Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Скачать 378.09 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
страница1/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер378.09 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/6636.doc
  1   2   3Программа дисциплины Форма

для студентов Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика жєне µнер факультеті


«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған


ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ


Павлодар 2007
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

ФЖи¤ факультетініњ деканы


_________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2007 жыл


Құрастырушы: доцент Түсіпова Қ.Д.

Қазақ филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПЄН БАЃДАРЛАМАСЫ


«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пєні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығыныњ студенттері ‰шін


Студенттерге арналѓан пєн баѓдарламасы «___»_________ 2007 жылы бекіген ж±мыс баѓдарламасы негізінде дайындалды


Ќазаќ филологиясы кафедрасының « » 2007 ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама №


Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П. «___» ________ 2007 ж.


Филология, журналистика және өнер факультетінің 2007 жылғы «___»_______ әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Хаттама №


ӘК төрайымы:________________ Семенова М.В.


Оқытушы туралы мәлімет :

Доцент Түсіпова Қанипа Досжанқызы

Тел. (8-3182) 53-89-17

Қабылдау уақыты: дүйсенбі сағат 10-00, ауд. №324


Пән туралы мәліметтер :


«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында 6 семестрде 15 аптада оќылады. Жалпы саѓат саны-135с, дєріс-37,5с, тєжірибешілік-37,5 с, С¤Ж-60с.


«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні- жеке ғылым саласы. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу және даму жолдары.Әдістемелік мұра және оны танып – талдау әдістері мен жолдары.

Пәннің қысқаша аннотациясы:

Әдістердің жүйесіндегі танымдық әдістердің орталық орны (анализ, синтез, индукция, дедукция, модельдеу, бақылау, салыстыру, жіктеу, т.б.)

Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау туралы түрлі көзқарастар.Лингвистикалық әдістер және олардың қазақ тілін оқытуда қолданылуы. Қазақ тілін оқыту әдістері. Жекелеген тақырыптардан туындайтын әдістер. Оқушыларды грамматикалық ұғым жасауға үйрету әдістері. Тіл бірліктерінің семантикалық болмысын таныту әдістері.


Пәннің мақсаты:

Студенттер Қазақ тілін оқыту әдістемесін оқуы барысында қазақ тілі мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде қазақ тілін оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ тілі сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- қазақ тілінің жалпы тілдер жүйесіндегі, түркі тілдер жүйесіндегі өзіндік орны мен ерекшелітерін байланыстыра оқыту іскерлігі ;

- қазақ тілінен берілетін ғылыми материалдың эмпириалдық деңгейде қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұласу жолдарын тану мен ұйымдастыра алу іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.


Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

 1. Арғынов Х. Қазақ тілі синтаксисі мен пунктуацмясының методикасы. – А. Мектеп, 1974

 2. Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. –А. Санат, 1995

 3. Әлімжанов Д. Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. – А. 1965

 4. Әдбікәрімова Т. Әбдіғалиева Т. Шаймерденова К. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Практикалық және лабораториялық жұмыстар – А. Ана тілі, 1999

 5. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы – А. 1992

 6. Балақаев М. Тіл мәдениеті және мектепте қазақ тілін оқыту –А. Мектеп, 1982

 7. Бейсенбайқызы З. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. –А. 2001

 8. Жапбаров А. Стилистиканы оқыту әдістемесі – А, 1995

 9. Исабаев Ә. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері. – А. Қазақ университеті, 1993

 10. Катембаева Б, Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.- А. Мектеп 19975

 11. Қараев Ж. Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдалану мен байланысы. – А. 1991

 12. Құрманова Н, Мухлис К. Текст теориясы және тексті талдау әдістемесі. – А. АлМУ, 2000

 13. Ломизов А. Выразиельное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации М.1986

 14. Мусабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері –А. Мектеп, 1959

 15. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары –А. 2001

 16. Рахметова Р. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі. – А. 2003

Ќосымша:

17. Зейманова Л.М. Нагляность в преподавании русского языка М. 1984

18. Напольнова Т. Активизатция мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка М. 1983

19. Панов В. Типы и структуры о уроков русского языка М. 1986

Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны ҚТӘ-31

Дәріс

Тәжір.

С¤Ж

СӨЖО

1

2

3

4

5

1.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі –дербес ғылым саласы.

2

2

3

2.

Қазақ тілінің фонетикасын оқыту

әдістемесі.

2

2

4

3.

Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі

2

2

3

4.

Фразеологияны оқыту әдістемесі.

2

2

4

5.

Сөзжасамды оқыту әдістемесі

2

2

3

6.

Грамматиканы оқыту әдістемесі

2

2

4

7.

Морфологияны оқыту әдістемесі.

2

2

3

8.

Синтаксисті оқыту әдістемесі

2

2

4

9.

Сөз тіркесін оқыту әдістемесі

2

2

4

10.

Жай сөйлемді оқыту әдістемесі

2

2

4

11.

Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі.

2

2

4

12.

Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемесі.

3

3,5

4

13.

Мәтінді оқыту әдістемесі.

3

3

4

14.

Орфографияны оқыту әдістемесі

3

3

4

15.

Пунктуацияны меңгерту әдістемесі.

3

3

4

16

Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оқыту әдістемесі

3,5

3

4

Барлығы: сағат

37,5

37,5

60
3.2 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны СҚТӘ-31

Дәріс

Тәжір.

С¤Ж

СӨЖО

1

2

3

4

5

1.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі –дербес ғылым саласы.

2

2

2

2.

Қазақ тілінің фонетикасын оқыту

әдістемесі.

1

2

3

3.

Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі

1

2

3

4.

Фразеологияны оқыту әдістемесі.

1

2

3

5.

Сөзжасамды оқыту әдістемесі

1

2

3

6.

Грамматиканы оқыту әдістемесі

1

1

3

7.

Морфологияны оқыту әдістемесі.

1

1

3

8.

Синтаксисті оқыту әдістемесі

1

1

3

9.

Сөз тіркесін оқыту әдістемесі

1

1

3

10.

Жай сөйлемді оқыту әдістемесі

1

1

3

11.

Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі.

1

1

3

12.

Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемесі.

1

1

3

13.

Мәтінді оқыту әдістемесі.

1

2

3

14.

Орфографияны оқыту әдістемесі

1

2

3

15.

Пунктуацияны меңгерту әдістемесі.

1

2

2

16

Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оқыту әдістемесі

2

2

2

Барлығы: сағат

18

27

453.3 Теориялық курс мазмұны


1-тақырып. Қазақ тілін оқыту әдістемесі - дербес ғылым саласы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымның зерттеу нысаны мен пәні.

Қазақ тілін оқыту әдістемесін зерттеудің эмперикалық және теориялық түрлері.Қазақ тілін оқыту әдістемесінің бастау көздері ; қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу әдістері.


2-тақырып.Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі.

Мектепте фонетиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері. Фонетикадан берілетін білім мазмұны мен меңгерілетін ұғымдардың жүйесі. Фонетиканы оқыту ұстанымдары мен әдіс-тәсілдері. Фонетикалық талдау. Фонетикалық жаттығу және оның негізгі түрлері. Фонетикалық диктанттар.

  1   2   3

Похожие:

Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07

Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/06

Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Программа разработана на основании рабочей учебной программы, утвержденной «28» августа 2008г
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Одобрено Учебно-методическим советом факультета химических технологий и естествознания
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Әдебиет теориясы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Шешендік өнер» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Орфография, пунктуация» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Жалпы тіл білімі» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Стилистика және тіл мәдениеті» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница