1 курс
Название1 курс
страница6/17
Дата конвертации23.09.2012
Размер2.39 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.tarmpi.kz/download/ucheb_otdel/ТАРИХ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу. (Делопроизводство на государственном языке. Office work in state language)

Прекреквизиттер:Қазақ тілінің мектеп курсы.

Постреквизиттер: Курстан алған білім, іс жүргізу саласындағы сөздіктерді құжаттау және құжатпен қамтамасыз ету мәселелері бойынша маңызды нормативті құжаттарды, құжаттарды бір ізге келтіру және стандарттау , құрастыру және рәсімдік ережелерімен жұмыс істеуге үйретеді. Сауатты жазуға және құжаттау барысында ұйымдастыру, техникалық құралдарын қолдану технологиясын меңгеруге көмектеседі.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Аталған курс білімгерлердің құжаттарды сауатты рәсімдеуге және үлгілерді дұрыс толтыруға арналған. Құжаттардың жасалуын, олардың тіркелуін, жіктелуін, қозғалысын, есепке алынуы мен сақталуына байланысты жұмыстардың жиынтығымен, сөздік қолданыстарды меңгеру, әдеби тіл нормаларын жақсы меңгеру мақсатында берілген. Сондай-ақ, мемлекеттік органдардың, әкімшіліктердің басқару-реттеу, ұйымдастыру-рәсімдеу қызметінде пайдаланатын ресми қарым-қатынас тілін білуге негізделген.

Пәннің мақсаты: білімгерлерді ресми іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге үйрету, іс қағаз үлгілерін күнделікті өмірде дұрыс, сауатты жазуға дағдыландыру, құжаттау және оның іске асуын дұрыс меңгерту.

Пәннің міндеттері: білімгерлер іс қағаздарын толтыруда өз ойларын сауатты, дұрыс жазуға, айтуға баулу, қазақ тілінің тілдік жүйесін лексикалық, граматикалық, орфографиялық, нормаларын жетік меңгеруге үйрету.

Лексика-граматикалық тапсырмалар беріп, ситуациялық тапсырмалармен ойын түрлерін беру арқылы оны практикада қолдануға үйрету.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Л. Дүйсенбекова Іс қағаздарын қазақша жүргізу. – Алматы, 2001 ж.

 2. А.Алдашева, Қ.Қадашева Ресми іс қағаздары. – Астана, 2000 ж.

 3. В.Салагаев, Б.Шалабай Іс қағаздарын жүргізу. – Алматы, 2000 ж.

 4. Т.Ташметова, С.Шормақова Ресми іс қағаздар үлгілерін мемлекеттік тілде оқыту. – Тараз, 2003 ж.

 5. Қасымбеков, Әлімқұлов Екі тілде іс жүргізу. – Алматы, 1999 ж.

 6. А.Алдашева, З.Ахметжанова, Қ.Қадашева, Э.Сүлейменова Қазақ тілі. Ресми қарым-қатынас, іс қағаздары тілі, - Алматы, 2001 ж.

Қосымша әдебиеттер:

1. Д.Х.Ақанова ,А.М.Алдашева, З.Қ.Ахметжанова ,Қ.Қ. Кадашева Э.Д..Сүлейменова . Ресми –іскери қазақ тілі ( Грамматикалық түсініктеме) - Алматы, 2002 ж.

2. Д.Х.Ақанова, А.М.Алдашева, З.Қ.Ахметжанова, Қ.Қ. Кадашева Э.Д.Сүлейменова. Ресми – іскери қазақ тілі (Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші денгей) -Алматы, 2002 ж.

3. В.И.Скала, Н.В.Скала, Б.В.Скала. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу - Алматы, 2006 ж.

Оқыту әдістері: Ойтүрткі, кластер, рефлексия , дәстүрлі әдістер т.б.

Білім беру тілі: қазақ тілі

Бағдарлама жетекшісі: Тәженова Г., Шаханова Э.А., Сарсембаева А.А., Әнесова Б., Мұқашева А.М.


Мәдениеттану. (Культурология. Culturology)

Пререквизиттер: мектептегі Қазақстан тарихы, адам және қоғам, құқық негіздері.

Постреквизиттер: философия, әлеуметтану, саясаттану.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Мәдениет ұғымының мәні мен маңызы. Мәдениет ұғымының дамуы, тарихы. Мәдениеттің түрлері. Мәдениет және өркениет. Архаилық мәдениет Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Батыс мәдениеті мен өркениетінің қалыптасуы мен дамуының басты кезеңдері. Ислам мәдениетінің әлемі.Қазақстан мәдениетінің тарихы. Номадизм мәдениеттің типі ретінде. Қазақ мәдениетінің бастаулары. Дәстүрлі қазақ мәдениеті. XVIII ғ. орта тұсы мен XX ғ. басындағы қазақ мәдениеті. Кеңестік Қазақстан мәдениеті. Ұлттық мәдениет: өркендеу және даму мәселелері.

Бұл пәннің тақырыптары теориялық материалдарды, адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын өз беттерімен түсініп-білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

Мақсаты: Мәдениеттің ғылым ретіндегі негізгі проблемалары, теориясы, мәдениеттің қалыптасуы туралы жүйелі түрде білім беру.

Курстың міндеті:

1. Мәдениеттану пәні бойынша ғылыми әдебиеттермен, еректермен жұмыс жасау әдістемесін үйрету.

2. Мәдени сараптама, талдау жасау, түрлі ғылыми тұжырымдамаларды отандық және шет елдік мәдени жүйеде қарастыру.

3. Қоғамдағы түрлі мәдени өзгерістерге бейімделу және бағыт-бағдар алу баулу және үйрету.

Қолданылатын әдебиеттердің тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Ғабитов Т.Х. Мәдениеттану. Оқулық. Қаржы-қаражат баспасы. Алматы-2002.

 2. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы. 2004.

 3. Тимошинов В.И. Культурология. А., 2002

 4. Философиялық энциклопедия. Алматы. 2004.

 5. Драч Г.В. Культурология. Ростов на Дону, 2000

 6. Маркова А.Н. Культурология, М., 1999

Қосымша әдебиеттер:

 1. Философия және мәдениеттану. Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 1998.

 2. А.И.Шендрик. Теория культуры. М., 2002.

 3. Абай Құнанбаев. Сочинения.-Алматы, 1995.

 4. Алъ-Фараби. Философские трактаты. -Алматы, 1970.

 5. Баласағұн Ж. Құтты білік, Алматы, 1986.

 6. Хасенов Ә. Қазақстан мәдениеті мен өнерінің тарихы. Алматы, 1988.

 7. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 1991.

 8. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. -М., 1993.

 9. Гуревич В.В. Памятники средневековой культуры. М., 1982

 10. Нурланова К.Ш. Человек и мир. Казахская национальная идея. - Алматы, 1994.

 11. Кравченко А. Словарь по культурологии. М., 2000.

 12. История Казахстана. Народы и культуры. А., 2000-

 13. Учебное пособие по истории Казахстана с древних времен до наших дней в
  3-х томах.

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Бағдарлама жетекшісі: п.ғ.к., доцент Таубаева С.Т.


2 КУРС


3-семестр 16-кредит

Міндетті компонент – 16 кредит

Таңдау компонент – 0 кредит

Цикл

Код

Пәннің атауы

Кр

Цикл

Код

Пәннің атауы

Кр

Жалпы білім беру пәндері

IY a 1103

Шет тілі

3

FIL 2106

Философия

3

S 2108

Әлеуметтану
OBJ 2109

Тіршілік қауіпсіз-дігінің негіздері

1

Базалық пәндер

PP 2201

Психология

3

ТGP 2206

ҚР Мемлекет және құқық теориясы

2


IGІP2207


Мемлекет және құқық тарихы

2


KPRK2208

ҚР конституц. құқығы

2


4-семестр 18-кредит

Міндетті компонент – 14 кредит

Таңдау компонент – 4 кредит

Цикл

Код

Пәннің атауы

Кр

Цикл

Код

Пәннің атауы

Кр

Жалпы білім беру пәндері

P 2107

Саясаттану

2

Жалпы білім беру пәндері

RV21111

IR 2111

Дін тану

Дін тарихы

2

Базалық пәндер

PPSh 2202

Педагогика

3

Базалық пәндер

ETN2210

MVR2210


PM 2210

Этнопедагогика

Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі

Педагогикалық шеберлік

2

TGP 2204

Тұлға аралық қарым-қатынас теориясы

3

Кәсіптендіру пәндері

Fin2304

Қаржы

3

Мso2305

Білім жүйесіндегі менеджмент

3


Дінтану. (Религиоведение. Religion)

Пререквизиттер: мектептегі Қазақстан тарихы, адам және қоғам, құқық негіздері.

Постреквизиттер: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Дінтанудың тақырыбы және міндетгері. Дін және сенім. Дін - қоғам, мемлекет, саясат. Жүйелі ұғым ретіндегі «діни өмір салты» және оның өзгешелігі «Қауым» - «секта» - «деноминация» - «конфессия» - шіркеу» ұғымдары. Діннің пайда болуы: діни өмірдіқ қарапайым формаларынан алғашқы өркениеттер діндеріне дейін Құран - мұсылмандардың Қасиетті кітабы және хадистер - Мұхаммедтің сөздері мен істері. Исламдағы негізгі бағыттар: сүнниттер, шейіттер, хариджиттер. Исламдагы кейінгі идеялық ағымдар. Негізгі бес мәселе бойынша жікке бөліну, ислам және ислам сенімінен түрліше бағыттардың таралуы. Суфизм (сопылық) Ваххабизм - діни-саяси қозғалыс. Дүниежүзілік мұсылмандық Ахмадийа жамағаты. Қазақстандағы ислам.

Мақсаты: Діннің пайда болу уақыты, себептері мен жағдайлары туралы деректерге талдау жасау, діннің даму және қызмет ету заңдылықтарын, оның сан алуан ерекше құбылыстарын, өркениетті үдерістердегі, адамзаттың рухани мәдениеті жүйесіндегі рөлін, сонымен қатар діннің осы мәдениеттің басқа құрамдас бөліктерімен өзара байланыс-тарындағы түрлерін оқып-үйрену, діннің адамның жеке өміріндегі рөлін анықтау болып табылады.қалыптасуы туралы жүйелі түрде білім беру.

Курстың міндеті: 1. Дінтану пәні бойынша ғылыми әдебиеттермен, дректермен жұмыс жасау әдістемесін үйрету. 2. Дін туралы сараптама, талдау жасау, түрлі ғылыми тұжырымдамаларды отандық және шет елдік діни жүйелерді қарастыру. 3. Қоғамдағы түрлі діни бағыт-бағдарларды білу.

Қолданылатын әдебиеттердің тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Шүлембаев Қ.Ш. Сиқыршылар, құдайлар және болмыс. Алматы. 1975. -22-бет.

 2. Токарев С.А. Дінннің ерте формалары. -М., 1990.

 3. Яковлев Л. Сопылар деген кімдер? Сопылар: Хикаялар,афоризмдер жинағы. - М., 2002.

 4. История религии в 2 томах – учебник для вузов (Яблоков И.Н., и др.) М.2002

 5. Ғабитов Т.Х. Мәдениеттану. Оқулық. Қаржы-қаражат баспасы. Алматы-2002.

 6. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы. 2004.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Алов А.А. и др. – Мировые религии. М.1998

 2. Библейская энциклопедия – репринтное издание. М.1991

 3. Гайнутдин Р. – Ислам: вера, милосердие, терпимость. М.1997

 4. Шулембаев К.Ш. Образ жизни. Религия. Атеизм. - Алматы, 1983.

 5. История религий в России. Учебник (под общ. Ред. Трофимчука Н.А.) М. 2002

 6. Мень А. – История религий в 2 книгах – учебное пособие. М.2000

 7. Народы и религии мира. Энциклопедия. Гл.ред.Тишков В.А. М.1998

 8. Основы религиоведения – учебник для вузов. Под общ. Ред. Яблокова И.Н. М.2001

 9. Радугин А.А. – Введение в религиоведение: теория, история и современные религии

 10. Яблоков И.Н. – Религиоведение – учебное пособие для вузов. М.2005

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Бағдарлама жетекшісі: доцент Төкенов Ө.С.


Дін тарихы. (История религий. The History religion.)

Пререквизиттер: мектептегі Қазақстан тарихы, адам және қоғам, құқық негіздері.

Постреквизиттер: философия, тарих, мәдениеттану.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Дін тарихы курсының тақырыбы және міндетгері. Діннің пайда болуы. Діннің шығу тегі түрлерінің жіктелуі. Мифология және дін Ежелгі Қосөзен аралығындағы (Междуречье) халықтардың діндері. Ертедегі түркілердің діндері. Ежелгі Мысыр діндері. Зороастризм немесе маздаизм (парсизм). Манихейшілік және маздакизм.Тәңіршілік Ежелгі Грекия діні. Ертедегі Рим діні. Үндістан: ведалық немесе ортодоксальдық дін.Ұлттық діндер тарихы Индуизм. Даосизм. Конфуқийлік Библия - барлық христиандардың басты кітабы. Құран - мұсылмандардың Қасиетті кітабы. Православие. Католицизм.Протестантизм. Исламдағы негізгі бағыттар: сүнниттер, шейіттер, хариджиттер Бахаизмнің діни ілімі және культтік тәжірибесі. ХХғасыр діндері .

Мақсаты: Діннің пайда болу уақыты, себептері мен жағдайлары туралы деректерге талдау жасау, діннің даму және қызмет ету заңдылықтарын, оның сан алуан ерекше құбылыстарын, өркениетті үдерістердегі, адамзаттың рухани мәдениеті жүйесіндегі рөлін, сонымен қатар діннің осы мәдениеттің басқа құрамдас бөліктерімен өзара байланыс-тарындағы түрлерін оқып-үйрену, діннің адамның жеке өміріндегі рөлін анықтау болып табылады.қалыптасуы туралы жүйелі түрде білім беру.

Курстың міндеті:

 • Дін тарихының пәні бойынша ғылыми әдебиеттермен, дректермен жұмыс жасау әдістемесін үйрету.

 • Дін тарихы туралы сараптама, талдау жасау, түрлі ғылыми тұжырымдамаларды отандық және шет елдік діни жүйелерді қарастыру.

 • Қоғамдағы түрлі діни бағыт-бағдарлардың шығу тегі туралы білу.

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Шүлембаев Қ.Ш. Сиқыршылар, құдайлар және болмыс. Алматы. 1975. -22-бет.

 2. Токарев С.А. Дінннің ерте формалары. -М., 1990.

 3. Яковлев Л. Сопылар деген кімдер? Сопылар: Хикаялар,афоризмдер жинағы. - М., 2002.

 4. История религии в 2 томах – учебник для вузов (Яблоков И.Н., и др.) М.2002

 5. Ғабитов Т.Х. Мәдениеттану. Оқулық. Қаржы-қаражат баспасы. Алматы-2002.

 6. Төкенов Ө.С. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы. 2004.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Алов А.А. и др. – Мировые религии. М.1998

 2. Библейская энциклопедия – репринтное издание. М.1991

 3. Гайнутдин Р. – Ислам: вера, милосердие, терпимость. М.1997

 4. Шулембаев К.Ш. Образ жизни. Религия. Атеизм. - Алматы, 1983.

 5. История религий в России. Учебник (под общ. Ред. Трофимчука Н.А.) М. 2002

 6. Мень А. – История религий в 2 книгах – учебное пособие. М.2000

 7. Народы и религии мира. Энциклопедия. Гл.ред.Тишков В.А. М.1998

 8. Основы религиоведения – учебник для вузов. Под общ. Ред. Яблокова И.Н. М.2001

 9. Радугин А.А. – Введение в религиоведение: теория, история и современные религии –

 10. Яблоков И.Н. – Религиоведение – учебное пособие для вузов. М.2005

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Бағдарлама жетекшісі: доцент Төкенов Ө.С.


Этнопедагогика. (Этнопедагогика. Ethnopedagogics)

Пререквизиттер: Педагогика, Педагогика тарихы

Постреквизиттер: Педагогикалық менеджмент. Қазақстандағы педагогика ғылымы.

Курстың қысқаша мазмұны. Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Адамзат дамуы тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі . Этнопедагогикадағы тәрбие мақсаттары. Этнопедагогикадағы тәрбие әдістері мен құралдары. ҚР халықтарының ұлттық әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері халықтық тәрбие негізі ретінде. Халықтық педагогикадағы рухани мінез-құлықтық және азаматтық ,патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек және дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық және зиялылық тәрбиесі. Халықтық педагогиканың қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.

Курстың мақсаты: Білімгерлерді этнопедагогиканың мәні мен спецификасымен, өскелең ұрпақты тәрбиелеуде халықтардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын оқу-тәрбие үрдісіне енгізу. Берілген пән білімгерлерді халықтық педагогиканың теориялық-әдіснамалық негізімен қаруландыру, Қазақстан Республикасындағы этномәдени білім тұжырымдамасының оның көпұлттылығын, түрін, ұлттық тәрбие ерекшеліктерін ескере отырып, негізгі идеяларымен, ережелерімен таныстыру.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби сапалар (гуманизм, педагогикалық ойлау, компетенттілік, толеранттық, көпмәденилік т.б.) қалыптастыру;

Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.).

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с.

 2. Антология педагогической мысли Казахстана. Сост.К.Жарикбаев, С.Калиев. –Алматы: Рауан, 1995. 512с.

 3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.-376 с.

 4. Казахская этнопедагогика \ Сост. С.Калиев.- Алматы, 1996. -22с.

 5. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика : методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. -316б.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование.- Алматы: Ғылым, 1997. -69с.

 2. Виноградов Г.С. Народная педагогика. – Иркутск, 1926. – 293с.

 3. Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. Концепция этнопедагогического образования студентов высшей школы. –Алматы: Өнер, 1998.- 20с.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілінде

Бағдарлама жетекшісі: Ибраимова Л.Н – п.ғ.к., доцент, Бөлеева П.Қ– п.ғ.к., доцент


Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. (Методика воспитательной работы в школе. The Methods воспитательной work in school)

Пререквизиттер: Педагогика, Педагогика тарихы.Тәрбие теориясы.

Постреквизиттер: Педагогиканы оқыту әдістемесі.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны.

Мектептің тәрбие үрдісіндегі педагогикалық технологиялар.Ұлттық тәрбие нақышы. Мектеп оқушысы тәрбиесінде тұлғалық көзқарасты қалыптастыру. Мектеп пен әлеуметтің тәрбиелік жүйелері. Оқушылардың сыныптан тыс іс-әрекетіне педагогикалық басшылық.Оқушылардың сыныптан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастыру және оның формасы мен мазмұны. Балалар бірлестіктері. Мәселелік жағдаятты туғызудың технологиясы. Сынып жетекшісі іс-әрекетіндегі педагогикалық технологиясы. Балалар ұжымы педагогикалық үрдісте. Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістемесі. Ауыл мектебіндегі экологиялық және экономикалық тәрбие жұмысының әдістемесі. Сынып жетекшісі жұмысында оқушыларға адамгершілік құқықтық тәрбиелеудің әдістемесі. Сынып жетекшісінің жұмысындағы практикалық психология.

Курстың мақсаты: Бүгінгі күннің талабына сай педагогикалық оқу орны студенттеріне өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу және білім берудің ерекшеліктері мен заңдылықтары жайында кәсіби білімдермен қаруландыруға, оларды жобалау және ұйымдастыру, сонымен бірге оның нәтижесін бағалауға көмегін тигізеді. Студенттердің тәрбие жұмысының әдістемесі саласынан білімі мен біліктілігін кеңейту, әрі тереңдету, нақты тәрбие міндеттерін шығармашылықпен шеше білуге қалыптастырады.

Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда сынып жетекшісінің тәрбиелік-кәсіптік қызметі туралы толық мәлімет бере отырып келесі міндеттерді шешеді:

 • Білімгерлерде бүгінгі мектептің тәрбие үрдісінің өзекті проблемасы туралы ғылыми түсінік қалыптастыру.

 • Педагогикалық институт білімгерлеріне оқушылардың тәрбие жұмысының мазмұны мен ұйымдастыру әдістемесінің негізгі мәселелерін оқып-үйренуге, бағыт-бағдар беруге көмек көрсету.

 • Мектеп оқушыларының тәрбие жұмыстарының ерекшеліктеріне сәйкес студенттердің педагогикалық іскерлігімен дағдыларын жүйелеу.

 • Білімгерлердің өз бетінше білім алуға, өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігін тәрбилеу.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби сапалар (гуманизм, педагогикалық ойлау, компетенттілік, толеранттық, көпмәденилік т.б.) қалыптастыру;

Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.).

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с.

 2. Методика воспитательной работы \\ под. редСластенина В.А., М.-2003

 3. Классный руководитель\\ под ред.Калюжный А.А., Тажбаева С.Г., Алимбаева А.А. – Алматы, АНПУ им.Абая, 2000

 4. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. – М.- Просвещение; 1981

Қосымша әдебиеттер:

1. Калиев С.К., Бейсенбаева А.А. и др. Теория и методика воспитания школьников (1-11классы) Уч. пособие, Алматы, РИК КАО им.И.Алтынсарина, 1999, 138с

2. Бейсенбаева А., Ералиева М. Жалпы білім беретін мектепте оқу тәрбие үрдісін ізгілендіру. Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Шымкент, 2001. 187-189 б.

3. Педагогика. Дәріс курсы. Абай атындағы ҰПУ. Алматы: «Нұрлы Әлем» 2003. 368 б.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілінде

Бағдарлама жетекшісі: Бупетаева С.Ж- оқытушы, Бөлеева П.Қ– п.ғ.к., доцент


Педагогикалық шеберлік. (Педагогическое мастерство. The Pedagogical skill)

Пререквизиттер: Педагогика. Педагогикалық мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Педагогика тарихы. Педагогиканы оқыту әдістемесі.

Курстың қысқаша мазмұны. Педагогикалық шеберліктің педагогикалық мәдениеттің компоненті ретіндегі мәні мен мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі - кәсіби-педагогикалық іс-әрекет. Жаңашыл педагогтардың педагогикалық қызметтегі іс-тәжірибелерімен танысу Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Мұғалімнің кәсіби компетенттілігі педагогикалық қызметті орындауға дайындық ретінде. Кәсіби педагогикалық қызметтегі мұғалімнің жеке басының қалыптасуы. Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтің өзін-өзі тәрбиелеу және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы. Тұтас педагогикалық процесті басқарудағы мұғалім шеберлігі Педагогтің сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Педагог сөзі мен коммуникативтік іс-әрекет. Педагогтің сөйлеу мәдениеті. Мұғалімнің жеке атақ, абыройын, беделін қалыпта Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы – коммуникативті іс-әрекет. Педагогикалық қарым-қатынас және оның ұжым мен тұлғаның дамуына ықпалы. Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементі педагогикалық этика. Педагогикалық этика - әдептілік - педагог қатынасы. Студенттердің өзіндік және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

Курстың тілі: қазақ, орыс тілінде

Курстың мақсаты: Болашақ педагог студенттер бойында оқу мен тәрбиелеудің, өзін-өзі жетілдірудің өнерін үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігін қалыптастыру және болашақ мұғалімдерді даярлаудың негізі ретінде кәсіптік іс-әрекеттің теориясымен қаруландыру.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру; педагогикалық такт, педагогикалық этика ұғымдарының мәнін ашып түсіндіру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.);

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастастыру.

Негізгі әдебиеттер:

1. И.А. Зязюн Основы педагогического мастерства М. Просвещение, 1989.

2. В.А. Кан-Калик Учителю о педагогическом общении. Книга для учителя М., Просвещение. 1987.

3. Б.П. Зязин. Профессиональное самовоспитание педагога. Алма-Ата .- Мектеп,1988.

Қосымша әдебиеттер:

1. А.А Калюжный. Педагогическая имиджелогия. Алматы.- НИЦ Гылым, 2004.

2. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект профессиональной подготовки учителей.- Алма-ата: Мектеп, 1984.

Курстың тілі: қазақ, орыс тілінде.

Бағдарлама жетекшісі: Бупетаева С.Ж – оқытушы, Жұмағалиев Р.А – аға оқытушы.


3 КУРС


5-семестр 18-кредит

Міндетті компонент – 16 кредит

Таңдау компонент – 2 кредит

Цикл

Код

Міндетті комп.

Кр

Цикл

Код

Таңдау комп.

Кр

Базалық пәндер

GP3206

Азаматтық құқық

4


Базалық пәндер

JP3209

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың теориясы мен технологиясы

ҚР Тұрғын үй құқығы

2

GPЕ3211


Экономиканы мемлекеттік реттеу


3
TGP 2204

Тұлға аралық қарым-қатынас теориясы

3

Кәсіптендіру пәндері

TPRK3302

ҚР Еңбек құқығы

3

OPD 3306

Кәсіпкерлік іскерлікті ұйымдастыру

3

6-семестр 17-кредит

Міндетті компонент – 3 кредит

Таңдау компонент – 14 кредит

Цикл

Код

Міндетті комп.

Кр

Цикл

Код

Таңдау комп.

Кр

Кәсіптендіру пәндері

РО3303

ҚР Құқық қорғау органдар

3

Базалық пәндер

FP3203

KR3203ҚР қаржы құқығы

12 жылдық мектепте кәсіби оқытудың негізі

2


ОGR3204


ТП3204

Азаматтық жұмыс-тар объектілері

ҚР кеден құқығы

3


SP3206


NPRK3206

ҚР Отбасы құқығы

ҚР мұрагерлік құқығы

3


ІGP3207

ОРК3207

Мемлекет пен құқық тарихы

Қазақтардың адат құқығы

3


МІСR3210

МRС3210

Микроэкономика

Рыноктык баға түзілу механизмі

3Психологиялық-педагогикалық қолдаудың теориясы мен технологиясы. (Теория и технология психолого-педагогического сопровождения. Theory and technology психолого-pedagogical accompaniment)

Пререквизиттер: Жалпы психология, жас ерекшелік психологиясы, педагогика және педагогикалық психология.

Постреквизиттер: Әдеп және жантану, өзін-өзі тану.

Пәннің мақсаты: Болашақ педагогтарды оқу-тәрбие мекемелерінде балалардың жас ерекшелігіне байланысты қалыпты дамуын қамтамассыз ету мақсатында психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің теориясы мен технологиясын меңгерту.

Пәннің міндеттері:

- Балалалардың даму барысында пайда болатын проблемалардың алдын-алу жолдарын қарастыру;

- Әлеуметтендіру, даму, оқыту, тәрбиелеу үрдістерінің көкейкесті проблемаларын шешуді үйрету;

- Кәсіптік таңдау жасауға бағыт беру;

- Айналадағылармен қарым-қатынас жасауда кездесетін проблемаларды шешу;

- Ата-ана, оқушы, педагогтардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін дамыту жолдарын қарастыру;

- Мінез-құлығы бұзылған балалармен психологиялық жұмыс жүргізудің технологиясын меңгерту.

Қолданылатын әдебиеттер:

 1. Зимина. Педагогикалық психология

 2. Краиг Г. Психология развития. СПб 2000

 3. Муханов М. Жас және педагогикалық психология. Алматы 1982

 4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Возрастаня психология. 1-2 ч. Москва 2005

 5. Кулагина И.Ю., Клюцки В.Н. возрастная психология. Москва 2004

 6. Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Алматы 1987

 7. Л.М. Шипицина. Психолого – педагогическое Консультирование сопровождение развития ребенка. Москва , владос, 2002.

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Бағдарламаны жетекшісі: П.ғ.к., доцент м.а. Қалматаева А., аға оқытушы Аубакирова С.


ҚР тұрғын үй құқығы. (Жилищное право РК. Housinglaw of RKҚ)

Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР жер құқығы.

Постреквизиттер: ҚР Конституциялық құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР жер құқығы.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны. «ҚР тұрғын үй құқығы» пәні құқық негіздері ғылымындағы орыны: берілген пәннің курсы мен міндеттерін, құқық саласындағы тұрғын үй құқығының алатын орнын, оның азаматтық кодекспен сабақтастығын, азаматтық іс жүргізу құқығымен, ҚР жер құқығы туралы және де Қазақстан Республикасында тұрғын үй құқығының қазіргі жағдайынын дамын нақты игеруі қажет.

Курстың міндеті: Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасының негізгі түсініктерін; Тұрғын үй құқығы ұғымы; Тұрғын үй құқығының басқа құқық салалармен және өзге білім салаларымен сабақтастығы; Тұрғын үй заңнамасының теориясы мен міндеті, оның әлеуметтік және құқықтық маңыздылығы; Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін тұрғын үй қатынасында қолдану; Жалға беру, коммерциялық қызмет төлемдері мен үй-жайдың бағасын реттейтін нормативтік актілер; Тұрғын үйге құқықтық қатынастың түсінігі мен мазмұны; Тұрғын үй сферасындағы жеке меншік; Азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыздандыру; Тұрғын үйдың сақталуын қамтамасыз ету; Тұрғын үй заңнамасын бұзуда құқықтық жауапкершілігі туралы түсініктеме береді.

Курстың мақсаты: Пәнді жүргізудегі мақсаты көрсетілген кәсіпорындармен азаматтардың арасындағы қоғамдық қатырастарын реттеуін және де азаматтардың өзара тұрғын үйді қолдану, ұсыну қатынастарын, тұрғын үй фондын басқару және оның сақталуын қамтамасыз етуін терең зерттеу.

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

 1. ҚР Конститутциясы. Алматы 1995ж.

 2. Құқық негіздері: Хрестоматия. Алматы: Мектеп, 2006 ж.

 3. Гражданский кодекс Республики Казахстан

 4. Жилищный кодекс

Қосымша әдебиеттер:

 1. Құқық негіздері. Оспанов Қ.И.Алматы, 2007 ж.

 2. Құқық негіздері. Баққұлов С. Оқу құралы. ҚазМСҚА. Алматы, 2001 ж.

 3. Гражданское право. Учебник в 2-х томах\ Под. Ред. Е.А. Сухова М.. 2005г.

 4. Право собственности в Гражданском кодексе. Е.А.Сухонов.

 5. Комментарии к жилищному законодательству /Под.ред. Яковлева В.Ф.. Седугина П.И. М..2001г

 6. Жилищное законодательство. Андрианов И.И. Практические вопросы. М.. 2000г.

 7. Жилищное законодательство. Сборник нормативных актов и документов/Под.Ред. Крашенникова И.П. М..2000г.

 8. Жилищное право. Марткович И.Б. Закон и практика. М.. 2000г.

Оқыту тілі: қазақ тілі

Бағдарлама жетекшісі Мадибаева Д.Р. оқытушы


ҚР қаржы құқығы. (Финансовое право РК. Finance law of the republic of Kazakhstan)

Пререквизиттер: ҚР Конституциялық құқық, ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.

Постреквизиттер: ҚР Конституциялық құқық, ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны. «ҚР қаржылық құқық» пәні құқық негіздері ғылымындағы орыны: «Қаржы құқығы» пәнін оқып үйрену, қаржы және құқық саласында мамандар даярлау жүйесінде қолданылатын негізгі курс болып табылады. Пәннің бағдарламасы мынадай сұрақтарға толығымен жауап беруге мүмкіндік береді: қаржының мәні мен функциялары;қаржы-құқықтық нормалар;қаржы жоспарлауының құқықтық негіздері; мемлекеттің қаржы саясаты және қаржы механизмі; Қазақстан жерінде бағалы қағаздар айналымын құқықтық реттеу және т.б.

“Қаржы құқығы” пәнінде шаруашылық субъектілердің қаржысына, мемлекеттің шығыстары мен табыстарына сипаттама беріліп, ҚР-ң салық және сақтандыру құқықтарының қарастырылады.

Курстың міндеті: Құқықтық қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқуы керек. Құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеудің жоғарғы білімін меңгеруі қажет. Қазақстан Республикасындағы азаматтық заңнамаларға байланысты қабылданған заңдарды оқып үйрену және ҚР-ғы басқа да нормативтік құқықтық актілермен, бұйрықтар, жарлықтар, үкімдер мен шешімдер және т.б.

Курстың мақсаты: Қазақстан Республикасының заңдылығын зерттеу, заңдылықпен жұмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мәселелерге бейімдеу, алған теориялық білімдерін қолдану қабілетін пайымдау.

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиет:

 1. ҚР Конститутциясы. Алматы 1995ж.

 2. Қаржы, ақша айналысы және несие. Оқу құралы. Смағұлова Р.О., Мәдіханова Қ.Ә, Тұсаева Ә.Қ., Сатыбалдиева Ж.Ш. Алматы: Экономика, 2008.

 3. Финансовое право РК. Худяков А.И. Алматы, 2001.

Қосымша әдебиет:

 1. Финансовое право РК (общая часть). Худяков А. Алматы, Баспа 2001г.

 2. Финансовое право Учебник. Химичевой Н. Москва, Юрист 2000 г

 3. Финансовое право РК сборник документов /Учебник/. Диденко П.В. Алматы.Дан екер.2000г

 4. Основы теории финансового нрава. Худяков А.И. Алматы: Жеты жаргы, 1999 г.

 5. Страховое право РК. Худяков А.И. Алматы , 2001 г.

Оқыту тілі: қазақ тілі

Бағдарлама жетекшісі: Молдабекова А., э.ғ.к.


12 жылдық мектепте бейінді оқыту негіздері. (Основы профильного обучения в 12 летней школе. Profile teaching at the 12th school)

Пререквизиттер: Педагогика, Педагогика тарихы. Бейінді оқыту педагогикасы

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, Жас ерекшелік педагогикасы.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны. «12 жылдық мектепте бейінді оқытудың теориясы мен технологиясы» оқу пәні ретінде. «12 жылдық мектепте бейінді оқытудың теориясы мен технологиясы» пәнінің мәні мен мазмұны. 12 жылдық мектепте бейінді оқыту, бағдаралды дайындық. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың халықаралық тәжірибедегі және жалпы білім беру жүйесіндегі даму тенденциялары. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың нобайлары. 12 жылдық мектепте бейінді оқыту нобайларының түрлері. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың мазмұны. 12 жылдық мектепте бейінді оқытуда оқушының жеке білім алу жолы. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудағы тұтас педагогикалық үрдістің сипаты. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың заңдылықтары мен принциптері. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудың педагогикалық үрдістегі әдістері мен құралдары. 12 жылдық мектепте бейінді оқытудағы тұлғаның әрекеті және дамуы. 12 жылдық мектепте бейіндіалды дайындық. 12 жылдық мектепте бейінді оқытуда курстарды ұйымдастырудың мазмұны

Курстың мақсаты:

12 жылдық мектеп мамандарын даярлау мақсатында 12 жылдық мектепте бәсекеге қабілетті, қоғам мен мемлекеттің стратегиялық міндеттеріне сай келетін, бейінді мектептің жоғары білімді және мәдениетті тұлғасын қалыптастыру.

Курстың міндеттері:

- 12 жылдық мектепте педагогикалық жағдайлардың шешімін таба алатын теориялық білімді практикалық әрекетке ұштастыру;

- 12 жылдық мектепте педагогтың бейінді мектеп жағдайындағы тұтас педагогикалық үрдіске, өзінің кәсіби әрекетіне кешенді көзқарасты қалыптастыру;

- 12 жылдық мектепте педагогтың кәсіби маңызы бар қасиеттерін (гуманизм, педагогикалық сын ойлау, құзыреттілік, көпмәдениеттілік және т.б.) қалыптастыру;

- 12 жылдық мектепте педагог бойында үздіксіз білімге, өзін-өзі дамытуға, ғылыми-зерттеу жұмысына, дайындық пен құштарлықты қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:

1. Назаралиева З.С. Педагогика профильного образования. Алматы, 2008.

2. Р.К.Алшарозова. 12 жылдық білім беру және жаңа мұғалім . 12 жылдық білім. -№8. 2006. – 37 б.

3. Қазақстан Республикасының 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.

4. Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020 годы . февраль, 2011 год.

5. Кусаинов А.К., Абенова Т.К., Башар Р.Б. и др.: под ред. Кусаинова А.К. Национальные истемы образования: общая характеристика, структура. Алматы: Ронд, 2004.

6. Абылкасымова А.Е., Ушуров Е:А., Омарова Р.С. Развитие системы общего среднего образования в современном мире. Алматы: НИЦ «Ғылым», 2003.

7. Муканова С. Стандартизация среднего общего образования РК. Алматы: Ронд 2005.

8. Муканова С. Проектирование рабочих учебных планов в 10-11 классах общеобразовательных учебных заведений. Алматы: Ронд. 2005.

Қосымша әдебиеттер:

1. Концепция предпрофильной подготовки учащихся и профильного обучения старшеклассников. Астана, 2006.

2. Журналы «Профильная школа».

3. Под ред. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва, 2000.

4. Писарева С.А. Образовательная среда профильного обучения СПб Каро 2005.

5. Материалы респ. Научно-практ. Конференции «Профильное обучение учащихся: опыт, проблемы, перспективы». Тараз, 2006.

Курстың тілі: қазақ, орыс тілінде

Бағдарлама жетекшісі: Шауенова М.А- аға оқытушы, Шауханов А.А – п.ғ.к., доцент м.а


Азаматтық жұмыстар объектілері. (Объекты гражданских работ. Obgects of civil relations)

Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық құқығы.

Постреквизиттер: ҚР конституциялық құқығы, ҚР азаматтық құқығы.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны. «Азаматтық жұмыстар объектілері» пәні құқық негіздері ғылымындағы орыны: Білімгерлерді заңгерлік білім беру жүйесінің, азаматтың ғылыми негізгі қағидалар мен дерекнамалардың мазмұнын ажыратуға баулу. Білімгерлер азаматтық жұмыс объектілері туралы, сонымен қоса құқықтық егемен қазақ мемлекетінің биік мұраты негізінде жүзеге асыру: білімгер азаматтық жұмыс объектілері жүйесін меңгерту; азаматтық жұмыс объектілері негізгі қағидаларын; ұлттық азаматтық жұмыс объектілері дамуы жолдарын; құқықтың салыстырмалы зерттеу әдістерін және алда тұрған міндеттерді орындау; қазіргі азаматтық жұмыс объектілері адам құқығын қорғауға ерекше мән беруді қамтамасыз ету.

Курстың міндеті: Білімгерлер азаматтық жұмыс объектілері туралы, сонымен қоса құқықтық егемен қазақ мемлекетінің биік мұраты негізінде жүзеге асыру: білімгер азаматтық жұмыс объектілері жүйесін меңгерту; азаматтық жұмыс объектілері негізгі қағидаларын; ұлттық азаматтық жұмыс объектілері дамуы жолдарын; құқықтың салыстырмалы зерттеу әдістерін және алда тұрған міндеттерді орындау; қазіргі азаматтық жұмыс объектілері адам құқығын қорғауға ерекше мән беруді қамтамасыз ету.

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. ҚР Азаматтық құқық. Оқулық, А-2006. Ғ.Сапарғалиев.

2. ҚР Азаматтық туралы кодексі. А-2007.

3. ҚР Азаматтық туралы Заңы. 2002.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

1 курс iconЭлективный курс   В. А. Ходаков моу воротынская средняя школа Перемышльского района Калужской области
Элективный курс предназначен для учащихся 9-10 классов (также может преподаваться в 11 классе как факультативный курс)
1 курс iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...
1 курс iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Мамандықтар: 050109 «Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3...
1 курс iconКурс лекций по макроэкономике А. А. Фридман
Особенность предлагаемого курса в том, что он соединяет в себе вводный курс и курс промежуточного уровня по степени охвата материала,...
1 курс iconПроводит набор на курс подготовки
...
1 курс iconКурс Патрологиии © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание А. И. Сидоров 1 Курс Патрологиии 1
I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской церкви 28
1 курс iconЫқтималдықтар теориясы және математикалық статистика
«Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3 семестр
1 курс iconУчебно-методическое пособие цикл опд. Ф. 08 общепрофессиональные дисциплины Специальность: 021100 «Юриспруденция» казань 2007
«Гражданское процессуальное право», предназначено для студентов юридического факультета (4 курс – очная форма обучения; 5 курс –...
1 курс iconАрнайы курс бағдарламасы Информатика
«Компьютерде іс – қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша курс бағдарламасы орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық – гуманитарлық...
1 курс iconКурс: пользователь пк. Бастапқы курс Ба ғдарлама мақсаты
Бағдарлама мақсаты: дербес компьютер туралы бастапқы мәліметтер алу, пайдаланушы дағдысын қалыптастыру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница