Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
страница38/38
Дата конвертации14.02.2016
Размер3.71 Mb.
ТипДокументы
источникhttps://45minutkz.files.wordpress.com/2015/10/d0b0d0b7d0b0__-d182c2a6d0bbc2a6-6-d181d18bd0bdd18b
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Сабақтың көрнекілігі: днд. матсрналдар, кестелер, кеспе қағаздары, тірек сызбалар. Сабақтың формалары: жеке баламен, топпен, сынып үжымымен жүмыс жүргізу. Сабақтың типтері: .үйымдастыру козеңі, ұй тапсырмасын сүрау, жаңа сабақты түсіндіру, қорытындылау, багалау. Сабақтың барысы:

а) Үйымдасіыр) кчзеці.

 1. Сэлемдесу.

 2. Кезекші мэлімдемесі.
  З.Журнал бойынша түгелдеу.
  4.Жаңа сабаққа дайьіі ідық.


ә) Үй тапсырг»;цсы>; сурау.

 1. Өткен сабақта өтілген срежені сүрау.

 2. Жаттығу жүмысьшьщ орындалу парысын дэптерлерінен тексеру.

 3. Дэптерлерін алмастыру.

 4. Оқушылардың бергсн жауаптарьліа қарай білімдерін бағалау.

б) Жаңа сабақты түеіидіру,

Бүгінгі жаңа сабақта окушіллардын өткен тақырыптардан алған білімдерін тексеремін. Ол үшін мен жаттығу жү-мыетарын орьшдатамын. Алғашқы орындалатын тапсырма: 361-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіидіремін: Төмендегі болымды, болымсыз етістіктерді қатыстырыи мэтін қураңдар.

Келесі тапсырма (ауьізіиа . урде): 362-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін: Сөйлемдердегі зат есім, сыіі ссім, есімдік , етістіктерді тауып, оларды қызметіне қарай талдаңдар, сойлем мүшслеріне ажыратыңдар.

Келесі таисырма: ЗбЗ-хаіпілғу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін: Сөйлемдерді оқып, қарамеи жазылған сөздсрді синонимімен бірге көшіріңдер.-.

Келесі тапсырма: 364-жаттығу жүмысьшыд орындалу шартын түсіндіремін: Төмендегі синоним сөздеріе сөй.исм ойлап жазыңдар.

Келесі тапсырма: 365-жат.і ілғу лсүмысьшыц орындалу шартын түсіндіремін; Мэтінді оқьш шығып, ондағы ар, сақ, мекеп, ұрап ,әздерінің мағынасын тауып жазыңдар.

Келесі тапсырма: 367-лсатгығу жұмі.ісының орындалу шартын түсіндіремін: Төмендегі сөздердің антонимдерііі теріп жазыңдар.

Келесі тапсырма: 369-жагплғу жұмысыньщ орындалу шартын түсіндіремін: Мэтінді рөлге бөліп оқып шығып, ондағы ур адамііьщ сөзіне мэн беріңдер.

Сабақтың қорытыііДі,«сь<:

 1. Сүрақ қою арқылы жаца сабақт:.: қорытілпдылаймьш.

 2. Оқушылардың берген жауапта].>ь,ла қарай білімдерін бағалаймын.

 3. Үйге тапсырма: 366-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін:
  Сөйлемдерді көшіріп, антоипм сс;:.<дерді Ж'/и-лсү_бымен астын сызыңдар. Олар қандай сөз
  табына жататыныы анықтаңдлр.


Келесі тапсырма: 368-жаттығу жүмысының шарты: Оқып шығып, диалогты табыңдар. Әнет баба сөзінде қандай мэн барын өз сөздеріңмен айтып беріңдер.

Тексердім:

23. Сабақтың өтілетін мерзімі:

Сабақтың тақырыбы: Тест тапсырмалары. Сабақтың мақсаты:

а) білімділік: оқушылардың өткен сабактардан алған білімдерін тексеру
мақсатында тест жүмысын жүргізу.


э) дамытушылық: ой-өрісін, ойлау белсенділігін, сөйлеу шеберлігін, тіл мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, сауаттылыққа баулу.

б) тэрбиелік; елін, жерін, Отанын қадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа,
еңбексүйгіштікке тэрбиелеу.


Сабақтың түрі: сын сабағы.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, суреттеу, салыстыру, сүрақ-жауап, мэнерлеп оқу, сөздікпен жүмыс, бағалау, бекіту, корытындылау. Сабақтың көрнекілігі: тесттер кітапшасы.

Сабақтың формалары: жеке баламен, топпен, сынып үжымымен жү_мыс жүргізу. Сабақтың типтері: үйымдастыру кезеңі, жаңа сабақты түсіндіру, қорытындылау, Сабақтың барысы:

а) ¥йымдастыру кезеңі.

 1. Сэлемдесу.

 2. Кезекші мәлімдемесі.

 3. Журнал бойынша түгелдеу.

 4. Жаңа сабаққа дайындық.

ә)Жаңа сабақты түсіндіру.

Бүгінгі жаңа сабақта оқушылардың өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін тексеру мақсатында тест жүмысын жүргіземін.

Оқушыларға тест парақшалары мен перфокарталарды таратып шығамын да, тест сүрақтарына жауап беруін тапсырамын.

Сабақтың қорытындысы:

 1. Сүрақ қою арқылы жаңа сабақты қорытындылаймын.

 2. Тест парақшалары мен перфокарталарды жинап аламын.

 3. Үйге тапсырма: өткен тақырыптарды қайталап келу.

Тексердім:

24. Сабақтың өтілетін мерзімі:

Сабақтың тақырыбы: Жыл бойы өткенді қайталау. Сабақтың мақсаты:

а) білімділік: иісушылардин охкен сабақтардан алған білімдерін тексеру, эрі тоқсандық бағаны қорыту максатілида ток^андық қайталау жүмысын жүргізу.

ә) дамытушылі.іқ: ой-өрісіл, ойлау белсенділігін, сөйлеу шеберлігін, тіл мэдениетін дамыху, сөздік қорьш молаіггу.

б) тэрбиелік; елін. жеріи, Отаиыи қадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабактың түрі: қайталау сабағы.

Сабақтың әдісі: хүсілдіру, еуреттеу, салыстыру, сүрақ-жауап, сөздікпен жүмыс, бағалау, бекіху, корыхьшды.иі,.

Сабақтың көрнекілп'.: дид махе(,і.;шдар, кестелер, кеспе қағаздары, хірек сызбалар. Сабақтың тшітері: ұйоімдастыру : озеці, жаңа сабақхы хүсіндіру, қорытындылау, Сабақтың барысы:

а) Үйымдастыру ке^иі.

 1. Сэлемдесу.

 2. Кезекші мэлімдемссі.

 3. Журнал бойынша тутелдеу.

 4. Жаңа сабакқа дайьаідык.

э)Жаңа сабақты гүсіидіру.

Бүгінгі жаңа сабақга оічушылардыіі, өткеи хақырыптар бойынша алған білімдерін тексеру мақсахында тоқсандьіқ , жьшдық қайталау жүмысын жүргіземін. Оларға косымша тапсырмалар бере охырып, сүірақтар қохмыіі датоқсандық, жылдық бағаларын қорытамын.

Сабақтың қорыі ыі. ^ іСьі:

 1. Сүрақ қою арқылы жаца сабақть: қорыхындылаймын.

 2. Тесх парақшалары мсн перфок:;р: аларды жинап аламын.

 3. Үйге хапсырма: озіндік жүмыс: ;.:азғы демалыс кезінде файл папкаға ізденіс
  жұмыстарының нэтижесін жиііаи лсүру.


Тексердім:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconЖарғы Мемлекеттік оқу орны №205 қазақ орта мектебі
Білім беру мекемесіне жатады. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ііі «Білім туралы»Заңы негізінде қызмет атқарады....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница