Абай атында
НазваниеАбай атында
страница2/18
Дата конвертации27.09.2012
Размер3.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://fizmat.kaznpu.kz/attachments/article/82/Математиканы оқыту әдістемесі.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1. Пәннің мақсаты мен міндеті


Пәнді оқыту мақсаты:

Математиканы оқытудың теориялық негіздері болашақ мектеп мұғалімдеріне мектеп математикасын оқытудың әдістемесін игертіп, студенттердің интеллектуалдық ой-өрісін кеңейтіп, мектеп оқушыларының математикалық білім алуын ұйымдастырудың жалпы заңдары мен заңдылықтары, принциптері, сабақты ұйымдастырудың формалары мен әдістері жөніндегі жалпы жағдайларын дұрыс түсінуді, олардың математикалық ойлауын дамытуды, математиканы оқыту әдістемесінің философиямен, психология және педагогикамен байланысын түсінуіне көмектесуді алдына мақсат етіп қойған. Курсты оқу барысында студенттер орта мектепте, арнайы оқу орындарындағы математика курсының мазмұнымен, оқыту әдіснамасымен танысады, білім, білік, дағдыларын қалыптастырады, сонымен бірге жоғары оқу орындарында математиканы оқыту ерекшеліктерімен танысады.

Сонымен бірге, бұл бағдарламаның және бір маңызды аспектісі – студенттерді есеп шығаруға машықтандыру мен мектеп оқушыларын есеп шығаруға үйретудің жолдары жөнінде әдістемелік ұғымдарын қалыптастыру болып табылады.

Пәнді оқыту міндеттері:

«Математиканы оқытудың теориялық негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде студент:

бағдарлама бойынша теориялық материалды игеріп, сабақ өту техникасын, үй тапсырмасын, өзіндік, бақылау жұмыстарын тексеру, жаңа материал түсіндіру тексеру, сабақтың, сыныптан тыс шаралардың жоспарын құру мен анализ жасау, техникалық және басқа көрнекі тұралдарды пайдалану т. б. біліктілігі, мен дағдысын қалыптастырады. Стандарт және стандарт емес есептерді шығаруға машықтанады. Жоғарғы оқу орындарындағы аудиториядан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың: студенттік ғылыми қоғамның, математикалық үйірмелердің, олимпиадалардың, студентң жұмыстары конкурсының т. б. формалары мен әдістерін меңгеруі тиіс.

Курсты оқып-үйрену қортындысында студенттер орта, арнаулы және жоғары оқу орындарында математиканы оқытуды ұйымдастыру формалары жөнінде білімдері болуы тиіс.


ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ
Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)
1

Математика ( мектеп бағдарламасының 5 – 6 сыныптары)

2

Алгебра (мектеп бағдарламасына сәйкес 7 – 9 сыныптар)

3

Алгебра және анализ бастамалары (мектеп бағдарламасына сәйкес)

4

Ықтималдар теориясы мен математикалық статистика элементтері (мектеп бағдарламасына сәйкес)
Геометрия (мектеп бағдарламасына сәйкес):

5

Планиметрия

6

СтереометрияПОСТРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ
Пән атаулары«Математиканы оқытудың теориялық негіздері» курсын игеру – алда оқылатын келесі пәндерді оқып үйрену үшін қажет(постреквизиттер тізімі): орта мектепте, арнайы, жоғары оқу орындарында математика пәнін оқыту.


2.Пән мазмұны

2.1.Дәрістік курс

Тақырып №

Тақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Бар-лығы (сағ)

Семе-стр апта-

сы1 бөлім. Болашақ математика мұғалімінің методикалық дайындығының жалпы мәселелері


1.Математиканы оқыту әдістемесінің пәні

Математиканы оқыту әдістемесінің пәні:

Математиканы оқыту әдістемесінің пәні, мазмұны, мақсаты және мінтеттері;

Болашақ математика мұғалімінің методикалық дайындығының тарихы, дамцынфң қазіргі қалпы мен перспетивасы;

Методикалық ғылымның арналуы;

Методикалық ғылымның басқа ғылымдармен байланысы;

Методикалық дайындық жүйесі (түсінік, құрылымы және мазмұны).

2

1


2.

Математиканы оқыту мақсаттары

Математиканы оқыту мақсаты:

Білімділік мақсаты; Тәрбиелік мақсаты;Дамытушылық мақсаты.


2

2

3.

Оқыту принциптері

Оқыту принциптері:

Оқыту принциптерінің түсінігі;

Оқыту принциптерінің жүйесі;

Оқыту принциптерін жұзеге асыру.

2

3

4 .

Математиканы оқытудың мазмұны

Математиканы оқытудың мазмұны

Даму тенденциясы;

Математиканы оқыту мазмұнының негізгі компоненттері.


2

4

5.

Математиканы оқытудың әдістері

Математиканы оқытудың әдістері:

Оқытудың әдістері ұғымы; Оқытудың ғылыми әдістері; Оқытудың дәстүрлік емес әдістері.

2

5

6.

Математиканы оқытудың құралдары мен формалары

Математиканы оқытудың құралдары мен формалары:Классификациялау;Дидак-тикалық функциялар;Оқытуды ұйым-дастырудың формалары.


2

6

7.

Математикалық түсі-ніктер, сөйлемдер және оларды оқыту әдістемесі

Математикалық түсініктер, сөйлемдер және оларды оқыту әдістемесі: Аксиомалар, теоремалар; аксиомати-калық әдіс;Дәлелдеулер;Нақты-индуктивтік әдіспен математикалық түсініктерді ендіру әдістемесі;

Абстрактылық-дедуктивтік әдіспен математикалық түсініктерді ендіру әдістемесі.

2

7

8

Қайталау

Өткенді қайталау

2

8
2-бөлім . Болашақ математика мұғалімінің методикалық дайындығының жеке мәселелері

9

Математиканы оқыту ұйымдастыру:


Математиканы оқыту ұйымдастыру:

Сабақ, оның құрылымы;

Сабаққа қойылатын негізгі талаптар;

Сабақ түрлері;

Мұғалімнің сабаққа дайындығы;

Математика сабағының анализі.

2

9

10

Математиканы оқы-туда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру

Математиканы оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру:

Математиканы оқытуда өздігінен танымдық ізденімпаздықты қалыптастыру;

Өздігінен танымдық ізденімпаздықтың компоненттері мен деңгейлері.

2

10

11

Математикадан факультативтік сабақтар

Математикадан факультативтік сабақтар:

Математикадан сыныптан тыс жұмыстар; Математикадан сыныптан тыс жұмыстардың мақсаттары, мазмұны және негізгі формалары;

Математикадан сыныптан тыс жұмыстар өткізудің әдістемесі.

2

11

12

Әр типті мектептерде математиканы оқытудың әдістемесі

Әртүрлі типтегі мектептерде математиканы оқытудың әдістемесі:

Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар: гимназиялар, лицейлер т. б.

2

12

13

Мектептерде пед. практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі

Мектептерде педагогикалық практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі:

Мектептегі педпрактиканың мақсаттары мен мазмұны; Мектептерде педагогикалық практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі.


2

13

14

.Алгебра мен анализ бастамаларын оқыту әдістемесі

.Алгебра мен анализ бастамаларын оқыту әдістемесі:

Анализ бастамаларын оқыту әдістемесі;

Тригонометрияны оқыту әдістемесі.


2

14

15

Геометрияны оқыту әдістемесі

Геометрияны оқыту әдістемесі:

Планиметрия курсын оқыту әдістемесі;

Теоремаларды дәлелдеу мен есептер шешуге оқыту әдістемесі;

Стереометрияны оқыту әдістемесі.

2

15

15

Барлығы

30

15


2.2. Семинарлық, практикалық сабақтар
Тақы-рып №

Сабақ тақырыбының аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы (сағ)1.Математиканы оқыту әдісте-месінің пәні

Математиканы оқыту әдістемесінің пәні:Математиканы оқыту әдістемесінің пәні, мазмұны, мақсаты және мінтеттері; Болашақ математика мұғалімінің методикалық дайындығының тарихы, дамцынфң қазіргі қалпы мен перспетивасы;

Методикалық ғылымның арналуы;

Методикалық ғылымның басқа ғылымдармен байланысы;

Методикал. дайындық жүйесі (түсінік, құрылымы мен мазмұны).

1


2 .

. Математиканы оқыту мақсаттары

Математиканы оқыту мақсаты:

Білімділік мақсаты; Тәрбиелік мақсаты;Дамытушылық мақсаты.

1


3.

Оқыту принциптері

Оқыту принциптері:

Оқыту принциптерінің түсінігі;

Оқыту принциптерінің жүйесі;

Оқыту принциптерін жұзеге асыру.

1


4.

Математиканы оқытудың мазмұны

Математиканы оқытудың мазмұны

Даму тенденциясы;

Математиканы оқыту мазмұнының негізгі компоненттері.


1
5.

Математиканы оқытудың әдістері

Математиканы оқытудың әдістері:

Оқытудың әдістері ұғымы; Оқытудың ғылыми әдістері;

Оқытудың дәстүрлік емес әдістері.

1
6.

Математиканы оқытудың құралдары мен формалары

Математиканы оқытудың құралдары мен формалары: Классификациялау; Дидактикалық функциялар;

Оқытуды ұйымдастырудың формалары.


1
7

Математикалық түсініктер, сөйлемдер және оларды оқыту әдістемесі

Математикалық түсініктер, сөйлемдер және оларды оқыту әдістемесі : Аксиомалар, теоремалар; Аксиоматикалық әдіс;

Дәлелдеулер;Нақты-индуктивтік әдіспен математикалық түсініктерді ендіру әдістемесі; Абстрактылық-дедуктивтік әдіспен математикалық түсініктерді ендіру әдістемесі.

1
8.

Қайталау

Өткенді қайталау

1

9.

Математиканы оқыту ұйымдастыру:


Математиканы оқыту ұйымдастыру:

Сабақ, оның құрылымы;Сабаққа қойылатын негізгі талаптар;

Сабақ түрлері;Мұғалімнің сабаққа дайындығы;

Математика сабағының анализі.

1
10.

.Математиканы оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру

Математиканы оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру:

Математиканы оқытуда өздігінен танымдық ізденімпаздықты қалыптастыру;Өздігінен танымдық ізденімпаздықтың компоненттері мен деңгейлері.

1
11.

Математикадан факультативтік сабақтар

Математикадан факультативтік сабақтар:Математикадан сыныптан тыс жұмыстар; Математикадан сыныптан тыс жұмыстардың мақсаттары, мазмұны және негізгі формалары; Математикадан сыныптан тыс жұмыстар өткізудің әдістемесі.

1
12.

Әртүрлі типтегі мектептерде математиканы оқытудың әдістемесі

Әртүрлі типтегі мектептерде математиканы оқытудың әдістемесі:

Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар: гимназия-лар, лицейлер т. б.

1
13.

Мектептерде педагогикалық практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі

.Мектептерде педагогикалық практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі:Мектептегі педпрактиканың мақсаттары мен мазмұны; Мектептерде педагогикалық практиканы өткізу мен ұйымдастыру әдістемесі.


1
14 .

Алгебра мен анализ баста-маларын оқыту әдістемесі:


Алгебра мен анализ бастамаларын оқыту әдістемесі:Анализ бастама-ларын оқыту әдістемесі;

Тригонометрияны оқыту әдістемесі.

1
15

Геометрияны оқыту әдістемесі

Геометрияны оқыту әдістемесі:

Планиметрия курсын оқыту әдістемесі;

Теоремаларды дәлелдеу мен есептер шешуге оқыту әдістемесі;

Стереометрияны оқыту әдістемесі.

1Барлығы

15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Абай атында iconАбай атында
В0601 – математика мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттің жалпыға міндетті стандарты
Абай атында iconПәннің тақырыптық жоспары
Кіріспе. Өмірі мен шығармашылығы Абай – қазақ әдебиетінің классигі. Абай – ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы. Абай – қазақ поэзиясының...
Абай атында iconАбай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасы
Абай өз ауылында арабша хат танығаннан кейін, он жасында Семей қаласындағы Ахмет Ризаның медресесінде 3 жыл оқиды. Оқуға зерек, ұғымтал...
Абай атында iconПротокол №51 об итогах государственных закупок способом из одного источника
Капитальному ремонту здании инфекционного отделения районной больницы «Абай» в с. Абай Сарыагашского района юко
Абай атында iconСабақтың тақырыбы: Абай Құнанбайұлы. Қыс
Білімділік: Оқушыларды қазақ халқының ұлы ақыны Абай шығармаларын оқып-үйренуге баулу, бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтыруға,...
Абай атында iconКурс жұмыстарының тақырыбы: Абай қазақ әдебиетінің классигі. Абай ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы
Ақынның жастар тәрбиесіне арналған «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Бір дәурен кемді күнге бозбалалық» атты шығармаларының...
Абай атында iconИбраимова жібек тұҢҒышбайқызы қазақ тіліндегі тұрмыстық лексиканың қатысымдық сипаты (М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы киім атаулары негізінде)
Жұмыс Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазіргі қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасында орындалды
Абай атында iconАстана гуманитарлық колледжі «Абай және заман» конференциясы 2011 жыл абай мұрасы- жеке тұЛҒа дамуының рухани бастауы
«тіршіліктің осынау мәңгілік сұрақтарына жауап беру үшін жалпыадамзаттық құндылықтарды қайта жандандырып, өзіміздің бастапқы қайнар...
Абай атында iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Назарымбетова, Х.Ә. Органикалық химия есептері мен жаттығулары: [оқу құралы] / Хадиша Әбдірашитқызы Назарымбетова; ҚР білім және...
Абай атында iconАбай атындағы ҚазҰпу филология факультеті
Боранбаева, Г. С. XV-XVIII ғ. қазақ поэзиясы тіліндегі фразеологизмдердің тақырыптық топтары // Қазақ тілі мен қазақ тілін оқыту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница