«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит
Название«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит
страница1/18
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.77 Mb.
ТипДиплом
источникhttp://massaget.kz/userdata/uploads/u21/10_5.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ФС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Есеп және аудит» КАФЕДРАСЫ


ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

050508 – Есеп және аудит


Шымкент 2010ж.

Құрметті студенттер!


Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компонентінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарын 128 кредит көлемінде қалыптастырады, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндердің оқу каталогында берлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны кеінгі дағдысымен анықтайды. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерде;

1 курс студенттері үшін - 25 тамыз 31тамыз аралығында

1,2,3 курс студенттері үшін - 15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылады.


050509 – Қаржы мамандығының оқу жұмыс жоспары


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Шет тілі 2

2 пр.

2 кредит


Қазақстан тарихы

2 пр.

1пр

3 кредитШет тілі3

3 пр.

3 кредит

Философия

2 лек.

1 пр.

3 кредит

Саясаттану

1 лек

1 пр

2 кредит

Социология

1лек

1 пр

2 кредит

1.Экономиканы компьютерлік моделдеу

2.Экономикадағы ақпараттық жүйелер

3.Компьютерлік ақпараттарды қорғау

2 лек.

1 пр.

3 кредит

Диплом алды іс-тәжірибе есеп беру

10 апта

Қазақ (орыс) тілі1

3 пр.

3 кредит

Шет тілі 2

3 пр.

3 кредитМикроэкономика

2 лек.

1 пр.

2 кредитШет тілі 2 бөлім

1 пр

2 кредитКәсіпкерлік құқық

1 лек.

1 пр.

2 кредит

1.Жобаларды талдау және модельдеу

2.ЭММ и СА

3.Логистика

2 лек

1пр

3 кредит

Практикалық аудит

1лек

1пр

2 кредит

Мамандық бойынша мемл. емтихан

Информатика

2 лек.

1 пр.

3 кредит

Қазақ (орыс) тілі2

3 пр.

3 кредит

Статистика және СНС

2 лек.

1 пр.

3 кредит

Макроэкономика 1 лек.

1 пр.

2 кредит

Кәсіпорын экономикасы

2 лек.

1 пр.

3 кредит

1.Бизнесті бағалау

2.Халақаралық қаржылық есеп смтандарты

3.Контроллинг

2лек

1 пр

3 кредит

1.1с:Бухгалтерия

2.1С: Торговля 3.Audit Expert

Талдамалық жүйесі

2 лек

2 пр

4кредит

Дипломдық жұмысты қорғау


1.Мәдениеттану

2. Психология

3. Қазіргі жаратылыстану концепциялары

1 лек.

1 кредит

Экология және тұрақты жаму

1 лек.

1 пр.

2 кредит

Бухгалтерлік есеп принциптері

1лек

1 пр

3 кредитЭкономиканы мемл. реттеу

2 лек.

1 пр.

3 кредит1.Персоналды басқару

2.Экономиканы болжау және жоспарлау

3.Фирма ішілік жоспарлау

2 лек

1 пр

3 кредит


Шет тілі часть3

1 пр.

1 кредит

1.Есеп және есеп берудің электрондық формасы

2.ҚЕ перспективті сұрақтары

3.қаржылық есеп беруді ашу және ұсыну

2лек

1пр

3 кредит
1.Мамандыққа кіріспе

2.УҒЗЖ ұйымдастыру

3.Бухгалтерлік есептің даму тарихы

1 лек.

1 пр.

2 кредит

Құқық негізі

1 лек.

1 пр.

2 кредит

Қаржы

1 лек

1 пр

3 кредитМаркетинг

2 лек.

1 пр.

3 кредит1. Ауыл шаруашылығындағы бух есеп

2.Құрылыстағы бух есеп

3.Саудадағы бух есеп

2 лек

1 пр

3 кредит

Аудит

2 лек

1 пр

3кредит

1.Аудит 1,2

2.Эколоигялық аудит

3.Ішкі аудит

2лек

1пр

3 кредит
1. ТҚН

2. ТЖ Тіршілік қауіпсіздігі

3. Кәсіби қауіпсіздік және ТЖ жағдайда қорғау

1 лек.

1 кредит

1.Мемл. тілде іс жүргізу

2.Интеллектуалды меншіктерді қорғау

3.Электронды үкімет

1 пр.

1 кредит
Менджмент

1лек

1пр

3 кредитҚаржылық есеп 2

2 лек

1 пр

3 кредит

Қаржылық және басқарушылық талдау

2 лек

1 пр

3 кредит

1.Туризмдегібух есеп

2.қаржылық есепті талдау

3.Сот экспертизасы және бух есеп

2 лек

1 пр

3 кредит
Экономикадағы математика

2 лек.

1 пр.

3 кредит

Экономикалық теория негіздері

1 лек.

1 пр.

2 кредит

+

Курстық жұмыс


Қаржылық нарық және делдалдар

1 лек

1 пр

2 кредит

Басқару есебі 1

1лек

1 пр

2 кредит

Басқару есебі2

2 лек

1 пр

3 кредит

Иностранный язык часть3

1 пр.

1 кредит
1.Экономикалық ілімдер тарихы

2.ҚР нарықтық қатынастар 3.Экономикалық қауіпсіздік

1 лек.

1 пр.

2 кредит

1.Табиғатты пайдалану экономикасы

2.Персоналдарды басқару

3.Фирмаішілік жоспарлау

2 лек.

1 пр.

3 кредит
1. Салық және салық салу

2. Банк ісі

3.Ақша,несие,банктер

2 лек

1 пр

3 кредит

Иностранный язык часть3

1 пр.

1 кредит1.Эконометрика

2.Математикалық модельдеуге кіріспе

3. Стат берілгендерді компьютерлік өңдеу

2 лек

1 пр

3 кредит
Оқу іс-тәжірибесі Есеп беру

1 апта
Өндірістік іс-тәжірибе Есеп беру

4 апта
Өндірістік іс-тәжірибе

Есеп беру

4 апта
Қаржылық есеп 1

1 лек

1пр

2 кредит

18 кредит

18 кредит

13 кредит

20 кредит

19 кредит

18

кредит

19 кредит

Барлығы 131 кредит

8 экз.


1 МЭ

8 экз.,

1 есеп беру

8 экз.,

10 экз.,1 курстық жұмыс

1 есеп беру

8 экз.,

7 экз.,

1 курстық жұмыс

1 есеп беру

7 экз.

1 есеп беру,

1 МЭ, 1 диплом


Таңдау пәндері курсивпен белгіленген


1 курс


1 семестр


Пәннің аталуы

Шет тілі 1

Қысқартылған атауы

Шет. тіл 1

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconСтуденттерге арналған курстың ОҚу бағдарламасы
Курстың оқу бағдарламасын «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының оқытушысы Жолаева Рита Ахантаевна 050508 «Есеп және аудит»...
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит icon“Есеп жєне қаржы” кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит”мамандығындағы күндізгі және сыртқы оқу нысанындағы студенттері үшін ”Аудит”
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconКелісу парағЫ
«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» жоб негізінде,...
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconГ. Г. Темирова Қаржылық есеп 1 050508 «Есеп және аудит»
...
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconБухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының ғылыми әдістемелік семинар отырысында талқыланып, бекітілген
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит iconБарлығы – 87 сағат Орал
Пәннің оқу әдістемелік кешені 050508 Есеп және аудит мамандығының мббс және 04. 07. 2007ж. БҚму-ң ОӘК-ң шешімімен бекітілген және...
«Есеп және аудит» кафедрасы оқу курстарының каталогы 050508 Есеп және аудит icon5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы
Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының оқу-әдістемелік семинары отырысында талқыланып, бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница