Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі
НазваниеСақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі
страница5/6
Дата конвертации08.02.2016
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish315991_5994.doc
1   2   3   4   5   6

44.   Ұйымның ведомстволық (жеке) Тұрақты (1) (1)Мемлекеттік

архивінің паспорты сақтауға

берілмейді

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-тарау. Болжам жасау, жоспарлау

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.   Ұйымның жоғары, атқарушы және Тұрақты

басқа да алқалық органдарының

жылдық жұмыс жоспарлары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.   Ұйымның, ұйымның атқарушы

органының құрылымдық бөлімшелерінің

жоғары және алқалы (оның ішінде атқарушы)

органдарының жедел жұмыс жоспарлары:

1) жарты жылдық 5 жыл

2) тоқсандық 5 жыл

3) айлық 6 ай

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.   Бизнес-жоспарлар және олардың Тұрақты

экономикалық негіздемелері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

48.   Болжау және жоспарлау мәселелері 5 жыл

бойынша жазысқан хаттар ЭПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-тарау. Қаржыландыру

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

49.  Ұйымның атқарушы органының (1)Тұрақты –

бюджет, арнайы және басқа жасалған орны

қаражаттары бойынша сметалары: бойынша, ҚБД.

1) жылдық Тұрақты (1) (2)Жылдығы жоқ

2) тоқсандық 5 жыл (2) болған кезде –

тұрақты.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.   Қаржыландыру мәселелері бойынша 5 жыл

жазысқан хаттар ЭПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.   Ұйымның шығындар сметасының Тұрақты

орындалуын талдау

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-тарау. Есепке алу және есеп беру

1-параграф. Жедел және статистикалық есепке алу және есеп беру

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.   Ұйым қызметі бойынша (1)Жылдығы жоқ

статистикалық есептер мен болған кезде –

кестелер: тұрақты

1) жылдық жиынтық және Тұрақты (2)Жылдығы,

кезеңділігі басым жарты жылдығы

2) жылдық және кезеңділігі Тұрақты жоқ болған кезде

басым – тұрақты

3) жарты жылдық 5 жыл (1) (3)Жылдығы,

4) тоқсандық 5 жыл (2) жарты жылдығы,

5) айлық 1 жыл (3) тоқсандығы жоқ

болған кезде –

тұрақты

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.  Ұйымның атқарушы органының

құрылымдық бөлімшелерінің есептері:

1) жылдық 5 жыл

2) жарты жылдық 5 жыл

3) тоқсандық 5 жыл

4) айлық 3 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.   Есептер бойынша қорытындылар: (1)Жылдығы жоқ

1) жылдық Тұрақты болған кезде –

2) тоқсандық 5 жыл (1) тұрақты

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.   Есептерді беру туралы жазысқан 5 жыл

хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-параграф. Бухгалтерлік есеп және есеп беру

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ұйымның бухгалтерлік есептері (1)Жылдығы жоқ

мен баланстары және олар болған кезде –

бойынша түсіндірме жазбалар: тұрақты

1) жиынтық жылдық Тұрақты

2) жылдық Тұрақты

3) тоқсандық 5 жыл (1)

4) ай сайынғы 5 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.   Беру, бөлу, тарату баланстары мен Тұрақты

қосымшалар, олар бойынша

түсіндірме жазбалар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

58.  Жылдық есептер мен баланстарды Тұрақты

әзірлеу және талдау бойынша

талдау кестелері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

59. Баланстар мен есептерді бекіту және 5 жыл

нақтылау жөнінде жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

60.   Бухгалтерлік және қаржылық есеп 1 жыл

беруді ұсынудың мерзімі туралы

жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

61.   Шаруашылық операцияның жасалу 5 жыл (1) (1) Даулар,

фактісін белгілейтін және бухгалтерлік келіспеушіліктер,

жазбалар үшін негіз болып табылатын тергеу және сот

бастапқы құжаттар мен оларға қосымшалар істері туындаған

(кассалық, банктік құжаттар, банктердің жағдайда –

хабарламалары және аударым талаптары, түпкілікті шешім

банктердің үзінді көшірмелері, жұмысқа шығарылғанға

тапсырма құжаты, табельдер, мүлік пен дейін сақталады

материалдарды қабылдау, тапсыру және

есептен шығару туралы актілер,

тауар-материалдық құндылықтарды есепке

алу жөніндегі түбіртектер мен тапсырма

құжаттары, аванстық есептер және басқалары)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

62.   Ұйым басшылары мен қызметкерлерінің (1)Жәрдемақылар

жеке шоттары (еңбекақы есептеу кітабы): мен зейнетақылар

  1. қызметкерлер (оның ішінде штаттағы 75 жыл – төлеу

сақтандыру агенттері); «Ж» ЭПК тоқтатылғаннан

  1. зейнетақыларды, арнайы мемлекеттік кейін

және басқа жәрдемақыларды алушылар 5 жыл (1)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

63.   Есеп айырысу (есеп айырысу-төлем) 5 жыл (1) (1)Жеке шоттар

ведомостері жоқ болған

кезде – 75 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.   Түгендеу карточкалары және негізгі 5 жыл (1) (1)Негізгі

құрал-жабдықтарды (активтерді) есепке құрал-жабдық-

алу кітабы тар (активтер)

жабылғаннан

кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

65.   Ақша сомасын және тауар-материалдық 5 жыл

құндылықтарды алуға берілген сенімхаттар

(оның ішінде күші жойылған сенімхаттар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

66.   Есепке алу тізілімдері (бас кітап, 5 жыл (1) (1)Даулар,

ордер-журналдар, әзірлеу кестелері). келіспеушіліктер,

Қосалқы және бақылау кітаптары, тергеу және сот

журналдар, картотекалар, кассалық кітаптар, істері туындаған

айналым ведомостері жағдайда –

түпкілікті шешім

шығарылғанға

дейін сақталады

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

67.   Есепшоттарды, кассалық 5 жыл

ордерлерді, сенімхаттарды, төлем

тапсырмаларын тіркеу журналдары,

кітаптары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

68.  Қорлардың есебі, жалақы және 5 жыл

олардың бөлінуін бақылау лимиттері,

артық шығыстар бойынша есеп айырысу

және жалақы бойынша берешектер туралы,

жалақыдан, әлеуметтік сақтандыру

қаражатынан ұсталымдар жөнінде, еңбек

демалысы және демалыс жәрдемақысын

төлеу туралы мәліметтер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

69. Жеке тұлғалардың тізімдері және 5 жыл

міндетті зейнетақы жарналарын аудару

жөніндегі төлем тапсырмалары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

70. Қызметкерлердің тізімдері және 5 жыл

міндетті әлеуметтік жарналарын аудару

жөніндегі төлем тапсырмалары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

71.  Түгендеу жөніндегі құжаттар 5 жыл (1) Даулар,

(түгендеу комиссиясы мәжілістерінің келіспеушіліктер,

хаттамалары, түгендеу тізімдемелері, тергеу және сот

актілер, салыстыру ведомостері)     істері туындаған

жағдайда –

түпкілікті шешім

шығарылғанға дейін

сақталады

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

72.   Арнайы мемлекеттік және басқа ҚБД (1) (1)5 жылдан

жәрдемақыларды, зейнетақыларды, кем емес

әлеуметтік сақтандыру бойынша

еңбекке қабілетсіздік парағын

төлеу туралы құжаттар

(есептердің көшірмелері, хаттамалардың

үзінділері,қорытындылардың )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

73.   Орындау парақтары ҚБД (1) (1)5 жылдан

кем емес

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

74.  Оқу демалысына ақы төлеуге, ҚБД (1) (1)5 жылдан

салықтар бойынша жеңілдіктер кем емес

алуға бухгалтерияға ұсынылатын

анықтамалар және басқалары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

75.  Дебиторлық берешек, жетіспеушіліктер, ҚБД (1) (1)5 жылдан

ұрлау жөніндегі құжаттар (анықтамалар, кем емес

актілер, міндеттемелер, жазысқан хаттар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

76.  Негізгі қорларды (активтерді) қайта Тұрақты

бағалау туралы құжаттар (хаттамалар,

актілер, есептер)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

77.  Негізгі құрал-жабдықтарды (активтерді) Тұрақты

қайта бағалау және тозуын анықтау

актілері, ведомостері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

78.  Үйлердің(1), ғимараттардың (1) және 5 жыл (2) (1)Үйлердің,

жабдықтардың паспорттары ғимараттардың

паспорттары –

мемлекеттің

қорғауындағы

сәулет

ескерткіштері –

тұрақты.

(2)Негізгі құрал-

жабдықтар

(активтер)

жойылғаннан кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

79.  Құжаттамалық ревизия және бақылау- 5 жыл

ревизиялық жұмыстарын жүргізу

туралы құжаттар (жоспарлар, есептер,

жазысқан хаттар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.  Ұйымның қаржы-шаруашылық 5 жыл (1) (1)Даулар, келіспеу-

қызметіне құжаттамалық ревизия жасау шіліктер, тергеу

актілері және оларға қоса берілетін құжаттар және сот істері

туындаған жағдайда

түпкілікті шешім

шығарылғанға дейін

сақталады

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.   Кассаны, салықтардың алыну дұрыстығын 5 жыл

тексеру актілері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.   Шарттар, келісімдер (шаруашылық, 5 жыл (1) (1)шарттардың,

операциялық, еңбек) келісімдердің

мерзімі өткеннен

кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

83.   Шарттардың тізілімдері 5 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Материалдық жауапкершілік (1)Материалдық

туралы шарттары 5 жыл (1)

жауапты адам

қызметтен

босағаннан кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

85.   Әкімшілік-шаруашылық мәселелер 5 жыл

бойынша жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

86.   Қол қою үлгілері (материалдық 5 жыл (1) (1)Материалдық

жауапты тұлғалардың) жауапты адам

қызметтен

босағаннан кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-тарау. Еңбек ресурстарын пайдалану мәселелері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

87. Еңбек, қызметкерлердің саны, Тұрақты

олардың ауысуы бойынша -

жылдық есептер

88.   Еңбек ресурстарының болуын, 5 жыл

қозғалысын, жиынтығын, ЭПК

пайдалануды есепке алу бойынша

құжаттар (анықтамалар, ақпарлар,

ведомостер)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

89.  Бекітілген жылдық еңбекақы төлеу Тұрақты

қорлары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

90.   Жалақы төлеу, сыйлықақы есептеу 5 жыл

мөлшерін ретке келтіру және белгілеу

жөнінде жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

91. Сыйлықақы беру туралы құжаттар 5 жыл

(анықтамалар, тізімдер, жазысқан хаттар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

92.  Еңбекақы төлеудің әр түрлі нысанын 3 жыл

қолдану, лауазымдық еңбекақы белгілеу,

тариф желісін қолдану, еңбекақы төлеу

қорын реттеу және жұмсау туралы

жазысқан хаттар
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconСақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon01. 02. 11ж жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға берілген лицензиялардын тоқтату және айырлу туралы Реестрі
Ос сериялы №20-11/1 және Дос сериялы №20-11/1 және қайта сақтандыру жөніндегі кызметті жүзеге асыру құқығына 2006 жылғы 23 мамырда...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon2001 жылғы 20 сәуірдегі №120 Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру
«Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»
Техникалық регламенттерді, стандарттарды және нормативтік құжаттарды жасау және бекіту тәртібі. Техникалық реттеу саласындағы орнатылған...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconМухияева Д. М. Сақтандыру омбудсманы сақтандыру нарығынның маңызды қатысушысы ретінде
Бүгінгі таңда Қазақстанның сақтандыру нарығы тұрақты өсім қарқынына ие деп сенімді айтуға болады. Ол туралы сақтандыру сыйақылары...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconСақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тәртібіне
«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеуді жетілдіру мақсатында,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница