Лекция: 30 сағат
НазваниеЛекция: 30 сағат
страница1/21
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.18 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://www.agun.kz/docs/mag_vopr_0701_kz.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Ф-ОБ-007/017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
ХИМИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ


БИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ


__Жеке даму биологиясы__ пәнінен


____5В011300 - биология___ мамандығының студенттері үшін

(мамандыќ аты, шифры)

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)Оқу түрі: күндізгі


Курс: IV

Семестр: 7


Кредит саны:3


Лекция: 30 сағат

Лабораториялық: 15 сағат

ОБСӨЖ: 45 сағат

СӨЖ: 45 сағат

Барлық сағат саны: 135 сағат

Аралыќ баќылау (АБ) саны: 1,2

Қорытынды бақылау: емтиханЖетісай, 201


Силлабусты дайындаған: 1__доцент Кукиев С.С.___

(аты, жµні, ѓылыми атаѓы)


Силлабус 050607 Биология мамандығының ҚР МЖМБС (6.08.019-2006), типтік оқу бағдарламасы (ҚР БжҒМ 11.05.2005 ж, №289 бұйрық), жұмыс оқу жоспары (1.09. 2010 ж) және пәннің жұмыс бағдарламасы (27. 08. 2010 ж) негізінде жасалған


Кафедраныњ мєжілісінде қаралған

Хаттама № __ « ____» _________ 201_ ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 201_ ж.


ОӘК төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде бекітілген

Хаттама № __ « ____» _________ 201_ ж.


ОӘК төрағасы/төрайымы/ ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Мазмұны.


1

Алғы сөз ….……………....…………...........................................................................................
2

Жалпы мәліметтер………………………….………..................................................................
3

Курстың мақсаты мен міндеті ……………………………………............................................
4

Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.…………............................................................
5

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……......................................................................................
6

Оқу сабақтарының құрылымы………………………................................................................
7

Студентке арналған ережелер………………….........................................................................
8

Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ...............................
9

Лекция сабақтары.........................................................................................................................
10

Лабораториялық сабақтарының жоспары .................................................................................
11

ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ...................................................................................
12

СӨЖ жоспары және орындау кестесі.........................................................................................
13

Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі....................................................................
14

Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б).................................
15

Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі...........................................  1. Алғы сөз.


Оқу әдістемелік кешен «Жеке даму биологиясы» пәні бойынша 050113 «Биология» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.  1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.


Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Кукиев С.С.

Уақыты __________

Ауд ______________


Уақыты _______

Ауд _________

Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ


Пәннің мақсаты.

Жеке даму биологисы пәнінің “Биология” мамандығы үшін өтілу мақсаты – болашақ мамандарды тіршілік процестерінің биологиялық негіздерімен таныстыру, организмдердің көбею функциясын, осы функцияның тіршілік процесстері нәтижесінде өзгеру заңдылықтарын таныстыру.

Пәннің міндеті.

Осы мақсаттардың орындалуы пәннің алдына келесі міндеттер жүктейді:

  • Адам және жануарлар организмінің құрылысындағы проэмбрионалды,эмбрионалды және постэмбрилналды даму туралы ұғым беру.

  • Студенттерге кейінгі курстарда өтетін пәндерді ойдағыдай меңгеріп кету үшін қажетті білімдермен қамтамасыз ету.

  • әртүрлі түрлі жануарлардың көбею туралы мәліметтер келтіру.4.КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ
Пререквизиттер

Постреквизиттер

Кафедра

Кафедраның қабылдаған шешімдері, хаттаманың реті мен күні

1

Омыртқалылар зоологиясы

Молекулалық биология

Биология
2

Цитология және гистология

Эволюция ілімі

3

Адам анатомиясы


5. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ

Кредит саны


Семестр

Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс сабаќтар

Қорытынды бақылау

лекция

Прак/

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

3

7

135

30
15

45

45


емтиханбарлыѓы

135

30
15

45

45
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

Лекция: 30 сағат iconЛекция 15 (сағат) Практикалық сабақ 30 (сағат) осөЖ 45 (сағат) СӨЖ 45 (сағат) Емтихан Сағат көлемі 135 Курс 3 Семестр 5 Астана 20 ж. Жұмыс бағдарламасы «Кәсіптік аурулар»

Лекция: 30 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Лекция: 30 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология» Алматы, 1999 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Лекция: 30 сағат iconЛекция практика
Жалпы білім беретін мектептердің 10-11 сыныптарына арналған биология қолданбалы курсы бағдарламасының көлемі жылына 34 сағат, аптасына...
Лекция: 30 сағат iconЛекция 30 сағат Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 45 сағат СӨЖ 45 сағат Емтихан 4-ші семестрде Барлығы 135 сағат Орал 2009 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Лекция: 30 сағат iconЛекция негіздері қолданбалы курсы. Аптасына 1 сағат. Жылына 34 сағат
«Генетика және селекция негіздері» қолданбалы курсы. Аптасына 1 сағат. Жылына 34 сағат
Лекция: 30 сағат iconЛекция 30 сағат тәжірибелік сабақ-30 сағат СӨжж -60 сағат ӨЗ 60 сағат Емтихан 6 семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Пәннің жұмыстық бағдарламасы (syllabus) «Кәсіпорын экономикасы»
Пәннің жұмыстық бағдарламасы (syllabus) «Кәсіпорын экономикасы» кафедрасында 050901- «Тасымалдауды ұйымдастыру, көлікті пайдалану...
Лекция: 30 сағат iconРеферат жұмыстар Жаттығулар
Мұрағаттану ” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3 – кредит (135- сағат) берілген. Оның 30 –сағаты лекция, 15-сағат семинар, 45 –сағаты...
Лекция: 30 сағат iconЛекция 10 сағат Практикалық сабақ 40 сағат аб көлемі 1 соөЖ 10 сағат СӨЖ 45 сағат Емтихан 4,6 семестр алматы 2009 Құрастырушы: «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент»
«Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент» кафедрасының доценті, э.ғ. к Қалғанбаев Н.Ә
Лекция: 30 сағат iconЛекция: 15 сағат

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница