«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары
Скачать 231.54 Kb.
Название«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары
страница1/3
Дата конвертации13.02.2016
Размер231.54 Kb.
ТипДиссертация
источникhttps://kuef.kz/upload/iblock/7ec/7ecb0ce8e26bb3da7e4a3de96504922e.doc
  1   2   3
Бекітемін

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

беру факультетінің деканы,

э.ғ.к. А.З.Капенова

_______________________

«__» _____________ 2013 ж.


2013-2014 оқу жылына арналған

6М050900 - «Қаржы» мамандығы

«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары


ҚАРЖЫ


1

Заманауи жағдайда Қазақстандағы қаржы жүйесін дамыту

2

Экономиканы жаһандандыру жағдайында Қазақстандағы қаржы саясаты

3

Қаржы ресурстары: мәні және ҚР оларды қолдану тиімділігін жоғарылату мәселелері

4

Мемлекетті дамыту мәнмәтінінде Қазақстан Республикасын индустриалды-инновациялық дамытуды қаржыландыру

5

Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры: маңызы және оны тиімді қолдану мәселелері

6

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бюджеттен тыс қорлар

7

Шаруашылық етуші субъектілердің қаржы тетігін жетілдіру: мәселелері, болашағы, тәжірибесі

8

Шаруашылық етуші субъектілердің қаржысы қаржылық жүйенің бастапқы жүйесі ретінде: түсінік және ҚР экономикасын дамытудағы рөлі

9

Өндірістік емес сала мекемелерінің қаржысы: рөлі және нарық жүйесінде тиімді жұмыс істеу тетігі

10

Үй шаруашылығы қаржысы: маңызы және Қазақстанда жұмыс істеу ерекшеліктері

11

Мемлекеттік кредиттің заманауи аспектілері: параметрлері мен реттеу жолдары

12

ҚР мемлекеттік қарызы: мониторинг, басқару, оңтайландыру

13

Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметін реттеудің қаржылық әдістері

14

Халықты әлеуметтік қорғауды қаржылық қамтамасыз ету (шетелдермен салыстырмалы тәжірибе және талдау)

15

Қазақстан экономикасын мемлекеттік қаржылық реттеу: жағдайы және жетілдіру жолдары

16

Қазақстанның төлем балансы: жағдайын бағалау және құрылымды жақсарту бағыттары

17

Бюджеттік-салықтық тәртіптің жұмыс істеуі: шетелдік тәжірибе және Қазақстанда пайдалану мүмкіндігі

18

Инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу тетігін жетілдіру: жағдайы және оларды жетілдіру жолдары

19

ҚР мемлекеттік сатып алуларды басқару тетігі: мәселелері және жетілдіру жолдары

20

Мемлекеттік қаржылық бақылау: жетілдіру және ҚР бюджет қаражатын пайдалану тиімділігі

21

Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру тетігі: жағдайы және даму жолдары

22

Исламдық қаржы жүйесі: жағдайы және Қазақстанда пайдаланылу болашағы

23

Қазақстанның мемлекеттік қарызы: түсінік және реттеу жолдары

24

Мемлекеттік және жергілікті кірістерді қалыптастырудағы әлемнің дамыған және дамушы елдерінің тәжірибесі: Қазақстан үшін маңызы және қолданылуы

25

ҚР бюджеттік жүйе деңгейлері арасындағы өзара қарым-қатынас: жағдайы және реттеу жолдары

26

Салықтық табыстар ҚР бюджет жүйесінің түрлі деңгейлерін қалыптастырудың негізгі көзі ретінде

27

Қаржы мониторингі: түсінік және халықаралық заңсыз айналымның жолын кесудегі рөлі

28

Көлеңкелі экономика қылмысты табысты қалыптастыру көзі ретінде

29

Қаржылық мониторинг үдерісінде банктік, салықтық, коммерциялық құпияның сақталу тетігі

30

Қаржылық әлеует (өңірдің/қаланың) және ҚР шаруашылық кешенін дамытудағы оның үлесі

31

Қаржылық реттеу, оның нарықтық экономиканы дамытудағы орны мен рөлі

32

Экономика саласындағы (нақты саланың) мемлекеттік қаржы саясаты және кәсіпорынды дамыту стратегиясында оған есеп жүргізу

33

Қазақстанда жобалық қаржыландыруды дамыту: экономиканы дамытудағы бағыты мен рөлі

34

Қазіргі заманғы жағдайда материалдық өндіріс саласында ұзақ мерзімді кредиттеу тетігін жетілдіру

35

Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті қаржыландырудың үлгілері мен әдістерін жетілдіру

36

Әлеуметтік сала объектілерін қаржыландыру тетігін жетілдіру: жағдайы және жетілдіру жолдары

37

ҚР зейнетақы жүйесінің проблемалары мен даму болашағы

38

Бюджет тапшылығы: ҚР жабу көздері мен тетіктерін оңтайландыру

39

Мемлекеттің ішкі және сыртқы қарызын басқару: жағдайы және шетелдік тәжірибе

40

Халықтың ақшалай табысы мен жинақ ақшаларын анықтау және оларды халықтың топтары бойынша саралап жіктеудің әдіснамалық қағидалары

41

Қазақстанда жеке қаржыны дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздері: маңызы және даму болашағы

42

Бюджеттен тыс қорлардың қаржылық ресурстарын басқару жүйесі

43

Өңірлерге бөлінетін трансферттердің тиімділігін талдау және зерттеу

44

Қаржы-экономикалық дағдарыс жағдайында өңірлік экономиканы реттеудің бюджеттік әдістері

45

Мемлекеттік қаржы резервтері Қазақстан экономикасын жетілдіріп дамыту үшін

46

Көлік инфрақұрылымын дамытуды қаржыландырудың заманауи тетіктері

47

Қазақстанның қазіргі заманғы экономикасында өңірлік салық салу жүйесін жаңғырту

48

ҚР жылжымайтын мүлікке салық салу жүйесін дамыту: жағдайы және шетелдік тәжірибе

49

Қазақстанда биржа саудасын жетілдіру тетігі

50

ҚР мемлекеттік активтерді басқару тетігін жетілдіру

51

Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру (өңірдің немесе саланың мысалында)

52

Қазақстандағы қаржылық лизинг: жағдайы және даму бағыты

53

Капиталдың экспорты мен импортын реттеудің қаржылық тетіктері

54

Дағдарыстың қаржы нарығын реттеуге ықпалы

55

Шетелдік және қазақстандық қор нарықтарындағы туынды қаржылық аспаптар

56

Қазақстан экономикасын инновациялық дамытуды қаржы-кредиттік қамтамасыз ету: мәселелері және болашағы

57

Қазақстандағы венчурлық қаржыландыру жоғары технологиялы бизнесті дамыту тетігі ретінде

58

ҚР бюджет тапшылығы: жабу көздері мен тетіктерін оңтайландыру

59

Мемлекеттің ішкі және сыртқы қарызын басқару: жағдайы және шетелдік тәжірибе

60

Қазақстан өңірлеріндегі өмір сүру деңгейі мен кедейлік теңсіздігін реттеудің қаржылық аспектілері

61

Мемлекеттік кредиттеу және шеттен алып пайдаланудың тиімділік критерийлері

62

Халықтың ақшалай табысы мен жинақ ақшаларын талдау және оларды халықтың топтары бойынша саралап жіктеу

63

Нарықтық экономикадағы эмиссиялық және дағдарысқа қарсы саясат

64

ҚР тұрақтандыру қорын қалыптастыру және қолдану мәселелері

65

ҚР бюджеттік жүйесін дамытудың қазіргі жағдайындағы бюджеттік менеджменттің қалыптасуы

66

Макроэкономикалық факторлардың саланың даму серпініне әсері

67

Атқарушы билік органдарында мемлекеттік қаржылық бақылауды жетілдіру

68

Қазақстанда қаржылық деривативтерді дамыту: мәселелері мен болашағы

69

Қаржы-қаражаттық тәуекелдіктің еліміздің экономикасына әсерін бағалау

70

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың компания қызметінің тиімділігіне әсері

71

Зейнетақылық қорланудың ұзақ мерзімді табыстылығын арттыру жолдары

72

Биржалық (үлестік) инвестициялық қорлардың қаржылық аспаптарының өтімділігі: жағдайы және әсер ету факторларын талдау

73

Үлестік инвестициялық қорлар және инвесторлар үшін олардың тартымдылығын арттыру жолдары

74

Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы қорларын жаңғырту: жетілдіру тетіктерінің бағыттары

75

Қазақстанның денсаулық сақтау (білім, халықты әлеуметтік қорғау, қорғаныс) жүйесін қаржыландыру тетігі: жағдайы және дамыту жолдары

76

Қазақстанның бюджеттен тыс қорларын талдау және даму болашағы

77

Инвестициялық тәуекелдіктер: теория және даму тетіктері

78

Бюджет балансы: Қазақстан Республикасындағы оңтайландыру тетігі

79

Бюджет шығынының тиімділігін бағалау (мысалымен...)

80

Бюджеттің (жергілікті немесе республикалық) табыс бөлігінің өсім резервтері

81

Қазақстандағы жергілікті бюджеттің табыс бөлігін жоспарлауды жетілдіру

82

Қазақстан Республикасындағы бюджетаралық қатынасты реттеу тетігі

83

Өңірдегі бюджетаралық қатынас: жағдайы және жетілдіру бағыттары

84

Қазақстан өңірлеріндегі бюджетаралық қатынасты ұйымдастыру және реттеу нышандары

85

Ұзақ мерзімді нысаналы бағдарламалар Қазақстан өңірлеріндегі бюджет шығындары тиімділігін арттыру аспабы ретінде

86

Қазақстанның ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерінің бюджет қаражатын қолдануы: мәселелер мен шешу жолдары

87

Қазақстан Республикасындағы халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және кедейлік деңгейін қысқартуға бағытталған бюджет қаражатын пайдалану мәселелері

88

Қазақстан Республикасындағы білім жүйесін қаржылық қамтамасыз ету

89

Мемлекеттік сатып алу тетігін және оларды жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы факторды жетілдіру

90

Экономика саласындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың артуына ықпал ететін қаржылық себептерді зерттеу
  1   2   3

Похожие:

«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconҚорытынды Пайдаланған әдебиеттер Кіріспе
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconЛекция: 45 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Салық және салық салу»
«Есеп және аудит» 3-курс студенттеріне 6 семестрде “Салық және салық салу” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135 сағат)...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconҚазақстан Республикасындағы салық жүйесі даму және құрылу кезеңдері
Салық туралы ғылым қаржы ғылымының мамандырылған бір бөлігі. Мемлекетте қаржы туралы оқу салық мәнінің және салық механизмінің теориялық...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconЖеке табыс салығы және мүлік бойынша өткен кезеңдер үшін салық есептілігін (декларацияны) жасау кезінде бірқатар қателердің анықталуына байланысты
Кердің салық салынуы тиіс, Салықкодексінің 156-бабында көзделген түзетулер есепке алынған кірістері мен Салық кодексінің 166-бабында...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconIi салық берешегі бойынша айыппұлдар және оларды есептеу және рәсімдеу
Салық тексеруі Қазақстан Республикасы салық заңдамасының орындалуын салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconIi салық берешегі бойынша айыппұлдар және оларды есептеу және рәсімдеу
Салық тексеруі Қазақстан Республикасы салық заңдамасының орындалуын салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconАстана қаласы бойынша Салық департаментінің
Басқарма өзінің қызметін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық Комитетінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен, ведомстваларымен,...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconАстана қаласы бойынша
Салықтық шағымдар мен салық заңнамасын түсіндіру басқармасы (бұдан әрі Басқарма) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconАстана қаласы бойынша Салық департаменті
Сының Конституциясын және заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, басқа да нормативтік құқықтық...
«Қаржы менеджменті» мен «Салық және салық салу» мамандануы бойынша магистрлік диссертациялардың тақырыптары iconКөлік құралдары салығының салық төлеушілері
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар және меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында салық салу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница