Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі
НазваниеЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі
страница3/3
Дата конвертации19.09.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/system/files/0101_kaz.doc
1   2   3

1.4 Қазіргі қазақ тілі


Тіл біліміне кіріспе. Тіл білімі және оның салалары. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Тілдің қоғамдық мәні мен қызметі. Тіл және онлау. Тіл және сөйлеу. Тілдің құрылымы, оның жүйесі.

Фонетика. Қазақ тілі фонетикасына кіріспе. Фонетиканың зерттелуі. Салалары мен объектісі. Қазіргі қазақ тілі фонетикасындағы өзекті мәселслер.

Дыбыс туралы ұғым. Дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар.

Бастауыш сынып "Қазақ тілі" оқулығындағы тілдің дыбыстык жүйесіне қатысты тақырыптар.

Буын, оның түрлері. Буын үндестігі. Дыбыс үндестігі және оның түрлері. Дыбыс үндестігінің орфография мен орфоэпияға қатысы.

Бастауыш сынып "Қазақ тілі" оқулығындағы буын және дыбыс үндестігі кездесетін тақырыптар.

Орфоэпия, орфография, графика.

Лексикология. Сөз бен дыбыстың, сөз бен мағынаның және ұғымның өзара бірлігі мен айырмашылығы. Сөзге тән белгілер.

Семасиология. Сөз мағынасының түрлері (тура және ауыспалы мағына, дексикалық, грамматикалық мағына, нақты және абстракт мағына, сөздің көп мағыналылығы, т.б.)

Сөздің ауыспалы, келтірінді мағынада колданылу тәсілдері.

Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер. Фразеологизмдер. Мақал-мәтелдер және олардың мәні.

Бастауыш сыныпта оқытылатын лексикалық ұғымдар.

Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен сөздік құрамы туралы түсінік. Сөздік құрамының толығу жолдары. Ана тілімізге өзге тілдерден енген сөздер туралы мәлімет.

Стиль туралы жалпы түсінік. Сөздердің стильдік мәніне қарай бөлінуі және оның түрлері. Диалект сөздер. Кәсіби сөздер. Терминдер. Көнергея сөздер, олардың түрлері (архиизм, историзм). Неологизмдер және олардың жасалу жолдары.

Қазақ тілі лексикографиясы. Сөздік жасау принциптері. Лингвистикалық сөздіктердің негізгі түрлері: "Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі" т.б. Сөздіктердің өзіндік сипаттары мен атқаратын қызметі.

Сөзжасам. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне кіріспе. Сөзжасам жүйесінің проблемалары. Сөзжасам жүйесінің негізгі төсілдері. Морфемалар. Жалаң сөз. Күрделі сөз және оның түрлері. Сөзжасамға қатысты ұғымдардың бастауыш сынып бағдарламасы мен "Қазақ тілі" оқулықтарында берілу жайы

Грамматика, оның объектісі. Грамматикалық ұғымдар. Грамматикалық форма және грамматикалық категория туралы ұғым. Грамматиканың теориялық және практикалық мәні. Оның бастауыш сынып бағдарламасында алатын орны, маңызы.

Грамматикалық категориялар және олардың сөз таптарымен ара қатынасы. Сөз таптары категориясы туралы жалпы түсінік. Қазақ тіліндегі сөздерді қалыптастыру припциптері. Сөз таптарының дербес сөздер, көмекші сөздер болып бөлінетіні.

Зат есім. Көмекші есім. Олардың зат есімдерше түрленетіні. Көмекші есімдердің қызметі. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Етістіктің лексикалық-грамматикалық категориялары. Үстеу. Шылау сөздер. Еліктеу сөздер. Одағай сөздер. Бастауыш сыныпта оқытылатын сөз таптарының оқулықта берілу жайы және олардың оқыту.

Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік.

Сөйлем. Сөйлемнің грамматикалық белгілері. Сөйлемнің құрылысына қарай жай жане құрмалас сөйлем болатыны. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері.

Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері.

Сөйлем мүшесі. Сөйлемнің түрлаулы мүшелері. Сөйлемнің түрлаусыз мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Айқындауыш мүше және оның түрлері.

Оқшау сөздер. Оқшау сөздердің түрлері, олардың орналасу тәртібі және тыныс белгілсрі.

Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем. Синтаксистен бастауыш сыныпта берілетін материалдар және оларды оқьпу. Бөгде сөз, оның түрлері.

Емле және тыныс белгілері. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері. Тыныс белгілерінің мәні мен атқаратын қызметі. Тыныс белгілерінің түрлері және олардың колданылуы.

Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениеті туралы түсінік. Тілдік норма, оның тіл мәдениетіне қатысы.


2. 6M010100 - "Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу"

мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


 1. Әдістер жөніндегі түсінік және оның түрлері

 2. Тәрбиелеу мен оқытудағы ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ

 3. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері мен мазмұны

 4. Ақыл-ой тәрбиесінің әдістері

 5. Дәстүрден тыс сабақ жоспарларының үлгісі

 6. Сенсорлық тәрбие

 7. Экономикалық тәрбие және білім берудің әдістері

 8. Мектепке дейінгі ұйымдардағы инновациялық іс-әрекетті ұйымдастыру

 9. Нәрестелік кезеңдегі ойыншықтар мен дидактикалық ойындар

 10. Педагогикалық озық іс-тәжірибені жүргізу кезеңдері

 11. «Балбөбек» бағдарламасы бойынша кешенді сабақтарды ұйымдастыру әдіс-тәсілдері

 12. Дидактикалық ойындарды сабақта пайдаланудың маңызы

 13. Баланы мектепке дайындау әдіс-тәсілдері

 14. Ұлттық ойындарды ұйымдастыру ерекшеліктері

 15. Әлемдік тәжірибедегі мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру

 16. Еңбек тәрбиесі және балалар еңбегінің өзіндік ерекшелігі

 17. Мектепке дейінгі жастағы эстетикалық тәрбие

 18. Тәрбиеші педагогтің бейнесі

 19. Тәрбиеші педагогикалық шеберлігі және қызметінің ерекшелігі

 20. Балалар өмірін ұйымдастыруда ойынның рөлі

 21. Тәрбиешінің ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарының мазмұны

 22. Мектеп жасына дейінгі балалардың жас кезеңдеріне бөлінуі

 23. Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу әдістері

 24. Қазақстан республикасының білім туралы заңы

 25. Мектепке дейінгі жастағы ақыл-ой тәрбиесі

 26. Тәрбиешінің «Балбөбек» бағдарламасын басшылыққа алып жұмыс жүргізу

 27. Мектепке дейінгі жастағы дене тәрбиесі және оның мақсат-міндеттері

 28. Тәрбие жүйесіндегі мектеп жасына дейінгі балалардың жас шамасына қарай бөлінуі

 29. Мектепке дейінгі жастағы адамгершілік тәрбиесі

 30. Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу әдістері.

 31. Мектепке дейінгі жастағы ақыл-ой тәрбиесі

 32. Нәрестелік шақтағы балалар тәрбиесі

 33. Мектепке дейінгі жастағы эстетикалық тәрбие

 34. Тәрбие жүйесіндегі мектеп жасына дейінгі балалардың жас шамасына қарай бөлінуі

 35. Мектепке дейінгі жастағы еңбек тәрбиесі

 36. Балабақша тәрбиесінің адам өміріндегі рөлі

 37. Мектепке дейінгі жастағы дене тәрбиесі

 38. Тәрбиешінің жеке басына қойылатын талаптар.

 39. Ұжымдық еңбек мәдениетін қалыптастыру жолдары

 40. Мектепке дейінгі ұйымдарда баланың тілін дамыту әдістемесі

 41. Балабақшадағы ертеңгіліктерді ұйымдастыру әдістемесі

 42. Мектепке дейінгі жаста халық педагогикасын пайдалану жолдары.

 43. Бала тілін дамыту әдістемесінің негізін қалаушы Б.Баймұратованың еңбектері

 44. Мұғалімдердің зерттеу мәдинетін қалыптастыру.

 45. М.Жұмабаевтың педагогикалық көзқарастары

 46. Балабақша мен отбасының жұмысындағы сабақтастық

 47. Баланың дене дамуындағы сауықтыру-шынықтыру шараларының рөлі

 48. Оқыту әдістері мен тәсілдері

 49. Әдістер жөніндегі түсінік

 50. Мектепке дейінгі ұйымдарда баланың тілін дамыту әдістемесі

 51. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі

 52. Мектепке дейінгі білім беру стандартының мазмұны және қарапайым математикалық түсінігін қалыптастыру мәселесі

 53. Мектепке дейінгі ұйымда қарапайым математикалық түсінігін қалыптастыру әдістемесінің кұрылымы

 54. "Балбөбек" бағдарламасының құрылысы және қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесінің мазмұны.

 55. Қарапайым математикалық түсініктерді дамытуда қолданылатын әдістер, ұйымдастыру түрлеріне жалпы сипаттама

 56. Мектеп жасына дейінгі балаларға математиканы үйретудегі ойын және логикалық жаттығулар.

 57. Мектеп жасына дейінгі балаларда сандық ұғымды қалыптастырудың міндеттері.

 58. 1-6 жас аралығындағы балаларда математикалық түсініктерді қалыптастыру сабағын ұйымдастыру ерекшеліктері.

 59. 3-4 жастағы балалардың үш келеміндегі сандар туралы түсініктерін қалыптастыру, сандарды ауызша санай білуге, сан, сана көп, аз деген ұғымдарды үйрету әдістемесі.

 60. 4-5 жастағы балаларға бес көлеміндегі сандарды тура және кері санауга үйрету, санның натурал қатары туралы түсініктерін қалыптастыру әдістемесі.

 61. Есептеу және есеп туралы ұғымын қалыптастыру әдістемесі

 62. Бүтін затты тең бөліктерге бөлуге үйрету әдістемесі.

 63. Есептермен жұмыс кезіндегі әдістемелік тәсілдер мен жүйелік +, -, >, <, = белгілерді қолдану әдістемесі.

 64. Мектеп жасына дейінгі балалардың заттың көлемін қабылдау ерекшеліктері.

 65. Қарапайым геометриялық пішін туралы түсініктер қалыптастыру әдістемесі

 66. Балалардың уақыт туралы түсініктерін қалыптастыру

 67. Мектеп жасына дейінгі ұйымдағы қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру бағытындағы тәрбиелік шараларды жоспарлау түрлері.

 68. Заттың салмағы (массасы) туралы түсінік қалыптастыру әдістемесі. Шәйнек пен екі кесеге 740 г су сияды. Шәйнекке кесеге қарағанда 380 г су артық сияды. Шәйнекке қанша су сияды

 69. Көп, аз, тең ұғымдарының шартты белгілерін үйрету жолдары.

 70. Көзбен өлшеуін үйрету әдістемесі.

 71. Мектеп жасына дейінгі балаларға заттың ені, ұзындығы, биіктігі бойынша салыстыру мен зерттеу тәсілдерін үйрету жолдары.

 72. Берілген өлшемнің көмегімен әртүрлі көлемдегі өлшемді өлшеу туралы түсінік

 73. Әр жас топтарында балаларды есептеуге үйретудің міндеттері

 74. Ересек топтарда он көлеміндегі сандарды дұрыс санай білуге үйрету

 75. Есептеу, өлшеу барысында балалардың сандардың қатары туралы ұғымдарының даму ерекшеліктері.

 76. Көркем сөз оқу мен мәнерлеп оқудың ұқсастығы және айырмашылығы.

 77. Сөйлеу техникасы, оның мәнерлеп оқудағы маңызы

 78. Мәнерлеп оқу мен әңгімелеп берудің әдіс-тәсілдері

 79. Көркем шығарманы талдау

 80. Өлеңнің оқылу ерекшелігі. Өлең өлшемдері: шумақ, тармақ, бунақ, ұйқас туралы түсінік

 81. Шағын фольклор жанры шығармаларын оқыту әдістемесі

 82. Жаңылтпаш айтуға төселдіру жолдары

 83. Көркем шығарманы кейпкерлендіру

 84. Тіл дамыту әдістемесінің маңызы

 85. Мектепке дейінгі ұйымдарда тіл дамыту жұмысының мақсаты мен міндеті.

 86. Балабақшадағы балалардың тілін дамыту мен мектептегі қазақ тілі әдістемесі арасындағы айырмашылық пен байланыс.

 87. Тіл дамыту әдістемесінін зерттеу әдістері

 88. Балаларды ауызша . сөйлей білуге үйретудің жолдары

 89. Қазіргі кездегі тіл дамыту әдістемесінің басты міндеттері

 90. Балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі ана тілінің маңызы.

 91. Балаларды байланыстырып сөйлеуге үйрету әдістемесі

 92. Сөздік қорды дамытудың негізгі әдістері.

 93. Монологты сөзге үйрету әдістері

 94. Сәбилік шақтағы балалардың тілін дамыту сабақтарынын әдістемесі.

 95. Сабақтан тыс уақытта және күнделікті өмірде грамматикалық нормада дұрыс сөйлеуге үйрету әдістемесі.

 96. Сөздікті молайту процессіндегі дидактикалық ойынның маңызы.

 97. Балалардың сөздік, дыбыстық мәдениетін қалыптастырудағы қажетті жағдай.

 98. Балалардың грамматикалық дағдыларын қалыптас- тырудағы сабақтын ролі.

 99. Балабақшадағы балалардың сауатын ашу және мектепке даярлаудың мақсаты мен міндеті.

 100. Балаларды жан-жақты тәрбиелеуде көркем әдебиеттің маңызы

 101. Тіл дыбыстары және оның түрлері

 102. Дыбыс үндестігі және олардың түрлері

 103. Сын есім, оның шырайлары

104. Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері

105. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем.

106. Тыныс белгілерінің түрлері және олардың колданылуы

107. Стиль туралы жалпы түсінік

108. Терминдер. Көнергея сөздер, олардың түрлері (архиизм, историзм).

109. Үстеу

110. Дауысты дыбыстардың жасалуы және түрлері

111. Буын түрлері

112. Күрделі сөздің тұрақты тіркес пен еркін сөз тіркесінен өзгешеліктері

113. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері.

114. Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері.

115. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Айқындауыш мүше және оның түрлері.

116. Оқшау сөздер. Оқшау сөздердің түрлері, олардың орналасу тәртібі және тыныс белгілсрі.

117. Сөзжасам жүйесінің негізгі төсілдері.

118. Жалаң және күрделі сөздер.

119. Есімдік, оның түрлері

 1. Етістік, етістіктің лексикалық-грамматикалық категориялары

 2. Еліктеу сөздер. Одағай сөздер

 3. Дауысты жэне дауыссыз дыбыстардың айтылуы мен жазылуындағы ерекшеліктер

 4. Сөйлемнің түрлаулы мүшелері. Сөйлемнің түрлаусыз мүшелері.

 5. Сөз мағынасының ауыспалы мағынада қолданылу тәсілдері

 6. Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік.Ұсынылған әдебиеттердің тізімі


1. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 -280 бет.

2. Ядэшко В.И,.Сохина Ф.А. Мектеп жасына дейінгі педагогика. Алматы, Мектеп. 1982. 133-150 б.

3.Основы дошқольной педагогики /Под.ред.АЗапорожца,Т.А.Маркова. -

М,:Педагогика. 1980.96-110 стр.

4. Меңжанова А.Н. Мектепке дейінгі педагогика. Алматы. Рауан.1992.

5.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошқольная педагогика. - М.: Издательский центр. Академия, 2002-416 с

6.Бондаренко А. Дидактические игры в детеком саду.- М.,1990.

7. Гигиенические основы воспитателя детей от 3 до 7 лет. Сост.В.И.Телснчи.-М.: Просвещение, 1987.

8.Сенсорные воспитание в детекому саду. Под.ред/Н.Н.Подьякова. В.И. Аванесовой- М,:Просвещение,1981 -192с.

9. Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М:Просвешение, 1983.

10.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к школе.- М., 1987.

11. Усова А.П. Обучение в детском саду. М.: Просвещение. 1970.

12. Балбөбек бағдарламасы - Алматы: Шартарап. 2000

13. Мендлина П.Я. Дошкольное воспитание во Франций.-М.:Педагогика, 1994.

14. Детский сад в Японии. Пере с япән Л.Д. Гришевой-М.:
Прогресс, 1987.-240 с.

15. Краних Э.М. Евободные вольдорфские школы.- М.: ПариФоль,
1993.-93 с.

16. Дошкольная педагогика //Под. Ред В.И.Логиновой,П.Т.Саморуковой.- М.:Просвещение, 1989-25

18. Стреляева О.И. Организация трудовой деятельности детей
дошкольного возраста. Алматы, Рауан.1994.

17. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М.: Просвещение,
1989.

19. Гульянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного
материала. М.: Просвещение, 1991.

20. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбие у дошкольников. М.:
Просвещение, 1991.

21. Леушина А.М. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі. –Алматы, 1987.

22. Столяр А.А.Формирование элементарных математических представлении у дошкольников. –М., Просвещение, 1988.

23. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. – М., Просвещение, 1980.

24. Грин, Лаксон т.б Математика без перегрузов. М., Педагогика, 1991.

25. Дагмар т.б. Цвет, форма, количество. М., Просвещение, 1984.

26. Отбасында және балабақшада баланы мектепке дайындау бағдарламасы. Алматы, Шартарап, 2000.

27. Математика. Жикалкина Т.К. Дидактические материалы. 1,2 классы. М., 2000.

28. М.Сансызбайқызы. т.б. Ойнада ойлан. Алматы, Шартарап, 2000.

29. Мектептің даярлық класы мен балабақшаның даярлық тобына арналған бағдарламалар. Алматы, Рауан, 1992.

30. Балабақшада 5-7 жастағы балаларды мектеп алды даярлау бағдарламасы. Астана, 1992.

31. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. - А., 1993

32. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. - А., 1997.

33. Қалисв Ғ., Болғанбаев Ә. Қазақ тілі лексикологиясы. - А., 2005.

34. Исасв С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты.- А., 1998.

35. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. - А., 1999.

36. Ыскақов А. Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.

37. Сыздықона Р. Емле және тыныс белгілері. - А., 1996.

38. Қалиев Ғ., Оралбаева Н. және т.б. Қазірп қазақ тілі (жаттығулар жинағы). -А., 1997

39. Аханов К. Грамматика теориясыныд негіздері. - А., 1996.

40. Қазақ тілінің грамматикасы, А., 2004.

1   2   3

Похожие:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі
Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының пәндердің (Метрология, Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету) типтік бағдарламалары...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі icon1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconЖоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын іске
Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережесі (бұдан әрі Ереже)...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі
М020800 – «Археология және этнология» мамандығының пәндердің Археологияның өзекті мәселелері, Этнологияның өзекті мәселелері типтік...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconҚазастан республикасының білім беру жүйесі
...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconҚазақстан республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім магистратура
Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы мен әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Әзірлеген және ұсынғАН
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі iconКонкурс туралы ақпарат Конкурс «2011-2012 оқу жылында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсын өткізу туралы»
Республикасының жоғары оқу орындары арасында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға конкурс өткізу туралы хабарлама
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі icon«б е к І т е м І н»
Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру «Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік секциясы туралы ереже...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница