Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі
НазваниеСақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі
страница4/6
Дата конвертации08.02.2016
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish315991_5994.doc
1   2   3   4   5   6

Қысқартулар тізіміҚБД – қажет болғанға дейін

ЖАД – жаңасына ауыстырғанға дейін

СТК – осы белгі мұндай құжаттардың ғылыми-тарихи маңызы бар екендігін білдіреді және белгіленген тәртіппен мемлекеттік архивке тапсырылуы тиіс.

75 жыл – «В» СТК – мұндай сақтау мерзімі белгіленген құжаттарды сақтау мерзімі іс аяқталған сәттегі адамның жасы («В» әрпімен белгіленген) ескеріле отырып есептеледі. Іс жүргізу аяқталғаннан кейін істерді сақтаудың ұзақтығы 75 жыл - «В» қалдыққа теңестірілуі тиіс, мұндағы «В» - іс аяқталған сәттегі адамның жасы.


Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары

мен кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру

агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару

және құжаттарды сақтау жөніндегі нұсқаулыққа 2-қосымша


Сақтандыру брокерлерінің қызметінде жасалатын құжаттар тізбесі

(сақтау мерзімін көрсете отырып)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бап №   | Құжаттар түрі | Құжаттарды | Ескерту

| | сақтау |

| | мерзімі  |

| | ------------------------|

| | Сақтандыру |

| | брокерінің |

|   | атқарушы |

| | органында |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                       2                           3           4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-тарау. Басқару жүйесінің мәселелері

1-параграф. Әкімдік қызметі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Қазақстан Республикасының заңнама

актілері, Қазақстан Республикасының

Үкіметінің қаулылары, Қазақстан

Республикасы Премьер-Министрінің

өкімдері:

1) ұйымның қызметіне қатысты Тұрақты

2) басшылыққа және мәлімет үшін

жіберілгендері ҚБД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Қазақстан Республикасының

Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан

Республикасының Премьер-министрі

Кеңсесінің, орталық атқарушы Тұрақты

органдарының тапсырмалары,

олардың орындалуы жөніндегі құжаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.    Орталық атқарушы органдардың

бұйрықтары, нұсқаулары:

1) ұйымдардың қызметіне қатысты Тұрақты

2) басшылыққа және мәлімет үшін ҚБД

жіберілгендері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.    Ұйымдардың қызметін реттеу және

қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік

органның нормативтік құқықтық актілері

мен әдістемелік ұсынымдары:

1) ұйымдардың қызметіне қатысты Тұрақты

2) басшылыққа және мәлімет үшін ҚБД

жіберілгендері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.     Жергілікті мемлекеттік басқару

органдарының нормативтік құқықтық

актілері:

1) ұйымның қызметіне қатысты Тұрақты

2) басшылыққа және мәлімет үшін ҚБД

жіберілгендері      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.     Нормативтік құқықтық актілердің

жобалары, ұйымға келісу үшін түскен Тұрақты

оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ұйымның жоғарғы органының Тұрақты

басқару құжаттары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Ұйымның жоғарғы органының, оның Тұрақты

алқалы органдары жиналыстарының

(мәжілістерінің) хаттамалары және олар

бойынша құжаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.     Ұйымның бұйрықтары мен өкімдері:

1) негізгі қызметі бойынша Тұрақты

2) жұмысшылар мен қызметкерлерді 75 жыл

қабылдау, ауыстыру, ынталандыру,

сыйлықақы беру, жұмыстан шығару, ұзақ

іссапарлар туралы (көрсетілген мәселелер

бойынша бұйрықтар, өкімдер шығарылады)

3) қызметкерлердің еңбек демалысын беру, 5 жыл

жаза белгілеу, іссапарлары туралы

4) әкімшілік-шаруашылық мәселелері 5 жыл

бойынша

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.    Ұйымның атқарушы органының Тұрақты

басшылығындағы өндірістік

жиналыстардың хаттамасы мен

стенограммалары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.    Ұйым жасаған ереже, тәртіп, Тұрақты

нұсқаулықтар, әдістемелік нұсқаулар,

ұсынымдар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.    Ішкі құжаттардың жобалары: оларды 3 жыл (1) Бекітілгеннен

әзірлеу жөніндегі құжаттар кейін (1)

(қорытындылар, ұсыныстар, анықтамалар,

баяндау жазбалары)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ережелерді, нұсқаулықтарды, нұсқамалық 3 жыл

және әдістемелік нұсқауларды,

ұсынымдарды әзірлеу, қолдану және

түсіндіру туралы жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- параграф. Бақылау

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Уәкілетті мемлекеттік органдар, сыртқы

және ішкі аудит жүргізетін ұйымдардың Тұрақты

қызметіне ревизия жасау және тексеру

құжаттары (баяндамалар, баяндау

жазбалары, анықтамалар, актілер,

қорытындылар, есептер, қарсылықтар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.    Жүргізілген ревизияларды, олардың

шешімдерінің орындалуына тексерулерді 5 жыл

және бақылауларды есепке алу

журналдары

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.    Тексеру, ревизия нәтижелері бойынша

ұсыныстардың орындалуы туралы 5 жыл

құжаттар (баяндау жазбалары, есептер, ЭПК

анықтамалар, жазысқан хаттар)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Азаматтардың өтініштері:

1) ұйымның қызметін жақсарту, Тұрақты

кемшіліктерін жою жөнінде және сыбайлас

жемқорлық фактілері туралы ұсыныстары бар

2) қосалқы және жеке сипаттағы 5 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.    Азаматтардың өтініштерін тіркеу журналы 5 жыл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.    Азаматтардың өтініштері бойынша 5 жыл

жазысқан хаттар ЭПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- параграф. Басқарудың ұйымдастыру негіздері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.    Ұйымның құрылтай және тіркеу Тұрақты

құжаттары (құрылтай шарттары, жарғылар,

ережелер, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)

туралы куәліктері)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.    Қызметті жүзеге асыру құқығына Қайтарып

лицензиялар алғанға дейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.     Ережелердің, жарғылардың жобалары: 3 жыл (1) Бекітілгеннен

оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар кейін(1)

(анықтамалар, баяндау жазбалары)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.    Ұйымның атқарушы органының Тұрақты

штаттық кестесі және оларға өзгерістер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.    Мына жағдайда:

  1. ұйымның атқарушы органының Тұрақты

басшылары

2) жауапты орындаушылар мен

хатшылар ауысқан кезде жасалған 5 жыл

қабылдау-тапсыру актілері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.    Ұйым қызметін бұқаралық ақпарат Тұрақты (1)Аудиовизуальд

құралдарында көрсету жөніндегі (1) ық құжаттама

құжаттар (бағдарламалар, мемлекеттік

сөйлеген сөздердің, мақалалардың, сақтауға 3 жыл-

сұхбаттардың мәтіндері, дан кейін

баспасөз конференцияларының беріледі

стенограммалары, баспасөз релиздері,

жарнама) және ұйым қызметін

бұқаралық ақпарат құралдарында

жариялаған басқа да ақпарат

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.    Ұйымның атқарушы органы 5 жыл (1) (1)Жаңасына

қызметкерлерінің қызметтік ауыстырған

нұсқаулықтары, функционалдық нан кейін

міндеттерін бөлу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.    Ұйымның құпия мәліметтерін Тұрақты

құрайтын мәліметтер тізбесі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-параграф. Басқаруды құқықтық қамтамасыз ету

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.    Құқықтық мәселелер бойынша 5 жыл ЭПК

жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.    Заң және шиеленіскен істер бойынша 5 жыл (1) (1)Түпкілікті

құқықтық қорытындылар шешім

шығарылған-

нан кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Соттың шағым-талап өтініштері, 5 жыл (1) (1)Түпкілікті

сенімхаттар, анықтамалар, сот шешім

шешімдерінің көшірмелері және басқа шығарылған-

материалдар нан кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-параграф. Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және

құжаттарды ведомстволық (жеке) сақтау

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.    Ұйымның іс қағаздар номенклатурасы Тұрақты (1) (1)Келісілмеген

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.    Тіркеу карточкалары (журналдары): (1)Ұйымның

1) бұйрықтарды, нұсқауларды, өкімдерді, Тұрақты (1) атқарушы

ережелерді, нұсқаулықтарды, тәртіптерді, органында

жарғыларды сақталады.

2) келіп түсетін және жіберілетін 3 жыл Егер

құжаттарды, оның ішінде электрондық құжаттарға

почтамен тіркеу карточкалары

(журналдары) ғылыми- анықтамалық

аппарат

ретінде пайдаланылатын

болса,

мемлекеттік

архивке беріледі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.    Қатаң есептегі бланкілерді есепке 3 жыл

алу журналдары (кітаптары), ведомостері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.    Істер тізімдемелері:

1) тұрақты сақтау мерзімімен Тұрақты (1)Істер

2) жеке құрам бойынша 3 жыл (1) жойылғаннан

3) ұзақ уақыт сақтау мерзімімен 3 жыл (1) кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.   Құжаттарды жоюға бөлу туралы актілер Тұрақты (1) (1)Мемлекеттік

архивке

берілмейді

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.   Құжаттар мен істерді мемлекеттік сақтауға Тұрақты

қабылдау-өткізу актілері

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.   Сараптау комиссиялары Тұрақты

мәжілістерінің хаттамалары және олар

бойынша құжаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.   Іс қағаздарын және архив ісін 3 жыл

жүргізудің әдістемелік және

ұйымдастыру мәселелері бойынша

жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

39.   Ұйымның ведомстволық (жеке) 1 жыл (1) (1)Құжаттар

архивінен құжаттарды беруге талаптар, ведомстволық

өтінімдер (тапсырыстар) (жеке) архивке

қайтарылған нан

кейін

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.  Заңды және жеке тұлғалардың архивтік 3 жыл

анықтамаларды, көшірмелерді,

құжаттардың көшірмелерін беру туралы

өтініштері, сұратулары, оларды беру

жөнінде жазысқан хаттар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.  Ұйымның ведомстволық жеке архивінен 3 жыл (1) (1)Құжаттар

құжаттарды уақытша пайдалануға ведомстволық

беру актілері (жеке) архивке

қайтарылған нан

кейін

------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.  Ұйымның ведомстволық (жеке) Тұрақты (1) (1)Мемлекеттік

архивінен құжаттардың түсуін және сақтауға

шығуын есепке алу журналдары берілмейді

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

43.   Ұйымның ведомстволық (жеке) Тұрақты

архиві туралы ереже

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconСақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon01. 02. 11ж жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға берілген лицензиялардын тоқтату және айырлу туралы Реестрі
Ос сериялы №20-11/1 және Дос сериялы №20-11/1 және қайта сақтандыру жөніндегі кызметті жүзеге асыру құқығына 2006 жылғы 23 мамырда...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon2001 жылғы 20 сәуірдегі №120 Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру
«Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі icon050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»
Техникалық регламенттерді, стандарттарды және нормативтік құжаттарды жасау және бекіту тәртібі. Техникалық реттеу саласындағы орнатылған...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconМухияева Д. М. Сақтандыру омбудсманы сақтандыру нарығынның маңызды қатысушысы ретінде
Бүгінгі таңда Қазақстанның сақтандыру нарығы тұрақты өсім қарқынына ие деп сенімді айтуға болады. Ол туралы сақтандыру сыйақылары...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconСақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тәртібіне
«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы...
Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушылары мен және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сақтандыру агенттерінің құжаттарды жасау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтау жөніндегі iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеуді жетілдіру мақсатында,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница