«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности
Скачать 187.98 Kb.
Название«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности
Дата конвертации14.02.2016
Размер187.98 Kb.
ТипДокументы
источникhttps://kuef.kz/upload/iblock/3c6/3c6c3f32d292e6b8676294fa8f40acd8.doc

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІ


«Есеп және аудит» кафедрасы«БЕКІТЕМІН»

Председатель УМС, проректор

по академической деятельности

____________Сагинтаева С.С.

«_____» ____________ 2014 г.


Қаржылық есеп, Аудит, Ілгерілетілген каржылық есеп


6М050800 «Есеп және аудит» мамандығының магистранттарға


МЕМЛЕКЕТТІК БЕЙІМДІК ЕМТИХАН

БАҒДАРЛАМАСЫ


Астана 2014


. Қаржылық есеп пәні


1 тақырып Қаржылық есептілікті дайындау қағидалары және тапсыру

Қаржылық инвестициялардың мерзімдері, шарттары және есеп саясаты.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының бірінші қолданылуы, есеп саясаты, бухгалтерлік бағалардағы өзгерістер мен қателер. Пайда және зиян жөніндегі есеп және капитал. Қаржылық активтер бойынша борыштардың құнсыздануы. Несиелік тәуекел. әділетті құн. Ашып көрсетуге тиісті басқа да талаптар. Тануды тоқтату. Пайда мен зиян арқылы әділетті құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер мен міндеттемелер. Құнсыздану. Амортизациямен анықталатын активтер. Өзіндік құн бойынша есептелетін активтер.


2 тақырып Активтерді тану, бағалау, жіктеу және анықтау:

негізгі құралдар; инвестициялық мүлік; материалдық емес акитивтер; құндылықтар; ауыл шаруашылығы; пайдалы қазбаларды бағалау және іздеу; активтердің құнсыздануы; жалдау; тоқтатылған қызметтен және сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

Бірлескен кәспорындарды біргейлендіру. Ортақ бақыланатын ұйымдар мен кәсіпорындарды қамтитын кәсіпорындарды қарастыру. Есептеу әдісі. Сатып алу әдісін қолдану. Кәсіпорындарда қолданылатын есептеу, сату әдісі және біріктіру құнын қолдану әдістері. Кәсіпорындарды біріктіру құнын сатып алынған активтерге, қабылданған міндеттемелерге және шартты міндеттемелерге бөліп тарату. Ұйым сатып алушының бірігейлендірілген активтердің, міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің таза әділ құндылығы үлесінің артуы.3 тақырып Міндеттемелер есебі және олардың жіктелімі:

қызметкерлерге сыйақы; табыс салығы; бағаланған резервтер, шартты міндеттемелер және шартты активтер; зейнетеақы жоспары бойынша есеп және есептілік.


4 тақырып Қаржылық құралдардың есебі және ақпараттарды ашу

ақпараттарды ашу, және тапсыру, өлшеу және тану


5 тақырып Бағамдарды аыйрбастаудағы өзгерістердің әсері;

Бағамдарды аыйрбастаудағы өзгерістердің әсері; құрылыс келіісім шарты; займдар бойынша шығындар; мемлекеттік субсидиялар есебі және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашып көрсету; сақтандыру келісім шарты; акцияға негізделген төлем; акцияға пайда; операциялық сегменттер.


6 тақырып Қаржылық есептілікті ашу:

қаржылық есептілікті тапсыру; ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік; қаржылық есептілік күнінен кейінгі жағдай; гиперинфляциялық экономикадағы қаржылық есептілік; аралық қаржылық есептілік


7 тақырып Қаржылық есептілікті біріктіру және консолидация:

бизнесті біріктіру; біріктірілген және жеке қаржылық есептілігі; байланыс жақтардың ақпараттарын ашу; ассоцияланған кәсіпорындардағы инвестиция


Қаржылық есеп пәнінің емтихан сұрақтары
1.Қаржылық инвестициялардың мерзімдері, шарттары және есеп саясаты.

2.Пайда және зиян жөніндегі есеп және капитал

3.Қаржылық активтер бойынша борыштардың құнсыздануы.

4. Несиелік тәуекел. әділетті құн

5.Ашып көрсетуге тиісті басқа да талаптар.

6.Пайда мен зиян арқылы әділетті құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер мен міндеттемелер.

7. Халықаралық стандарттарга сәйкесстігін ашу

8. Қаржылық есептілікті корсету мерзімін бекіту

9. Мәнділік

10. Жылдық қаржылық есептілікті ашу

11. Бағалау мен байланыстыру

12. Жылдық есеп саясатының жеке элементтері

13.Бірлескен кәспорындарды біргейлендіру

14.Ортақ бақыланатын ұйымдар мен кәсіпорындарды қамтитын кәсіпорындарды қарастыру.

15.Есептеу әдісі.

........16.Сатып алу әдісін қолдану.

17.Кәсіпорындарда қолданылатын есептеу, сату әдісі және біріктіру құнын қолдану әдістері.

18. Негізгі құралдар

19. Инвестициялыө мұлік

20. Материалдыө емес активтер

21. Ауыл шаруашылық

22. Пайдалы қазбаларды бағалау және

23. Қаржылық активтер бойынша борыштардың құнсыздануы.

24. Жалға алу

25. Сатуға және тоқтатылатын ұзақ мерзімді активтер

26. Жумыскерлердін толем ақылары

27. Қысқа мерзімді Жумыскерлердін толем ақылары

28. Тану мен бағалау активтер

29.Барлық жумыскерлердін толем ақылары

30. Қысқа мерзімді демалыс толемдер

31. Қызметкерлерге сыйақы; табыс салығына қатысу

32. Шартты міндеттемелерде қарастырылған жумыс ұақытын аяқталган мерзімін толенуі

33. Зейнет ақы есептеу мен толемдермен олардың жоспарлаудың аырмашылығы

34. Зейнет толемдерді жумысберушілержін жоспарлары

35. Мемлекеттін зейнет ақыны толеу жоспары.

36. Зейнет ақыны сақтандыру

37. Шартты міндеттемелерде қарастырылған жумыс ұақытын аяқталган мерзімін толенуі

38. Пайдаға салынатын салық.

39. Бағалау резервтері, бағалау активтер мен бағалау міндеттемелер

40. Зейнет ақылардың есебі мен есептілігі

41. Пайда. Валюта бағамдары өзгеруінің әсері.

42. Құрылыстаңы келісім - шарт

43. Займдардағы шығындар

44.Мемлекеттік субсидиялардың есебі мен мемлекеттік комектердің есебінің ашыө ақпарат

45. Сақтандыру келісім шарттары. Операциондық сегменттер

46. Қаржылық есептілікті корсету. Ақша қаражаттардың қозгалысының есебі

47. Гиперинфляциялық экономикадағы қаржылық есептілік

48. Шоғырландырылған және болек қаржылық есептілік

49. Шоғырландырылған есептілікті ұсыну. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қолдану процедуралыры. Жиынтық бухгалтерлік балансты дайындау.

50. Кәспорындарга ассоцииндырылган инвестициялар


Аудит


1 тақырып Нарық экономикадағы аудиттің негізгі.

Аудиттің мәні, мақсаты және маңызы. Аудиттің пайда болуы және дамуы.

Кәзіргі жағдайдагы аудиттің түсінігі және дамуы.

Аудиттің компоненттері мен қағидалары. Аудиттер турлері жіне олардың сипаттамасы.

Аудиттің тапсырмалары мен мақсаты. Аудиттің пайда болуы және оның даму кезендері. Аудит функциялары мен объектілері, пәні. ҚР аудиторлыққ қызмет нарыгының казіргі жағдайы. Аудит постулаттары және концепциясыы, кағидалары. Аудиттің халықаралық стандарттары 200 «Қаржылық есептілік аудитін басқаратын жалпы принциптері мен мақсаты». Аудиттің тұрлері. Аудитттің және аудиторлардың тұрлері. Шаруашылық байланыстардың ішкі және сыртқы аудиті. Олардың озара байланыстары мен аырмашылығы. Ішкі аудиттің мақсаты. Ішкі аудитордың жұмысына тусінік, бағалау мен тест откізу. МСА 610 «Ішеі аудитордың жұмысын қарастыру».


2 тақырып. Аудиторлық қызмет және оны нормативтік құқықтық реттеу.

«Аудит тұралы Заңның» негізгі жүйесі мен жалпы ережелері. Аудиторлық жумысты реттейтің аудиторлық органдардың қурымы мен функциясы.

ҚР «Аудит тұралы Заң» және басқа да аудиторлық қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілері. Шетелде аудиторлық қызметтің бақылау тәжірибесі. ҚР - ы аудиторлық қызметті реттейтін органдардың функциялары мен кұрылымы. КР «Аудиторлық қызмет туралы» заң және ҚР - дағы аудиторлық қызметп реттейттін басқа да нормативті - құқықтық актілер. Аудиторларды кәсіби аттестациялау жүйесі және ҚР аудиторлық қызметті лицензиялау. Аудиторлардың жауапкершілігі, міндеттері және құқықтары.

3 тақырып. Халықаралық аудиттің стандарттарының (ХАС) мәні, мақсаты және ролі. Аудиттің халықаралық стандарттарының (ХАС) мәні, мақсаты және роліі. Аудиттің стандарттары мен нормативтері. Жалпы стандарттар, жұмыс стандарттары жіне қорытынды есептілік стандарттары. Аудиттегі стандарттармен нормативтер. Жалпы стандарттар, жұмыс стандарттар мен есептілік стандарттар. Экономикалык бақылау және онын компанияны басқарудағы орны. Экономикалык бақылаудағы тәуелсіз аудиттің ролі.


4 тақырып. ХАС 200 «Тәуелсіз аудитордың жалпы міндеті және аудиттің халықаралық стандарттарына сай аудиті жтүргізу». Қаржылық есептілік ақпараттық базасы ретінде. Аудиттің көз қарасы мен мақсаты ретіндегі қаржылық есептілікті дайындау мен қалыптастыру. Қаржылық есептіліктің элементтерінің мақсаты және оған жету жолдары


5 тақырып. ХАС 500 «Аудиторлық дәлел». Аудиторлық дәлел және онын аудиттегі ролі. Аудиторлық дәлелдерге қойылатын талаптар. Аудиторлық дәлелдерді алу процессы. Аудиторлық дәлелдерді жинау мақсаты. Аудиторлық зерттеуді откізудің методикалық ерекшеліктері. Аудиттегі қолданылатын бақылаудың классификациясы мен әдістемелері. Құжаттау бақылаудың методикалық әдістемелері. Қужаттардын сапасын тексеру. Тексеру әдістері. Аудиттегі әдістерін классификациялары. Аудиторлық тексерудің процедуралары. Аналитикалық процедуралары. ХАС 330 «Аудитордық процедуралар».


6 тақырып. ХАС 230 «Аудиторлық құжаттама». Аудиторлық құжаттамаларды дайындау мақсаты. Аудиторлық құжаттамалардың мінездемесі. Аудиторлық құжаттамалардың типы, формы, мазмұны мен масштабы.Аудитрдың типтік жұмыс құжаттары. Ақырғы аудиторлық файлды дайындау. Аудитті құжаттау. Аудиторлық құжаттамаларды дайындаудың мақсаты мен роді.

7 тақырып. ХАС 300 «Қаржылық есептіліктің аудитің жоспарлау». Аудитті жұргізу сатылары. ХАС 300 «Қаржылық есептіліктің аудитін жоспардау». Клиентпен алдын ала танысу. Аудитті орындаудың жолдары. Аудиторлық есеп (қорытынды). Аудиторлық есепті дайындаудың жалпы тәртібі мен онын тәсілдері.


8 тақырып. ХАС 700 «Есеп (қорытынды) . Тәуелсіз аудитордың қаржылық есептіліктің толық қорытындысы». ХАС 701 «Тәуелсіз аудитордың қаржылық есептіліктің модификациясы». Аудиторлық қорытындының формалары


9 тақырып. Қаржылық есептіліктің талдауының пәні.

Экономикадық талдаудың пәні, мақсаты мен тұрлері. Экономикада шаруашылық талдаудың пайда болуының жағдайы мен талаптары. Қаржылық есептілік аудиттің ақпараттық базасы ретінде. Қаржылық есептілік жалпы негізі. Аудиттің көз қарасы мен мақсаты ретіндегі қаржылық есептілікті дайындау мен қалыптастыру. Қаржылық есептіліктің элементтерінің мақсаты және оған жету жолдары. Аужитті объекті және цикл бойынша жургізу. Есептің және системалық сұрақтардың аудитін жургізу. Аудитті акпараттарды компьютерлік жүеде откізу.

10 тақырып. Қаржылық есептіліктің корсеткіштерінің аудиттеу мақсатымен жүргізілуі.

Қаржылық есептіліктің корсеткіштерінің аудиттеу мақсатымен жүргізілуі.

11 тақырып. ХАС –тың аудиторлық қызметінде тәжірибелік қолдануы.

Негізгі қорлардың аудиті. Запастардың аудиті.


Аудит пәнінің емтихан сұрақтары


  1. Кәзіргі жағдайдағы аудиттің мәні мен маңызы.

  2. Аудиттің қағидалары мен компоненттері және олардың мінездемесі

  3. Аудиттер турлері жіне олардың сипаттамасы.

  4. Аудиттің тапсырмалары мен мақсаты

  5. Аудиттің мақсаты

  6. Аудиттің пайда болуы және оның даму кезендері

  7. Аудиттің пәні, объекті мен функциясы.

  8. ҚР аудиторлыққ қызмет нарыгының казіргі жағдайы.

9.ХАС 200 «Қаржылық есептілік аудитін басқаратын жалпы принциптері мен мақсаты». 10.Аудиттің тұрлері.

11. Аудитттің және аудиторлардың тұрлері.

12 Шаруашылық байланыстардың ішкі және сыртқы аудиті.

13.Олардың озара байланыстары мен аырмашылығы.

14.Ішкі аудиттің мақсаты.

15.Ішкі аудитордың жұмысына тусінік, бағалау мен тест откізу.

16.МСА 610 «Ішеі аудитордың жұмысын қарастыру».

17.«Аудит тұралы Заңның» негізгі жүйесі мен жалпы ережелері.

18. Аудиторлық жумысты реттейтің аудиторлық органдардың қурымы мен функциясы.

19.ҚР «Аудит тұралы Заң» және басқа да аудиторлық қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілері.

20.Шетелде аудиторлық қызметтің бақылау тәжірибесі. ҚР - ы аудиторлық қызметті реттейтін органдардың функциялары мен кұрылымы.

21.КР «Аудиторлық қызмет туралы» заң және ҚР - дағы аудиторлық қызметп реттейттін басқа да нормативті - құқықтық актілер.

22.Аудиторларды кәсіби аттестациялау жүйесі және ҚР аудиторлық қызметті лицензиялау. 23.Аудиторлардың жауапкершілігі, міндеттері және құқықтары.

24.Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігі, міндеттері және құқықтары

25 Аудит маман ретінде

26. Халықаралық аудит стандарттары

27.Аудиттеғі әдеп кодексы. Халықаралық аудиторлық қызметі

28. Основные понятия закона «Об аудиторской деятельности».

29. Жалпы стандарттар, жұмыс мтандарттары мен есеп стандарттары

30. Экономикадық талдаудың пәні, мақсаты мен тұрлері.

31.Экономикада шаруашылық талдаудың пайда болуының жағдайы мен талаптары. 32..Қаржылық есептілік аудиттің ақпараттық базасы ретінде. Қаржылық есептілік жалпы негізі

33.Аудиттің көз қарасы мен мақсаты ретіндегі қаржылық есептілікті дайындау мен қалыптастыру.

34. Аудиторлық дәлел және онын аудиттегі ролі

35.Аудиторлық дәлелдерге қойылатын талаптар.

36. Аудиторлық дәлелдерді алу процессы.

37. Аудиторлық зерттеуді откізудің методикалық ерекшеліктері. Аудиттегі қолданылатын бақылаудың классификациясы мен әдістемелері.

38. Аудиторлық құжаттамаларды дайындау мақсаты. Аудиторлық құжаттамалардың мінездемесі.

39. Аудиторлық құжаттамалардың типы, формы, мазмұны мен масштабы.Аудитрдың типтік жұмыс құжаттары. Ақырғы аудиторлық файлды дайындау.

40. Аудитті жұргізу сатылары. ХАС 300 «Қаржылық есептіліктің аудитін жоспардау». Клиентпен алдын ала танысу. Аудитті орындаудың жолдары.

41. Аудиторлық есеп (қорытынды). Аудиторлық есепті дайындаудың жалпы тәртібі мен онын тәсілдері.

42. ХАС 701 «Тәуелсіз аудитордың қаржылық есептіліктің модификациясы». Аудиторлық қорытындының формалары

43. Экономикадық талдаудың пәні, мақсаты мен тұрлері.

44.Экономикада шаруашылық талдаудың пайда болуының жағдайы мен талаптары. 45.Қаржылық есептілік аудиттің ақпараттық базасы ретінде

46. Қаржылық есептілік жалпы негізі. Аудиттің көз қарасы мен мақсаты ретіндегі қаржылық есептілікті дайындау мен қалыптастыру. Қаржылық есептіліктің элементтерінің мақсаты және оған жету жолдары. Аужитті объекті және цикл бойынша жургізу. Есептің және системалық сұрақтардың аудитін жургізу.

47. Аудитті акпараттарды компьютерлік жүеде откізу.

48. Сатып алу циклының аудиті

49. Аудит мақсатындағы қаржылық есептің мінездемесі

50. ХАС аудиторлық кәсіпорындардың қызметінде тәжіриебе ретінде қолдануы

Тереңдетілген басқару есебі пәні1 тақырып. Тереңдетілген басқару есебінің ұйымдастырушылық және әлеуметтік аспектілері, белгісіздік жағдайындағы іс әрекеттер теориясы

Терендетілген басқару есебінің мақсаты мен міндеттері тереңдетілген басқару есебінің негізгі қағидаттары, мәні тәсілдердің жиынтығы.

Болжанбаған факторлар. Басқару түрлері қызмет ету саласына байланысты, яғни қамтамасыз ету процестері, дайындау, өндіру, өткізу және де әрбір процестердегі соңғы нәтижелерді өлшеу.

Экономикалық пайда әрбір процестің ішінде: дайындау, өндіріс, өткізу және басқару.

Тереңдетілген басқару есебінің қалыптасу және даму мәселелері.

Бағдарланатын және бағдарланбайтын шешімдер. Есеп ақпараттары, шешім қабылдау және анықталмағандық.


2 тақырып. Қорларды қалыптастырудағы жедел және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін шығындар мен шығыстар туралы ақпарат

Шығындар мен шығыстарды бағалаудағы кең таралған мәселермен олардың қызметтері. Логистика негіздері. Логистикалық шығындар және басқару. Шығындарды төмендетудегі логистиканың рөлі. Клиенттермен жұмыс істеу, жабдықтармен байланыс, жабдықтау-дайындау операциясындағы технологиялық есептеу жолымен шығындарды азайту, «дәл уақытысындағы» басқару.

Қорлардың мәні және қалыптасу кезіндегі басқару есебі.

Қорларды басқару есебінің шетелдік тәжірибесі және жабдықтау процестерінің шығындар есебі.

Жабдықтаудың халықаралық әдістерін қолдану (Сиф, Каф, Лекаж және т.б) тауарлы-материалдық қорларды ұйымдастыру есебі және оны бөлу тәртібі. Шығындарды MINI және MAXI әдістерімен есептеу. Тапсырыстың ең үнемді мөлшері. Резервті қорлардың көлеміне әсер ететін факторлар: сұраныстағы анықталмағандық және шығындағы болжанбағандық, тапсырысты орындау мерзіміндегі белгісіздік; қорларды сақтауға кеткен шығындар.

Қорларды сақтауға кеткен шығындардың терендетілген басқару есебі. Қойманы сақтау шығындарының ішкі есебі. Қойманың релеванттық шығындары. Қойма шығындарын азайту жолдары. Қоймасыз шаруашылық жұмыстарының жапондық әдісі. Қойма шаруашылығының және барлық қойманың өзін-өзі өтеуі.


3 тақырып. Өнімнің (жұмыс, қызмет) сапасы, уақыт факторы және шектеулілік теориясы

Қазіргі жағдайдағы бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етудегі оның және қызмет сапасының мақсаты. Өнімді өндіру мен сапа инновациясы – бәсекелестік құралы ретінде. Өндірілген өнім сапасының сертификаты уақыт – бәсекелестік күресі ретіндегі фактор. Шектеулі теориясы және талдау. Инновацияны бағалау. Инновациялық қызметке келісім – шарт. Ғылымдағы іргелі зерттеулер(Фи) мен қолданбалы зерттеулердің (Пи) мәні. Инвестициялық салымдар және олардың есебі. Сапаға байланысты мәселелерді анықтау тәсілдері және оларды жақсарту жолдары инновациялық өнімді өндіру операцияларындағы тереңдетілген басқару есебі, кәсіпкердің, тауар өндірушінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Зияткерлік меншік, оны бағалау және есебі. Материалдық емес активтердің инновацияға әсері.


4тақырып. Инновациялық қызметтің шығындар мен шығыстар есебін ұйымдастыру

Инновация негізі, салаларға байланысты инновацияның жіктелуі. Инновациондық қызмет, инновациялық үрдіс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік инновациялық жүйесі. Қазақстан Республикасы экономика салаларына байланысты инновацияның басқару есебі. Инновациялық қызметтегі тереңдетілген басқару есебін қалыптастыру.

НИС және НИКР- дегі және тағы басқа ғылыми ұйымдастырудағы шығындар мен шығыстардың есебі, табыс алу үшін инновацияны өткізу.

Өндіріске, құрылысқа, ауылшаруашылық салаларына, көлікке және тағы басқаларға инновацияны енгізу.

Тереңдетілген басқару есебін ұйымдастыру, инновациялық жабдықтарды жөндеу, іске қосу жұмыстары, қолданысқа жаңа жабдықтарды енгізу, оның өтелімділігін анықтау.

Тереңдетілген басқару есебі жүйесіндегі инновациялық шешімдер. Капитал бюджетін жасау деңгейлері. Өтелімділік әдісі. Табыс мөлшері есебінің әдістері. Салықтық аспектілер. Жобаны талдау қадамдары. Инфляция және жобаны таңдаудағы анықталмағандық. Жоба тәуекелділігін бағалау. Инвестицияларды бағалау және модельдеу үдерісі. Жобаны талдаудағы салық салудың әсері.


5 тақырып. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау қызметіндегі шығындар есебін ұйымдастыру

Қоршаған орта мәселелері.«Қоршаған ортаны қорғау туралы» нормативті құжат және оның тереңдетілген басқару есебін қалыптастырудағы әсері. Қазақстан Республикасының табиғатты .қорғау қызметіндегі басқарудың тиімділігі. Кәсіпорындағы салалық экологиялық есеп, қазіргі кездегі оның мәні. Қазақстан Республикасы ұйымдарындағы міндетті экологиялық есепті ұйымдастыру.

Өндірістің зиянды қалдықтарын тазалау шығындарының есебін ұйымдастыру, қоршаған ортаны ластау себептерін жою. Норматив шегіндегі және нормативтен жоғары ластау төлемдері үшін шығындарды есепке алу механизімін дайындау.

Жер ресурстарын және ландшафтарды бұзудағы экологиялық тәуекелділік шығындарын көрсету, экологиядағы болашақ кезең шығындары және олардың қажеттілігі. Қазақстан Республикасындағы пайдалы жерді және жайылымдарды қалпына келтірудегі экологиялық жұмыстарының мәні. Жайылымдарды қалпына келтіру есебін ұйымдастыру.

ҚР ұйымдарында, фирмаларда, компанияларда тұндырғыштарды орнату шығындарының ішкі есебі.

Қалдықтарды басқару есебі, олардың жіктелуі және түрлері. Қалдықтарды бағалау және оларды құжаттық рәсімдеу. Жоғалтулардың есебі және жіктелуі.


6 тақырып. Стратегиялық есеп әдістемесі

Басқару есебі жүйесіндегі стратегиялық есептің рөлі мен мәні. Ұйымның (фирмалардың) нарықтық құнын анықтау. Баланстың есеп берудің әр түрлі меншіктегі есебі сұрақтарын қарастырып пайдалану. Бірігу процестерінің мәнін ашу және компанияның (ұйымның) ХҚЕС-ға сәйкес және қазақстандық заңдық құқықтарына сәйкес қосылуы. Біріккен компаниялардың меншік есебінің ерекшеліктері. Меншіктің стратегиялық есебіндегі тәуекелділік және анықталмағандық. Қайта құру процесіндегі меншіктің стратегиялық есеп әдістемесі. Ұзақ мерзімді қаржыландыру көздері. Ұзақ мерзімді қаржыландырумен байланысты тәуекелділікті бағалау.


7 тақырып. Өзіндік құнды есептеудің креативті әдісі

Өзіндік құнды есептеу жүйесін жетілдіру. Калькуляциялаудың операциондық жүйесі. Баламалы калькуляциялық жүйелерді салыстыру. АВС костинг жүйесі операциялары бойынша табысты жоғарлату және шығындарды басқару калькуляциясын пайдалану. АВС жүйесін қызмет көрсету және сауда саласында пайдалану.

«Қатал директ-костинг» калькуляциялау жүйесі. «Абсорпшен-костинг», «директ-костинг» және «қатал директ - костинг» калькуляциялау жүйесін салыстыру. Шығындарды толық бөлу калькуляциялау жүйесіндегі қуаттылық көрсеткішін таңдау. Шығындарды толық бөлудегі калькуляциялау әдісін жетілдіру. Креативті есеп және оның ұғымы. Креативті жобаларды басқару.


8 тақырып. Бюджеттеу

Бюджеттеудің шетелдік тәжірибесі. Шығындарды анықтау графигі, бизнестің бәсекелестігін қамтамасыз ету мақсатындағы болжанатын нәтижелердің орындалуы. Бюджеттеудің оң және теріс жақтары. Бюджетті құру тәртібі.

Болашақтағы компанияның дамуын болжау мақсатында бюджеттеу.

Компания қызметінің салалары бойынша бюджет.

Жабдықтау процесінің бюджеті.

Өндіріс процесінің бюджеті.

Өткізу процесінің бюджеті.

Әкімшілік шығындарының бюджеті.


9 тақырып. Пайданың стратегиялық талдауы және бағалық көрсеткіштердің баланстық стратегиясы мен жүйесі

Пайданың стратегиялық талдауы мен бағалық көрсеткіштер. Операциялық пайданың стратегиялық талдауы. Даунсайзинг (шаралар жиынтығы) және қуаттылықты басқару. Көрсеткіштердің пайдалылығын талдау. Өнімді сатудан түскен түсімдер мен шығындар. CVP – талдау және шектелік нүктесін немесе зиянсыздық нүктесін анықтау.

Бизнес – мотивация. Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар. Саясат іс әрекетін қалыптастыруға шектеулер. Қызметтің нәтижесі. Бағалауды бухгалтерлік талдау және коэффициенттерді қолдану. Пайдалылық коэффициенті. Өтімділік, айналым құралдары және төлем қабілеттілігі. Биржалық коэффициенттер.


Тереңдетілген басқару есебі пәнінің емтихан сұрақтары1.Терендетілген басқару есебінің мақсаты мен міндеттері.

2. Тереңдетілген басқару есебінің негізгі қағидаттары, мәні тәсілдердің жиынтығы.

3. Басқару түрлері қызмет ету саласына байланысты, яғни қамтамасыз ету процестері, дайындау, өндіру, өткізу және де әрбір процестердегі соңғы нәтижелерді өлшеу. 4.Тереңдетілген басқару есебінің қалыптасу және даму мәселелері.

5.Бағдарланатын және бағдарланбайтын шешімдер. Есеп ақпараттары, шешім қабылдау және анықталмағандық.

6. Шығындар мен шығыстарды бағалаудағы кең таралған мәселермен олардың қызметтері

7. Логистика негіздері.

Логистикалық шығындар және басқару.

8. Клиенттермен жұмыс істеу, жабдықтармен байланыс, жабдықтау-дайындау операциясындағы технологиялық есептеу жолымен шығындарды азайту, «дәл уақытысындағы» басқару

9.Қорларды басқару есебінің шетелдік тәжірибесі және жабдықтау процестерінің шығындар есебі.

10.Тапсырыстың ең үнемді мөлшері

11.Резервті қорлардың көлеміне әсер ететін факторлар

12. Қорларды сақтауға кеткен шығындардың терендетілген басқару есебі.

13.Қазіргі жағдайдағы бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етудегі оның және қызмет сапасының мақсаты

14.Өнімді өндіру мен сапа инновациясы

15.Инновация негізі, салаларға байланысты инновацияның жіктелуі.

16.Тереңдетілген басқару есебін ұйымдастыру, инновациялық жабдықтарды жөндеу, іске қосу жұмыстары, қолданысқа жаңа жабдықтарды енгізу, оның өтелімділігін анықтау.

17. Инновациондық қызмет, инновациялық үрдіс.

18. Қазақстан Республикасының мемлекеттік инновациялық жүйесі.

19. НИС және НИКР- дегі және тағы басқа ғылыми ұйымдастырудағы шығындар мен шығыстардың есебі, табыс алу үшін инновацияны өткізу.

20. Өндіріске, құрылысқа, ауылшаруашылық салаларына, көлікке және тағы басқаларға инновацияны енгізу.

21. Өтелімділік әдісі.

22. Табыс мөлшері есебінің әдістері

23. Инфляция және жобаны таңдаудағы анықталмағандық

24. Тереңдетілген басқару есебін ұйымдастыру, инновациялық жабдықтарды жөндеу, іске қосу жұмыстары, қолданысқа жаңа жабдықтарды енгізу, оның өтелімділігін анықтау.

25. Қоршаған орта мәселелері.«Қоршаған ортаны қорғау туралы» нормативті құжат және оның тереңдетілген басқару есебін қалыптастырудағы әсері.

26. Өндірістің зиянды қалдықтарын тазалау шығындарының есебін ұйымдастыру, қоршаған ортаны ластау себептерін жою.

27.Норматив шегіндегі және нормативтен жоғары ластау төлемдері үшін шығындарды есепке алу механизімін дайындау.

28. Қазақстан Республикасындағы пайдалы жерді және жайылымдарды қалпына келтірудегі экологиялық жұмыстарының мәні. Жайылымдарды қалпына келтіру есебін ұйымдастыру.

29. ҚР ұйымдарында, фирмаларда, компанияларда тұндырғыштарды орнату шығындарының ішкі есебі.

30.Қалдықтарды басқару есебі, олардың жіктелуі және түрлері. Қалдықтарды бағалау және оларды құжаттық рәсімдеу. Жоғалтулардың есебі және жіктелуі.

31. Басқару есебі жүйесіндегі стратегиялық есептің рөлі мен мәні.

32. Бірігу процестерінің мәнін ашу және компанияның (ұйымның) ХҚЕС-ға сәйкес және қазақстандық заңдық құқықтарына сәйкес қосылуы.

33.Меншіктің стратегиялық есебіндегі тәуекелділік және анықталмағандық.

34.Қайта құру процесіндегі меншіктің стратегиялық есеп әдістемесі.

35.Ұзақ мерзімді қаржыландыру көздері. Ұзақ мерзімді қаржыландырумен байланысты тәуекелділікті бағалау.

36. Өзіндік құнды есептеу жүйесін жетілдіру. Калькуляциялаудың операциондық жүйесі.

37. Баламалы калькуляциялық жүйелерді салыстыру. АВС костинг жүйесі операциялары бойынша табысты жоғарлату және шығындарды басқару калькуляциясын пайдалану. АВС жүйесін қызмет көрсету және сауда саласында пайдалану.

38.«Қатал директ-костинг» калькуляциялау жүйесі. «Абсорпшен-костинг», «директ-костинг» және «қатал директ - костинг» калькуляциялау жүйесін салыстыру. Шығындарды толық бөлу калькуляциялау жүйесіндегі қуаттылық көрсеткішін таңдау.

39.Шығындарды толық бөлудегі калькуляциялау әдісін жетілдіру.

40. Креативті есеп және оның ұғымы. Креативті жобаларды басқару

41. Есеп дайындаудығ шешімін таңдау

42. Бюджеттеудің шетелдік тәжірибесі

43. Бюджеттеудің оң және теріс жақтары. Болашақтағы компанияның дамуын болжау мақсатында бюджеттеу.

44.Компания қызметінің салалары бойынша бюджет: процесінің бюджеті. Өндіріс процесінің бюджеті.Өткізу процесінің бюджеті. Әкімшілік шығындарының бюджеті.

45. Пайданың стратегиялық талдауы мен бағалық көрсеткіштер.

46.Операциялық пайданың стратегиялық талдауы. Даунсайзинг (шаралар жиынтығы) және қуаттылықты басқару

47. Көрсеткіштердің пайдалылығын талдау. Өнімді сатудан түскен түсімдер мен шығындар. 48. CVP – талдау және шектелік нүктесін немесе зиянсыздық нүктесін анықтау.

49. Бизнес – мотивация. Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар. Саясат іс әрекетін қалыптастыруға шектеулер. Қызметтің нәтижесі.

50.Бағалауды бухгалтерлік талдау және коэффициенттерді қолдану. Пайдалылық коэффициенті. Өтімділік, айналым құралдары және төлем қабілеттілігі. Биржалық коэффициенттер.


Похожие:

«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности icon“Есеп жєне қаржы” кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит”мамандығындағы күндізгі және сыртқы оқу нысанындағы студенттері үшін ”Аудит”
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconКелісілді бекітемін
«Есеп және аудит» мамандығы 12. 12. 31, 12. 13. 31 топтарының «Бухгалтерлік есеп» пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconРабочая учебная программа методические указания по выполнению контрольных работ Мамандық: 5В050800 «Есеп және аудит»
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 5В050800...
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности icon5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының оқу-әдістемелік семинары отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности icon«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Есеп және аудит» кафедрасы «бекітемін» Председатель умс, проректор по академической деятельности iconЕсеп және аудит мамандығының студенттеріне бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Павлодар Кереку 2009
С. Торайғыров атындағы пму-дың қаржы-экономика факультетінің есеп және аудит кафедрасының отырысында басуға ұсынылды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница