050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша
Скачать 227.13 Kb.
Название050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша
Дата конвертации10.02.2016
Размер227.13 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/12420.doc


Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған


Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша

Студенттеріне

арналған бағдарлама
Павлодар
Лист утверждения к программе дисциплины для студентов


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

________________ Тлеукенов С.К.

«__» _______________ 200 ж.


Құрастырушы: п.ғ.д., профессор Нурбекова Ж.К.,

аға оқытушы Нұрғазина Б.Қ.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған


Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша

ПӘН бағдарламасы
Пән бағдарламасы «__»______ 200 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында қарастырылды“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
Кафедра меңгерушісі _______ Ж.К.Нұрбекова
ФМжәнеАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
“______” _____________200__ж. Хаттама №_________
ӘК төрағасы _______________ Кишубаева А.Т.

1. Оқытушылар туралы мәліметтер

Нұрбекова Жанат Кунапиақызы - «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының профессоры, п.ғ.д.

Нұрғазина Балқаш Қадылбекқызы, аға оқытушы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


2. Пән туралы мәліметтер

«Ақпаратты өңдеу әдістері» курсы 1 семестрге есептелген. Семестрде 22,5 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 сағат тәжірибелік және 9 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі – емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


Курстың мақсаты: студенттердің сандық емес алгоритмдерді анықтау және ондай алгоритмдерді құру білімдері мен дағдыларын қалыптастыру; алгоритмдерді күрделілік тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру.


Пәннің міндеттері:

- массивтердегі іздеу мен сұрыптау әдістерін және оларды жүзеге асыру алгоритмдерін қарастыру, талдау;

- ақпаратты құрылымдау: ағаштар мен граф түрінде бейнелеу әдістерін сипаттау және талдау;

- сыртқы файлдардағы ақпаратты пайдалану әдістерін арастыру.


Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

- массивтерді өңдеуге байланысты анықтамалар мен ұғымдарды, массивтегі ең үлкен, ең кіші мәндерді анықтау, элементті іздеу мен массивті сұрыптау әдістерін;

- бинарлық ағаштарға қолданылатын операцияларды


Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- рекурсивті алгоритмдерді жүзеге асыру;

-

Курсты оқуға қажет пәндер тізімі:

- Алгоритмдер мен мәліметтер құрылымдары.

- Алгоритмдеу мен программалу тілдері.


3. Тақырыптық жоспар


№ т/н

Мазмұны


Сағат саны

Дәрістер

Тәжір

СӨЖ«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

2

2

10Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

2

2

10Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

2

2

10Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

4

4

10Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

2

2

10Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

2

2

10Графтарды қолдану әдістері.

2

2

10Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

2

2

10Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.

4,5

4,5

10
Барлығы

22,5

22,5

904. Пән мазмұны


4.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны


Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.


4.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны.


Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.


4.3 Студенттердің өздік жұмысы

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

50

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

10

Барлығы:

90


Бақылау түрлері бойынша кезекті үлгерім балдарының бөлінуі


Күндізгі оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

КҮ2

1. Сабаққа қатысу, сабақтарға дайындалу және топпен жұмыс істеу

30

25

2. Практикалық жұмыстарды орындау және тапсыру

30

30

3. СӨЖ орындалуы

40

45

Барлығы

100

100


Сырттай оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

1. Оқу сессиясындағы сабақтардан алған баллдар, сабаққа қатысу, практикалық жұмыстарды орындау және тапсыру,

15

2. Оқу сессиясы аралығында алған баллдар (СӨЖ орындау және қорғау, реферат, бақылау жұмыстары).

60

3. Оқу-емтихан сессиясынан алған баллдар.

25

Барлығы

100

5. Әдебиеттер


Негізгі:

1) Каррано Ф.М., Причард Дж.Дж. Абстракция данных и решение задач на С++.- М., 2003. -843 с.

2) Дюсембаев А.Е. Информатика. Мәліметтер құрылымы, іздеу, сұрыптау. –Алматы, 2008. -144 б.

3) Кнут Д.. Искусство программирования, Т.1. -1967.


Қосымша:


4)Я.Н.Глинский, В.Е.Анохин, В.А.Ряжская. TURBO PASCAL 7.0 и DELPHI.Учебное пособие. Москва-Санкт-Петербург-Киев. 2001.

5)А.Абрамов., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. Москва. Наука, 1988.

6)Б.Д.Сыдықов Алгоритмдеу жэне Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы,2002.

7)Н.И.Культин. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi/ -СПб.: БХВ-
Санкт-Петербург, 1999.


6. Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерім ұпайларының күнтізбелік кестесі

(6 семестр)

1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5


6


7

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

14

14

14

15

15

14

114

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

14

Тәжірибелік жұмыс

6

6

6

6

6

6

6

42

СӨЖ орындау және қорғау

6

6

6

7

7

6

6

44

Межелік бақылау100

100
2 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

8

9

10

11

12


13


14

15

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

12

13

13

13

13

12

12

112

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Тәжірибелік жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

5

40

СӨЖ орындау және қорғау

5

6

6

6

6

5

5

5

44

Межелік бақылау


100

100


7. Курс саясаты

«Ақпаратты өңдеу әдістері» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.


Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау 100 баллдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға КҮ балы бар студенттер жіберіледі.

3. КҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖЭ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтихан) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+ҚТ*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу

Студенттердің өздік жұмыстарына қосымша


Тақырып №1


Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

.

[1], 98 бет.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу. [1], 70 бет.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру [1], 409 бет.

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар. [1], 456 бет.

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу. [1], 580 бет.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері. [1], 657 бет.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу. [1], 682 бет.

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу. [1], 14 бөлім, бет.


Похожие:

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Сұлбатехника пәні бойынша 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша iconД. С. Майдисарова > Ә. Е. Жақсылықов
Информатика және 050703 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған дәрістердің
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған «Экономикалық есептердің бағдарламалық құралдары» пәні бойынша
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница