1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек
Название1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек
страница3/16
Дата конвертации22.09.2012
Размер1.52 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://portal.ukgu.kz/archiv/archiv_tests/149582.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

C)Диалектика

D)Схоластика.

E)Софистика.

118.Антика философиясындағы «сократтық төңкерістің (жаңалықтың)» мәні:

A)Антропологияны жасауында

B)Натурфилософиялық концепциясында

C)Оның метафизикасында

D)Софистерді сынауында

E)Шәкірттері көп болғандығында

119.Антикалық философия:

A)ертедегі гректер мен римдіктердің философиясы

B)ертедегі мысырлықтардың ілімі

C)орта ғасырлар философиясы

D)көне шығыстық даналық

E)көне үнді философиясы

120.Антропология - ол:

A)Адам, қоғам және мәдениет туралы ғылымдар жиынтығы

B)Адамның жалпы бірігу теориясы

C)Философиялық тұжырымдама, оған сәйкес әлем орталығы, қазығы –адам

D)Адамға тән қасиеттер мен ерекшеліктерді табиғаттың сыртқы күштеріне көшіру

E)Адамға ең жоғары және кемеліне жетіп, жоғары сатыға көтерілген табиғаттың «туындысы» ретінде көзқарасты ұстанған философиялық тұжырымдама

121.Антропология - ол ...

A)Адам туралы ілім

B)Сана туралы ілім

C)Құндылықтар туралы ілім

D)Болмыс туралы ілім

E)Кұдай туралы ілім

122.Антропоморфизм заттар мен хайуандарға қасиеттерін береді...

A)Адамның

В)Рухтың

C)Құдайдың

D)Мемлекеттің

E)Табиғаттың

123.Антропоцентризмге сәйкес, әлемнің орталығы ...

A)Адам

B)Мемлекет

C)Рух

D)Табиғат

E)Құдай

124.Антропоцентризм адамды былай түсіндіреді:

А)Әлем орталығы

В)Мемлекет орталығы

С)Табиғат орталығы

Д)Қоғам орталығы

Е)Ғалам орталығы, қазығы ретінде

125.Антропоцентризм қай дәуірдің философиясына тән принцип?

A)Қайта өрлеу.

B)Жаңа заман.

C)Ортағасыр Батыс Еуропа.

D)Антикалық.

E)Ағартушылық.

126.Антропоцентризм - ол:

A)Философиялық тұжырымдама, оған сәйкес әлем орталығы, қазығы -адам

B)Адамның жалпы бірігу теориясы

C)Адам, қоғам және мәдениет туралы ғылымдар жиынтығы

D)Адамға ең жоғары және кемеліне жетіп, жоғары сатыға көтерілген табиғаттың «туындысы» ретінде көзқарасты ұстанған философиялық тұжырымдама

E)Адамға тән қасиеттер мен ерекшеліктерді табиғаттың сыртқы күштеріне көшіру.

127. Анық емес білім туралы түсінікті ғылыми айналымға енгізген:

А)К.Поппер

В)Б.Рассел

С)Т.Кун

D)Н.Фейербенд

Е)П.Полани

128.Апейрон дегеніміз:

А)Шексіз әлдебір затша

В)Платонның отаны

С)Философиялық трактат

Д)Көне Грек құдайшасы

Е)Көне Грек философы

129.Апория дегеніміз:

A)қиыншылық, шығуын таппас жағдай

B)математикалық термин

C)көне оқу орны

D)элей мектебінің бір өкілі

E)сұлулық туралы ілім

130.Араб-мұсылман орта ғасырларының көрнекті философы әрі дәрігері, «Дәрігерлік ғылым тағылымының» авторы:

A)Ибн-Сина

B)Ибн-Туфайл

C)Ибн-Рушд

D)Әл-Бируни

E)Ибн-Баджы

131.«Арабтардың философы» деген құрметті атаққа ие болған Ортағасыр мұсылмандық Шығыс ойшылы ?

A)Әл-Кинди.

B)Әл-Ғазали.

C)Ибн-Рушд.

D)Ибн-Сина.

E)Әл-Фараби

132.Араб философиясы:

A)Аристотель іліміне сүйенеді

B)Аристотель ілімдерін жоққа шығарады

C)Аристотель философиясын білген емес

D)Грек философиясымен таныс болған жоқ

E)Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды

133.Ара қашықтықта оның объектілерін, құрылысын, олардың элементтері мен бөліктерінен көрінетін материяның өмір сүру формасы - бұл:

A)Кеңістік.

B)Субстанция.

C)Ой

D)Континуум.

E)Уақыт.

134.Аристотель айтқандай нағыз, шын фалсафалау (философия) неден басталады?

A)Таңданудан

B)Даудан (таластан, айтыстан)

C)Үйренуден

D)Шындықты, сырды ашудан

E)Қорқыныштан

135.Аристотельдің адамға берген анықтамасы:

A)Адам - қоғамдық мақұлық.

B)Адам - жанға ғана ие мақұлық.

C)Адам - табиғатты билеуші.

D)Адам - құдайы құдіреттіліктің сәулесі.

E)Адам - әлемді жаратушы.

136.Аристотельдің метафизикаға берген анықтамасы:

A)Алғашқы себептерді зерттейтін ғылым.

B)Ойды тұйықтаушы ғылым

C)Адамның өмірге келгендегі мақсатын талдайтын философиялық бағыт.

D)Ғылымның дамуын тексеретін ілім.

E)Азап пен күйзеліске жетелейтін философиялық ой.

137.Аристотельдің өнердің күшімен жанның тазаруын білдіретін ұғымы:

A)катарсис

B)катехизис

C)гедоне

D)атараксия

E)абстракция

138.Аристотельдің психология жөніңдегі жазған трактаты:

А)Жан туралы.

В)Категориялар

С)Жануарлар тарихы.

Д)Евдем.

Е)Жануарлар қозғалысы.

139.Аристотельдің пікірінше, философия:

A)Барлық ғылымдардың негізі.

B)Құндылықтар ұсынуға қабілетті.

C)Ақыл-ойдың шебері.

D)Түсініксіз болмыс туралы ғылым.

E)Тәжірибенің теориялық негізі.

141.Аристотель еңбектерін араб тіліне аударып, оған түсініктемелер жазған ертедегі Қазақстан жерінен шыққан әйгілі философ:

A)Әл-Фараби

B)Ахмет Йассауи

C)Ахмет Иүгінеки

D)Әл-Кинди

E)Жусіп Баласағұн

142.Аристотель қай мектептің түлегі?

A)Платон академиясының;

B)Пифагоршылар мектебінің

C)Милет мектебінің;

D)Элея мектебінің;

E)Атомистикалық;

143.Аристотель құрған мектеп қалай аталған?

A)Ликей;

B)Схоластика;

C)Колледж;

D)Университет;

E)Академия;

144.Аристотельдің таным жайында айтылған пікірлері қай кітапта?

А)Метафизика

В)Жан туралы

С)Этикалық трактаттары

D)Философиялық трактаттары

Е)Афина саясаты

145.Аристотельдің философиялық ілімінде құдай қалай түсіндіріледі?

А)алғашқы қозғаушы, барлық бастамалардың абсолюттік бастамасы ретінде

В)ойдан шығарған өтірік ретінде

С)материя ретінде

Д)адамның жеке меншік құдайы ретінде

Е)адамның өз бейнесі ретінде

146.Аристотель философиясын ұстанған орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философиясының өкілдерін қалай атады?

A)Перипатетиктер.

B)Мутазиллиттер.

C)Мутакаллимдер.

D)Ашариттер.

E)Суфийлер

147."Асқан адам" (адамнан асқан) атты ұғымның авторы

A)Ницше

B)Кант

C)Гегель

D)Платон

E)Маркс

148.Аталған категориялардың қайсысы сапа мен санның диалектикалық өзара байланысын білдіреді:

A)Өлшем

B)Форма

C)Ақиқат

D)Мән

Е)Шындық

149.Атап көрсетілген философтардың қайсысы атеистік экзистенциализмнің өкілі болады:

A)Ж.П.Сартр

B)К.Ясперс

C)Н.Бердяев

D)Г.Марсель

E)Л. Шестов

150.Атомдар көлемі, формасы және кеңістіктегі орнына Демокрит мән берсе, оның салмағын қарастырғанды дұрыс деп білген ойшыл.

A)Эпикур

B)Эпиктет

C)Евклид

D)Аристотель

E)Платон

151.А.Шопенгауэр бойынша адамның саналы әрекетінен тыс тұрған қара дүрсін күш, әуестік, үстемдікке ұмтылыс дегеніміз:

A)Ерік.

B)Елес.

C)Іс-әрекет.

D)Билік.

E)Құштарлық.

152.А. Шопенгауэрдің философиясы қалай аталады?

А)Идеалистік волюнтаризм.

В)Ерік философиясы.

С)Объективті идеализм

D)Персонализм

Е)Антропологиялық материализм

153.А.Шопенгауэр мен Ф.Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың арасында бірінші орынды не алады?

A)ерік, жігер

B)идеал

C)ақыл, ой

D)сенім

E)сезім

154.А.Эйнштейннің «Маған жоғарғы бақыт сезімін өнер шығармаларысыйлайды. Олардан мен баска ешнәрсе бере алмайтын рухани ләззат аламын» деп бағалаған өнердің функциясы:

A)эстетикалық

B)коммуникативтік

C)танымдық – эвристикалық

D)тәрбиелік

E)алдын ала білу

155.Әл - Ғазали қандай идеяны бөлді?

A)Суфизм

B)Шығыс перипатетизм

C)Неоплатонизм

D)Калам

E)Неоаристотелизм

156.Әл-Ғазалидің сұлулық, музыка мен поэтикалық өнер туралы ілімдері философияның қай тарауына жатады?

A)Эстетикаға.

B)Этикаға.

C)Онтологияға.

D)Психологияға.

E)Гносеологияға.

157.Әлемге әйгілі қазақ философы:

A)Абай Құнанбаев

B)Шәкәрім Құдайбердиев

С)Сұлтанмахмұт Торайғьфов

D)Шоқан Уәлиханов

E)Ыбырай Алтынсарин

158.Әлемге танымал "Жебе", "Ахиллес" деген апорияларды, яғни шешімі жоқ жұмбақтарды шығарған қандай антикалық философ?

A)Зенон Элей

B)Аристотель

C)Сократ

D)Конфуций

E)Гегель

159.Әлемді билейтін күш «Логос» деп есептеген:

A)Гераклит

B)Анаксимандр

C)Фалес

D)Парменид

E)Анаксимен

160.Әлемдік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды?

А)Александрия

В)Антиохия

С)Сиракузы

Д)Пергам

Е)Родос аралы

161.Әлемдік философияның қай мектебі орыс идеалистерінің философиялық көзқарастарының қалыптасуына ықпал етті?

A)Неміс классикалық философиясы

B)Ортағасырлық схоластика

C)Қайта өрлеу дәуірінің гуманизмі

D)Француз материализмі

E)Антикалық философия

162.Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып, Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады?

A)Дюрингпен

B)Сен-Симонмен

C)Кантпен

D)Гегельмен

E)Платонмен

163.Әлемнің ритмі:

A)Инь және Янь.

B)Құдай.

C)Табиғат.

D)Идея.

E)Pyx.

164.Әлеуметтену адамдардың нені игеру барысында жүзеге асады?

A)Әлеуметтік тәжірибені

B)Нанымдық тәжірибе

C)Жеке тәжірибе

D)Тәжірибені игеру

E)Діни тәжірибе

165.Әлеуметтік әрекет дегеніміз ?

A)Әлеуметтік әрекет - ол адамдардың істері.

B)Әлеуметтік әрекет - ол қоғамның дамуы

C)Әлеуметтік әрекет - қоғамдағы таптардың ауысуы

D)Әлеуметтік әрекет - қоғамдағы мәдениеттің қалыптасуы

E)Әлеуметтік әрекет - ол адамдардың уайымы, қасіреті

166. Әлеуметтік дүниенің суретін бейнелеуші және түсіндіруші әлеуметтік философия функциясы:

А)Социогуманитарлық

В)Дүниеге көзқарастық

С)Дүниені пайымдау

D)Герменевтикалық

Е)Онтологиялық

167.Әлеуметтік институттар теориясының мағынасы

A)Адамды институттандыру, оны қоғамның әлеуметтік институттарына енгізу мен шығару мәселелері

B)Басқа адамдармен және әлеуметтік бірлестіктермен адам қатынастарының динамикасы мен типологияларының мәселесі

C)Адамзаттың әлеуметтік тәжірибесін жеке адаммен игеру және осы тәжірибені қоғаммен тапсырып беру мәселелері

D)Адам тіршілігінің (қызметінің) мәндік, жүйелілік мәселелері адам болмысының ерекше тәсілі ретінде

E)Адамның дүниеге келу биологиялық, медициналық, психологиялық, адамгершіліктік, әлеуметтік - демографиялық зандылықтарының мәселелері

168.Әлеуметтік қатынастар теориясының мәні неде?

A)Басқа адамдармен және әлеуметтік бірлестіктермен адам қатынастарының динамикасы мен типологияларының мәселелері

B)Адам тіршілігінің мәндік, жүйелік мәселелері адам болмысының ерекше тәсілі ретінде

C)Жеке адамның дүниеге келу биологиялық, медициналық, психологиялық, адамгершіліктік, әлеуметтік - демографиялық зандылықтарының мәселелері

D)Өмірдің мағынасы мен мақсатының мәселелері, елім мен мәңгі өмір сүру мәселелері, өзгерулер, құбылулар және түрленулер мәселелері.

E)Адамзаттын әлеуметтік тәжіриебесін жеке адаммен игеру және осы

169.Әлеуметтік құрылым - ол ...

A)Олардың тіршілік әрекеті жағдайларында адамдар бірлестіктері мен әлеуметтік топтары түсетін қатынастар мен байланыстар жиынтығы

B)Қоғамдық маңызды міндеттерді орындап, мақсатқа жетуін қамтамасық ететін ерекше, өзгеше құрылымдар

C)Белгіленген тұтастық пен бірлікті құрайтын, бір-бірімен байланыста, қатынаста болып тұрған элементтердің жиынтығы

D)Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы

E)Жеке меншік пен құлдыққа сүйенетін (негізделген) қоғамдық қатынастар жүйесі

170.«Әлеуметтік мобильділік» ұғымы адамдардың ... білдірді:

A)бір әлеуметтік топтан басқа топқа ауысуын

B)мемлекеттік шекарадан өтуін

C)адамдардың эмиграциясы мен иммиграциясы

D)өмір сүруі үшін ауылдан қалаға көшуін

E)бір ғылыми бірлестіктен басқа бір ғылыми бірлестікке өтуін

171.Әлеуметтік тап, ведалық қоғамның бір бөлігі:

А)Кшатрийлер

В)Варна

С)Топ

D)Класс

Е)Страт

172.Әлеуметтік топ -...

A)Негізінде өзара әрекеттестіктер жатқан бірлестік

B)Араларында белгіленген қатынастар, байланыстар іске асырылатын адамдар

C)Тұтастай коғамда әлеуметтік байланыстар мен қатынастардың салыстырмалы тұрақтылығын қамтамасыз ететін ерекше пайда болған түрлер (құрылымдар)

D)Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше кұрылым, пайда болған түр

E)Салыстырмалы тұтастықпен ерекшеленетін, тарихи және әлеуметтік әрекеттің дербес субъектісі ретіндегі нақты өмір сүретін, эмпиристік белгіленетін жеке адамдар жиынтығы

173.Әлеуметтік уақытты жылдамдату тақырыбы көбінесе...

A)Әлеуметтік прогресс

B)Тарихтын формациялық дамуы

C)Өндіріс революциясы

D)Эйнштейннің салыстырмалық теориясы

E)Практикалық философия

174.Әлеуметтік философия пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді.

A)С.Л.Франк

B)В.С.Соловьев

C)Н.А.Бердяев

D)И.А.Ильин

E)В.В. Розанов

175.Әлеуметтік философияға алғашқы болып «ашық» және «жабық» қоғам ұғымын енгізген:

А)К.Поппер

В)О.Тоффлер

С)Э.Фромм

D)А.Бергсон

Е)Д.Белл

176.Әл-Фараби кімнің ізбасары болды?

А)Аристотельдің

В)Боэцийдің

С)Августиннің

D)Абельярдың

Е)Сократтың

177.Әл-Фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары:

A)ерекше жаралған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-парасаты

B)рухани байлығы

C)ерекше жаралған дене құрылысы

D)ықыластылығы, тән құмарлығы

E)жан құмарлығы, саналылығы

178.Әл-Фараби кай еңбегінде бақытқа, оған бастайтын жолға аса назар аударады
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconБұл модульмен жұмыс жасап болғаннан кейiн, сiз мынаны iстей бiлуiңiз керек
Гликолиздiң, лимон қышқылының циклы мен электрон тасымалдауының бастапқы косылыстары мен негiзгi соңғы өкiлдерiн атау
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек icon051302 Стоматология мамандығы үшін 3 курс Уақыты (ұзақтығы) 1 сағат Қарағанды 2009 ж
Егер нақты мәлімет алам десеңсіз осы санды 3 еселеу керек. Дамыған елдерде бұл ауруға шалдығудан өлетін адамдар саны: АҚШ-та 500-600...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек icon051301 Жалпы медицина мамандығы үшін 3 курс Уақыты (ұзақтығы) 1 сағат Қарағанды 2009 ж
Егер нақты мәлімет алам десеңсіз осы санды 3 еселеу керек. Дамыған елдерде бұл ауруға шалдығудан өлетін адамдар саны: АҚШ-та 500-600...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconПәннің тақырыптық жоспары
Кіріспе. Өмірі мен шығармашылығы Абай – қазақ әдебиетінің классигі. Абай – ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы. Абай – қазақ поэзиясының...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconАстана қаласы бойынша Салық департаментінің Салық заңнамасын түсіндіру жөніндегі мультимедялық байланыс басқармасы
Лы» Қазақстан Республикасы Кодексіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconАр түзейтін бір ғылым табылмаса
Шәкәрімнің танымдық әлеміне Абай мұрасы арқылы кіру – ұтымды боларына айрықша ден қою керек, өйткені бұл жол жантану ілімін танып...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconБиыл Ұлы Жеңіске 65 жыл толады. Бұл жеңіске біз қалай қол жеткіздік?
Ыз адам оп-оңай өз қара басының қамы үшін бәрін де сатып кетеді. Ал ұлтжанды адам ұлтының қамы үшін шырылдап, отқа да, суға да түседі,...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconТест по казахскому языку қазақ тіліне тән дыбысты сөз
...
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconЛекция 1 Тақырыбы : Адам экологиясы пәніне кіріспе Мақсаты: Адам экологиясы туралы түсінік қалыптастыру Адам экологиясының тарихы «Адам экологиясы»
Биологиялық ластану экожүйеге оған жат организм түрлерін әкелу жөне олардың көбеюі
1. Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеуі керек iconАлтай тауын мекендеген он екі Абақ керей деген ел бар. Осы ХІХ ғасырдың орта кезінде Әжі деген төре билеген екен. Әжінің әкесі Көгедей төре атақты Абылфейіз
Абақ керей елін билеп тұрған кезінде Керейдің Жәнкерей руынан шыққан Жақсыбай деген биі болыпты. Жақсыбай өз заманының әділі аталған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница