5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
Название5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
страница15/27
Дата конвертации27.09.2012
Размер1.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://test1.strana.az/files/w/Mama.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

627) Qonşu üzv olan bağırsağın funksiyasının pozulmasında hansı hal müşahidə obyekti sayılmır?

A) Defekatsiya aktının səhərlər ağrısız olması

B) Nəcisin və qazın saxlanmaması

C) Dekatsiya aktı zamanı qanlı ifrazatın olması

D) İshalın olması

E) Defekatsiyada ağrılar, tenezm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология»


628) Ginekoloji əməliyyatdan sonra hansı hal ağırlaşma sayılmır?

A) Əməliyyatdan sonra dəri və dərialtı toxumada irinləmə

B) Aşağı ətraf venalarının tromboflebiti

C) Narkozdan sonra xəstənin dəri və görünən selikli qişalarına nəzarət

D) Cinsiyyət yollarından qanlı ifrazatın əməliyyatdan sonra görünməsi

E) Əməliyyatın ilk saatlarlnda qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


629) Aşağıdakılardan hansı ginekoloji əməliyyata aid deyil?

A) Salpinqooforektomiya

B) Ovarioektomiya

C) Uşaqlığın ekstripasiyası

D) Tubektomiya

E) Appendiksektomiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


630) Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq yolu əməliyyatına aid deyil?

A) Arxa tağdan qarın boşluğunun punksiyası

B) Yumurtalığın rezeksiyası

C) Uşaqlıq boynunun plastik əməliyyatı

D) Uşaqlıq boynun elektrokonizasiyası

E) Uşaqlıq yolunun ön divarının plastikası (ön kolporafiya)


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


631) Uşaqlığın amputasiyasına göstəriş nədir?

A) Qanaxma ilə nəticələnən uşaqlığın submukoz mioması

B) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

C) Uşaqlıq boynunun travmatik cırıqları

D) Qanaxma ilə nəticələnən uşaqlıq abortu

E) Uşalığın anomaliyaları


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


632) Ginekoloji xəstəliklərin hansında təcili əməliyyata ehtiyac duyulur?

A) Uşaqlıdan kənar hamiləlik

B) Klimakterik qanaxma

C) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

D) Yumurtalığın kəskin iltihabı

E) Uşaqlığın fibromioması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


633) Aşağıdakı simptomlardan hansı boru abortuna aid deyil?

A) Uşaqlıq artımlarının birtərəfli böyüməsi

B) Dil quru, ərplə örtülüdür

C) Dəri örtüyünün avazıması, dodaqların və dırnaqların göyərməsi

D) Ağrının qəflətən baş verməsi, bayılma

E) Hərarətin normal və ya subfebril olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


634) Aşağıdakı simptomlardan hansı uşaqlıq artımlarının iltihabi xəstəliyinə aiddir?

A) Hərarətin normal və ya subfebril olması

B) Ağrının düz bağırsağa vurması

C) Bayılma ilə nəticələnən ağrının olması

D) Qasıq nahiyyəsində kəskin, tutmaşəkilli ağrının olması

E) Qarının aşağı hissəsində ağırının həmişə olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


635) Uşaqlıqdan kənar, hamiləliyə aid olmayan simptom hansıdır?

A) Kəskin ağrı, azacıq qanlı ifrazatın olması

B) Yüksək hərarət, kskin olmayan ağrı, ürəkbulanma və qusmanın olmaması

C) Xəstənin xarakter göskəmi

D) Kəskin ağrı, üərkbulanma və qusma olmur

E) Qarının ön divarının əzələsi gərgindir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


636) Aşağıdakılardan hansı ultrasəs müayinəsi vasitəsilə təyin edilmir?

A) Uşaqlıqda fibromatoz düyünlər

B) Uşaqlıq boynun psevdoerroziyası

C) Uşaqlığın endometriozu

D) Uşaqlığın anomaliyası

E) Uşaqlıda hamiləlik


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


637) Ginekologiyada hansı müayinə üsulundan nadir hallarda istifadə edilir?

A) Rentgen – kontrast müayinə üsulu

B) Xüsusi müayinə üsulları

C) Endoskopik müayinə üsulu

D) Ümumi müayinə üsulları

E) Tibbi – genetik üsul


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


638) Fizioloji həqiqi amenoreyaya nə daxil deyil?

A) Əmizdirənlərin əksəriyyətində (zahılıq dövründə)

B) Qızlıq pərdəsinin bütöv olması

C) Cinsi yetişkənliyə qədər

D) Hamiləlik vaxtı

E) Menopauza dövründə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


639) Aşağıdakılardan hansı patoloji amenoreyaya aid deyil?

A) Klimakterik amenoreya

B) Hipotalamik və ya mərkəzi amenoreya

C) Yumurtalıq amenoreyası

D) Psixogen amenoreya

E) Hipofizar amenoreya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


640) Uşaqlıq qanaxmasının hansı forması qadının həyatı üçün çox təhlükəlidir?

A) Qorxulu abort

B) Başlanğıc abort

C) Natamam abort

D) Hərəkətdə olan abort

E) Uşaqlıq boynu hamiləliyi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


641) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı ginekoloji peritonitə aid deyil?

A) Dəri və görünən selikli qişaların rənginin normal olması

B) Qarın divarının gərgin olması

C) Möhkəm ağrı vaxtı uşaqlığın və artımların əllənməməsi

D) Uşaqlıq boynunun hərəkəti zamanı ağrının olması

E) Arxa tağın sallanması və ağrılı olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


642) Aşağıdakılardan hansı qız uşaqlarının cinsiyyət orqanlarının anatomik - fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) Neytral dövr

B) Cinsi yetkinlik dövrü

C) Prepubertal dövr

D) Yeni doğulmuş dövr

E) Pubertal dövr


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


643) Uşaqlara xüsusi ginekoloji yardım işini aparmaq üçün haralardan istifadə edilmir?

A) Uşaq xəstəxanasının nəzdində olan uşaq şöbələrindən

B) Məktəblərdən

C) Uşaq poliklinikalarının nəzdində olan uşaq ginekoloji kabinələrindən

D) Qadın məsləhətxanasından

E) Uşaq bağçalarından


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


644) Orqanizmin reaktivliyini dəyişən və desensebilizəedici terapiyaya nə daxil deyil?

A) Kalsi preparatları ilə terapiya

B) Vitaminoterapiya

C) Simptomatik terapiya

D) Autohemoterapiya

E) Biogen stimulyatorlar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


645) Ginekoloji xəstələrin əsas müalicə prosedurlarına nə daxil deyil?

A) Uşaqlıq yoluna emulsiya və mazla tampon yeridilməsi

B) Uşaqlıq yoluna xüsusi şamların yeridilməsi

C) Uşaqlıq boynunun işlənməsi

D) Uşaqlıq yolunun dərmanla işlənməsi

E) Dərmanla imalə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


646) Ginekoloji baxış otağında hansı alətlərdən istifadə edilmir?

A) Folkman qaşığı

B) Kateter

C) Kornsanq

D) Lanset

E) Pinset, şpatel


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


647) Xarici cinsiyyət üzvləri əsasən nə vaxt zədələnə bilməz?

A) Zərbə və əzilmə ilə

B) Kəsici və küt alətlə

C) Süni abort vaxtı

D) Kobud cinsi əlaqə zamanı

E) Yıxılarkən


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


648) Cinsiyyət üzvlərinin bədxassəli şişinə nə aid deyil?

A) Uşaqlıq boynunun şişi

B) Uşaqlığın şişi

C) Yumurtalığın kistası

D) Yumurtalığın şişi

E) Uşaqlıq yolunun şişi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


649) İtiuclu kondiloma əsasən cinsiyyət üzvlərinin hansı hissəsində müşahidə edilmir?

A) Uşaqlıq boynunda

B) Aralıqda

C) Uşaqlıq yolu dəhlizində

D) Uşaqlıqda

E) Uşaqlıq yolunda


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


650) Uşaqlıq borularının vərəmə tutulma ehtimalı neçə faiz təşkil edir?

A) 50%

B) 85%

C) 24%

D) 60 – 70%

E) 5 – 8%


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


651) Uşaqlıq boynunun xərçəngi diaqnozunu təsdiqləyən üsul hansıdır?

A) Uşaqlıq boynunun biopsiyası, histoloji müayinə ilə

B) Uşaqlıq yolundan götürülən yaxmanın təmişlik dərəcəsinə görə müyinəsi

C) Uşaqlığın zondlanması

D) Uşaqlıq boşluğundan diaqnostik məqsədlə materialın götürülməsi

E) Uşaqlıq boynun güzgülərlə müayinəsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


652) Kişi sonsuzluğunun diaqnozunu qoymaq üçün əsasən nəyin müayinəsi aparılır?

A) Anomaliyalı spermatozoidlərin təyini

B) Eyakulyatda təkcə ölü və hərəkətsiz spermatazoidlərin təyini

C) Eyakulyatın mikroskopik müayinəsi

D) Eyakulyatın histoloji müayinəsi

E) Eyakulyatda spermatazoidlərin miqdarı və xarakteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


653) Süni tibbi abort zamanı baş verən ağırlaşma nə ola bilər?

A) Endometriozun inkişaf etməsi

B) Uşaqlığın perforasiyası

C) Döl yumurtasını xaric etmək üçün uşaqlıq boşluğunun qaşınması

D) Sistitin əmələ gəlməsi

E) Svişin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


654) Süd yarasının (göbələk kolpiti) müalicəsində nədən istifadə edilir?

A) Trixopol

B) Xlorheksedin

C) Sinestrol

D) Nistatin

E) Penisillin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


655) Başlanğıc abortun klinik əlaməti hansıdır?

A) Ürəkbulanma, qusma

B) Cinsiyyət yolundan azacıq qanlı ifrazatın olması

C) Cinsiyyət yolundan çoxlu qanlı ifrazatın olması

D) Uşaqlıq artımlarının böyüməsi və ağrılı olması

E) Uşaqlığın həcminin hamiləliyin müddətinə uyğun gəlməməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


656) Hormonal kontraseptivlərin qəbulu nə zaman əks göstərişdir?

A) Uşaqlıq boynunun erroziyası

B) Endometrit

C) Tromboflebit

D) Kolpit

E) Endoservisit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


657) Hansı hallarda təcili hospitalizasiya məcburidir?

A) Şiş ayaqcığının burulması (kəskin qarın)

B) Endometriumun hiperplaziyası

C) Artımların xroniki iltihabı

D) Kandidomikoz

E) Uşaqlığın sallanması və düşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


658) Natamam abortun simptomu hansıdır?

A) Döl yumurtası uşaqlıqdan tamamilə xaric olmaq üzrədir

B) Uşaqlıq boynu tıxacının xaric olması

C) Döl yumurtasının bir hissəsi uşaqlıq divarından ayrılmışdır

D) Uşaqlıq boynu kanalının bağlı olması

E) Qarının aşağı hissəsində kəskin ağrı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


659) Təcili hospitalizasiyaya aşağıdakılardan hansı göstərişdir?

A) Hipomenoreya

B) Natamam abort

C) Uşaqlığın mioması

D) Dismenoreya

E) Uşaqlıq boynun psevdoerroziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


660) Uşaqlığın inkişaf qüsurlarında ən çox hallarda nə baş verə bilər?

A) Xorionepitelioma

B) Endometrioz

C) Sonsuzluq

D) Kistoma ayaqcığının burulması

E) Çoxdöllü hamiləlik


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


661) Trixomoniaz üçün xarakterik ifrazat necə olur?

A) Azacıq qanlı

B) Köpüklü, pis qoxulu

C) Ağ kəsmiyə oxşar

D) İrinli

E) Şəffaf


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


662) Uşaqlığın sınaq qaşınması nəyə şübhə olduqda aparılır?

A) Metroendometritdə

B) Uşaqlığın subseroz miomasında

C) Uşaqlıq cisminin xərçəngində

D) Uşaqlığın anomaliyalarında

E) Doğulan poliplərdə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


663) Retension kistanı hansı patologiya ilə fərqləndirmək lazımdır?

A) Uşaqlığın mioması

B) Erroziya

C) Bartolinit

D) Polip

E) Endoservisit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


664) Qızları müayinə etmək üçün hansı ginekoloji müayinə üsullarından istifadə edilir?

A) İki əlli müayinə

B) Güzgülərlə müayinə

C) Kolposkopiya ilə müayinə

D) Rektal müayinə

E) Qarın boşluğunun punksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


Neonatologiya


665) İlk qışqırıq mexanizmi nə ilə bağlıdır?

A) Hiperbilirubinemiya ilə

B) Anemiya ilə

C) Hipertermiya ilə

D) Hipoksiya ilə

E) Cinsi krizlə


Ədəbiyyat: H.В.Eжoва, E.М.Русакова. Г.И.Кащива «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Похожие:

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconTanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconEk-6 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница