Реферат және/немесе презентация
Скачать 71.12 Kb.
НазваниеРеферат және/немесе презентация
Дата конвертации13.12.2012
Размер71.12 Kb.
ТипРеферат
источникftp://212.154.195.122/OZ/1 kurs/Medbiofizika/Kaz/Metod_rek/SRS/2.doc

Ф КГМУ 4/3-08/02


ПП КГМУ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Медициналық биофизика және информатика кафедрасы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған


әдістемелік нұсқаулар


Тақырыбы: Тамырлар бойымен қан қозғалысының жалпы физика-математикалық заңдылықтары. Биологиялық ұлпалардың пассивті механикалық қасиеттері.

Пән OODO12 MB1112 медициналық биофизика

Мамандық : 5В110200 – “ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ”

Курс: 1
Құрастырушы: оқытушы Бражанова А.К.


Қарағанды 2011

Кафедра мәжілісінде бекітілген

Хаттама № __ «__» ______2011

Кафедра меңгерушісі ____________________ Койчубеков Б.К.


Тақырыбы: Тамырлар бойымен қан қозғалысының жалпы физика-математикалық заңдылықтары. Биологиялық ұлпалардың пассивті механикалық қасиеттері.

Мақсаты: Тамыр қабырғалары мен қан параметрлерінің арасындағы байланыс маңыздылығын көрсету, гемодинамикалық жүйелерді моделдеу әдісі, медицинада қолданылуы.

Тапсырма: Қанның тамырлар бойымен және сұйықтықтың ағу заңдылықтары, негізгі терминдері, түсініктері. Биология мен медицинада гемодинамикалық заңдылықтар мен моделдерді қолданылу мүмкіндіктерін негіздеу. Әдеби көздерінен алынған мәліметтерді реферат немесе презентация түрінде ұсыну.

Орындалу түрі реферат және/немесе презентация

Орындау критерилері – Реферат баяндамасында электрографиялық зерттеудің нышандары жайлы мәлімет болуы тиіс. Электрографиялық зерттеудің қолдану аймақтары мен маңыздылығы. Медицинада электрографиялық әдістің қолданылуын негіздеу.

Тапсыру мерзімі: Семестрдің 12 аптасынан кешіктірмей тапсырылуы тиіс.

Бағалау критериі: Реферат қолымен немесе баспа түрінде 10-12 беттен кем емес, қолданылған әдебиет көздерінен, егер Интернет көздерінен алынған мәлімет болса сайт мекенін көрсетілуі қажет. Рефератты жазу барысында 5-6 әдеби көзінен құрылуы керек. Реферат жоғары бағалану үшін қосымша презентациямен үлестіруге болады.

Әдебиет


 1. В.Ф. Антонов и соавт. «Практикум по биофизике» М.Владос 2001 г. 352 с.; стр.176-193.

 2. Н.М. Ливенцев «Курс физики» М. «Высшая школа» 1978 г. т.1 336с. ; стр.21-47

 3. В.Ф.Антонов и соавт. «Биофизика» М. Владос 2000 г. 288 с. ; стр.181-220

 4. Ремизов А.Н. «Медицинская и биологическая физика.», Высшая школа, 2004. стр. 113-129, 150-163.


Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

 1. Қан тамырларының пассивті механикалық қасиеті.

 2. Қанның механикалық қасиеті. Гемодинамика негіздері.

 3. Франк моделі.

 4. Резистивті модель.

 5. Ауытқудың керілуі.

 6. Қан ағысына кедергі.

 7. Гаген – Пуазейль заңы, оның қан тамырларына қатысты қолданылуы.?

Реология нені зерттейді

- заттың деформациясын

- қанның молекулярлық қасиеттерін

- заттың қарсыласуын

- заттың электір қасиеттерін

- заттың оптикалық қасиеттерін


?

Сұйқтықтың тұтқырлығы немен анықталады

- молекулалардың жылжымалылығын шектейтін молекулааралық әрекеттесулермен

- қан плазмасының ақуыздық молекулаларының арасындағы химиялық байланыстардың жүйесімен

- эритроциттердегі молекула ішіндегі әрекеттесулермен

- ақ қан жасушаларының құрылымымен

- эритроциттерден тұратын құрылымдардың ұйымдастырылуының ерекшеліктерімен


?

Сұйықтықытң ағу режімі қандай санмен сипатталады

- Фарадей

- басты кванттық санмен

- Рейнольдс

- Ходжкин-Хаксли

- ламинарлық санмен


?

Рейнольдстың саны нені сипаттайды

- тамырлардың диаметрін

- сұйықтықтың тұтқырлығын

- сұйықтықтың сипатын

- тамырлардың өтімділігін

- сұйықтықтың ағу режімін


?

Рейнольдстың санының (Re) мәні қандай болған кезде ағын ламинарлы деп айтуға болады

- Re-нің шектік мәнінен төмен болса

- Re-нің шектік мәнінен үлкен болса

- Re-нің шектік мәніне тең болса

- дұрыс жауап жоқ


?

Рейнольдстың санының (Re) мәні қандай болған кезде ағын турбуленттік деп айтуға болады

- Re-нің шектік мәнінен төмен болса

- Re-нің шектік мәнінен үлкен болса

- Re-нің шектік мәніне тең болса

- дұрыс жауап жоқ


?

Рейнольдстың шектік (критическое) мәні … тең

- 2800

- 0

- 3500

- 3600

- 3200


?

Қанның қандай жылжу типі жүректің шуларына тән

- ламинарлық

- турбуленттік

- баяу

- біркелкі емес

- дұрыс жауап жоқ


?

Идеалдық сұйықтық дегеніміз не

- ламинарлы ағатын сұйықтық

- турбулентті ағатын сұйықтық

- ньютондық емес

- тұтқырлығы жоқ

- ньютондық


?

Тұтқырлықсыз сұйықтық қалай аталады

- ньютондық

- ньютондық емес

- идеалды

- ламинарлы

- турбулентті


?

Ішкі үйкелу күші қандай әсер тигізеді

- дұрыс жауап жоқ

- жылдам қабаттарды тездетеді

- баяу қабаттарды тездетеді

- баяу қабаттарды баяулатады

- әсер тигізбейді


?

Ішкі үйкелу күші қандай әсер тигізеді

- дұрыс жауап жоқ

- жылдам қабаттарды тездетеді

- жылдам қабаттарды тежейдіздетеді

- баяу қабаттарды баяулатады

- әсер тигізбейді


?

Ньютондық сұйықтықтар үшін …

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентіне теріс пропорционалды

- тұтқырлықтың күшінің жылдамдық градиентінен тәуелдігі сызықсыз

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентіне тура пропорционалды

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентінен тәуелсіз


?

Ньютондық сұйықтықтар үшін …

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентіне теріс пропорционалды

- тұтқырлықтың күшінің жылдамдық градиентінен тәуелдігі сызықсыз

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентіне тура пропорционалды

- тұтқырлықтың күші жылдамдық градиентінен тәуелсіз


?

Ламинарлы ағын үшін түтіктің кесігіндегі жылдамдық қалай өзгереді

- параболалық заң бойынша

- экспоненциалды түрде

- гиперболалық заң бойынша

- Рейнольдс заңы бойынша

- логарифмдік заңы бойынша


?

Турбулентті ағын үшін түтіктің кесігіндегі жылдамдық қалай өзгереді

- параболалық заң бойынша

- экспоненциалды түрде

- гиперболалық заң бойынша

- Рейнольдс заңы бойынша

- логарифмдік заңы бойынша


?

Ағынның қандай типі үшін сұйықтықтың түтіктегі ағу жылдамдығы гипербола заңы бойынша өзгереді

- ламинарлы

- ньютондық

- ньютондық емес

- турбулентті

- параллельді


?

Ағынның қандай типі үшін сұйықтықтың түтіктегі ағу жылдамдығы логарифмдік заңы бойынша өзгереді

- ламинарлы

- ньютондық

- ньютондық емес

- турбулентті

- параллельді


?

Қанның тамырлардағы ағуының гемодинамикалық ерекшіктерін сипаттайты параметрлерінің бірі - сұйықтықтың қысымы. Келтірілген тізімнен аналогтық электір сипаттаманы таңданыз

- электір потенциал

- Электір тоғы

- Омдық (белсенді) қарсыласу

- Электір сыйымдылық

- Электромагниттік индуктивтілік


?

Қанның тамырлардағы ағуының гемодинамикалық ерекшеліктерін сипаттайтын параметрлерінің бірі - көлемдік жылдамдық. Келтірілген тізімнен аналогтық электір сипаттаманы таңданыз

- электір потенциал

- Электір тоғы

- Омдық (белсенді) қарсыласу

- Электір сыйымдылық

- Электромагниттік индуктивтілік

?

Қанның тамырлардағы ағуының гемодинамикалық ерекшіктерін сипаттайты параметрлерінің бірі - тұтқырлық қарсыласу. Келтірілген тізімнен аналогтық электір сипаттаманы таңданыз

- электір потенциал

- Электір тоғы

- Омдық (белсенді) қарсыласу

- Электір сыйымдылық

- Электромагниттік индуктивтілік

?

Қанның тамырлардағы ағуының гемодинамикалық ерекшіктерін сипаттайты параметрлерінің бірі - гидродинамикалық сыйымдылық. Келтірілген тізімнен аналогтық электір сипаттаманы таңданыз

- электір потенциал

- Электір тоғы

- Омдық (белсенді) қарсыласу

- Электір сыйымдылық

- Электромагниттік индуктивтілік

?

Капиллярлардағы қанның жылжуы қандай типке жатады

- ламинарлы

- турбулентті

- болюстық

- құйын

- біркелкі


?

Болюстық жылжудың негізгі артықшылығына не жатады

- алмасу үшін ыңғайлы

- энергия аз жұмсалады

- жүрекке жүктеме аз

- тамырлар арнасының икемділігі артады

- тромбтың пайда болуының ықтималдығы төмендейді

Похожие:

Реферат және/немесе презентация iconРеферат және/немесе презентация
Тақырыбы: днк-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы
Реферат және/немесе презентация iconЖануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы
«су айдындарында және (немесе) учаскелерінде», «су айдындарын және (немесе) учаскелерін», «су айдындарының және (немесе) учаскелерінің»,...
Реферат және/немесе презентация iconЖануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
«су айдындарында және (немесе) учаскелерінде», «су айдындарын және (немесе) учаскелерін», «су айдындарының және (немесе) учаскелерінің»,...
Реферат және/немесе презентация iconОрлов В. Н. «Руководство по электрокардиографии»
Тапсырма: Қарастырылатын мәселенің негізгі физикалық принциптерін өздігімен оқу. Алынған әдеби мәліметтерді рефератты баяндама және/немесе...
Реферат және/немесе презентация iconПрезентация үғымы өзінің толық мағынасында лат
А білімділік: оқушыларға Microsoft PowerPoint бағдарламасының мүмкіндіктері туралы және презентацияны ойлап шығаруды түсіндіру, слайд...
Реферат және/немесе презентация iconРеферат, Оқу түрі презентация, есеп құрастыру, тесттер, алгоритмдер, рольдік ойындарға сценарий жазу, пікір жазу және т б
Еңбек гигиенасы, кәсіби аурулар және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы
Реферат және/немесе презентация iconРеферат по курсу “Техника самоорганизации” на тему: “Презентация: смысл, назначение, содержание”

Реферат және/немесе презентация iconЭволюция
Примечание: презентация сдается на электронном носителе, а реферат на бумажном в файловой папке
Реферат және/немесе презентация iconРеферат көлемі шамамен 10-15 басылған бет мөлшерінде болуы керек (жұмыс бойынша қосымшалар реферат/презентация көлеміне кірмейді)
Мақсаты: тыныс алу аппараты патологияларының клиникалық формаларының патогенезін т‰сіну ‰шін сыртқы тыныстың б±зылуының негізгі механизмдерін...
Реферат және/немесе презентация iconФ кгма 4/3-08/02 пп кгма 4/02
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница