5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
Название5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
страница13/27
Дата конвертации27.09.2012
Размер1.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://test1.strana.az/files/w/Mama.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

551) Uşaqlıq yolunun şırrınqalanmasına aşağıdakılardan hansı əks göstəriş deyil?

A) Daxili cinsiyyət üzvlərinin kəskin iltihabı

B) Aybaşı qanaxması

C) Uşaqlıq qanaxmaları

D) Hamiləlik

E) Kolpit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


552) Aşağıda göstrilən xəstəliklərdən hansında tampon işlədilmir?

A) Endoservisit

B) Kolpit

C) Servisit

D) Uşaqlıq boynunun həqiqi erroziyası

E) Vaqinit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


553) Göstərilən simptomlardan hansı boru abortu üçün xarakterik deyil?

A) Dəri örtüklərinin avazıması

B) Aybaşının gecikməsi

C) Hamiləliyin şübhəli əlamətləri

D) Kəskin, tutma xarakterli ağrılar

E) Güclü xarici qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


554) Göstərilən simptomlardan hansı şiş ayaqcığının burulması üçün xarakterik deyil?

A) Qarının köpməsi

B) Ürəkbulanma

C) Soyuq tər

D) Kəskin ağrılar

E) Leykositoz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


555) Göstərilən simptomlardan hansı yumurtalığın apopleksiyası üçün xarakterik deyil?

A) Ürəkbulanma, qusma

B) Huşun itməsi

C) Başgicəllənmə

D) Qəflətən yaranan kəskin ağrılar

E) Soyuq tər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


556) Yumurtalıq apopleksiyasını hansı xəstəliklər ilə differensasiya etməyə ehtiyac yoxdur?

A) Appendisit

B) Salpinqooforit

C) Yumurtalığın sklerokistozu

D) Şiş ayaqcığının burulması

E) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


557) Boru abortunu hansı xəstəliklərlə differensasiya etməyə ehtiyac yoxdur?

A) Endoservisit

B) Artımların iltihabı

C) Şiş ayaqcığının burulması

D) Uşaqlıq abortu

E) Yumurtalığın apopleksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


558) Saktosalpinks nə vaxt əmələ gəlir?

A) Uşaqlıq boynunun endometriozu zamanı

B) Uşaqlığın selikli qişasının iltihabı zamanı

C) Uşaqlıq boynunun iltihabı zamanı

D) Uşaqlıq yolunun iltihabı zamanı

E) Artımların iltihabı zamanı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


559) Adneksit nəyə deyilir?

A) Uşaqlığın selikli qişasının iltihabı

B) Xarici endometrioz

C) Yumurtalığın parenximasına qansızma

D) Artımların iltihabı

E) Daxili endometrioz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


560) Adenomioz nəyə deyilir?

A) Yumurtalıq parenximasına qansızma

B) Endometriozun borularda lokalizasiyası

C) Endometriozun ekstragenital lokalizasiyası

D) Artımların iltihabı

E) Endometriozun uşaqlığın əzələ qatında lokalizasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


561) Sarı cisim hansı hormonu ifraz edir?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Estrogen

D) Prolaktin

E) Follikulin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


562) Hansı faza uşaqlığın selikli qişasında baş verən aybaşı siklinin dəyişikliklərinə aid deyil?

A) Regenerasiya

B) Sekresiya

C) Proliferasiya

D) Deskvamasiya

E) Ovulyasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


563) Hipofizin qan dövranının pozulması nəticəsində əmələ gələn amenoreya, cinsiyyət üzvlərinin hipotrofiyası, qasıqda tüklənmənin kəskin azalması, hipoterioz, böyrəküstü vəzin funksiyasının zəifləməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Sklerozlaşmış yumurtalıqlar sindromu

B) Postkastrasion sindrom

C) Şteyn – Levental sindromu

D) Şixan sindromu

E) Şereşevski – Terner sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


564) Endometrioz diaqnozunu qoymağa hansı müayinə üsulları kömək edir?

A) Histeroskopiya

B) Kolposkopiya

C) Kuldoskopiya

D) Genişlənmiş kolposkopiya

E) Pertubasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


565) Qadın məsləhətxanasında qadınlara göstərilən ambulator mama – ginekoloji yardımın funksiyasına nə aid deyil?

A) Ginekoloji xəstələrin dispanser müşahidəsi və qeydiyyatı

B) Xəstələrinin stasionar şəraitində müalicəsi

C) Ginekoloji xəstəliklərin aşkara çıxarılması və ambulator müalicəsi

D) İşləyən qadınların sağlamlığının qorunmasında iştirak etmək

E) Ginekoloji xəstələrin həkim tərəfindən təyin edilmiş təyinatların evdə yerinə yetirilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


566) Ginekoloji stasionarda hansı şöbə olmur?

A) Konservativ

B) Kosmetoloji

C) Fizioterapiya

D) Qəbul

E) Cərrahi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


567) Operativ ginekoloji şöbədə hansı xəstəliklər planlı şəkildə əməliyyat oluna bilər?

A) Pelvioperitonit

B) Uşaqlığın perforasiyası

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Yumurtalığın apopleksiyası

E) Uşaqlıq yolunun sallanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


568) Konservativ ginekologiya şöbəsində hansı xəstəliklər müalicə oluna bilməz?

A) Uşaqlıq artımlarının iltihabı

B) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Uşaqlıq qanaxmaları

E) Endometrit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


569) Ginekoloji stasionarda işləyən tibb bacısının vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Həkimin təyinatını dəqiq yerinə yetirmək

B) Tibb bacısının xarici görkəmi

C) Aparılmış müayinələrin nəticəsini xəstəyə bildirmək

D) Xəstənin vəziyyəti haqqında həkimi məlumatlandırmaq

E) Bütün manipulyasiyaların ağrısız yerinə yetirilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


570) Aşağıdakı hallardan hansı ağrını xarakterizə etmir?

A) Batıcı ağrı

B) Kəsici ağrı

C) Uçucu ağrı

D) Tutma şəkilli ağrı

E) Dartıcı ağrı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


571) Ginekoloji xəstəliklərdə ağrı hansı nahiyyələrə yayıla bilməz?

A) Sol və sağ qasıq nahiyyəsinə

B) Qarının aşağısına

C) Körpücükaltı nahiyyəyə

D) Omaya

E) Ciyərlərə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


572) Ginekoloji xəstələrdən anemnez toplayarkən nə əsas götürülmür?

A) Xəstənin necə geyinməsi

B) Keçirilmiş olan ümumi xəstəliklər

C) Qonşu orqanların funksiyası

D) Aybaşı funksiyasının xarakteri

E) Keçirilmiş ginekoloji xəstəliklər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


573) Ümumi müayinə üsullarına nə aid deyil?

A) Perkussiya (döyəcləmə)

B) Baxış

C) Palpasiya (əlləmə)

D) Ayskultasiya (qulaq asma)

E) Güzgülərlə müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


574) Aşağıdakılardan hansı əlavə müayinə üsuluna aid deyil?

A) Güzgülərlə müayinə

B) Kolposkopiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Qarın boşluğunun punksiyası

E) Endoskopik müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


575) Uşaqlıq boynunun yumşalması hansı halda baş verir?

A) Fibromioma

B) Hamiləlik

C) Endometrioz

D) İltihabi xəstəliklər

E) Şişlər olduqda


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


576) Uşaqlıq yolunun neçə təmizlik dərəcəsi təyin edilir?

A) 0

B) 4

C) 1

D) 2

E) 3


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


577) Uşaqlığı nə vaxt zondlamaq olmaz?

A) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

B) I və II dərəcəli təmizlik dərəcəsi olarsa

C) Hamiləlik vaxtı

D) Natamam abort

E) Klimakterik qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


578) Uşaqlıq boynu və cisminin diaqnostik qaşınması hansı halda vacib deyil?

A) Uşaqlıqda polipoz olarsa

B) Uşaqlığın xorion epiteliomasında

C) Endometriumda siklik dəyişiklik haqqında məlumat almaq üçün

D) Başlanğıc düşük təhlükəsi olarsa

E) Uşaqlıq cisminin xərçəngində


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


579) Boruların rentgenoloji yoxlanması hansı halda göstərişdir?

A) Uşaqlıq yolunun III – IV təmişlik dərəcəsi olarsa

B) Boru sonsuzluğunda

C) Cinsiyyət üzvlərinin kəskin və yarımkəskin iltihabi xəstəlikləri

D) Hamiləlik

E) Cinsiyyət üzvlərinin süzənəyi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


580) Histerosalpinqoqrafiya etmək üçün hansı dərmandan istifadə edilir?

A) Atropin

B) Veroqrafin

C) 0,9% NaCl

D) Droperidol

E) Hemodez


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


581) Yumurtalığın funksiyasını təyin etmək üçün aşağıdakılardan hansı düz deyil?

A) Uşaqlıq yolu yaxmasının sitoloji müayinəsi

B) “Paporotnik” simptomu

C) “Bəbək” simptomu

D) Histeroskopiya

E) Bazal temperaturun ölçülməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


582) Aşağıdakılardan hansı qonşu üzvlərin müayinəsinə aid deyil?

A) İrriqoskopiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

D) Histerosalpinqoqrafiya

E) Rektoromanoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


583) Aşağıdakılardan hansı xarici cinsiyyət üzvlərinin anomaliyalarına aiddir?

A) Aplaziya

B) Diskeneziya qonad

C) Hermofroditizm

D) Atreziya

E) Qenetal infantilizm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


584) Uşaqlıq və uşaqlıq yolu anomaliyalarına nə aid deyil?

A) Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun düzgün olmayan vəziyyəti

B) Bir və iki buynuzlu uşaqlıq

C) Genital infantilizm

D) Qoşa uşaqlıq və uşaqlıq yolu

E) Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun aplaziyası və atreziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


585) Aşağıdakılardan hansı uşaqlığın vəziyyət anomaliyalarına aid deyil?

A) Uşaqlığın sallanması

B) Uşaqlığın sağa əyilməsi

C) Uşaqlığın şişi

D) Uşaqlığın sola əyilməsi

E) Uşaqlığın düşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


586) Uşaqlıq yolunun arxa divarının düşməsi və sallanmasının klinik simptomuna nə aid deyil?

A) İshal

B) Oma nahiyyəsində ağrı və ağırlıq simptomun olması

C) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

D) Tez –tez ağrılı sidik ifrazı

E) Əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


587) Uşaqlığın patoloji əyilmələrində hansı müalicə üsulundan istifadə edilmir?

A) Cinsi hormonal preparatla

B) Cərrahi müalicə

C) Palcıq müalicəsi, ginekoloji massaj

D) Ümumi qüvvətləndirici dərmanlar

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


588) Cərrahi əməliyyatdan sonra yara nahiyyəsində hansı ağırlaşma ola bilməz ?

A) Tikişlərin sökülməsi

B) Hematoma

C) Qanaxma

D) İnfiltrat

E) Temperaturun qalxması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


589) Əməliyyatdan sonra ağırlaşmaların profilaktikasına nə aid deyil?

A) Aseptika qaydalarına riayət etmək

B) Toxumalarla ehtiyatlı davranmaq

C) Anamnezin toplanması

D) Əməliyyatdan sonra antibakterial terapiya

E) Əməliyyat vaxtı yaxşı hemostaz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


590) Ginekoloji əməliyyatdan sonra hansı ağırlaşma olmaya bilər?

A) Bağırsaqların parezi

B) Bağırsaq keçməməzliyi

C) Ağciyərlərin pnevmaniyası

D) Pankreatit

E) Aşağı ətrafların tromboflebiti


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


591) Ginekoloji əməliyyatdan sonra tibb bacısı nəyə fikir verməyə bilər?

A) Tənəffüsə

B) Həbzə

C) Yataq ağlarına

D) Sağrının vəziyyətinə

E) Uşaqlıq yolu ifrazatına


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Похожие:

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconTanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconEk-6 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница