050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
Название050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»
страница4/7
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Фил._каз_яз..doc
1   2   3   4   5   6   7

3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ

КЕСТЕСІ
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсыныла-тын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты

Балл

Бақылау түрі

1

ОЖСӨЖ тапсырмалар-ын орындау

Теориялық білімнің меңгерілуін бақылау, берілген тапсырмалардың орындалуын тексеру

ОЖСӨЖ тақырыбына байланысты

Апталық бөлу кестесіне сәйкес

(барлығы 6 баяндама)


12

ОЖСӨЖ-де реферат және баяндама

2

Тақырып б/ша жазбаша сауалнама


Оқу материалын игеру деңгейіне сәйкес, болашақтағы жұмыс формасына сәйкес

Дәріс

тақырыбына сәйкес


ОЖСӨЖ соңынан

10 минут7.5

Жазбаша жауап

3

СОӨЖ тапсырмаларын орындау (барлығы 15 тапсырма)


Аналитикалық және танымдық қабілеттерін арттыру

Дәріс

тақырыбына сәйкес


ОЖСӨЖ –ға бөлінген уақыт кестесіне сәйкес


15

Сұрақтарға жауап беруін, тапсырманың орындалуын тексеру

4

Аралық тестілеу түріндегі бақылау


Оқу материалын игеру, логикалық ойлау қабілеттерін тексеру

1-тестілеу

1-7 тақырыптарға, 2-тексеру

8-15 тақырыптарға сәйкес

-

18

Тест бланкілерін тексеру


5

Емтихан

Білімді кешенді тексеру

15 аптаға негізгі әдебиет

Семестр бойы

40

Студенттің білімін

бағалау.4. Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Әдебиет атауыБарлығы

Ескерту

Кітап-ханада

Кафе-драда

Студенттердің

қамтылу пайызы (%)

Электронды

түрі

1

Қазақ грамматикасы А., 2002.


20

-

100%

-

Негізгі оқулық

2Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы . А., 1997.


10

-

91%

-

Негізі оқулық

3

Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы . А., 1993.


3

-

27%

-

-

4

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. А.,1987.


50

-

100%

-

-

5

Кеңесбаев Т., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі . Лексика, фонетика. А.,1962.,1975.


2

-

18%

-

-

6

Досмұхамедұлы Х. Аламан. А.,1991.


5

-

45%

-

-

7

Ниеталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. А.,1977.


3

-

27%

-

-

8

Исабаев А. Қазақ тілі дыбыс жүйесі методикасының негіздері. А., 1993.


6

-

55%

-

-

9

Дүйсебаева М. Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі. А.,1981.


3

-

27%

-

-

10

Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. А.1988.8

-

73%

-

-

11

Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1966.


5

-

45%12

Омарбеков С., Жүнісов Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. А. , 1985.


5

-

45%13

Омарбеков С. Халақтық тіліміздегі тектес тілдермен ортақ құбылыстар. А.. 1987.


5

-

45%
5. Пән бойынша дәрістердің конспектісі

I 1. Тақырып: Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы.

2. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Фонетиканың зерттеу нысаны, салалары;

2. Фонетиканың зерттеу әдістері;

3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/ және әріп. Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық құрамы және қазақ алфавиті

4. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары, құрамы, жүйеленуі және акустико-артикуляциялық сипаттамасы.

5. Дауыссыз дыбыстар, құрамы, жіктелімі, фонетикалық сипаттамасы.

6. Сингармонизм және қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары.

7. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен әріп болып жазылуындағы түрлі өзгерістер.

3. Дәрістің мақсаты: Фонетика мен фонологияның ғылыми негізін, дыбыстардың түрлі жасалымдық, айтылымдық, естілімдік ерекшеліктерін ажыратып түсіндіру.

4. Дәріс мазмұны: Фонетиканың зерттеу нысанын, салаларын, зерттеу әдістерін, дыбыс,фонема/ сингармемо/ және әріптердің құрамын және қазақ алфавитіндегі дауыссыз дыбыстардың құрамы, жіктелімі, фонетикалық сипаттамасы мен дауысты, дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен әріп болып жазылуындағы түрлі өзгерістерді, сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдарын айту, талдау.

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

1. Фонетиканың зерттеу нысаны, салалары;

2. Фонетиканың зерттеу әдістері;

3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/ және әріп. Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық құрамы және қазақ алфавиті

4. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары, құрамы, жүйеленуі және акустико-артикуляциялық сипаттамасы.

5. Дауыссыз дыбыстар, құрамы, жіктелімі, фонетикалық сипаттамасы.

6. Сингармонизм және қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары.

7. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен әріп болып жазылуындағы түрлі өзгерістер.

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5

II 1. Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы

2. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Буын жүйесі туралы анықтама.

2. Қ.Жұбанов және қазақ тілінің буын типологиясы.

3. Буын жігі, буын түрлері.

4. Буын және тасымал мәселелер.

5. Қазақ тілінің буын жүйесінің зерттелуі.

3. Дәрістің мақсаты: Буын жүйесінің түркі және қазақ тіліндегі ерекшеліктерін орнын, жасалу ерекшеліктерін баяндау.

4. Дәріс мазмұны:

Буын жүйесі мен буын типологиясы, буын жігі, буын түрлері, тасымал мәселелері сөз етіледі.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

1. Буын жүйесі туралы анықтама.

2. Қ.Жұбанов және қазақ тілінің буын типологиясы.

3. Буын жігі, буын түрлері.

4. Буын және тасымал мәселелер.

5. Қазақ тілінің буын жүйесінің зерттелуі.

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4

III 1. Тақырып: Дыбыстар классификациясы /Практикалық талдау-жаттығу/,

2. Қарастырылатын сұрақтар:

Фонологиялық талдау мен фонетикалық талдаудың үлгілері:

3. Дәрістің мақсаты: Талдудың аражігін ажырата біліп талдау, ғылыми негізін түсіндіру.

4. Дәріс мазмұны:

Фонологиялық талдау мен фонетикалық талдаудың үлгілерін жасау.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

1. Фонологиялық талдау дегеніміз не?

2. Фонетикалық талдаудың дегеніміз не?

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2,3,4

IV 1. Тақырып: Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны.

2. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны

2. Акцентуация, тон және сингармонизм

3. Екпін ұғымы. Сөз екпіні, логикалық және фразалық екпін.

4. Сөз екпіні, оның тілдегі қызметі.

3. Дәрістің мақсаты: Просодиканың қазақ тіліндегі қызметін, негізгі құраушы бөлшектерін айту.

4. Дәріс мазмұны:

Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны мен түрлері айтылады және оған әсер ететін заңдылықтар сөз етіледі. Просодиканың қазіргі қазақ тіліндегі негізгі ерекшеліктері де айтылады.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар:

1. Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны

2. Акцентуация, тон және сингармонизм

3. Екпін ұғымы. Сөз екпіні, логикалық және фразалық екпін.

4. Сөз екпіні, оның тілдегі қызметі.

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5.V 1. Тақырып: Сингармонизм.

2. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Сингармонизм құбылысы, оның түркі тілдері дыбыс жүйесіндегі орны туралы зерттеулер.

2. Сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы.

3. Дауыстылар және дауыссыздар сингармонизмі

4. Сингармонизм және қазақ тілінің орфоэпиялық нормалары.

5. Қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуы.

3. Дәрістің мақсаты: Үндесім заңының түркі және қазақ тілінің негізгі құраушы заңдылығы екені және өзге тілдік топтардың осындай негізгі заңдылықтармен салыстырмалытүрде талданып түсіндіріледі.

4. Дәріс мазмұны:

Сингармонизм құбылысы, оның түркі тілдері дыбыс жүйесіндегі орны, фонологиялық функциясы, дауыстылар және дауыссыздар сингармонизмі, орфоэпиялық нормаларға қатысы, сингармониялық фонетиканың дамуы баяндалады.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

1. Сингармонизм құбылысы, оның түркі тілдері дыбыс жүйесіндегі орны туралы зерттеулер.

2. Сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы.

3. Дауыстылар және дауыссыздар сингармонизмі

4. Сингармонизм және қазақ тілінің орфоэпиялық нормалары.

5. Қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуы.

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VI 1. Тақырып: Дауыстылар және дауыссыздар үндестігі /талдау-жаттығу жұмыстары/

2. Қарастырылатын сұрақтар:

Дауыстылар және дауыссыздар үндестігі /талдау-жаттығу жұмыстары/

3. Дәрістің мақсаты: Дауысты және дауыссыз дыбыстардың үндесімдік ерекшеліктерін е сүйене отырып талдау.

4. Дәріс мазмұны:

1. Дауыстылар үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары.

2. Дауыссыздар үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

1. Дауыстылар үндестігі бойынша талдау дегеніміз не?

2. Дауыссыздар үндестігі бойынша талдау дегеніміз не?

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5

VII 1. Тақырып: Аккомадация

2. Қарастырылатын сұрақтар:

1. Дауыстылар мен дауыссыздардың үндесуі ;

2. Дауыссыздар мен дауыстылардың үндесуі.

3. Дәрістің мақсаты: Аккомадация құбылысының қазақ тіліндегі орны мен қызметі мысалдар арқылы дәлелдеп айту, түсіндіру.

4. Дәріс мазмұны:

Дауыстылар мен дауыссыздардың, дауыссыздар мен дауыстылардың үндесу ерекшелігін баяндау көзделді.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақта

1. Дауыстылар мен дауыссыздардың үндесуі деген не?

2. Дауыссыздар мен дауыстылардың үндесуі деген не?

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5


VIII 1. Тақырып: Ассимиляция.

2. Қарастырылатын сұрақтар:

  1. Прогрессивті ассимиляция

  2. Регрессивті ассимиляция.

3. Дәрістің мақсаты: Ассимиляция құбылысының қазақ тіліндегі орны мен қызметі мысалдар арқылы дәлелдеп айту, түсіндіру.


4. Дәріс мазмұны:

  1. Прогрессивті ассимиляция

  2. Регрессивті ассимиляция.

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар

  1. Прогрессивті ассимиляцияның қазақ тіліндегі қызметі қандай?

  2. Регрессивті ассимиляция қазақ тіліндегі қызметі қандай?

6. Пайдаланатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» (жеделдетілген), 5В 012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В 012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтарына арналған
ПОӘК«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі қазақ әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconФилология факультеті студенттерінің ожсб консультациялары мен сынама тестілеу кестесі
В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В019100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon«050117» Қазақ тілі мен әдебиеті (жеделдетілген) және «050112» Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша

050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconМазмұны
В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconБекітемін Білім және ғылым вице-министрі
В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарына арналған
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconҚазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Тілдің анықтамасы және оның мәні. Тілдің шығуы мен қалыптасуы. Тілдің тарихы мен даму заңдылықтары
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті»
В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 050121 «Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтарының 2 курс студенттеріне...
050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» iconМамандығына арналған «синтаксистік стилистика» пәнінің
В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница