез-құлықтың қалыптасуы

1

2

6

2Кәсіби этика

1

2

12

2Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлерінің іскерлік келіссөз жүргізуінің этикалық нормаларының жетілдірілуі

1

2

6

2Іскерлік келіссөздің әдістері мен құралдары

2

4

12

3Іскерлік келіссөздер

3

6

12

4Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы қазақстандық этикасы

1

2

12

3Мемлекеттік қызметті жетілдірудегі шет елдердің тәжірибесі

1

2

6

3
БАРЛЫҒЫ

15

30

90

30


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлар графигі
Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы

ДӘРІСТЕР

1Мемлекеттік қызмет түсінігі, мәні мен мемлекеттік басқарудың қағидалары

2Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы

3Мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің түсінігі мен қағидалары

4Этиканың мәні мен пайда болуы

56Адамгершіліктік мінез-құлықтың қалыптасуы

7Кәсіби этика

8Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлерінің іскерлік келіссөз жүргізуінің этикалық нормаларының жетілдірілуі

9Іскерлік келіссөздің әдістері мен құралдары

1011Іскерлік келіссөздер

121314Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы қазақстандық этикасы

15Мемлекеттік қызметті жетілдірудегі шет елдердің тәжірибесі

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1Мемлекеттік қызмет түсінігі, мәні мен мемлекеттік басқарудың қағидалары

23Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы

45Мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің түсінігі мен қағидалары

67Этиканың мәні мен пайда болуы

891011Адамгершіліктік мінез-құлықтың қалыптасуы

1213Кәсіби этика

1415Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлерінің іскерлік келіссөз жүргізуінің этикалық нормаларының жетілдірілуі

1617Іскерлік келіссөздің әдістері мен құралдары

18192021Іскерлік келіссөздер

222324252627Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы қазақстандық этикасы

2829Мемлекеттік қызметті жетілдірудегі шет елдердің тәжірибесі

30СӨЖО

1Мемлекеттік қызмет түсінігі, мәні мен мемлекеттік басқарудың қағидалары

23Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы

456Мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің түсінігі мен қағидалары

789Этиканың мәні мен пайда болуы

101112Адамгершіліктік мінез-құлықтың қалыптасуы

1314Кәсіби этика

1516Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлерінің іскерлік келіссөз жүргізуінің этикалық нормаларының жетілдірілуі

1718Іскерлік келіссөздің әдістері мен құралдары

192021Іскерлік келіссөздер

22232425Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы қазақстандық этикасы

262728Мемлекеттік қызметті жетілдірудегі шет елдердің тәжірибесі

2930

1 тақырып. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТҮСІНІГІ, МӘНІ, МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Дәріс жоспары (1 сағат)

  1. Әлеуметтік басқару және оның түрлері.

  2. Мемлекеттік басқару. Атқарушы билік мемлекеттік билік түрі ретінде

  3. Мемлекеттік басқару жүйесі

Әдебиет: 2,3,4,19,20,31,40

  1   2   3

Похожие:

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жұмысы жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор icon«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconБірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconОқу-әдістеме жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconПән: «Әлеуметтік саланы реттеу» Мамандық: 50510 – Мемлекеттік және жергілікті баскару Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница